Peydalymy?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam tmolympiad okayyjylary!
Men aslynda kan tema açyp zat edip yoren aktif agza dal.Yöne yazylan yazgylan bary bolmasada kop bolegini gaçyrman okayan.Şu günlerde Türkmenistanda internet ulanylyşyga geçenden son we MTCin mobile internet ulgamyny getirenden son Türkmenistanyn uly bolmadyk bolumi internet bilen tanyşty.Men aytjak bolyan zadym,turkmen oglan gyzlary internedi dine MAİL.RU a girmek üçin ulanyalar.Meselem geçen yyl Aşgabata gidemde 2 3 sany internet kafe gidipdim işim bolanlygy sebapli we o yerde goren zadym menkiden başga kompyuterlen barynda MAİL.RU a giryaler dine.MAİL.RU da yalandan dolandan doly.Hatta men mail.rudakam 2 3 kişa bu yeri(tmolympiad)salgy berdim şu yeri gowy diysem,ay mana mail.ru yetyalay diydiler.Menem kawagt mail.ru a giryan welin yone telefondan baglanyp oturan 15 16yaşlysyndan tut ta 25 30 yaşlysyna çenli oglandyr gyzlara duş gelyan.Gürleşyanlerimin köpüsü(90%)dine MAİL.RUa giryaler. Gepin gysgasy,internedin bu maksat bilen ulanylmasy na dereje dogry we Türkmenistan üçin peydaly?
Sizem öz görüşlerinizi yazaysanyz.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Peydali dal konechno, yone peydasiz diysenem yalnish bolar...

Dear dr turkmen,
Sen diyen zatlarin dogri, bu wagtlar mail.ru agent tmda epidemiya boldi... We kop adamlar oz wagtini sho tayda gechiryaler. (aslinda menem kan oturyan mail.ruda).
In interesniy zat, kop kishi agendi dine giz-oglan bilen tanishmak uchin ulanyalar... - konechno - eto peydasiz...
Gepin gisgazsi, agendin peydasizdigini kop kishi bilyar, yone peydasi vashe yok diymek, yalnish bolar... Meselem: mail.ru agentda bir yillap gurleshmedik klassdashlarim bilen yazishdim... etc..
Sheyle...
Uzin comment yazanim uchin bagishlan... :)

Ay dogrymy aytsam, peydasyz

Ay dogrymy aytsam, peydasyz zat gaty kan durmushda. Yone peydasyz zatlaram etman gezsen, dine peydaly zatlary etsen, halys durmushdanam irjegow. Dogry dalmi?

"Komek et" diyip barde kabir oglanlar hayish edya, ey oz ishimi tashlap komek edyadim, yone dynch almaga, keypin tutyan zadyny etmage hem wagt gerek. Azyndan mana. Dine peydaly zatlary etmegi basharyanlara bolsa kop hormatym bar. Menin ozuma arasynda kinoda gormeli, futbolam gormeli, oyunjagazam oynaymaly :D

Indi Turkmenistanyn yagdayina geleli. Turkmenistandakylar keyp uchin mail.ru agente zada giryan bolsalar, birinji gezek eshidyan zatlarym dogrusy :D, onda internedin nahili ginligini we gyzyklydygyny bilmeyandikleri uchindir. Sebabi wagtyny sarp edeyin diysen, internetde her durli sarp edip bolyar we kopusinden keyp alsa bolyar, dynch alsa bolyar. Olar shony bilenokdyrlar, bilseler onson shony saylap bashlarlar. Meselem youtube gaty gyzykly yer, ya wikipedia etc.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Quote: Turkmenistandakylar

Quote:

Turkmenistandakylar keyp uchin mail.ru agente zada giryan bolsalar, birinji gezek eshidyan zatlarym dogrusy :D, onda internedin nahili ginligini we gyzyklydygyny bilmeyandikleri uchindir.

Tazeden goz aylasam, ozumi aklajak bolyanym yaly shu yeri :D
Hamala "ey sho mail.ru agent'de goren Bayramynyz men daldirin" diyen yaly :D

Men yashkamam mail.ru agenti ulanamokdymlay. Yahoo messenger, hotmail messenger we yene ulanyadym. Shon uchini meni mail.ru'dan gozlap otyrman :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

tmda agent ulanilyandigini

tmda agent ulanilyandigini bilenokdin?
hm... stranno...

