Şu dünyade iki hili ynsan bar...

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Şu dünyade iki hili ynsan bar. Biri gepleyan, ikinjisi durmuşa gerçiryan. Gepleyan ynsanlar oturan yerlerinde hemme problemalary çözyar. Onun üçin hemme zat ansat, yöne hiç kime peydasy yok. Pikir eden zadyny hakykata geçiryan adamlar bolsa hemme wagt beyleki adamlary hem öz yzyndan alyp gidyar. Bize gelende biz haysysy bu adamlaryn?! Oturan yerimizden mesele çözyasmi ya hakykatdanmy...?!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

bu dünyade gaty köp hili

şu dünyade gaty köp hili adam bar:):)a men bolsa hijisine-de giremok!:D

Türklerde bir söz bara:"

Türklerde bir söz bara:" dünyada iki tür insan vardır, patlıcanı sevenler ve sevmeyenler" ::)))))))))))

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

Bir dowur hindi kinolarda

Bir dowur hindi kinolarda moda bolupdy shu adamlary kategoriyalara bolmek. Bilemok gowumy. Birinji gezek "cool" diydirya, yone indi ulanmayan yok.

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

ay aslynda bara kop zat

ay aslynda bara kop zat adamyn oz icki harakterinin durnunklylygyna bagly, rusca aydanda nastoychivost diyilyar oytyan! Icinde belli we name bolsa bolsun harakteri ony shol bir netija has dogrysy shol gowy netija iterjek harakter bolsa ol adam hokmany suratda maksadyna yeter! adam her name edip icindaki duygy we harakterlerini shol ugurda yetishdirmelimika diyyan! bu zatlaram elbetde kop tejribe we kop bilim gerekdiryan zat, a kabirleri kop bilyansyrabam, men yaly durmusha gecirman bilyaler (:D) ay olara-da enshalla yureklerini josha getirip yhlaslandyrjak oglanlar yetishenson bir hereket gorulerda! yone shuny hic unutmaly dal, hemme zatda unslilik we kararlylyk gaty mohum! birem sabyr shulary basharan adam, yetmejek basganchagy galmaz!
_____________________________
Aglama, ýazgydyň keçligi üçin,
Aglama bar zadyň giçligi üçin.
Görmek wajyp aýralygyn ajysyn.
Datmak üçin şat durmuşyň süýjüsin. ©.

dunyada 6 milliarda yakyn

dunyada 6 milliarda yakyn utgeshik adam bar how:)
oturanda geplap tuaranda herekete gechyan 3nji kategoriyamy:)
sozde magtymguly, yerei gelende tonne yaly diyibem soz bar turkmenche
birem orschada "lev tolstoy, bir zat prostoy" diybem soz bardy, bilyan yazaysyn:)

bilyan yok oydyan ozun

bilyan yok oydyan ozun yazaysana shol -byr zad- yngy mena yaman bilesim gelyar...