Istanbul Yatlamalary

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Slm Agzalar.

epeslı vagtdyr hıch yazmayardym. Ynha bu yylky gezelench eden yerlerımden Istanbul hakynda goren,goryan ve gorjek zatlarym hakynda yazmakchy. Howasy ne yssy nede sowuk shu wagt. Bırhılı kone zatlary yatlan yaly bolup gıtdım. 9 yyl boldy onkı gezek gelenıme. dıysen uytgapdır. kop zat gowulashypdyr yone halk henızem yewropalylar yaly hereket etmeyarler. ın kan unsumı cheken zat kop oylerın ustunde terrace edıpdırler sebabı denıze seredıp vagt gechırmek uchın dıysen gowy. yone her mınutda 30 gezek mashynların beryan sıgnallary kellanı agyrdyar. mena hayran adamlar nadıp yashayarlar belkı kan galsan owrenıshyan bolup bılersın.london bn garshylashdyryp ay yok yewropa yurtlary bn garshylashdyrayın ılkı onson ıstanbulun nahılıdıgı hakında aydayın. yewropada haysy shahere gıtsen gıt tebıgy gornushı gurlan oylerın ve beyık bınalaryn arasynda church olaryn ustundede cross gorersın. emma ıstanbulda ın kan metjıt goryan. churchde az dal eken. ıne shuny dıysen ozledım/mıssed.yashayan yerınde senın ynanjyn sebaplı second class hokmunde gorulyan emma barde shol duygu yok.sebabı senın dını bayramlaryny sen bn den derejede gutlayarlar.umumy manada barde ınsan haklary/human rıghts bıraz pes emma dının adam akylly yahsap bılenson kan gozune ılıshmeyar oydyan. Bızın yurdumuzdada shol sebaplı bızın halkymyz hıch sesını chykarman yashap yormuka dıyyan. yazgylara nesıp bolsa son yene dowm etmekchı yone ıstanbul hakynda yazylmanka umumy manada yurtlaryn nahılı derejede tolerancelydygy hakynda degıp gechsek gowy bolarmyka dıyyan.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ilkı bn Ayasofya ve

Ilkı bn Ayasofya ve Sultanahmet dıysen owadan bınalar. Hasda ayasofya musulmanlaryn na dereje beylekı dınlere hormat goyyanyny gorkezyar. ıkı sany ady bellı bazar bar grand bazaar ve egyptıan bazaar. satyjylar yuregını yaryar kocheden gechmage utanyanhow. bashyny gozunı aljyardyp baryarlar. bahasyny sorayanam velın 3 esse zat goyup aydyar onson 1.5 esse dushuryar. hemmesı gapynyn onunde durup chay ıchen bolup yada ellerınde tesbıh oynadan bolup otyrlar.
Topkapı sarayı/palace bır bashga dunya.mena shol yerde howlusynda yorap yorkam bırden soltany gormek uchın ındıkı sen dıyıljek yaly duydum. hemem gelmankam bır yerde surat gorupdım abdulhamıt han ınlıslerın ıstanbul ılchısı bn shol yerdemı ya bashga yerdemı bır bagchylykda kabul edıp duranyny. menem shon yalı bolup gıtdım. shaherın koynedıgı her yerde bıldıryar emma taksımde ashaga tarap ıstıklal caddesınde yoresen bıraz modern ıstanbul. meselem shol yer kabır ınternatıonal fırmalar bar. servıce nol. Mena ındı karara geldım londondakı yalı customer servıce hıch yerde yok. nıreye gıtsen gıt hemme yerde ya rude yada servıceın namedıgını bılenoklar.Istanbulun bır zady gownume yaramady bırden yokara chykyan bırden ashaga dushyan adama duran yerde zoryadka etdıryar. yaman kan chılım chekyarler. kopusı aldamany hıch zatchada gorenok. yerlı halk sheyle bır ynanypdyr ıstanbul culture cıty of europe dıyıp menche ol dıne ynanch belkı bır gun bolar yone shu wagt dal. mana gora london ondon has cultural. mashynlar hakynda aydayın bardede fransuzlaryn mashyny kan. belkı ol fırmalarda turkıyada mashyn fabrıklary bolup kan mashyn chykaryarlar. tarfık duzgunı hıch hılı yok parkıng systema ondanam beter. kabır yerde taksıler durup trafıgı donduryarlar velın yzda polısıyanyn mashyny bolsa polıs elıne mıkrofony alyp devam et dıyıp gygyryberyar. kop yerde sowda edemde ayalyma bar sen anyrda dıyıp garshmakdan yadadym. sebabı onun turk daldıgı derrew bıldırenson sen turkchanı bılbıl bolup sayrasanda bahasyny gymmatladyarlar. menı gen galdyran bır zat boldy. emınonu dıyen yerde yenı camıı bar. shol yerde gunduzlerı sheyle bır kepder kan yone yere seretsen yer arassa. hamana dıyersın men ulaldyp aydyan yaly emma londonda sheyle yerde son ne yorap bolyar nede otyryp bolyar. tuweleme kepderıler dash edıp gıdyarler. ay henız aydara zat kan men son yene dowam ederın.

