Gelin 2000-2500$ sowalyn

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Adamlar, bilshiniz yaly, mende on garshylashylmadyk "problema" bar - pul sowmak :D

Hawa, bu $2500 juba ursan, sowmasanam bolyar, yone hasabymda bolmadyk puly hasaba goshmanjyk sowsamam bolyar diyip pikir edyan. Birem ol bayrakda belli sebapler uchin sowmak maslahat edilenson, "alsamam sowaryn" diyip pikir edyadim. Goryan welin, sowmasamam bolyar, yone sowsamam bolyar...

Icheri ishler ministri sowman saklamagy teklip edyar welin, menin yilim sychanmy onky sychanmy belli dal. Men sychan yildan doglan hokmunda, saklap ekonom etmeli dalmay?! :D Icheri ishler ministrinin hem pikirini elbetde dinlarin, sizin gowy pikirlerinizem nesip bolsa dinlemekchi.

Nahili pikirler bar bolsa, mumkin boldugycha inetden linkler bilen hodurlan.

Xbox bilen HD TV'mi 52 inch'lik? Ya PS3? Ya Nintendo Wii? Ya ikisem?

Ya da iMac? Ya bolmasa MacBook Pro?

Ya da Dell XPS laptop? Ya bashga PC laptop? Ya PC desktop?

Ya bolmasa shu kompyuteri 0'dan ozum gursammy? Nadip gurmaly? Motherboard, CPU, RAM, optical drive, ethernet...? Nireden okap, nahilisini gursam?

Beh, puly gowy sowmagam kynow :D Isleyan maslahat beribermeli :)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Sena oyun asygy bolup

Sena oyun asygy bolup cykdynow pulyny PS3 bilen Full HD gorkezyan TV'e berjek bolyan bolsan :)
Icheri ishler ministr'in dogry aydyar, yazanyna gora "shu zat gerek" diyip durana menzanok, a kan gerekmeyan zat uchin pulyny sovup name etjek ? Gep gysyklykda dal, yone saklasan belki masyny calysanynda 1 klas yokarsyny alyp bilersin, 1 gezek oye gidip gelersin we etc...Sakla samany, geler zamany diyenoklarmy yanyndakylar ? :)

Eger PC 0'dan duzjek bolsan komek edip bilerin, saylamak problema dal yone sana gerekmi sol ? Oyunde pc'inde kop wagt sarp edere wagtyn bolyamy ? Agyr, 3D programmalar, ya-da oyun dagy oynamakcymy ? Derdine gora derman aydaly, yogsa Ferrari alyp 60 km/h sursen dalda :)
HD TV dagy alanyndan 27 inch'lik Imac al, 5 yil ulanarsyn ulanmadym diyeninde. 2000$ toveregi. Yone yokarda aydysym yaly, ol guyjini ulanmasan onca pul bermek(sana 1900$'a bererler :D) isrip bolaymasa..

Iphone'in barmy ? Yok bolsa gitde 3GS'inden al birini :) Yok, men T-mobile'ci diyyan bolsan Nexus 1'den al. 2500$ berenlerine gora hemise yatladar yaly jubinde bir zat dursynda :)

iPhone, Nexus ýaly zatlara

iPhone, Nexus ýaly zatlara tekiz gyzygamok. Alamda almamda uly tapawut ýok ýaly. Baram bir telefon dälmi?

Men oýun kän oýnamasamam, işden ýadap gelemde bir PES2010, ýa Street Fighter 4 ýa ýene bir zat oýnaýmagym bar. Ýagny uzyn wagtyňy almajak (teoriýada :D), her uruşdan, her maçdan soň ýapyp boljak oýunlary oýnaýan. FM2009 hem oýnaýan welin, seýrek oýnaýan, sebäbi bir başlasaň, sezon gutaraýmasa ýapmak kyn :D

Şoň üçin oýun oýnara, birem Blue Ray kino görere komp almak erbet pikir däl.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Bary bir telefon

Bary bir telefon dal.
Birinden iphone alda 1-2 hepde ulanyp gor, onson beyleki telefonlary eline alanda "telefon" diyyanmi, ya-da yok, gorersin :) Edil ipod alanson beyleki mp3 player'lerin yuzune seretmeyshin yaly bir zat bu-da. 500$'lap beril almaly bolsa maslahat bermezdim, yone yokardaky 2 telefonam 200$'yn asagynda contract bilen alynsa, we beyleki telefonlary alyp yoreninden olary alanyn govy, islemedik wagtyn ustune 200-300$ goyup elinden chykarsa bolyar arkayin!