TMda agentlerin kandigini

TMda agentlerin kandigini eshidyadim, yone edil bu manyda dushunemokdym :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Barde gechen yylyn gurrunini

Barde gechen yylyn gurrunini edyaniz. "inter cafelerde seylerakdi"- diyip. diymek bir yylin icinde kanbir uytgan zat yok ekeni. edil su wagtam haysy interet cafe girsen uludan kici hemmesi mail.ru-ny ulanyarlar. menin pikrimce onun sebabide birinjiden-a haysy sahypa ve name ucin girmeliklerini bilenoklar, (men ozumden soranam bar "internet barda haysy sahypalara girsen gowy"-diyip:-)) sonra-da mail-ru basga sahypalara gora has yokary tizlik bilen isleyar oydyan. yagny aytjak bolyanym: mysal ucin "hotmail" ya-da basga bir dasary yurt sahypalaryna girjek bolsan gaty kan garasmaly bolyar a mail.ru ya-da russiya sahypalarynyn kabirlerine bolsa sol bada girip bolyar. (men yarym sagatlap bir sahypany acyp bilemok seretsem yanymdakylar oturyp-oturman shakyrdadyp yazyp baslayarlar, bir gorsem hemmesem mail.ru-da:-)))a name intere berilyan wagtam cakli. basga yurtlardaky yaly 5-6 sagatlap ya-da uzak gun isledigin sahypa girip oturyp bolanok interin onunde her kimin ona mumkinciligi yok.

salam : ). aslynda

salam : ).
aslynda bizinnkilerin yagny Turkmenlerin oz agendini edip bolmaz my?
tmolympiad.org - yonekey FORUM.
indi biri agent chykarsada bolar?! barde "tmagent" programmasyny duzip biljek yok my?!
kyn zadam dal shol.
hudaya shukur, INTERNET TM'de osyar. : ). her kimem ullanar!

yok how... ti cho? mailagent

yok how...
ti cho? mailagent barka hemmekishi shotayda, tmagent chiksa vashe turkmenistnin bagti yatyar onda...

oodnoklassnik we isq barada

oodnoklassnik we isq barada hich kim yazmandyra?!:) isq-a girer yaly dal-ustuni dolduryarlar goni-dostluk diyip :S
Dogrudanam turkmen yashlaryna chat saytlardan bashga peydaly yerleri owredip bolaysa?!oy ishlerini edyan gyzlar u.n-a saytlar yaman kan-el ishem,tikinchiligem, nahar bishirmek gurruninde-de we dikorotivlemek ishlerem.Ind-a dilem owrenip bolya internet ustunden..jigim internede girse(chat saytlara)"bar,olimpiyadana tayynlan, beydip oturanyndan" diyip kowyan:D

tema bilen kan bir

tema bilen kan bir baglanshygy yok velin shonda-da bir zatjyk sorayyn.

vkontakte.ru'ya name uchin girip bolanogay. jigim moskvada okayar, we meni vkontakte'de gurlesheli diyip chagyryar. emma men hic girip bilemok, ya turkiyede yapylanmyka o sayt...
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Dogrymy aytsam shu Orsyetde

Dogrymy aytsam shu Orsyetde bolubam vkontakte, odnoklassniki yaly sahypalary tekiz ulanmandyryn. Belki ol wagt kichimika o saytlar? Bir bilyanim love.mail.ru bardy.

Prikol yeri komnatdashym Dima shol yerde gyz bolup registrasiya edipdi, gulup gechyadi adam oynap. Bashga oglanlaram registrasiya edip bir kursdash oglanyn geyligini bilipdiler. Ay mana azyndan shey diydiler, ozum on sahypasyny gormedim. Gaty owadanja, yone bir hili yumshak gyz yaly oglan - Kostya.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Liseyde okayan wagtym 1

Liseyde okayan wagtym 1 kursdash oglan bardy. Hasiyeti gyzynky yaly: gyzlan arasynda gep edip yorendir , ya kekslerin reseptini berip, oyunde-de suyji nahar bishiryardi:O oyunde 3 gyz dogany 1 ozem oglandy(belki shondan sheyledir?)
Oglanyn beyle hasiyeti almagyna sebap bamyka?

menem bir kursdashym

menem bir kursdashym bar.Olam elmydama gyzlar bilen gezip yorendir.Oglanlara salamam bermez in barkisi.Asyl ol oglan 5 sany gyz dogany bilen ulalypdyr.Gyzlar bilen kop gezip gezip gyzlan kop funksiyasyny edinipdir:))

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''