Durmuş akymynyň bize täsiri

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Hemmänize gyzgyn salam. Men bir zada ünsünüzi çekesim gelyär yagny durmuş akymynyň bize täsiri hakynda. Durmşuň akymyny öz dusunsume gora sheyle kesgitlayin: adamlaryn gundelik edyan gurrunleri, media , adam gatnasyklary, issizlik derejesi, klimat. Elbetde her kim durmus akymyna ozuce belli bir kesgitleme beryandir. Asyl mesela geleyin. Su yokarda sanap gecenlerim adamlaryn planlaryny oz yolundan 90 hatda 180 gradus uytgedip bilyar. Mysal berjek bolsam men turkiyede okayan wagtlam ozume gora planlarym(ish, okuw, biznes) bardy. Hatda ol planlarymy durmusa gecirmek ucin adimler hem atypdym. Planlarymy okayan yerimdaki shertlere we dunyadaki bolyan zatlara gora duzyadim. Elbetde bu planlarym oz watanymyn shertleri ucinde oňaylydy. Yone name ucindir turkmenistana gelenimde ol planalarymy yoretmega anyrda dursun, plan yoretmek hakynda howesem galanok (bilmedim intak doly tejribam bolmadygyndanam bolup biler). Sebap name? Cunku barin durmus akymy menem oz ugruna alyp baryar. Durmus akymy Turkiyede basga zat barde basga zat. Shonun ucin menem barinin akymynyn ugruna gitmeli bolyan (akyma garsy durup bilermidim? yok). Sonam yene okuwuna dolanyp baryan welin yene ol yerin akymyna gitmeli bolyan. Hatda ozume sheyle diyip galyadym kashge turkmenistandakam shu ishlerimi bir gutaran bolsadym diyip galyan.

Bu sizdede bolyan zatmy? Sizdede bolyan zat bolsa ishlerinizi nahili organize edyaniz. Men ozume muna cozuw hokmunde barinin durmus akymyna gora planlar duzup barinin akymy boyunca yola dowam etmeli diyip dusunyan. Derdimi dushundurup bilendirin diyip umyt edyan :)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

derdine dushundum has

derdine dushundum has dogrysy dertdesh ekenik
yone mening pikirim asyl mesele ozumuzde, ynha istanbulda okayan wagtlam irden okuwa diyip cykyshyma agshamara yashayan yerime gelyan we gije sagat 1 bolman ansat ansat uklamok, yone turkmenistanda bolsa birhili yaman yaltalyk we hereketsizlik gurshayar meni, sebabi barde yashayan adamlar durmyshlarynda utgeshik hereket etmana ogrenishmedik, her hepde 6 gun dowlet edarsynda ishlemeli, bazar gunem oyung aladalaryny etmeli diyen pikir bar, birhili etjek bolyan hereketlerimiz oyumuzdaki adamlaryng durmysh tejribesine ters gelyar we etyan hereketlerimiz olar tarapyndan makullananok, bu bolsa bizing bar pozitiw energiyamyzy eretyar,
eger asyl mesele ozumuzde bolmadyk bolsady biz nahili dashky sebapler bolsada oz tutan maksadymyzy amala ashyrmak ucin elimizden geleni ederdik

Mende bolsa has uýtgeshik

Mende bolsa has uýtgeshik duýgular döredi. Önki ýyllarda tomus öýe gelemde yzyma gidesim gelýädi, tr'daki durmushymy aram aram kuyseyadim. Yone bu yyl özumi "hemishelik shu ýerde galaryn" pikrine görä öwrenshdirdim, özumi shona gora shertlendirdim. Shu sebapli hem önki kanikullardaky durmushym ýaly däl, has bashgacha.
Senin yagdayyn hakda pikrim: geleninde yzyna gaytma planlary bn geldin, indem kän bir höwesin yokdur. Yöne anyrdan gelende tm.da etmeli planlar bn gelen bolsadyn, gelip goni ishine bashlap durmusha dowam etsedin, hemme zat basgacha bolardy. Imho.

Akgul sen diyyaninem dogry,

Akgul sen diyyaninem dogry, yone adam pahyr okuwuny gutaranson gozyetimi hasam ginelya, yene okamaly diyen karara gelyar. Edipbilayjek zatlaryny derrew edesi gelya. Bilimini hasam yokarlandyrasy gelyar. Yone wagtam gidip baryar, barin durmusuna owrenismeli elbetde we planlaryny barin yagdayyna duzmeli mumkun boldugyca. Emma barde su dusunje sen gursap alyar, iyjegini geyjegini gazan boldy sol. Barde kariyer dusunjesi yok, kariyerini barde dowam etjek bolsanam barde mumkunculuk gaty az. Onson barinin sol uytgewsiz durmusu bilen yasaberyan janym sag bolsa bolya diyip. Haysy tarapda galmaly diyen karar bilen hergun bogusup geciryan mena.

Nereye gidersen git, nerde

Nereye gidersen git,
nerde olursan ol,
BAS GAZA! :-)

Akyma garsy yuzmek 1 zat,

Akyma garsy yuzmek 1 zat, akymyn ugruna yuzup, barjak yerine barmaga dyrjashmak ayry zat. Yagny, deryan ortasyna gachan adam bashda duran yerine tarap yuzip dalde, akymyn ugryna, yone yuvas-yuvasdan barmak isleyan yeri bolan, deryan kenaryna barjak bolmaly. Adam, maksatlaryny dine ozune gora dalde, akyma gora-de elden gechirmeli. Yagny, pikir edeninde, plan duzeninde dineje "Nameler edip bolar" diyman, "Ol yerde nameler edip bolar" diymeli. Sen "ol yerin" Istanbul bolsa, on akymyna gora duzulen plan bilen, tm'daki den gelermi? Karyera her yerde-de etse bolyar, yone biz, yash oglanlar/gyzlar sabyrly bolup bilemizok, "Biz okadyk, "kop bilyas", bolun, bizi bilyan zatlarymyzy ulanar yaly, mohum kararlan alynyan yerlerine getirin" diyiberesin gelyar. 2-3 yyllap ashagyrakda ishlap, bilyan zatlaryny gorkezip, son yuvas-yuvas dikelibermek kyn dushyar. Istanbuldaky yaly goldawyn, egileninde golundan tutjagyn yok bolsa, hasam basym umytsyzlyk bilen dostlasyberersin, we ol akymyn ichinde gyra geljek bolmagyn yerine, gark bolman akyp baryandygyna kayyl bolup, "bular nira gitse menem sol yere" diyiberersin...Hemme zat yetmek isleyan yerine yetmek uchin namelerden gechip biljegine bagly, we 1 yandanam "Barjak bolunyan yer shuncha gorgi gorenine degyami?" diylen soraga jogap tapmaly, yogsa yalnys kenara baryp, bar yuzenin biderek bolaymagam mumkin...