Yatlayarmyn?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Yatlayarmyn? Ol yuwashja shemalyn sachymyzy sypayshyny? Ol mylayim howanyn biz uchin has hem mylayim bolshuny? Yakymly yagshyn bizin bagtly yuzlermize damyshyny? Guninem oz nuruny bizin ustumize sachyshyny? Bizin yoran yolumyzdan gullerin achylshyny? Olar nadip achylmasyn? Sen we men sheyle sheyle bagtly, sheyle nurana.. Bizin oz yilgyryshlarymyzy butin dunya paylap gelshimiz. Yadymda senin yuzun mahirden doly, senin gozundaki shol yilylyk meni guyzun shu sowuk gununde-de yiladyar.
Yatlamalar galdy, yanymda bolan her pursatyn goz onumde janlanyp dur. Senin ozun bolsa, senin mylayim keshbin, mana seredyan gozlerin, mana sazdanam gowy tasir edyan yakymly sesin sheyle uzakda..sheyle uzakda..sheyle uzakda.
Yurek kuyseyar, zarlayar, aglayar...Her biri shol ustumize daman yagysh yaly goz yashlar aram-aram shol gunleri yatladyar. Senin yurek urgyn meninka gabat gelyar. Men bilyan senin yuregin hem meninki yaly kuyseyar, zarlayar, aglayar...
Ykbalyn bu goyan synagynyn onunde durup bileris, enshalla durarys! Soygimiz, niyetimiz, maksadymyz gun-gunden berkar!!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Gulkim tutdylay birhili

Gulkim tutdylay birhili :D
Yoldan yorap baranynyzda arkanyzdan guller achylyan bolsa, bizin howlymyzda-da 1 krug aylanyp gidinsene tomus TM'e zada gelseniz ? :) Just kidding..

Bellap gechmesem birhili bolup duryn :)

Yagysh damanok, yagysh yagyar !
"Biz uchin" dal, "bizin uchin"!
"Men we sen sheyle nurana"? -- Beyle sypat barmyka ?
"Yadymda senin yuzun mahirden doly" - diyilmeyar..

...

Mergen!

belkem bashga bir dilde okap shong tasirinde galip ony ozice perewot eden bolmagy mumkin. shong ucin olam bolman duranok.

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

Ozi yazan bolsa-da, bir

Ozi yazan bolsa-da, bir yerlerden terjime eden bolsa-da ishim yok, men indikile dogry yazmagy uchin yalnyshlaryny gorkezdim, dinlese-de, dinlemese-de on oz isi.

Yazan zadym bilen edil gulki

Yazan zadym bilen edil gulki dorederin oytmedim, yone rawnodushno galdyrandan haysy bolsa-da bir reksiya doretsen yagshy. Diymek yazan zadymda bir ildirip galan zat bardyr. "Kritika" diyip yazan zadyn uchin minnetdarlyk bildiryan.
P.S.: Shol duygulary bashdan gechirenligim uchin Alla alkyshlar aydyan. Mumkin siz edil yoran yolunyzdan gul chykarar yaly Alla tarapyndan serpay alan dalsiniz?! Size shol serpayy almagy arzuw edyan.

romantic wrote: Mumkin siz

romantic wrote:

Mumkin siz edil yoran yolunyzdan gul chykarar yaly Alla tarapyndan serpay alan dalsiniz?!

Sen aldynmykan seyle serpayi ? T.e. soygulin bilen yolda yorap baryakan arkandan romashkalar, laleler, baguller chykyp bashlaberyadimi ? Ya oz metaforan ichinde ozun azashyp yormun ?

Sylanşygam şeýle bolsa

Sylanşygam şeýle bolsa gerek Mergen aga. Ýüreginden geleni ýazandyrda,

ADAM NÄÇE AZ BILSE, ŞONÇA KÖP GARŞY ÇYKAR.

Edep bir täçdir nur-y Hudadan
Geý ol täji, aman bol her beladan

Gayrat etde "garshy chykmak"

Gayrat etde "garshy chykmak" bilen "tankyt etmek" sozlerinin tapavudyna bir gowja goz gezdir, menem gereksiz yere sana yerliksiz ulanyan sozlerin uchin govnune yaramajak zatlary diymayin. OK ? Adamyn "nacherak" bilyanligi deneshdirme bilen bilinyar, ozuni "kop bilyan" hasap edyan bolsan ayry gurrun, yok bolsa-da sypatlaryny ayagyny yere degirip sayla!

Beyle yiti reagirovat'

Beyle yiti reagirovat' etman! Siz kop bilip bilersiniz, yone dunyade bar zatlar adamyn bir kichijek anyna sygjak derejede az dal. Shu meselede bir zatlar anlayan bolsanyz beyle ichiniz gyrylmazdymyka diyyan.

Bah, degmesiz yerlerine

Bah, degmesiz yerlerine degdimi namemi gulkimin tutanyny aydanym ??
Adamlara akyl berjek, ya-da anlaryna sygjak zatlary olchejek bolmazdan onurti olaryn durmushy barada azda kande bir zatlar bilmeli, shona gora gurlemeli. "Shu mesele" diyip yagyshyn ashagynda ezilip gezip, ozuni bagtly, "nurana" duymagy aydyan bolsan, onda bizem senden az goren daldiris beyle yagdaylary, yone bular men uchin sen duygylaryn ya-da akylyn mochberi barada netije chykarmak uchin yeterli sebap dal! Ozuni Nirvana yeten hasap edyan bolsan biljek dal, yone yagday beyle dal bolsa, onda yazanynda ayagyny yere degiripjik yazsan has yerlikli bolar, bizem gereksiz yere sana biderek jogaplary yazmarys!

eh borda... bir bashlapsyng

eh borda... bir bashlapsyng yzyny hem doly yazsadyng, belki agzalar ters reagirovat etmezlerdi, belki senem has gowy ichingi dokerding...
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Bu mowzuk bn Annuşyn

Bu mowzuk bn Annuşyn "Yagyar yagyş"my name, aydymy gowy gider ))..

Mergen

Mergen,senin birinji yazan zatlaryny pristavit ettim. Bir sany anekdot aydyp beren yaly boldy.