BOUYGES MESELESI WAJYP...

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

...SHUNA DOGRY DUSHUNELIN...
(wah janja gowy yazdym welin pozuldyda)

Eger biri erbetr ish etse bizem komek etsek shol erbet ishi bizem edenden hic tapawdy yok...seylelikde olar yewropa gurlushyk gadagany bar bolsa... bizem ish bersek bizem...sholardan name tapawdy bolar...

Eger seyle bolsa --WATAN BIZINKI-- hany gayrat edip YASHULLAR...YASHLAR...ZENANLAR komek sizden...

ps:Berjek maglumatlarynyz(degerleniriljekdir)peydalanyljakdyr...belli bir dereje ccare gormage peydasy ULUDYR...yene garasyan jogaba sagbolun UNS BERENIZE....

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Salam Dojigat dogan, BOUYGES

Salam Dojigat dogan,

BOUYGES firmasynyn yapylmagy üçin Türkmenstanda bahana gözleyan adamlaryn bardygyny bilyarin.

Şony yapmak üçin mendenem (gurluşyk inzeneri bolamson) maglumat soradylar.

Men ilkinji jogabym şeyle boldy: "Yewropada name etse edaysin, bizin halkymyza gelip iş beryar, nan beryar, pul beryar... Şo firmany yapmak, halkyn girdeyjisinin önüni almak bolar. Firmany yapsanyz, yada TMdan kowsanyz halka iş berersinizmi, yada dine öz peydanyzy pikir edyanizmi?"

Mana bu babatda belli bir jogap beribilmediler.

Indi geleli BOUYGES firmasynyn eden yalnyş işlerine. Ewropada şo firmany name üçin halanoklar? Sebabi:

BOUYGES biz yaly kiçi yurtlara gelip para bilen gurluşyk işleri, tenderleri alyar. Para bereni üçin, bizinkilerem şadyyan maymynlar yaly şony alany üçin, BOUYGES firmasy Yewropada halananok.

Pahyrjygyn başga günasi yokdur. Gözlabem oturma, sebabi netijede bizinkileri (dolandyryjylarymyzy) günakar edip goyarsyn.

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Kiçirak bir

Kiçirak bir mysal:

http://www.chrono-tm.org/en/?id=1077

Barde kim günakar? BOUYGESmy, şopyrmy?

Ya hiç günakar gözlabem oturjakdalmi?

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Bouyges kowulandan son onun

Bouyges kowulandan son onun yerine ondan gowysynyn geljekdigine kim garantiya berip biler?