football yaghdeyytmda

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

salam dostlar TM da footballa howos nahili? Tele chanellerde diri(live)football lar goyberilyami? world cup football i nahili barde Eyranda hemme euro footballari diri gorkezilya . meng nazarima TM da kan footballa ahamyyet berilmya mikan diyan

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Mowzugyn tozap yatanlygyndan

Mowzugyn tozap yatanlygyndan anansynla bizin TM futboly bilen na dereje gyzyklanyandygymyzy ? :D

Futbol ne arar la TM-da

Türkmenistanda däl edil şu wagt. Ýöne Dünýä Kubogy 2006 oýnalýan wagty Türkmenistandadym. Oýunlary bir gün soňundan görkezýärdi. Olam hergün ýekeje oýun. Üstesine-de 46-njy minutdan 75-nji minuda çenli aralygy kesýärdiler. Belki futbola berilen wagt 90 minutdan az bolany üçindir.
Ýerli ligaň oýunlary barada aýtsam diňe Aşgabatdaky oýunlary görkezýärdiler öýdýän. Olam ýekeje kamera bilen düşürilen. Gaýtalap görkezmek (powtor/replay) diýen zat ýok. Hatda golam ikinji gezek görkezenok. Birinjide göreniň göreniň. Kommentator bolsa oýun barada däl-de oýnap duran toparyň 90-njy ýyllarda eden işleri barada gürrüň berýär.