Toýa geliň! - 18.10.2009

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam oglanlar, gyzlar, dostlar, doganlar, gysgacasy, agzalar we myhmanlar!

2009 Oktyabr aýynyň 18-ine "ata" atly agzamyzyn, yagny, Atamyrat aganyn toyuna cagyryarys.

Salgysy :Baýramaly şäheri,
"Erkana" toy mekany.
Sagat 19:00

Hemmäňize garaşýarys!

Sag boluň! Toýda görüşeliň!

Telpekler (8 kisiden 18 sany)

Bu yazgi ucin

 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gutlayan"
 • islam 2 telpek goyyar we yazyar: "Gutlayan Atam!! Bagtly bol!!"
 • Merjenjan 1 telpek goyyar we yazyar: "Tuys yuregimden gutlayan! Bagtly Bolun!"
 • stalin 1 telpek goyyar we yazyar: "Alla sagadatly perzentler bersin, agam! Bagtly bolun!"
 • garabekewul 5 telpek goyyar we yazyar: "Ata agam toyunuz gutly mubarek bolsun!!"
 • Belle 5 telpek goyyar we yazyar: "Tuweleme toylar gutly bolsun! Bagtly bolung!"
 • Agam 2 telpek goyyar we yazyar: "Bagtly boluŇ!"
 • diplomat2009 1 telpek goyyar we yazyar: "Gutlayan Ata agam. Bagtly bolun"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Atam toyun gutly bolsun,

Atam toyun gutly bolsun, size berk jan saglyk, durmusda elmidama gowulyklary arzuwlayarin! Elmydama guler yuzuniz solmasyn! Biribar sizi bir yassykda gojaltsyn!

PS: 2-3 gunlikde ozi meni cagyrdy. Ozi sahypa girmeyanligi ucin, sahypamyza cakylygy goyjakdygymy bildirdim.
---------------------------------------------------
"Bize hak Hudadan permandyr ömür.
Bil, Allaha tarap barýandyr ömür,
Lowlap duran ot bol, bolma kül kömür .
Aljyrasan , atalarňy ýada sal !"

ATA toyun gutlu bolsun

Men bu sahypanyn taze agzasy.Özüm Türkmenistanyn Türkemenabat saherinden.Emma şu vagt Ankarada işleyan.Adym Şirin. Giç bolsada Ata toyuny gutlayan ve sana bagt arzuv edyan.
Как чаша доброго вина,
Пусть будет жизнь ваша полна!
Не расплескайте эту чашу,
Испейте всю ее до дна!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "sayta hosh gelenin uchin..:)"

Tmolympiad'a hosh

Tmolympiad'a hosh geldin!
Ata aga gelip goshgyny okasa "Gutlagyn uchin sagbol jigim, yone men ichemoga" diyer :D

hay zoooooorrrdan oylenday

hay zoooooorrrdan oylenday olam, ooooongler yaman kan prikol tutylyady barde ata aga oylenmeli sen diyip, yazgytly gun sho gun ekenda,
ata aga bagt arzuw etyan:)

Atamyrat agany email'de hem

Atamyrat agany email'de hem gutlapdym, bärde-de gutlaýan. Bagtly boluň!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

salam OLDBOY! Ata agan tel

salam OLDBOY!
Ata agan tel nomerini tapyp bolarmyka? Toyuny on aydipdi welin yene tel gutlasak gowy bolardy.
eger senden nomeri bar bolsa pm edip ugratsana.

Waleykim salam .Ata aga toya

Waleykim salam .Ata aga toya barjaklar ucin habarlasma nomeri berjekdi oza weli yadindan cikarandirda.Meninem yadimdan cikipdir yatlatmak is guyc bilen.Ay siz baryberin Bayramla ozimiz gapyp alarys.
---------------------------------------------------
"Bize hak Hudadan permandyr ömür.
Bil, Allaha tarap barýandyr ömür,
Lowlap duran ot bol, bolma kül kömür .
Aljyrasan , atalarňy ýada sal !"

salam

Ata agan toyuna barasim gelyar welin men gaty dasyrakda bolayyanda :)

Ata aga bagtly

Ata aga bagtly bolun.Toyunuzy gutlaya. 30 yashaman oylenmen diyyadi welin 30 yashadymay Ata aga? bilyan barmy

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

Allajan bile yashara uzyn

Allajan bile yashara uzyn omur, bagtly durmysh, hayirli chagalar bersin enshalla,
biri-birinizi soyun, sylan, hemishe-de gadrynyzy bilin.
Bagtly bolun!