az owlak turk naharlary

az owlak turk naharlary hakynda gurrun edeyın. dunyade belkıde ın uly kuhnya/kıtchen bolup bıler eger hytaylylarynky uly bolmasa.metro hakynda aydyp gecheyın. ay aslynda metronyn kop bolegı yerın ustunde gıdyar. yone yaman gowy bılmedım turklerın ozu chykaryarmy yada bashga yurt satyarmy yone yssy howada munyanem velın metronyn ıchı salkynjak. ve gen tarapy shu wagta chenlı metroda bıledın barmy dıyıp barlayanlar gormedım. dıne munende jeton alyan yada akbıl dıyıp bır zat alyan shony basyp gechyan bolany. yone gen galdyryan yerı stoplarda dıne bılıne yetıp durayjak beyıklıkde aynada dıvar/zabor bar boldy. Londonda huday saklasyn stoplaryn yanyna yaknlashar yaly dal gyr toweregı agachlar bn demır dıkenlı dıvarlar bn yapyk ve kop yerı yerın ashagynda. Tallınde bolsa bashgachady. stop yogam olarda bırhılı gapy achylan yerınde munup dushubermelıdı, emma her mınut barlag edılyardı. ıstanbulda awtobuslar hemıshe dyklym dyklym. oye gelende lutun suynup gelyan. men yadyma dushyar ılkı gelen vagtlam 9 yıl mundan ozal bır yerde otyrypdym, garry dayza mundu velın men yerımı berıp ozum ayak ustunde durmaga bashladym gaty yadaw bolamson duran yerımde yatypdyryn elımden kıtaplar gachanda oyandym. henızem sheyle dowam edyarmıka dıyyan. ın gen galdyryan zady yazmasam boljak dal. ıslan magazınıne gıt yada ıslan magazının vıtrınıne seret dıne erkekler uchın eshıkler ve yeneler, emma londonda erkek uchın zat tapmak uly gorgu, men bılyanım ayal eshık market ın uly market emma turkıyada ın uly market erkek yaly bolup gorunyar, bırem barde her yerde onunde araba bır zatlar satyarlar. meselem sımıt,jowen/mısır, cherez ve yenede bır gıden zat, londonda gormek mumkın dal bu zatlary satmak uchın lıcence bolmaly yogsam kabır turkler sheyle zatlary edyarlerem emma bır gapdal polıs beylekı gapdaldan councıl kowalap gun bermeyarler. ıstanbulda kabır yerler bar kochelerde yorap baryarkan sholara gabat gelyan bır zatlar satyarlar, yzyndan galanok allah rızası ıchın al, allah ashkyna dıyıp masgara edyarler, belkı bularyn dıllerınde normal bolup bıler velın men ozuma sheydıp yalbarsalar sholar hakykatdan zada matach dıyıp ynanyp yaman erbet bolyan. duyn meselem yolda yorap baryas bır yashuly aksakally nur yuzlı yolda tesbıh satyar, yanında bırıde ayakda dur shona dın hakynda bır zatlar owredyar, yankıdan nıyetlenıp amca tesbıh ne kadar dıyıp soradım velın 35 mılyon dıydı, ba ne beyle gımmat dıysem o zaman 35 dıydı. men ay bolya son gelerın dıyıp ayrıldım, yanımdakıda shol yashulı gowy adam yor shondan alalı dıyıp tutdyrdy menem yok 35 lıra hıch hachanam almayan dıyıp gıtdık bashga yerden aldık son otele gelıp tazeden shol bolan zatlara goz gezdırdım name uchın shol yashuly gymmat satyar yenede yanındakıya dın hakynda gurrun berıp otyrdy dıyıp. son goz yetırdım, ol yashuly pul tazelensede shol onku pul boyuncha aydyardy. shu wagt 35 mılyon dıymek yalnıshmasam 3.5 lıra dıymekmıkam dıyyan. turkıyede uytgeshıkler sheyle chalt bolup gechyar velın yerlı halkyn ozude shona yetıshıp bılenokmıkam dıyyan.
ay yene son yazarıs

ahhh istanbull istanbylll,

ahhh istanbull istanbylll, gaty utgeshik shaher, style akgam yaman gowy yazypsyng kop zady sheyle cheper beyan edipsing!
menem bashda gelemde unsumu sheken zatlary yazayyn edil hazira gaty ogrenishipdirin Istabula!
bashda gelen wagtlam gije sagta 12 de yorgan satyp duran adamyny gorup gaty geng galdym.
ol adam name uchin gijang yary yorgan satyarka, ya gije ushayancha adamlar yorgan alanokmyka yada yolda yzda yatyanlar alyamyka, nu soraglang hemmesi bu shaherde gizlin!!
aklang yashayan yerinde garayagyz adamlang, yagny afrikalaylang yolda otyryp SAGAT satyany yaman tasin, ozem name uchin IMENNA SAGAT satyalarka..
istanbulda dengizde aziya we yewropa tarapunda hereket etyan gamilere simit zyngmak yaly keypi men bashga yerde gormedim,
sanasang sogaby bar...... chamlija depesi, kadikoy yatlamalary, istanbul unwersitetining 2 yyl mundan ongki ichi gorunmeyan agachlygyndaky wakalar:), yolda satylyan orginaldan hich tapawudy bolmayan cd-ler we kitaplar, minibus shofyorlarynyng hasiyedi, dengizing kenarynda 14-i gijede aya seredip chilim chekmek:), ay nesip bolsa song hemmesi hakynda hem yazarysda:):)
bu shaher utgeshik shaher:):):) reklamma dal:):)

