Istanbula menzeyan ruhym

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Suradym
Men Istanbula meňzeyän yarym,
Bir seretseň deňızdäkı tolkunlardan joş alyp
Hyjuwly şygyr we şygarlar aytyan,
Bır seretseň arka rayon mysaly
Bütün yer şarynyň gözünden yıtyän,
Garyplukdan güç alyan
Tebıgat enäniň mahirin duyup
Söygüden dolyan.

Kämahal özüm minare deyin,
Al-asmana yetenimde göryärın,
Aydymyma gulak asan bolmasa,
Kükürt çöp dey kıjelıpjık galyaryn.

Meň beynımde ıkı gözel yaşayar:
Bırı yapyk, bırı acyk gözeller
Bır-bırıne nace meňzeselerem,
Bır bırıne garşy goşgy düzerler.

Meň yüregim hem arassa hem kirli
Şadyyan hem görgülü
Bay bolsada bergili
Demokrat hem goragly
Näçe garşylyklar mekan tutsada
Arasynda bir köprü bar
Edil Bogazıçı köprüsü yaly.
Aşyr AŞYROW 6-njy may 01:00

Telpekler (4 kisiden 4 sany)

Bu yazgi ucin

  • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "saglykmy agam?!"
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • viola 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! hawa şol arka rayona menzeyanina dogry yöne:DDD"
  • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Meň beynımde ıkı gözel

Meň beynımde ıkı gözel yaşayar:
Bırı yapyk, bırı acyk gözeller
Bır-bırıne nace meňzeselerem,
Bır bırıne garşy goşgy düzerler.

Aşyr aga, şu setirlerde "gözel" diyip namani gözonune tutdynyz, "düşünje"mi, ya arzuw hyyal...
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

duşünje:)

duşünje:)

biri yapyk, biri achyk

biri yapyk, biri achyk dushunje = biri dunya uchin, keypi-sapa uchin ylga diyyan dushunje, beylekisi molla bol diyyan... biri kapyr biri musluman(ay edil beyle de daldirley) :)
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.