IOI 2010

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam,

IOI(International Olympiad in Informatics) 2010'a Turkmenistanyn adyndan gatnasyanlar Tmolympiadyn agsazy my?

Olimpiyadanyn ilkinji guni gecdi.
Scoreboard:
http://www.ioi2010.org/scoreboard/scoreboard.html

Turkmenistanyn komandasy:
1. Yhlas Beghanov
2. Umyt Gurbanov
3. Jemshit Geldiyev

Barini okayan bolsanyz, ikinji gun ucin ustunlikler..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Oglanlar

Oglanlar üstünlikler!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

yagy bilen azeje habar

yagy bilen azeje habar diyilyami sheyle habara,
oglanlar hemmangize Ustunluk!!!
*(offtopic)*- turk dilindaki ba$ari yada inlis dilindaki success diyen sozung asyl terjimesi Ustunlukmika, yada bashga sozem ulanylyamyka, birhili ustunluk bashgalaryndan Ustun bolmak bashgalaryny kemsitmek manysynam berenokmay bir tarapdan, yone success we ba$ari onung yaly manylar berenok oytyan..

Bu oglanlar haysy

Bu oglanlar haysy mekdepdenka? Sheyle yaryslarda oz oglanlarymyzyn bolmasy diysen begendiriji zat. Hemmanizi ustunluk arzuw edyan.
"The winners of the IOI are some of the best young computer scientists in the world."

Olimpiada suwagt gutardy.

Olimpiada suwagt gutardy. Netijeler:

Oficial:
http://www.ioi2010.org/scoreboard/scoreboard.html

Medallara gora:
http://hsin.hr/~kalinov/ioi.html

Bizinkiler medal alyp bilmediler, yone Yhlas alyp bilerdi. Bugun sonky 2 sagadyny in kyn soraga berdi oydyan. Yogsam has ansadyrak soragdan 50 point alyp bilerdi.

Biz barden, ansat diysegem olimpiadanyn icinde sorag cozmek ayry. Yene de berekella, Yhlas. Ustunliklerin dowamyny dileyan.

Turkmenistanyn IOI komandasynyn basynda kim bar?

Biraz gynandyryan habar,

Biraz gynandyryan habar, yone shonda-da, oglanlaryn yhlasyna bereket, bu yyl bolmasa nesip bolsa indiki yyl, indiki yylam bolmasa adam "men elimden gelenini etdim" diyip, netijeden dalde, proces'den has kop sapak/keyp aljak bolmaly.

Olympiadan adi govi eken...

Olympiadan adi govi eken... ;D LOL

LOL dal, IOI = ioi !

LOL dal, IOI = ioi !

LOL

LOL