Dinge " Altyn Asyr" kanalynyny gorup ya$ayan TERELKEsi yok adamyng pikiri hakynda

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam agzalar we myhmanlar. Biz shu yerde turkmenistanyng medeniyetine, sosyal durmy$yna mediyanyng tasiri hakynda gaty kan gepleshdik. Ynha duyn agsham otyrdym welin obada TERELKE antenalary yok adamlar oylerinde name goryalerka diyip pikir etdim. Cyndanam dinge Altyn Asyr kanalyny goryan adam nahili pikir ederdika durmy$ hakynda. $eyle adamynyng icki pikirlerini men $eyle beyan etdim. Siz nahii pikirde
Bagtly durmyş hakda göreş göryärin
Ekrandan bu dünýä sereden çagym
Nejis allar bilen söweş goryärin
Ekrandan bu dünýä sereden çagym

Jak-jaklap oýnaýan çaga göryärin
Ile akyl berýän dana goryärin
Hemmä gözüm gidip az yilgiryaryn
Ekrandan bu dünýä sereden çagym

Bilbiller sayrayar gulleri ucin,
Hemme şat şadiyan gunleri üçin,
Yalan dal hakykat adamlang içem,
Ekrandan bu dünýä sereden çagym

Syçan bilen pişik dost bolan eken,
Pyşdyl ylgamakda yer alan eken,
Bassaňam ayagyňa çümenok tiken
Ekrandan bu dünýä sereden çagym

Hemmeler tans etýär mysaly toyda,
Hamana yeke men otyryn öýde
Hemme yer pajarlap gulleyär bärde
Ekrandan bu dünýä sereden çagym

Men bolsa durmyşda kynlyk göryarin
Çagalarma çörek zordan alyaryn,
Hema içim yanyar hemem gulyarin
Ekrandan bu dünýä sereden çagym
A$yr A$yrow 22 feral 2010

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • maksat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

sagbol goshgyng uchin

sagbol goshgyng uchin aslymaryly dost! Janyng sagbolsun, bakyeting jennetlik bolsun!
goshgynda real durmushy we yonekey halkyng hakykaty bir tarapdan gundelik durmushda bolyan zatlardan we oz durmushyndaky goreshinden gorup we ekranda dowlet propogandasynyng hem ahli zady gulala-gulluk gorkezyandigine hayran bolup oturanyny gowy wasp edipsing!
hormat bilen,
Sylap

thanx for your comment:)

thanx for your comment:)

you are always welcome! :)

you are always welcome! :)

Goshgy gowy yazylypdyr. Sag

Goshgy gowy yazylypdyr. Sag bol aslymarly. Yone indi antennasyz oy yokduram. bolmasa-da gonshysyna baryp goryandirler. chopanlaryn radiojygy bar. on bir yerde okapdym, "chopan diyilende yza galak, bilimsiz-ylymsyz, duynyeden pihabar biridir oytman, bizem kop zatlardan, dunye tazeliginden habarly bir Adamdyrys" diyipdi. Gep gurrun, yelden chalt yetyar. Chagalaryn ulalyp owrenishi yaly uly adamlar hem ondan mundan owrenyarler.