Men nache yildir kompyuter'de oyun oynamamson kan bilemok olaryn keypini, yone oynayan, gerek diysen, onda pc almaga karar beren wagtyn guk diy, komeklesheyin duzmage. Blue Ray okamagy big deal dal, yagny +100$'a cozulyan zat.
i7 procesor'ly, GTX series'inden dovyan video card'ly ve tonnalap RAM'ly dagy komp alsa bolyar 1500$ toveregine...

Özüň toplasaň arzana

Özüň toplasaň arzana alsa bolýarmyş, ýogsam gowja deal tapsaň, eýýäm toplanylannam gowy baha tapsa bolarla. Hany göreli...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ozun toplanyn bilen gurylan

Ozun toplanyn bilen gurylan den dal aslynda, in azyndan "goh" faktory ayrylyar, yagny Dell'den dagy gurylyp gelen pc'lerin kopusi sessiz ishleyandir, a ozun duzsen hemme hardware'i edil on yaly uyusdurmak ansat dal, fan dagy koplench fashlap duryar...
Dell'den $1500 24 inch Full HD monitorly, i7 proc, 8 GB DDR3 Ram we etc'li Studio XPS'leri alsa bolyar. Duzsenem sondan beter arzan bolmaz..

Munyn dogry, duzsenem arzan

Munyn dogry, duzsenem arzan boljak dal yaly welin, ondan onincha duzsen warranty, yagny garantiya berlenoga. Dine part'lara beriler, onunam her birine alyp chyksan... ohohow.

Men shu wagt kellamde soraglar ine shuna chenli azaldy.
HP vs Mac!
Has takygy,
desktop vs laptop

Yagny oye akiderinmi? Hazir 2500$ desktop alyp, iki yildanam yanymda akidip bilman 400$ satsam, uly yitgi bolyar mana. iMac alsam, yene akidip biljegim yaly, laptop alsam hem. Indi soraga shona chenli yonekeyleshdi.

Desktop vs Laptop & HP vs Mac

Maslahatlar?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Eger oyun oynajak, agyr

Eger oyun oynajak, agyr programmalary isledip, goryaninden keyp aljak bolsan, onda laptop alma, sebabi 24 inch bilen 15 inch deneshdirilmeyarem. Men meselem isde 22 inc'lik monitorda, macbook alsamam ishde suny ulanaryn, sebabi men uly ekranda detallary gormeli, kicide dumtunip oturmak birhili, ozuni kosemek yaly...

PC'ler dasyndan apet gorunse-de, aslynda hemme gymmatly zady motherboard'yn gutysyna sygyar, sokup ichine dykaymaly, a cases ve power supply 100$'am tutanok, tazeden alaymaly...

Wii..Yatdan cykdy:

Wii..Yatdan cykdy: Tmolympiad sadaka gutusyny goyayynmy sag tarapdaky onki yerine ? :D

gowy yerde yadynga

gowy yerde yadynga dushdilayyyy:)

Sadaka berip durus, we Alla

Sadaka berip durus, we Alla nesip edeninden, ýene berip durarys :)

Ýöne käwagt özüňem begendirmeli, meniň iň soňky gezek eşik alanym (toý üçin däl), ýa özüm üçin başga zat alanyma ençe wagt boldy, indi hakyt ýeri ýaly :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

500$'yny esige sovup gal

500$'yny esige sovup gal onda, ozune 2-3 lay eshik al, pul gazananyn dasyndan belli bolup dursyna how :D

Toý üçin alanym+toýda

Toý üçin alanym+toýda sowgat gelenler 2 laý eşik boldy. Indi bolar meň ýaly ýönekeý oglan üçin.
2 sany köwüş hem düşdi :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ýöne Barselonanyň

Ýöne Barselonanyň original formasyny almak erbet pikirä däl. Barselona+Spain NT.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Mergen, ýa başga bilýän

Mergen, ýa başga bilýän bar bolsa, şu iMac'lara BootCamp diyilyan programma bilen (iMac'laryn tazelerinde eyyam pre-installed), Windows OS yuklap bolyar we ulanyp bolarmyshyn. Shony etmek uchin men Windows 7 Professional 64-bit Upgrade alsam, shol upgrade'y yuklap bilerinmikam? Eger sheyle mumkinchilik bar bolsa, goni iMac alaymaly...

