Tomusdamy?!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Çagalyk wagtymyzda 3 ay jogap diyerdik tomusa. Hazir bolsa başgaça, adamyn etjek işine göra üytgeya. Kimilerine bir pursat, kabirlerine dynç alyş, kimilerine staj, a kabir binesiplere bolsa yaz okul (menem alypdym) :D. Her kim name diysede bu wagty gowy ulanan köp zat elde edyar. Ene-atan maşgalan yanynda bolmak, öz gözel ilinde isleyşin yaly gezmek, türkmen toyuna gitmek (bu arada toya gitmeyanimize naçe wagt bolday :D) hem nesibe işi. Garaz şu sapaklardan uzaklaşmagyn in gowy pursady.

Hemme kişa tomusada gowy dynç alyş arzuw edyan... :)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Mena bir yarym ay praktikam

Mena bir yarym ay praktikam bar! :(
_____________________________
Aglama, ýazgydyň keçligi üçin,
Aglama bar zadyň giçligi üçin.
Görmek wajyp aýralygyn ajysyn.
Datmak üçin şat durmuşyň süýjüsin. ©.

menka agyrrajyk gechjege

menka agyrrajyk gechjege menzeyar, yaz okul+staj...:( nesip ettiginden oye-de aylanyp gaydarys gorers-da
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Mena ozume iş tapmaly :)

Mena ozume iş tapmaly :)

men bolsa dynch alyan :P

men bolsa dynch alyan :P iyunda hemme ekzaminleri dynsam-jyryan oye! oyde-de yone dynch alyp bilesim yok-la, ish yetik bor. Archmana gidaymegim mumnik enshalla. Ondan bashgada proyektler bar etmeli. umuman bosh durmaly dal!
_____________________________
Ýürek urýar tolgunýar,
Emma galam dur ýerde,
Ak kagyzlar zyňylýar,
Söz çykanok leblerden.

belle tuweleme , biza yene

belle tuweleme , biza yene summer okul bashlamaly , bilimizi berk gushap tomus okuwam okamaly , yone shu tomusda okuw okamny halamokda bara , yssyda
_________________________________________________________
Bir zada begenyan " bir umyt gutaran yerinde , bashga bir umyt bashlayar"

aytmasana... :( ozem

aytmasana... :( ozem istanbulda yaman biderek cygly howa bolyar tomusyna, yarim sagat dasharda dursan koynegin ol bolup arkana yapiship yatandyr...
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Belle gozel sen name

Belle gozel sen name gumanitarniy vuzda okayanmy? haysy univer? :D Mena augusta cenli yer dorjelap yormeli praktika diyip! xD
_____________________________
Aglama, ýazgydyň keçligi üçin,
Aglama bar zadyň giçligi üçin.
Görmek wajyp aýralygyn ajysyn.
Datmak üçin şat durmuşyň süýjüsin. ©.

men name ederkamay

Mana staj bilen yaz okul birlikde bolanok. Haysyny seçmelidigime karar berip bilemok, yene de yaz okul okamaly bolmasam bolya :D
Her name bolsada indiki ay TM gitjek :)

eger hepde de yzly yzyna 3

eger hepde de yzly yzyna 3 gunun bosh bolsa onda staj etsen bolyar bizinkide, menem sheytmegi planlayan, 2 gun sapak alyp 3 gun staje gitmekci...
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

aslynda

aslynda men aljak sapagym hepdede 3 gün da :D. Ay bolya nesip bolsa görers, şu wagt bar pikirim final egzamenler.
Hemme kişa üstünlik... :)

Nemes dili sapagym bardy

Nemes dili sapagym bardy gecip bilmedim shol sapagymy, shol sebapli tomus ashgabatda nemes dili mollumuna gatnajak, mara arasynda baryp gaytjak

Nemes diline şeyle ahmiyet

Nemes diline şeyle ahmiyet beryalermay? Menem zordan but'de geçipdim, yone but'e galan yekeje men bolamson nemes dildaki okayanlaryn arasynda aldy examy. Ozem gitdi. Onson men kagyza adym bn nomerimi yazdym dine, yanymdakylar ozleri daş etdi :)

Bizda şeyle bir ahmiyet

Bizda şeyle bir ahmiyet beryaler welin, bölümü uzatyanlan 80% i nemesche yzunden uzatyalar.azam dallay 3 yyl bar nemesche.Bir ataygyr yaly mugallymam bar ne yaz okul kabul etya nede özi yaz okul achya:)) Menem shu yyl gechmesem nemeschani 1 yylym uzaya:(( indiki yyl bizedema but lu sistema gelya diyyaler welin,hany goreli bakaly.

