Yashayish puly(accomodation price)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Yashayish puly (accomodation price)
Ulaltmak uchin ustune basyn!


Yashayish puly (accomodation price)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Agzalar egerde siz shu

Agzalar egerde siz shu yurtlarda okayan bolsangyz oz pikirleringizi yazsangyz oran ongat bolardy.
Bu yazilan chykdayjilar aylikdir.

Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

Turkıyede yagday

Turkıyede yagday utgeshıgrak, barde bir azajyk gymmadyrak yazylan eken, sen bu tablısany haysy kaynakdan alyp tayyarladyng batyr, reference barmy yada seng sohbetdeş bolyan studentlengden alan maglumatlarynga dayanyp yazdyngmy:

Hytayda imageshack.com

Hytayda imageshack.com bloklangy. shon uchin bashgarak bir server bir zat tapynsana, eger gaty kyn bolmayan bolsa!

Duybinden yalnys

Duybinden yalnys sanlar...US'de dine accomodation uchin 1800$ beryan oglan tanamok mena(oylenen dagy bolmasa), 1000'em gechenok hatda. Malazia 930$, Turkiye 930$..
UK dagy 1750 euro yazylypdyr: olar birinjidena euro ulananoklar, ulanayanlarynda-da ~2500$ bolan sen kicirak masgalany eklap bilyan, ola yeke basynmys. Okuvcylaryn yasayis cykdayjylary hasaba alynanda tablisadaky hic yurt hem real gorunenok, 2 esseden kop gymmat yazylan yaly, TR dagy 3 essedenem kop...TR'de 400$ berip yashalyan umumy yashayish jayi goreniniz barmay ? Bogazicin superdorm'y dagy bolaymasa :)

Superdorm

Mergen superdorm has hem gymmat :)
http://www.superdorm.info/tr/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=53
Meselem 2 adamlyk,1 yyllk bahasy 9.600 TL.(6400$)
Gunorta kampusda bolsa adam başy 60$ toweregi yagny minimum bahalara gora tablissa biraz kop yazypdyr.

Bay bow..Tr'de ol pula gul

Bay bow..Tr'de ol pula gul yaly oy tutyp bolyar, 1'e chenli ziyaretchi derdinem yok, oz chatman, neme edip yatman :D Yone studentler bar, hezillik diyseler bashga, shonda-da gaty gymmat umumy yashayish jayi uchin oncha pul..

Mergen sen superdormy

Mergen sen superdormy nireden eshidip yorsunow? :)
Tuweleme, senem bilmeyan zadyn yok.
Ony, Istanbul beyleki uniwersitetlerinde okayanlaram kan bilyan daldir...

Sanlar kabiri mana gora hem takyk dal yaly.
Ispaniya rent ucin 900usd, sweysariya 500 usd. Ay nabileyinda. Tersi bolaymasa, sweysariya yewropada
in gymmat dowletlerin biri hasaplanyar. Birem, kop yerde nahar ucin aylyk 600usd diyipdierl.
Bu diymek gunde ortacha 20usd. Bu az dalow. Bu baylaryn chagalary ucin bolaymasa.
Student diyyanin, pulyn tygshytlap ulanyar.
Kopusi ozi harytlary optom satyn alyp, nahary ozi tayyarlayar we netijesinde has arzana getiryar.
Ortacha 400usd zat bolmaly gaty gitse, mende ondanam az chykyardy.

Men barde 3 yillap

Men barde 3 yillap Bogazichini gutaran kompyuter, himiya mugallymlary bilen yashadym, onson gurrun dagy chykyadyda her zatdan...

TR uchin 400 USD hem kop, 400 TL dagy bilenem kooooop okuwchy okap/yashap yor...

Oglanlar men tablisa doly

Oglanlar men tablisa doly dogry diýip güwä beremok. Bu sanlaryň hemmesi giren saýtlarymdan idäp alanym. Ine şeýdip herkim hakyky bahasyny ýazyberse men täzeden düzeltjek.
Hemmäňiz köp sagboluň!
..........................................
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.