Shuna bir goz aylan

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Agzalar shuna bir goz aylan name diyyaniz, indi bizinem dilimiz uzaldy oydyan.
http://www.turkmenistan.gov.tm/?idr=1&id=100218h

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Näme manyda soradyň? Menä

Näme manyda soradyň?
Menä muň ýaly ýazgylary öňem kän okanym ýaly...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Hold on yalnysh resource

Hold on yalnysh resource goydum oytdayn. Ine shun goz ayla diyjekdim.

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=953194

ba$langyj gowy, bombany

ba$langyj gowy,
bombany oylap tapan hem tunel gazanlarynda kosenmesin adamlar diyip oylap taypydyr yone...
wagt gorkezer

Aý gowy, edilermi bir

Aý gowy, edilermi bir göreli. Başda ýasama partiýa gurular, islesek, islemesek. Ýöne bu ýene-de ösüş.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

hawa muny bi4-iki gun mundan

hawa muny bi4-iki gun mundan on eshdipdim, yone ZAMAn birazajyk yagdaylari suyji gorkezjek bolyar. bakalyn bashga habarlar name diyyar:

http://www.azathabar.com/content/article/1962936.html

http://www.chron.com/disp/story.mpl/ap/world/6874973.html
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

iki ahtimal bar...

ya hakykatdanam siyasatçylarymyz özlerine basdeş gözleyar, ya-da bu bir duzakdan ybarat.

emma wagt görkezer... birinjisidir diyip umyt edyarin.

men pikirimçe garaşsyz ya-da oppozisyon yerli medya bolmasa taze guruljak partiya(lar)yn ömri uzaga çekmezmika diyyan.

yene-de getirjek netijelerine garamazdan hiç yokdan gowydyr.
__________________