Ya Windows 7 upgrade'y dine on Windows installed computerlerde bolyarmyka?! Hmm...
Men ozem Windows 7 Professional 64-bit'i uniwersitedin engineering college'nin usti bilen mugt alyp bilyar ekenim, sheytsem guryp bilerinmikam iMac'in ichine?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Hava, upgrade edil taze

Hava, upgrade edil taze alanyn yaly, upgrade edilyan her zat yuklenilerem.
Universitetlere-de 30$'a satdyrdylar oydyan...Yone sana hokmanmy legal gornusi?
Oyune girip kim barlarar licenziyasyny ? Gepin tummek yeri, iMac'e-de arkayin
guryp bilersin 64 bit'ligini.

BootCamp'em bar, Parallels Desktop hem erbet dal.
Ynha, shu video jykla:


Hazir uniwerlere $65

Hazir uniwerlere $65 satyalar. Yone Microsoft Development programma gatnashyan uniwersitetlere mugt hem beryar ekenler. Upgrade'nin downloadyny mugt beryaler. Upgrade diskini aljak bolsan, onda $23 sorayalar.
Download edip mugt gurjak bolup goreyin hany :D Onda iMac alayjak diyen karara gelip bashlaberdim.
Parallels Desktop yaly programma bara men ish yerimde. Ine hazir shu wagtam men ish yerde Mac Pro'nyn onunde otyryn, bizdaki programma Virtual PC. Ay halamok, ol Mac'yn ichinde programma, Parallels Desktop hem. Oyun zat onda native ishlemez. Ozem satlyk programma olar.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Sen oyune alyana how,

Sen oyune alyana how, hokmanmy licenziyaly zatly ? Kim gelip sen shahsy komp'yny barlar ?

ORDER INFORMATION PRODUCT

ORDER INFORMATION
PRODUCT DESCRIPTION PRODUCT # QTY EXTENDED
PRICE
dv7t quad edition WM838AV 1 $1699.99

SUMMARY OF SAVINGS:
Instant discounts you received:
$16.00 PC Accessory instant rebate
$3.60 Mouse rebate
$200.00 Notebook instant rebate
$10.00 Coupon SV9409

DE Tax:
Shipping:
$0.00
Free
GRAND TOTAL: $1699.99

YOUR CUSTOMIZED HP PC

dv7t quad edition
• Genuine Windows 7 Home Premium 64-bit
• Intel(R) Core(TM) i7-820QM Processor (1.73GHz, 8MB L2 Cache,1333MHz FSB)w/Turbo Boost up to 3.06 GHz
• $100 OFF! 8GB DDR3 System Memory (2 Dimm)
• FREE Upgrade to 320GB 7200RPM SATA Hard Drive with HP ProtectSmart Hard Drive Protection
• 1GB Nvidia GeForce GT 320M - For i7-720QM and i7-820QM Processors
• 17.3" diagonal HD+ High-Definition HP LED BrightView Infinity Widescreen Display (1600 x 900)
• LightScribe SuperMulti 8X DVD+/-RW with Double Layer Support
• [For BrightView Infinity Display] Webcam Only
• Intel Wireless-N Card with Bluetooth
• No TV Tuner w/remote control
• HP Color Matching Keyboard
• 8 Cell Lithium Ion Battery
• Integrated 56K Modem
• Microsoft(R) Works 9.0
• HP Home & Home Office Store in-box envelope

Yokarkynyn yany bilen şunam aldym

ORDER INFORMATION
PRODUCT DESCRIPTION PRODUCT # QTY EXTENDED
PRICE
1-yr ADP for HP Pavilion Laptop UM969A 1 $89.99
HP Mobile Laser Mouse EY018AA 1 $20.39
Targus 17" Platinum Deluxe Case VD797AA 1 $39.99
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Alan zatlarymyň umumy

Alan zatlarymyň umumy bahasy $1850.36 boldy.

Internetden alan günim 17-nji Ýanwar günidi. Onsoň ýaňky 2-3 gün geçensoň, jaň edip... "maňa ol gerek däl, men başga ulyrak ekranly 1080p laptop aljak" diýdim. Kompýuteri men entägem elime almadyma, estimated build date 26/01/2010, şoň üçin elime almazdan pikirimi üýtgetdim. 17.3" we 900p ekranyň ýerine, 18.4" we 1080p alaýyn diýdim (häzirki baha +100$ goşýa), ýöne CPU'ny bir aşak modeli i7-720qm (1.6GHz, 6MB L2 Cache)w/Turbo Boost up to 2.8 GHz alaýyn diýdim (bulam -300$).