Toyunyz gutly bolsun. Bagtly

Toyunyz gutly bolsun.
Bagtly bolun!!!

***MENZİL***

Gutlaglar!!!

Gadyrly hem-de chunnur harmatlayan agzamyz Ata aga!
Sizi sheyle ajayip waka bilen tuys yurekden gutlayarys! Size ullakan mashgala bagtyny arzuwlayarys!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Sana-da arzuw edyas shony..:)"

Gutlayan agam.

Gutlayan agam.

...

Toyun toya ulassin.

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

Toyunuzy gutlayan ata aga.

Toyunuzy gutlayan ata aga. Bagtly bolun!!!

menem oz gezegimde ata agany

menem oz gezegimde ata agany gutlayan
yone gelnejemizinga dy nameka , ?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Shonam bilenokmy? Pilin gulagynda uklap yorsun-le..:):)"

Tomiris,

Tomiris, Aysoltan...Haysysyny ulanasyn gelse ulanybermeli :)

neme sorajak o Tomiris

neme sorajak o Tomiris bardede bir bardy oytyan yogsa sholmyka, bahh, shol bolaysa olar tmolypiad sayty uchin tomys yorite toy etmeli bolarlar:):)

Wow, Tomirismi? Atamyrat aga

Wow, Tomirismi?

Atamyrat aga we Aysoltan, ikinizi hem tuys yurekden gutlayan!! Bagtly bolun!

way gowdugyna ikisi birine

way gowdugyna ikisi birine mynasypja jubut , Allajan bagtly mashgala etsin , chuwal chuwal oglungyz gyzyngyz bolsun :D bagtly bolung

Eý Mergen jar etmek üçin

Eý Mergen jar etmek üçin rugsat aldyňmaý? :)

Aý aýdyljak aýdylansoň, indi soňky tüýkülik sakgal ezmez diýäýeli. Tmolympiadyň aktiw agzalary toý edýäler, saýtyň roly hem bolandyr diýsek ýalňyş bolarmyka?!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Kiminkini jar edemde rugsat

Kiminkini jar edemde rugsat alypdyrynay ? :D
Ay shonda-da syr daldir diyen umyt bilen aydaydym, oylenmek ayip zat dal, hemme zat adaty, 2 tarapam barde tanalanson habarlary bolsa erbet bolmazla...Svoy'a hemmamiz :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

hay, tuweleme, songky

hay, tuweleme, songky dowur-a yone toy, hezillik :)
barajaklar umuman hemme saydyng adyndan gutlarsyngyzdan :)
Bagtly bolsunlar!!!
_____________________________
Ýürek urýar tolgunýar,
Emma galam dur ýerde,
Ak kagyzlar zyňylýar,
Söz çykanok leblerden.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

yanyja Ata akga bilen

yanyja Ata akga bilen gepleship goydum telefonda!! Hemmanize hem ullakan sagbolsun aytdy! beyba sesi hem sheyle aljyranny, tolgunyaray agamyz... hemishe geplan mahaly sesi labyzly dy welin, ol labyzdan hic zat galmadyra howw, eyyamden jylawy elinden beripdir oytyarin
Her kime hem sheyle bagt nesip etsin, Goy Allamjan jubutleri ayyrmasyn, hemishe bilelikde agzybir bagtly dowran sursunler!!

Eger de toyuna gitmek isleyanler baryp bilerler hem-de onun gadyrly gonagy bolarsynyz. ozi hem sahypada yazanylanlary okapdyr, emma yazmaga mumkincilik bolmanlygy sebapli mana aydypdy, size minnetdarlyk bildirmegi!
ps. beyba oylanyarow agamyz hem ahyryn, onun bilen bay sahypada degisherdiga..
hazira hemmesi toyda donushyp otyrandyrlaray :))

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

Oyli ishikli bolmakdan has

Oyli ishikli bolmakdan has kop "Indi tmolympiad'da ha prikol tutup bilmezlerda" diyip begenyar diyyanmi ? :D

howwala indi prikol tutaysan

howwala indi prikol tutaysan iki sany guycli agza bolup dashyna gecayerler derrew :))

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

Ay nabileyinda...Ata aga

Ay nabileyinda...Ata aga "Bolla gelin, mana sheyle diymeklerine rugsat beryanmi ?!" diymese-de biridir :P :D

Ata aga toyun gutly bolsun.

