Tapsana.com | Gözleg sahypasy açyldy!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Türkmen saýtlarynda gözleg üçin täze sahypa açyldy - Tapsana.com

Tapsana.com gözleg motory "Türkmenistan, türkmen, türkmençilik" ýaly temalara degişli saýtlarda, islegiňize görä gözleg ýöredip gerekli netijeler berýär. Tapsana.com, Google Inc. şereketiniň dünýä belli gözleg motory arkaly internetde gözleg ýöredýär. Başga gözleg motorlaryna garanyňda, Tapsana.com türkmen halkyna hyzmat etmek üçin taýýarlanan hususy gözleg sahypasydyr.

Beýle sahypaň näme peýdasy bar?

Mysal üçin Google-da "salam" diýip gözleg yöredende, "kolbasa, sosiska, ..." ýaly netijeler berýar. Yada "Abdul Salam" ýaly atlar çykyar. Türkmenistana, türkmenlere degişli saýtlarda gözleg üçin ýörite/kän gözlemeli bolýar, köplenç gerekli zatlar tapylanok. Yöne Tapsana.com sahypasynda islän zadynyzy gözletseniz derrew tapylýar.

Telpekler (4 kisiden 16 sany)

Bu yazgi ucin

  • maksat 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • Bayat-Hajy 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • menazat 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • poahf 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Tapsana.com sahypasyndaky

Tapsana.com sahypasyndaky gözleglere Wikipediya we Din kategoriyasy goşuldy.

Wikipediya kategoriyasynda türkmençe Wikipediyada gözleg yöredilyar.

Din kategoriyasynda yslam we hristianlyk dinleri barada açylan saytlarda gözleg yöredilyar.

PS: Şugün 30 sentyabr, 2005-nji yylda (şugün) Muhammet Pygamber hakda karikaturalar çyzylyp gazetlerde çap edildi. Wikipediyada "pygamber" sözüni gözletdim. Çykan netijeler meni gynandyrdy. Birinji hatarda Isa Pygamber hakda maglumat bar, Muhammet Pygamber baradaky sahypa bolsa BOŞ! Wikipediya goşulmaly sahypalaryn biri belli boldy...

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • aslymarly 1 telpek goyyar we yazyar: "pygamberimiz uchinnn!"

:(

Gaty gynandym. yatladanyn üçin sagbol dost. dile çeper dostlar wikipediya çozalyn.

______________________________________________

Engineers Make Things, We Make Things Better.

Hakykatdanam internetde

Hakykatdanam internetde türkmençe çeşme gaty az. 100-120 gowrak sayt bar. Bularyn naçesinde "gerekli" maglumatyn bardygyny aytmak kyn.

Kabir bloglar forumlardan/chatlerden/.. has kan informasiya beryar, sebabi forumlar mydama üytgeyar we yazylan zatlaryn köpüsi "informal" zatlar.

Çeşme diyilip hasaplanjak saytlardaky maglumatlaram yeterli dal. Wikipediya özgerdilmeli saytlaryn biri.

Türkmen internet ulanyjylary köplenç söhbetdeşlik, aydym-saz, chat (wşm) saytlaryny ulananson Wikipediyada (wşm) oturup bir zatlar yazmak "manysyz" diyip hasaplanyarmyka?

Bu "maglumat azlygy"nyn sebabi, Türkmenistanda internetin ençeme yyllap gadagan edilmegidi diyip pikir edyan. Munun üçin "beyik" Türkmenbaşa sagbolsun aytmaly...

Indi her öyde/maşgalada internet ulanmaga rugsat berildi. Internete goyulan maglumatlary herkim görüp okap bilyar. Bul hem saytlaryn hem maglumatlaryn köpelmegine sebap bolar.

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Turkmenche cheshmani artdyrmak gerek

monte_kristo wrote:

Hakykatdanam internetde türkmençe çeşme gaty az. 100-120 gowrak sayt bar. Bularyn naçesinde "gerekli" maglumatyn bardygyny aytmak kyn.

Gaty dogry.

monte_kristo wrote:

Türkmen internet ulanyjylary köplenç söhbetdeşlik, aydym-saz, chat (wşm) saytlaryny ulananson Wikipediyada (wşm) oturup bir zatlar yazmak "manysyz" diyip hasaplanyarmyka?

Dogrusini aytsam wiki'de birzat yazmaga yaltalik edyan(edyas).

monte_kristo wrote:

Bu "maglumat azlygy"nyn sebabi, Türkmenistanda internetin ençeme yyllap gadagan edilmegidi diyip pikir edyan. Munun üçin "beyik" Türkmenbaşa sagbolsun aytmaly...

Hudaya shukur indi ona "Sagbolsunin" "beyikden beyigini" aydyandirlar.

monte_kristo wrote:

Indi her öyde/maşgalada internet ulanmaga rugsat berildi. Internete goyulan maglumatlary herkim görüp okap bilyar. Bul hem saytlaryn hem maglumatlaryn köpelmegine sebap bolar.

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Gowy habar. Inshallah shonun yali bolup kop turkmen sahipalar peyda bolup bashlar yakinda.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "analiz üçin :-)"

Tapsana.com hakda taze

Tapsana.com hakda taze habar bar!

Indi türkmençe saytlarda gözleg üçin Tapsana.com saytyna girman, browserinizdaki gözleg gutusyndan gözleg yöredip bilersiniz.

Munun üçin Tapsana.com sahypasyndan "browser üçin gözleg gutysyny" alyn!

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Tapsana.com sahypasynda

Tapsana.com sahypasynda yene bir tazelik!

Indi türkmençe yazmak üçin yörite online kawiaturany ulanyp bilersiniz.

Gözlan, lezzet alyn ;-)

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Klawiatura öwrenişmek

Klawiatura öwrenişmek ansat bolar sebabi birbirine menzeş harplar klawiaturada "yakynrak" goyulan.

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Tapsana.com dizayny

Tapsana.com dizayny üytgedi, taze logo has owadan.

Taze faviconam logon dizaynyna göra üytgedildi.

Gün günden gözleg motoryna taze saytlarymyz goşulyar, gözleg "meydançasy" gineyar...

Teklipleriniz üçin admine yazyp bilersiniz:

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Yetip gelyan Garaşsyzlyk

Yetip gelyan Garaşsyzlyk Bayramynyzy şuwagtdan gutlayan. Yokardada bellap geçdim, türkmen sahypalaryndaky gözleg netijelerinde bir "yalnyşlyk" bar. Hakykatda bolmaly zatlar yok, yada sonky hatarlarda bolyar. Yokarda pygamber sözünin netijeleri hakda mysal görkezdim...

Ine size taze bir mysal. Tapsana.com sahypasynda Garaşsyzlyk diyip gözledemdede ilkinji hatarda "ABŞ-nyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli" bir reportaj hakda sahypa açylyar. Sonky netijelerem biderek, Garaşsyzlyk Bayramynyn taryhy hakda bolsa sahypa yok diyen yaly.

PS: Pygamber sözüni gözledende ilkinji yeri eyeledi, yöne Wikipediyadaky Muhammet Pygamber sahypasy boş yatyr, entagem...

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end