Umuman, maňa bu üýtgeşme 200$ yzyna getirmelidi. Garaz jaň edip HP şuny aýtdym welin, "eger öňki sargan kompýuteriňizi üýtgetmeseňiz, öňki bahasyndan $185 düşeli" diýdiler, menem kabul etdim. Garaz ýokarky ýazan zatlarymyň umumy bahasy indi $1850 dälde, $1665.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

OMG....17 inch'lik, 3.5

OMG....17 inch'lik, 3.5 kg'lik laptop. Mena 15 inch'leri kop gorup bashladym
eyyam, 17 inch'ligi garnyna goysan yakar, 3.5 kg bolanyna-da demini alyp bilman :D
Desktop yaly ulanyp, son yanynda akidip bolyar diyaymesen...Desktop alyp, 24 inch ekran
dagy alyp, ustune-de az pul berenin govy bolardymyka diyyan...

15.6 inch bilen 17.3" baha

15.6 inch bilen 17.3" baha tapawudy $50dy, uly ekranly sähel gymmat. Ýöne 15.6"ler diňe 720p resolution bilen gelýäler, a 17.3" bolsa 900p. Oň daşyndanam, şol bir konfigurasiýany kiçiräk laptopa goýsaň, onda has känrägem gyzýa.

Ýöne seniň pikiriň hakykatdanam esasy sebäp. Desktop aljak bolup, soň alsam ýanymda 1-1.5 ýyldan äkidip bilmän satmaly bolaryn diýdim. Ýagny 1 ýyldan nesip bolsa PhD'ni gutarsam, soňam ýurdyň o tarapyna göçmeli bolsa ýa başga ýurda gitmeli bolsa, men arzan baha satyp gidäýmeli. A laptop, 17.3" bolsa hem, nirä äkitseňem problema däl.

Bolmasa desktop barada kän pikir etdim özä...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Nesip etsin diyaymak galyar

Nesip etsin diyaymak galyar onda :)

Yone i7 procesorly, onca RAM, graphics card bilen yene birnache yil "gaty govy" diyip biljek kompyuter kategoriasynda bolar ol kompyuterin, ve TM'de dagy 1-2 yil son hem 1000$ toveregine satyp bilersin islesen.

Kompyuter duyn geldi, shu

Kompyuter duyn geldi, shu wagtlykcha-ha gowy.

Yone birnache azajyk gaharymy getiren zatlaram boldy. Birinjidena, alyp kartony achamda, kartona barmagym suykedi welin, barmagymy kesdi :D Onson achamson, batareyi yzyna dykyp bilmedim. Batareyi dykjak bolup, ol batareyi chykaranda suyshurilyan plastmassy dyrnagym bilen chekip, dyrnagymy ganatdym, edip bilmedim. Ahyr HP jan edip, costume support bilen gurleshdim. Olaram "sana box ibereli, sen repair uchin iber" diydiler. Olar bilen gurleship durkam, shol plastmass deshiklerin ichine gowy oturmadygyny gordum suyshyan zatlary. 4 sany elin komegi bilen, suyshurdim, indi repair'e akitmek hokman dal.

Kompyuter chalt we gowy, emma "Windows Experience Index" diyyan san bary yogy 5.8
Ay yone san, dushunyan, birem hich kompyutere 10 beresleri yok, has gymmadyny satyn aldyrjak bolup, yone shonam gorup halamadym :D

We in sonky halamadyk zadym, Street Fighter 4'y in gowy hilinde, anti-aliasing maximum'da goyup ishletsen, shol yuwash ishleya. Hazir anti-aliasing ayirip, bashga hillerini maximum'da ishledyan. Bir hili azajyk let down. Sebabi street fighter 4 hyperthreading goz onunde tutulyp yazilan daldir diyyan, ya 1 GB Nvidia yetenokmyka?

PS Halan zatlarym hem sanardan kop, yone $1600 sowup, halamajak bolsan bolmaza?!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Bu pul(2500$) sowulşyk

Bu pul(2500$) sowulşyk research-yn(1) netijesimi?

Tüweleme, gutlayan!

(1)- Doctoral student honored for work in crystallography

Hawa, hut sheyle :) Indi

Hawa, hut sheyle :)

Indi gitdem ol pullay. Bir gun bar, ertesi yok :D
Taze bayrak uchin gayrat etmeli oydyan
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.