The Godfather

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Şu günler belli klassiki kinolar bolan The Godfather we The Godfather II görýän. Diýseň gowy kinolar.

Ünsümi çeken zat, ikinji bölüminde haly ogurlaýalara, şol ogurlaýan halylary türkmen halymy ýa meň gözüme ters göründimi?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Klassiki kinolar hiç kim

Klassiki kinolar hiç kim gormeyan bolmaly ya-da haly bilen ishleri yok :D

Şony aýtsana... Soňky

Şony aýtsana... Soňky döwür effekti üçin, ýa HD bolany üçin ýa ýene üçin bir topar täze çykan treş (musor) kinolary görüp başladym özümem.

Ýöne bir ädim beýlä bassaň, öňki döwrüň gaty gowy kinolary bar, Golliwudyňkylardan başga kinolar bar, başga ýurtlaryň kinolary bar, gowusy känow.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Godfather'in ucunjisini

Godfather'in ucunjisini gorenson shularam gor:
- The Last Don
- Scarface
- Goodfellas
- Snatch

Köne kinolaryñ esasy

Köne kinolaryñ esasy effektini onuñ manysy we akterlaryñ çeperligi düzyadida. Shu wagt Golliwud'da birinji orunlarda köp düshürilyanler special effects'li kinolar. Arasynda shol birmeñzesh tipde gidyan romantika,kamediya kinolaram lay läsh boldy. Yekeje maksat kino düshurip pul gazanmak yaly görünyar.. Reklamasyny görüp "bäh, bet eken" diyip yzyny hyyal edeniñ gowy käbirine wagt yitireniñden

edil şo hala menem

edil şo hala menem ünsümi çekdi yöne türkmen haly dal öydyan.