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

3 ýyl? Senin ugrun

3 ýyl? Senin ugrun name?
Biz 1,5 yyl okadyk. Her semestrda hem taze mugallym geldi, her gelen mugallymam nemesche zat owrenmedik diyip aldadyk. Her haysy tazeden owretdi :)

Men ugrum "İnlis dili we

Men ugrum "İnlis dili we edebiyaty".Biza shu mugallym olyancha dynjak gumanamyz yok:)) 16 yyl bari nemesche mugallym bizin univerimizde:))

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

ay aslynda dogruny aytmaly

ay aslynda dogruny aytmaly bolsa oz yaltalygymlay, gowja okan bolsam gechse bolyardy, birinji yarym yila goren zadymyz yok welin ikinji yarym yil gelen mollum gowy edip okatdy, wah, fransizca sechme gibi hakkim olsaydi gecerdimde, turkler nemeschani lisede ogrenip gelyaler, onsong hjada sene bashinda direk pre-intermediate-den bashldy, menem angk bolup galdym....

Wank yali bolup Hytaycha

Wank yali bolup Hytaycha okayaslay, nemesche diyip nalayanyz! Sachmalyk! Kashka 100 sany uytgeshik harpy bolan bolsady nemeschan, onda azajyk gynansa hem bolardy! :-)

Ashyr gel men owredeyin

Ashyr gel men owredeyin nemesche:))) Çözüp bilyan.3 yyl bari alyan nemesche :))))

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

bor:) sagadyna nace

bor:) sagadyna nace manat?
:):)

gymmat diyse gel ylalaşyp

gymmat diyse gel ylalaşyp bererin özüm:)

Tomusda ya gulluga gitmeli,

Tomusda ya gulluga gitmeli, ya-da 2 aylap hezil edip TM'de bolmaly :) Nesip bolsa bu yil Iyundaky toylary hem sypdyrmarys, Iyuldakylaram.

Dususyk gurnasagam bolman durmaz, birgiden wagt boldy sonky gezek gorsenimize sahypadakylar bolup.

Dushushyk gurnalsa kimler

Dushushyk gurnalsa kimler gatnasharka? Mena gelerin nesip bolsa :) shu gezega chynym :)

Ay nabileyinda, bu yilam

Ay nabileyinda, bu yilam "hastayim, hic kimse bilmiyooooor" diyip, gelmersinlay sen :D
Kimlerin gatnasjagyna bilemok, yone entak wagt bar, barybir su wagtdan giden daldir hich kimem.
Gurnabermeli. Men hazir taze mowzuk acayin, son sol mowzukda toplaberin geljekleri, mena yolagcy bolamson
o diyen bir elim degmez internede. Yone tm'daki tel nomerler dagy uysse, anyrda 1 zat ederis uysip.

Hahaha, shu "hastayim"

Hahaha, shu "hastayim" yatdan chykarman gechjek senem :D ok, bloguna jyklayyn.

salam. Mergen bu tomus

salam. Mergen bu tomus oylenyarmis diyyaler welin ugrunda bir zatlar barmyka ya bir myshmy...

Ay yok, Mergena bu tomus

Ay yok, Mergena bu tomus oylenmegin o'sini hem pikir edenok, bilemok kim mysh-mysh yayradyp yorenem bolsa...
Ya ejem dagy mana habar berman guda bolup, bardygym gapana dusurmage tayinlanyp otyrlarmyka? Gepin gysgasy, mena senden esidyan ol "myshy".

