Ynha indi bolsa Cesky Rebuplik hakynda

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bir nache yyl mundan ozal UK’de priority check in line diyip bir zat bardy, herkim garshy chykypdy men pikir edipdim olar ony goybolsun etdiler diyip. Asyl ony goybolsun etman sumsuje girizipdirler. Ilkinji gezek Luton Airportda gordum. Ilki gen galdym son ay bularyn edayjek zady diyip yadyrgaman herkimin gechip duryan ocheredine garashyp durdum bolsada uzak garashdyrmadylar derrew somalyoda mundik we 15 minudyn ichinde uchdyk. Praga gije geldik, Chehler gije kan ayakda bolyan millet dal oydyan eyyam hemme zat yapyk. Taksi bn zordan galjak otelime gelip yetdim. Otel nache uly bolsada kan luks dal eken. Londondada nahar iymanson achlykdan ne uky tutyar nede ayakda durup bolyar. Komnata eshikleri zynyp derrew achyk yer bolsa bir zatlar alayin diyip dashara ylgadym. Biderek boldy, hemme yer yapyk. Nalach otele geldim vending machine’dan shokolat bn icetea aldym. Shol alan shokolatlam bn icetea omrumde alan in gymmat zatlar bolaymasa. Shokolat £1 we chay £1.5 yaly bir zat. Kan pul beremson ajam bolsam derrew doydum, kan ukym tutmanson elime kitaby alyp ertirin planyny chyzayyn diyip yatyp galypdyryn. Ir bn gunung shohlelerine oyandym sagada seretsem 6’ya gelyar. Komnatymda 9’a chenli guymendim onson irdenlik uchin ashaga naharhana geldim. Butin yewropa yurtlarynyn otellerinde bolushy yaly bu oteldede donuz etinin her hili gornushi bar. Men ahyr bir bolek mesge bn bir chemche jam/bal alyp gechip oturdym onson gaynadylan yumurtany getirdiler irdenligi edinemden son yola chykdym. Muzeum diyen stansiyada dushdim we dashary chykdym. Ynha sana PRAHA. Owadan muzeylerin biri arkamda.yadygarlik suratyny dushurip ashaklayyn yoreyan. Gin ve uzyn meydanchanyn ady Wenceslas meydanchasy.

Telpekler (3 kisiden 7 sany)

Bu yazgi ucin

  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • Yarym kilo 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • Hatyja 5 telpek goyyar we yazyar: "Berekella, gowy yazypsyn! hemem Chehiany gowy gorenimuchin"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ine shu somalyot bn gitdim

Chehiya ika bolunyar Bohemia

Chehiya ika bolunyar Bohemia ve Moravia. Chehiya taryh boyuncha uly imperialaryn basyp alyan yurdy bolupdyr. Sholaryn in sonkysy Sovietler. Austria-Habsburg, Germaniya we Sovietler. Shon uchin her jayyn gurlushy birhili. Nemesler basyp alan yurtlarynyn halklaryny Germanisation etmek poltikasyny yzarlapdyrlar, yagny yerli halky Nemesleshdiripdirler. Chehlerin dili hernache Polyaklarynka menzesh bolsada ozleri Nemeslere menzeyar.
Praga ozbashyna diysen owadan shaher we kichi shu gun oylan bir zatlar iyeyin diyip irden towerekleri goren doner/kebaby gozlap yorkam men galyan otelimde bolyan Nemesleri gordum. Shu yurtda in kan turistlerin biride Nemesler. Meselem Estoniada in kan Shwetler we Finler bar bolshy yaly bardede Nemesler kan. Onson Amerikanlar ve Orslar. Yone men Amerikanlary Amerikadan bashga in kan Pragada gordum. Men pikirimche Londondada sheyle kan daldir sholar.

Shaherin ichine transport bn

Shaherin ichine transport bn islan yerine gidip bolyar. 3 sany metro, 26 sany tram ve 125 sany avtobus liniyalary bar. Shuna goz yetirdim, barde Amerikanlara yaman hormat goyyarlar. Shaherin bir tarapy daglyk, shol dagda bir koshk bar ady Praga Koshgu, Austria-Hapsburg imperiyasyna degishli yanynda owadan jay bar shol jayyn depesinde Amerikan baydagy pasyrdayar. Shol depeden tutush taryhy ve gozel Pragany group bolyar. Daglygyn ozu bolsa durshy bn agachlyk. Chehler yewreylerden bir zady gaty gowy edip owrenipdirler, hany yewreyler II Dunya urshunda bizi Naziler name etdi diyip bahana gozleyarlera ine bularda sheydip jogulap dunya arenasynda ozlerinin ezilen milletdigini Kabul etdirdiler. Men muny bare gelmankam kan okapdym ilki bir gitjek yerim barada az owlak bilgilerim bolsun diyip kitaplary dorjelamde her yerde Komunistler bize sheyle etdi,Komunistler bize beyle etdi diyip hamana diyersin komunistler dine sholara ezyet beren yaly. Hatta sheyle bir kellame giripdir velin men ozumem kabir kochelerden yoramde hamana diyersin tanklaryn shol kochelerden gechishi goz onumde janlanyar.

