Kim programmirlemekden başy çykýar!!!???

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Hormatly ildeşler maňa programmirlemekden başy çykýanlaryňyz bolsa azajyj öwretmegiňizi haýyş edýärin.

Hem SoftICe nädip ulanmalydygyny.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

HACK

Help Me

Bardakilerin komegi bilen

Bardakilerin komegi bilen hacker boljak bolyan bolsan, ulanyjy adynda hem aydyshyn yaly, bu sen uchin bir "dream"-dan artyk zat bolmaymasa :D
Herkimin onki yaly oturyp uzyn-uzyn post yazmaga eli baranok ondan-mundan mowzuklarda-da, a sen oturyp programmirleme owret diyyan. Nabileyinda...

Informatika

Hormatly agzalar we myhmanlar. Belki men saytdan peydalanyp bilyan daldirin yone siz komek sorana jogap bering ya-da bashga soz ulanylmasa govy boljak. Programma duzmekde haysy dil ulanmakchy bolsa bilyanlerimiz komek edeling. Mysal u/n manga Paskal ya-da VB gerek

Paskal gerek ? Chynynmay ?

Paskal gerek ? Chynynmay ?

menem geng gordum ona:):):)

menem geng gordum ona:):):) yogsa programist zadam dal welin mekdepde ogrenipdik chlaja ol programmany, Prorammsit yada ish uchin has gowy programmalar bolaymaly pascaldan.

Men universitedin birinji

Men universitedin birinji yili C sapagy okadylanda "Mun ++'ny ya-da #'ny okasak bolmayamyka, name uchin kone versiyasyny owrenmeli tazesi barka ?!" diyip, okasym gelman yordi, bu goch yigit gelip Pascal'dan tutdy :) Assembler owrensen has kop peydasy deger :)

Paskal

Sizing aydyanyngyz dogry yone gerek. Uniwerden song sangada zyyan etmez. Mysallar ishlenilisi gerek

Entek owrenmedik zadyny, 1

Entek owrenmedik zadyny, 1 ustunden gechen adamlara "gerek" diyip, ynandyrjak bolmak kan manyly dal molla. Yok, pascal #1 diyyan bolsan, onda pascal'da islenip bolyan, yone diyeli C# ya-da Java'da bolmayan 1 mysal bersen, onda senden otunc sorap, belki owrenmage-de baslarys!

hava

assembly computer diline yakin
pascal adam diline yakin(adamlar has ansat ogrenip bilya)
pascal name ogrenilyandiginin sebabi C,C#,C++ ya da java yaly
programlama dilleri ogrejek bolaninda gaty govy komek etya.
yokarda aydylshy yaly mana programlama dillini ogredin diyipsiniz
ozun basyna baryp kop program yazyp ogrenmesen yenede yadyndan chykar
bolya sagbolun...

Meri wrote: assembly

Meri wrote:

assembly computer diline yakin
pascal adam diline yakin

:D :D
Yokarda onca yazylyar, bicilyar, a sana bildirip duranok, gelip 1-nji klaslara bu dillerin "nahilirak iyilyandigini" owredyan yaly, o ona yakyn, bu muna yakyn :D
Bolanyna gora "Assembly kyn, pascal ansat" dagy diyaymeli ekenin :))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mitnick 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Name yazjagyna gora dil sayla

Bashda nahili programmalary yasajakdyna karar ber.
Eger programmirlema indi bashlayan bolsan Basic ya-da Java owrenmek ansat bolar.
Aslynda Web(internet) ucin programmalary yasamak hem gyzykly, hem ansat.HTML, Javascript dillerini bilsen, Text document we Internet Explorer-i ulanyp programma yasabermeli.
Eger Windows ucin programma yazjak bolsan Visual Basic, ya Java ulan.Eger Windowsyn icine giryan programma yasajak bolsan C-in gornushlerini (C, C++, C#) ulan. Ol gynrakdyr, koplenc professionallar ulanyar. Statiskaya gora dunyadaki programmalaryn 75% C dilinde yazilan.Windows-yn ozi hem C dilinde yazilan.
Birnace kompyuterlerin arasynda maglumtlary alysh-chalysh edyan programma duzjek bolsan PHP we MySQL-i owren.Olar hen tor(network) hem internet saytlarda oran peydalydyrlar.
Programmirleme dillerin koplugine seretme , birini owrensen beylekiler hem ansat dusher.
Bashda programmirlemanin esaslaryny owren: variable , string, loop, condition barada oka. Kici programlary yazjak bol, mysal ucin yazyan hatyn 5 harpdan kop bolsa ekranda shony 3 gezek yazdyr.
Soragyn bar bolsa yaz, yone programmirlemani hackerchilik ucin owrenyan bolsan...Gyzykly zat, yone adamlara peydaly bolmaga tijenmeli.

hymm

hymm mergen hemme zadam döwletden garaşma özün gözle tap ulan .bah buna sereday

Bor baslyk, indikide

Bor baslyk, indikide pascal'am, C'ni hem dovletden komek soramanjyk, ozum owrenerin :D