Mergen telpek bermeli

Mergen telpek bermeli ekenina ,gowja mysh mysh diyip:)))))

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

o naman duşuşygy?

o naman duşuşygy?

Asakdaky link'lerde onki

Asakdaky link'lerde onki dususyklaryn planlary dagy bolmaly. Onler her tomus uysyadik tmolympiad'yn agzalary bolup, yone son-sonlar galdy herkim isli-guycli bolanson.

http://www.tmolympiad.org/?q=tomus07

http://www.tmolympiad.org/?q=node/1908

Bu-da gecen yilki, Istanbulda oturanymyz: http://www.tmolympiad.org/?q=node/4027

Tm-de reklama etdim eger

Tm-de reklama etdim eger gyzlar men yeke diyip gelmage gorksa jora taparys,iş diplomyn bolsa tapyp bolyandyr ,praktika etjek bar bolsada hökman TM-de etsin

mena eyyam examenlerimem

mena eyyam examenlerimem tabshyryp oyde dynch alyan:D Allam hemme studentlere oyunde dynch almak nesibesini bersin:)
Dushushygynyza gyz barylyamy wapshe? dushunishime gora dine oglanlar baryar..gyzlara name boldy?gyzlar gatnasharysmy?

Sen Asgabatdamy eyyam?

Sen Asgabatdamy eyyam? Gowudygynyy.. Dushushyk dine oglanlar dal, gyzlaram gelya. Mena meselem gatnashmakchy :)

chynym, menem gatnashmakchy

chynym, menem gatnashmakchy , yone 5-10 gyz choplenmese birhiliraklay! gyzlar hany uyshelile, gyzyklam bolar! buzly koshge dagy diyseler ozumiz bashdan gidip owrenelin, oglanlar bilen uyshemizde ustlerinden hezil edip guler yaly:D
shu sayta giryan adamlar bilen tanyshmak elbetde gyzykly , yone koprak gyz bolmasa onayjak:( yashdashym Selbi nirday? seslenda?!

HE HE meni ara goshma , he

HE HE meni ara goshma , he he men shu usa entak entak tm barmak planymda yok:D shong uchin hem baryp bilmeyan , :D
_________________________________________________________
Bir zada begenyan " bir umyt gutaran yerinde , bashga bir umyt bashlayar"

yygnanshyga gatnashmasanam

yygnanshyga gatnashmasanam goruship,tanysharys diyen niyetde; Ashgabada gelsen!!

enshallah , nesip bolsa

enshallah , nesip bolsa Ashgabada barsam tanysharys , onsuzam tomusda gyzlar bilen kan otyryas , hezil bolyar , :D gyzlar bilen habarlashyp gor belki shu yylam bolyandyr :D
_________________________________________________________
Bir zada begenyan " bir umyt gutaran yerinde , bashga bir umyt bashlayar"

Saýtyñ shuwagtky

Saýtyñ shuwagtky ýagdaýynda 5-10 gyz tmolympiadyñ adyndan däl, dineje köne joralar bolup uýshenimizde geler. Tmolympiadyñ adyndan dushushyga oglan-gyz, jemi 5-6 adam geläýmese..

Dine shu yyl agzalar

Dine shu yyl agzalar passivmy ya v obshem sheylemi?Mena azyndan 20-25 adam gelermika oytdum:(
Tanysh gyzlar bilen kop oturyanyzmy ya tmolympiadyn kone gyzlary bilen? Gyzlaryna bary bilen tanyshasym gelyar mena,dushushykda ya onun dashyndan (bet gyzlammyz bar eken:D )

ay yok entek tmolympiadyn

ay yok entek tmolympiadyn taryhynda 20-25 adamlyk uyshmelena hich dush gelinmeyar, yone gyzlar birnache gezek uyshup yetimler koshgune, sadaka bermane gittiler oytyan. bolman-da yene bir shuna menzesh bahana bilen uyshersinizem...
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Gyzlar bn diyyanim