22 nomer tramvaya munip

22 nomer tramvaya munip Charles Brdige/Karlov Most’a tarap gidyan ol yer ozbashyna bir taryh. Ol Chehiyada in kone ve birinji dashdan yasalan kopru ve shol kopru kone Chehiyany old town/kone shaher bn new town/taze shaheri birleshdiryar. Shol birleshdiryan kone shaher tarapyna hazir Chehler Praha 1 diyyarler. Umuman Praga 22 rayona bolunyarmish yone kone Praga 4 rayondan ybarat eken. Praga 1’e henizem old town/kone shaher diyyarler olam Charles IV tarapyndan shol at berlen. Onde aydyshym yaly Praga Bohemian bolegine degishli, yagny Germaniya ve Austria taraplaryna yakyn yerlere Bohemia diyilyar, Slovakia ve Polsha tarapalaryna yakyn yerlerine bolsa Moravia diyilyar. Charles bridge diysen gen bir kopru, jemi 3 sany sutunu bar yagny 3 tower. Sholaryn bir jupi bir gapdalynda beyleki beyleki tarapy bolsa tak sutun. Indi shol jup sutun tarapyndaky sutunlerinde arasynda tapawut bar. Olarynda biri gysga ve beylekisi uzyn. Most 1357’de Charles tarapyndan gurdurulan sebabi ondan onki kopruni sil basyp alyp yykypdyr. Bu kopru ilki-ilkiler nache transport uchin ullanylsada indi dine pyyadalar uchin achyk. Shol jup sutunli tarapyndaky uzyn sutune munyan velin yene shahere yokardan seredip bolyar. Arka tarapyna seredende dag bn senin aranda uly bir serkow bar, shol serkow 1703’de gurulmaga bashlapdyr ilki dogry serkow uchin ullanypdyrlar yone Sovietler vagtynda polisiya uchin ulanypdyrlar. Bu gysga vagtlayincha bolsada bashga sebapler uchin ullanylypdyr. Meselem Merkezi Aziyada metjitleri ilki yykman sklad yada yene shona menzesh zatlar uchin ulanypdyrlar sonam yykypdyrlar yone Praga sheydip yetishmandirler yada ozleri etmandir. Yone polisiyanyn shol binany shpiyonluk uchin ullanandygyny chaklamak kyn bolmasa gerek. Charles Bridge’in beyleki tarapyna gechyan(kone shaher tarapyna) kichi dukanlar bar ve sholaryn hemmesi Bohemian hrustal satyarlar. Menem birini alayin diyip kan aylandym in sonunda goybolsun etdim. Chehler nache kichi yurt bolsada kultua uns beryan ekenler, her agsham konsetler we teatrlar doly bolyar.

Beyleki Eastern Yewropada

Beyleki Eastern Yewropada bolshy yaly bulardada mashyn sureninde chyralary yakyp surmeli yogsam eline shtraf gelyar. Taksiler sary renkde. In kan ullanylyan mashyn oz mashynlary bolan Skoda ondan sonda VW. VW’de Skodany alan kompaniya.
Sovietler sowuk urush dowurleri west/gunbatar ve nato yurtlaryna goz gorkezmek uchin 2 yurtda ullakan edip congress binasyny gurupdyrlar sholaryn biri Polshada beylekiside Pragada. Indi iki binada nato ve eu yygnaklary uchin ullanylyan bolup biler. Pragadaky binanyn depesindeha Yewropa ve Chehiyanyn oz baydagy bar. Shaherin gurlushy duzgunli ve tertipli hem gijesine owadan bolyar hemde gunduzine. Pragada beyleki Yewropa shaherleri yaly derya gechyanligi sebapli ika bolunyar. Chehler katolikler ve guran serkowlary iki tapawutly arhitekturadan ybarat. Biri Ispanlaryn arhitekturasyna menzap durka beylekisi Eastern Europe shaherlerinde gurulan serkowlara menzeyar. Her namede bolsa Chehler tsarlyk Russiya koloniyasy bolmanson Ortodoks serkowlary yok. Chehler beyleki Eastern Yewropa yurtlaryna gora osen we ekonomikasy olarynkydan gowy.
Duyn men yazgylary yazmaga bashlanymda Greklerin restoranynda smoked chicken grilled with salad diylen nahary alypdym. Halal et tapmak diysen kyn. Shon uchin turk kebablaryndan iyaymesen. Smoked chickeni hich kime maslahat bermeyan.

