Selman elfarisi (r.a) islama girish kyssasy.

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Selman (r.a) nadip islama girishini ozi gurrun berip aydyar:Men Yspyhan halkynyn pars taypasyndan bolup jeyyan obasynda yashayardym menin kakam bolsa shol obanyn archynydy we shol obanyn bay we abrayly adamlaryndandy. Kakam meni gaty gowy goryardi shonun ucin hem hich oyden chykarmayardy sebabi ol ot parazdy (oda chokunyardy) menem dinimi uytgetmesin diyip oyde saklayardy yone men bu dine kanagatlanmayardym.
Gunlerde bir gun kakam ish yerine gidip bilman meni oz ish yerine ugratdy oyden chykyp yolda baryarkam hirstiyanlan buthanalarynyn yanyndan gechdim. olaryn ybadat edishi we sesleri men unsimi chekdi yone wenli menin bularyn dininden we de bashga dinlerden habarym yokdy, hachanda men olaryn sesini eshdemde name edyanlerini bilmeklik ucin yanlaryna (buthana) girdim.Olaryn ybadat edishlerini gorup dinlerine girdim we men oz ichimden bizin oda ybadat edishimizden bularyn dini hayrlydyr diydim.Men bulardan sizin dininizin duybi nirede diyip soradym. Olar sham (sirya we sh.m) yurdunda diyip aytdylar son men oyume gaydyp bardym son olardan sham yurtlaryna gityan kerven bar bolsa habar berin diiyip hayish etdim. Kan wagt gechman men shama gityan kervenlen biri bilen sham yurdyna yola dushdim, hachanda men shama baramda shol yerdaki buthananyn eyesinin hyzmatkari bolup girdim we men mundan dinlerini owrenip bashladym,hachanda bu adamyn olumi golaylanda ey plany sen olenden son menin kimin yanynda bolmaklygymy wesyet edyan diyip soradym ol aydy ey oglyn men shu dinde bir adamdan bashga hich kimi bilemok we ol irakda Mowsul diyen shaherde yashayar. Ol shu dini uytgetmediklerdendir. shondan son kan wat gechman oldi welin men shol salgy beren adamyn yanyna gidip shol yerde yashap bashladym we olyancha shonun yanynda boldum. bu adamada olum yakynlanda sen olenden son kimin yanyna bolmaklygymy wesyet etyan diyip soradym ol hem yene bir adamy salgy berdi. Bu adam olenden son shol salgy beren adamsynyn yanyna baryp meni shol mosul shaherindaky buthanan eyesi ugratdy diyip aytdym son men shol adamyn yanynda yashap hem-de dini owrenmekligimi dowam etdirdim. Onkilenki yaly bunada olum wagty geldi shonda onkilerden sorayshym yaly mundan hem soradym. Ol aytdy: ey oglum men yerin yuzunde shu dinimizi hakyky tutyan adamynyn bardygyny bilemok yone welin Ibrayim Pygamberin dini bilen bir Pygamber gelmeli wagty boldy gowysy sen shol Pygamberin geljek yurdyna git diydi. Ol Pygamberin pygamberdigini anlatyan alamatlary bar shol alamatlardan: sowgat berilse iyyar, sadaka berilse iymeyar, arkasynda iki egninin arasynda pygamberlen sony diyip anlatyan mohur bardyr.
Hachanda bu adam olende arab kervenleri bilen arab yurdyna yola dushdim.Men Kop yollar gechip Medine shaherine baryp shol yerde yashap bashladym we bir nache wagtdan son Muhammed Pygammber Mekkeden medina hijret (gochdi) etdi.Men gunlerde bir gun Muhammed Pygamberde shol alamatlaryn bardygyny anygyna yetmek ucin yayna bardym we ilki bilen men ona bir gysym hurma sadaka berdim ol bolsa ozi iyman sahabalaryna (dostlaryna) iyin diyip berdi, men oz ichimden birinji alamat yuze chykdy diyip aytdym.Son ertesi gun men bir gysym hurma alyp shu sowgat diyip berdim ol bolsa alyp iydi we men aytdym ikinji alamat yuze chykdy. son bir gun men yene yanyna gelemde ol oz sahabalarynyn arasynda otyran eken. men onun arka tarapyndan baryp arkasyndaky Pygamberlerin sony diyen mohri gorjek bolamda ol menin maksadymy bilip oz arkasyny achdy men hem seretdim we ol mohri gordup ogshap aglap bashladym we ol menden sana name boldy diyip sorady men hemme bashymdan gechen kyssalary ona we onun sahabalaryna bashdan ayak gurrun berdim.Olar bolsa gen galyp gaty begendiler sheydibem men hak din bolan islam dinini tapdym.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "gowy kyssa, Allayalkasin!!!"