Harvard kursi online - Justice

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

MIT OCW hemmaniz bilyansiniz. Indi Harvard hem oz kurs materyallarini online goyup bashlady, shu birinjilerden.

Justice
http://www.justiceharvard.org/

Videolar gyzykly, wagtynyz bolsa gorun.

Sapagyn doly ady Moral reasoning oydyan we yalnyshmasam harvardda core/hemme kishi hokman almaly sapagy bolmaly.

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu yazgi ucin

  • Bayram 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

...

Ylym osyaray...Buda Amerikanlang Ruhnamasy bolmaly

Men shular yaly videolar

Men shular yaly videolar tapsam chorek iyman goryadimda :D
Onson kopurak gorubersem bar zadymy tashlap, adam shekilli 1 universitetde, yagny chyndanam isinin ussady adamlar bilen hak, hukuk, moral prinsipler, ynanch, adalat we s.m. herkimin pikirine gora shekil alyan, argumentli/tankytly gurleshdikche kellande has "dogry" gornushlerinin emele gelyan, indiki pikirde bar pikirin chym-pytrak bolup, tazeden dorap bashaymagy mumkin... Garaz, gaty gyzykly ! Math namame gerek diydirya :))

quote

Mergen wrote:

Men shular yaly videolar tapsam chorek iyman goryadimda :D
Onson kopurak gorubersem bar zadymy tashlap, adam shekilli 1 universitetde, yagny chyndanam isinin ussady adamlar bilen hak, hukuk, moral prinsipler, ynanch, adalat we s.m. herkimin pikirine gora shekil alyan, argumentli/tankytly gurleshdikche kellande has "dogry" gornushlerinin emele gelyan, indiki pikirde bar pikirin chym-pytrak bolup, tazeden dorap bashaymagy mumkin... Garaz, gaty gyzykly ! Math namame gerek diydirya :))

:-) Math garnyny doyurmak ucin gerek... :-)

Menem sho aydan temalaryn barada gaty gyzyklanyan, kitap okayan yone men koplench.
Wikini hem unutmalyn. Wideo seredemok, belki film goryan.

sagbol gowyja maglumat, ine

sagbol gowyja maglumat, ine şeýle edilip öwredilse we öwrenilse gowy boljak!

yaman gyzykly eken, mena

yaman gyzykly eken, mena keyp edip dinglean youtube da hem bar eken, turkiyede youtube-a girmek gdagan bolansong bir suri tunel-den gechip shu videolary tapyp seretyan.. maslhat beryan shu adamyng sapagyny dinglemegi hemmelere........
ViVa MeRw FoReVeR

Amerikanlarda okuw pully

Amerikanlarda okuw pully bolansoň, okatmagyň iň gowy, we öwrenmegiň iň keýpli ýollaryny tapmaly bolupdyrlar. Sebäbi olarda okuw hem bir hyzmat. Ine şu tarapy olary orslardan tapawutly edýär. Men ekonomikany we filosofiýany Orsýetde MGUda hem okadym, emma şeýle gyzykly sapaklar şeýle biderek we içgysgynç şekilde okadylsa, ýigrenýäň ekeni...

Amerikada sapak bermegi öwrendim diýsem boljak. Bärde aktiw öwrenmek we öwretmek birinji ýerde, Türkmenistanda ýa Orsýetde okuw köplenç passiw - mugallym gürleýär, a okuwçy bolsa ýatýar...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Gechen yil mugallymchylyga

Gechen yil mugallymchylyga bashlayan dovurlerimiz mugallymlaryn seminarlaryna gatnashyadyk, shonda "Synp'da mugallymyn gurleme %'i nacherak bolmaly" diyip bir punkt bardy, herkim 60%, 70% diyip yor, bizin mekdebimizinkiler 30% toverek, a asyl bolmalysy 20%'i gechmezligi ekeni! Diymek, sen has kop chagany provoke etmeli, soragyny churt-kesik goyup, has kop chagalaryn pikirlerini dinlemeli we etc...We men tejribamde beyle yagdaya gelmek dine sapagyna govy tayinlyk gormek arkaly mumkin! Yagny, gechilyan temany artykmacy bilen bilenin yetenok, nadip az gurlap, kop zat dushundirip, kop sorag soralar, pikir aydylar yaly etmeli, shol barada kelle dovmeli sapak tayinlayakan.
Yokardaky videolarda gurleyan profesoryn edyanini dashyndan seretsen "menem ederin" diydiryan bolsa-da, ozun shoncha adamyn onune gechsen 10 minudyny alyp chykjagyn nabelli, sebabi shol adam her sapak uchin nache sagatlap plan, argument yazyp/planlap, butin tejribesinden peydalanyp, sapak tayinlap chykyandyr okuwchylaryn onune.

aslunda biz owrenemzide TTT

aslunda biz owrenemzide TTT diyipogrendik( techat talk time) onda Quanity and Quality diyip analyz edipdik, mollymyng gepleyan wagtyny mollymyng okadyan predmeti we gechayn temasy chaklndiryar hokam 20 yada 30% diyip zat yok, sheyle hem tejribesiz moolymlra mollym merkezli sapak ishlemese klasy kontral etme kyn bolyar.
howa yone shu yerdaki adamyng tapyan mysallary ozining gaty kan bilyandigini we gaty gowy tayinlanyadygyny gorkezyar.

Ay menem mugallym bolasym

Ay menem mugallym bolasym gelyar welin nadip bolarkam diyip yatsam tursam pikir etyan.Shu wagt 3. kurs welin ozumi hic hili tayyar duyamok mugallymchylyga.Belki geljekde gowy mugallym bolaryn nesip edenden

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

onat

aslynda hich birzat dogry we hakyky düşünülmeyar
hatta bu yazanym hem dogry we hakyky düşünülmeyar

gary kasparowyn diyişi yaly 'her wagt dogru bolan bir adimi tahmyn ederim'
onun üçün biz studentlerin edıpbıljek zatlary az hem bolsa dogru etmek.
bolmasa yenede şol bir yol.

mugallym bolmak hakynda aytsak 'In gowy kar(iş)'

this is enough