Ata aga toyun gutly bolsun. Ullakan bagt arzuw edyarin...

İndi onda onki biri

İndi onda onki biri birilerini tankyt edip yazan zatlarny "edit" edip ugrarlarmyka:D

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

Agam bagtly yaşa

Agam bagtly yaşa ;-)

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

indi Ata aganyng taze

indi Ata aganyng taze durmushy barada onung bilen sohbetdeshlik gechirip bolmazmyka. onung bilen gorushup-gurleship yorenleriniz bar bolsa bir habar berip bilmersinizmi, `sizi tmolympiadda goresleri gelyar` diyip :)
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

ba .. taze durmusyny az da

ba .. taze durmusyny az da kande goz onune getirse bolya la.. :D cyrshak yuwmak yok, utuk etmek yok, nahar bisirmek ya da cay demlemek yok... garaz her gelende azajyk mylayym mydyrdy diyaymesen oylenende de uytgeyan zat yokdur la.. :D(Ata aga ucin degisli dal bolmagy ahmal:) (oyun edendirin yone bu gezek kan gulkunc bolmady:) Ata aga bilen toy guni telefonda geplesdik ondan sonam dususyp duryas.. kop kop salam aytdy.. (ay aydandyr lay:) dilegde bolun

Hezil ekenmi onson oylenen

Hezil ekenmi onson oylenen bolmaklyk ? Ata aga hic hili plus ve minuslaryny paylasayanok :(

...

Ay Oylenen oglandirda..

Ongler mana biri sheyle diyipdi.

"Men klasdasimam, dostumam, ishdesimem, gelnimem bir adam, Senem oylensen sho bolar. Bolmasada oyleneninden son aydayarsinda " diyipdi.

Bizede gerekdir oza + ve - taraplari

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

Ata aganyn toyuna gidip

Ata aganyn toyuna gidip bilmedim, elbetde. Kanikullar den gelayyarmi diysene.
Aslynda, basga oglanlaram bar toy edyan,(biri indiki hepde oydyan) kanikulyny gabatlap gelayda diyyaler. Kynrak.

Yone janlashyan, ata aga bilen. Keypi gowy. Gowy gidyar diyyar :-)
Onson, oylenen badyna erbet gidyar diyyan oglana dush gelmek kyn.
Erbet gidende hem, ay oylenmega erbet ekeni, men yalnysypdyryn "siz oylenman"
sozuni goni kim aydyp biljek? :) Oglanlar, "indirectly" kyncylyklaryny aydyarlar yone...

Sen yagdaya tersrak

Sen yagdaya tersrak dushunyanmikan diyyan. "Oylenmek erbet ekeni, siz oylenman" diyip biljekler amerikanlar yenelerdir, Atamyrat aga aydasy yoga?! :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Atamyrat aganky "erbet"

Atamyrat aganky "erbet" bolsa-da (bolmabersin, tuff tuff tuff) "shukur, shukur"-den basga zat eshitmeris diyyanmi ? :D

Olam bar welin, meniň

Olam bar welin, meniň aýtjak bolýanym... hmm... musulmanlar durmuşda käbir zatlara diňe öýlenip ýetip bilýäler, olaryň birem şu maşgala durmuşyna. Amerikanlar zatlar öýlenmänem çagalam bolup ýörler, bile hem ýaşap ýörler we ş. m. Onsoň oň ýaly adamdan "öýlenmäň, gowy däl ekeni" diýmegini garaşmak bir hili, sebäbi alternatiwa ýoga.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ya oylenmeli, ya "yarylmaly"

Ya oylenmeli, ya "yarylmaly" ? :D
"Govy dal ekeni" diyesi yok welin, kabirleri +'lary -'laryndan az diyip "oylenman" diyyaler, yone ozi oylenen bolanson tasiri yokda kan :) + we -'lerem adamlaryn prioritetlerine gora belli bolyar, olam herkimde uytgeshik...

ata agan toyuna

ata agan toyuna bardyk--birem tmol-den 1 gyz bardy carjewden ady yadymda dal

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: ":))) chynynmay"