Gyzlar bn diyyanim tmolympiadyn gyzlary. Yagny mylayym, dunya (onki nicki leyli), hatyja, agayunus, tomiris, guljemal. Yagdaya gora feya, turkmengyz, selmonelk we selbishka. Viola her gezek birzatlar bolup gorusup bilmedik. (yagny tmolympiadyn adyndan, yogsam jan yaltjak joram :D). Gecen tomus talyplardan hem 1-2 gyz gatnashypdy.
Gyzlar bolup yetimler oyi, koytendaga (mylayym, dunya we turkmengyz gidipdi), mini piknige we kop sanly agyz acharda uyshdik :)
PS: her gezek yokarda agzan gyzlaryn hemmesi gatnashdy diyip biljek dal. Yone hergezek hem uyshsek Dunya, kop sagbolsun, hemme gyza yeke yeke jañ edip, dushushyk organizirovat etdi. O yagdaya gora sergi bolsa hem hokman jañ edip chagyrya, yone biz yalta. :)
senin oy nomerni jan etsem taparyn welin, ozun PM'den ugraday? :D

WAW, gyzlan beyle

WAW, gyzlan beyle aktivdygyny bilemokdym, menem goshunow aranyza:D
Sergi barada- shu hepdan dynch guni(06.06-08.06.) sergi bolyar-textilny, mena baryan her gezegem-moda gorkezyarler.Gyzyklyja bolyar oza.

Güljemal,Tomris,Agayunus

Güljemal,Tomris,Agayunus dagyn toyuny sowduk,gatnaşdymda,hemmesem Mara çykdy indi gezek kiminki bolsa habar edin,Tomris çemedan bermedi Güljemalam az berdi:P

Hahahha, olaryn baram Maryly

Hahahha, olaryn baram Maryly gyz, namesine baram Mara çykdy diyyanay :D
Hemmesem men bari gaydamson toy etdiler bara, gaharymy gelya :)

PS: Bary Mara çykyp, shuwagt her haysy bir welayatdalay :)

ey yöne hijisem toyuna

ey yöne hijisem toyuna çagyrmady:(
oglan tarapy tanyş bolany sebapli bardym

tmolympiadyn toy edişem prikol ekeni:)toya baryanda namesi diyilip soralanda name diyjegini bilenok,kawagt kursdaşy bolyan kate işdeş...

Bolmanam gyzlar "toy edyän"

Bolmanam gyzlar "toy edyän" diyip blog achsalar birhili bolar :)

pylany mysal akgül toy

pylany mysal akgül toy tyamiş diysen enibermelida:)
gyzlaram biz yaly sargayandyra,eşitdirin diyip,toy salonynyn adyny alyp enibermeli

bah bular yaly yokary

bah bular yaly yokary derejeli gatnaşyk edip bilyanizmi? toya zada-da çagyryp bilyan bolsanyza...... tüweleme.

Toýa chagyrmak dagy hich.

Toýa chagyrmak dagy hich. Shuwagt dagy tm barsam dine 3 kategoriyada joralarym bar. Klasdashlarym, tr'de tanshanlarym we tmolympiad. Basga yakyn gatnashykda bolan joram hem yok :)

senka az ekeni. menki oba

senka az ekeni. menki oba klasdaşlar,ttm klasdaşlar,gullukdaşlar(indi bolmaly),tr-de tanyşanlam,ttm kursçylary,tmolympiad yadyma düşenler şular intagem köpelip baryar. natdi betmi?:)

Haha, bir gullukdashlar bn

Haha, bir gullukdashlar bn ttm artyk ekendä :)

ey mena onda oz

ey mena onda oz tanyshlarymy sanajak hem dal:)
tmolympiad, tmchat, abadchat, skype, msn, mail agent, yahoo messenger, ttm, obadaky mekdepdaki klasdashlar, shaherdaki mekdepdaki klasdashlar, turkuyedaki tanyshlar, turkiyede ishleyanler haha:)))))

1 zat yatdan

1 zat yatdan chykypdyr-SADIKDASHLAR:D goyman olaram!

yekeje sadikdash bar olam

yekeje sadikdash bar olam enem, okuwa gitynjam uzum telaring ashagyndaky sadikde enem bilen oynadym mena haha

Tanshyñ kän ekenaý :))

Tanshyñ kän ekenaý :))

Ashyr şahyr neslinden

Ashyr şahyr neslinden bolany üçin Kerim Gurbannepesowun setirlerine eyeryar:
Tanyshdan dost tutun
Yatlardan tanyş.....