Muzeum


Wesceslaw Meydanchasyndaky milli muzey

Congress binasy

Charles Bridge

KOMUNISTLER DOWRUNDE POLISIYANYN ULLANAN BINASY

PRAGUE CASTLE

Charles Bridge hakynda

Charles Bridge hakynda aydypdym, shon yanynda yene kone bir bina bar XVIII asyryn sonlaryna shol yere U Zlatek Jednorozce(The Golden Unicorn) diyipdirler we shol wagtlardada gurlupdyr. Ludwig Van Beethoven(1780-1827) konsert uchin Praga gelende shol yerde bolan. Praga dine Beethovenin shaheri dal ol Wolfgang Amadeus Mozart’ynda shaheri. Hatta Mozartyn sheyle bir sozu bar “My Praguers understand me” diymek buda bu shaherde belli yyllaryny gechiripdir ve bu shaher Mozartyn kabir kompozisiyalaryna sebapkar bolan. Ol ilkinji gezek Praga 1787’de gelipdirshol gelende “The Marriage of Figaro” diyen operasynyn premierasyna gelen eken we in sonky gelishinde bolsa “La Clemeza di Tito” diyen operasy eken. Mozart hernache Viennese bolsada Fransuz kulturasynda onup osenligi sebapli kop kompozisiyalry Fransuz tasirinde yazylan. Ine shu zatlary bilip Pragada aylanmak adama basgacha duygy beryar.
Irden turan badyma Vysehrad diylen serkowa gitjek diyip niyetlendim. Ine shu serkow meni ikirjinlendirdi, name uchin shol Ispanlaryn stilinde gurlypdyr diyip. Gurulan yyllary 1887-1903. Ol serkowda in beyik yerde bolmasada pes yerde gurulmandyr shon yanyndan Jewish Quarter diylen yere yorap ugradym, Staromestska/Old town diylen yerde az owlak Chehlerin puluny alyp old town squar’a geldim. Ynha shol kone shahering meydanchasyna geldim, yenede owadanja taryhy binalar bn garshylashdym.
Dwmy bar onam elim degen vagtynda yazarynda yenede iki shaher bar olar hakyndada yatlamalarymy yazmaly velin yaltalyk yaman erbet zat.

Seydip yazybermeli Hajy,

Seydip yazybermeli Hajy, bizem nesip etdiginden barsak barmaly yerleri bileli, bir wagt name bolandygyny bilip gezeli, yogsa gury gala gezip gaydanyn kan tasiri yok...
Yokarda goyan kop suratynda gornushinden aytsaga, olar kone gornusi saklap bilipdirler. Men UK'de gorup bilmedim su yagdayi. T.e. sey bir restovrasia edipdirler welin,
galalar hakyt yalpyllapjyk dur, hamala 3 ay on gurylan yaly. Birhili, taryhy atmosferany dolylygyna duyup bolanok.

Prague'da name ishleyaniz

Salamwaleyk. Siz Prague'da name ishleyaniz? Yene nache wagt Prague'da bolmaly siz?

jgp

j_shaga wrote:

Salamwaleyk. Siz Prague'da name ishleyaniz? Yene nache wagt Prague'da bolmaly siz?

Men Prague'a aylanmaga geldim eyyam gaytdym yone eger siz shol yerde bolsanyz men yene sentyabrda 10-12 taryhlary arasynda boljak eger gorusheli diyseniz men jan edip bilerin

Salam. Orazalanyz kabul

Salam. Orazalanyz kabul bolsun. men Prague okamana baryan. Prague'da Turkmen barmika? men entek hich kimi tanamok. sizin bilen goruship bolardy, emma entek hachan barjagymy belli dal. sizin e-mailiniz bar bolsa, men barjak wagtym size habar eder yali.

Edil barjak wagtlaryn yene 1

Edil barjak wagtlaryn yene 1 gezek guk diy, men sana anyrda okayan/yasayan 1-2 turkmenin contact detallaryny bereyin, belki komek gerek bolar, yuzlenersin!

Sentyabryn 19na okuwym

Sentyabryn 19na okuwym bashlayar. barsam 3-4 gun onunden, yagny 15-16na barmakchy. Prague'da turkmen student kop diyip eshtim. menin e-mailim "j_shaga@hotmail.com", eger tanysh bar bolsa, mana yazsalar begenerin.

Ay edil "kop" diyerce barmy,

Ay edil "kop" diyerce barmy, yokmy, kan bilemok, yone 1-2 adam tanayan, ozlerinden sorap goreyin, "bor, nomerimi beray" diyse, son sana iberayerin!

Salam. men Praga geldim.

Salam. men Praga geldim. eger tanysh Turkmen bar bolsa habar etsene. Elbetde nomerlerini bermegini isleseler.