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

:)

:)

Hemme kişin egzameleri gowy

Hemme kişin egzameleri gowy geçendir diyip umyt edyan :) Okuwy gutaranlara durmuşda, işde üstünlik... Mena 2 günden TM gitjeklay :D

Shu temada ýekejede

Shu temada ýekejede telpekli ýazgy ýok, geñ göräýmeli :D

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "birinjisi sen bol onda :D"
  • godfather 1 telpek goyyar we yazyar: "ikinjisem sen bol ha ha!"

Tuweleme telpek gazanmak

Tuweleme telpek gazanmak ucin gowy taktika ulandyn berekella! Mugt yerden 2 telpega berdiler!:D
_____________________________
Aglama, ýazgydyň keçligi üçin,
Aglama bar zadyň giçligi üçin.
Görmek wajyp aýralygyn ajysyn.
Datmak üçin şat durmuşyň süýjüsin. ©.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Abat 1 telpek goyyar we yazyar: "senem telpeksiz galma :D"

bah, telpek gazanmak u.n

bah, telpek gazanmak u.n name yazsakgak? bizem bolmasa gazanjak bolup jan edyas:)podskajite:D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Yarym kilo 1 telpek goyyar we yazyar: "Ine bu-da sana! xD"

ay indi cala janyksan telpek

ay indi cala janyksan telpek beryaler. Biraz gyzyklyrak zatlar yazjak bol bererler telpek gaygy etme,yone aladan telpek almak dal-de adamlara gyzykly we peydaly zatlar aydyp bermek bolsa onda sen ola bir eken onlap onlap telpegi almaga-da nesiban bolar. In barkisi halal telpeklije bolarsyn! xD ))
_____________________________
Aglama, ýazgydyň keçligi üçin,
Aglama bar zadyň giçligi üçin.
Görmek wajyp aýralygyn ajysyn.
Datmak üçin şat durmuşyň süýjüsin. ©.

Menin beydip telpek aljak

Menin beydip telpek aljak bolmazdym welin arada ishsizlikden telpek statistikasyna seretdim, "in kop telpek alanlar" spisogynda 13nji yerde ekenim. Hasabyma seretsem 2-3 sany telpek dur. Onson oz ozume yuregim awaýdyda :)

Bu tomus okuwymy gutardym.

Bu tomus okuwymy gutardym. Okuwuny gutaranyma hem begenyan hem gynanyadym. Begenmegimin sebabi ozum teorik okamakdan halys yadap basladym. Derrew praktika gecesim gelyadi. Oz watanyma gidip gowy is tapyp islarin diyen arzuw edyadim, hazirem seyle :). Gynanyan tarapym 4 yyl bileje okan kursdaslarymdan jyda dusyan. Belkide olaryn kopusunu in sonky gezek goryandirin. Hemem okuwyny gutaranson hemme kisin gozu sende. Ey is tapdynmy name ucin tapmadyn yada dowlet sana is tapyp berenokmy. Ay bir iki kisi sorasada bolyaram weli intagem yzy uzulenok sorayanlaryn. Suwagtlykca indi ozumu aspirantura tayyarlayan(psikolojik olarak). Garaz bu tomus her durlu kararlar arasynda elek celek boldum.

Neme, ish tapmadynmy name?

Neme, ish tapmadynmy name? :D:D:D

Ay shu tomus bolan zatlary,

Ay shu tomus bolan zatlary, yakylan nervilerin sebabini yazsan yazybermeli how...TM'de "gel" diyip, okuwy gutarana gujak acyp oturana 1 yok, ustune-de herkim herrelisip, namedirin oydenoklar. Hokman senem gygyryp, ya-da "akylly bol" diydirip, onson gurlesaymesen.

Tomusdyr-da,gecer

Tomusdyr-da,gecer gider.
Tomusda yanalyñ, gy$da ü$emezmiz yali :-)