Ilki bn dolma bahche koshgu

Ilki bn dolma bahche koshgu barada az owlak goren zatlarymy yazayin. Herkimem bilyandir yone shondada gaytalap gecheyin sebabi gurrun etmek uchin bir bahana bu yer. Sonky 4 soltanlar shol yerde yashapdyrlar ve ilkinji prezident shol yerde yashapdyr. Haysy aynasyndan seretsen seret owadan peyzaj bar. ilki girmankam bolan wakany yazayin. Kassanyn aynasynda ogrenci 1tl tam 20 tl diyip yazykly. bizem student card gorkezyaris emma kabul edenoklar. ozuni oldursenem kabul edenok. ay bolya diyip tam tolap girdik edil yzymyzdaky ogrenci diyip 1tl tolp girdi, ot aldym name etjegimi bilmedim yenede eshek bn den bolmayin diyip girdim sebabi aylanmaga geldim gorup gideyin hachan geljegim belli dal diyip yoremage bashladym. ilki parky bar onson owadan edilip gullerden agachdan yasalan sagat bar.ichine giryas ayaklarymyza plastik geyip. turk gyz inlische diyyar hich dushunip bilman gechdim yaman erbet accent bn gurleyarler turkche gurleyarmi ya inlisch gurleyarmi bilip bilmedim. belki mana sheyle gelendir. uly grupba bolup aylanyas elinde mikrofon yok emma gyzyn sesi gaty pes hich zat eshidilmanson oz bashyma kartany alyp aylanmaga bashladym. ilki bn soltanlar bn gorushmage gelyan ilchilerin garshyan yerleri bar olary gorduk diysen owadan. son soltanlaryn yatan yerlerini ve yashan yerlerini goryan olaram diysen sada emma owadan. divarlarda asylan suratlara seredip taryhy birazda bolsa gaytalayin diydim. umuman sheyle diysen bolyar, osmanlylaryn yikilmagynda inlisler bn fransuzlaryn roly gaty uly ve muny wagty gelende olar eden etmishleri uchin jogap berer. kop suratlar yada peyzajlar fransuzlar tarapyndan chekilen hatta turklerin oz cheken peyzajlary hich yogam. bu diymek eyyam osmanly yewropalylardan yza galypdyr, hernache soltanlaryn ozleri okan hem bolsa medeniyetli hem bolsada halk beyle bolmandyr.meselem komnatlaryn birinde soltanyn nahili dereje muzika uns beryanin anladyan instrumentler bar. Kitaphanasyna baryan diysen kan kitap bar oz ozume diydim vah arapchany suwara okap dushunip bilyan bolsadym diyip galdym.

onson kitphananyn yanynda

onson kitphananyn yanynda kichijik kabinet bar ve herkim kan syn etman gechyar sebabi namedigi kan belli edilmandir. men shona bir syn edeyin nameka diyip seretsem osmanly soltanynyn fransuz bankyndan berlen cheque book'y ve fransuzcha yazylgy. erbet gynandym hem gaharlandym dunyanin in uly yurdy shol vagta gora ve oz banklary yok bashga yurdyn bankyny ulanyar. bellik palistine topraklaryny ve yenede birnache yerleri osmanly soltany abdulhamit oz puly bn satyn alan emma adalatsyz dunyade bu zatlara sredyan yok. shon uchin yslamyn nurynyn her yerde parlamasy gerek.ay shu wagt gysga yazmaly boldum sonrak yenede gowy edip yazjak. yone yatdan chykmanka shuny yazjak. dolmabahchede her hemme soltanyn yatyan shekline uns berdim. hemmesi bashlaryn kabeye tarap goyup yatyan ekenler emma ilkinji prezidentin yatyan yeri ve olen yerine geldim velin ol yan tarapa yatyan eken. ozuniz bilensiniz kimler has hormatly eken. men sheyle sheylede prezidenti halamndym shol yere giremson hichem halamarynmykam diyyan.

ayasofya hakynda

ayasofya hakynda aydayin.
kone ve gen galdyryjy bina. bu bina aslynda mimar sinanyn asyl mimar kaynagy bolan shol sebapli bu binaya dine taryhy bina diyip gechmek gelshiksiz bolar.istanbul musulmanlaryn eline gechenson hemishe hristiyanlar dunyanin in uly binasy/tapynagy bizde diyipdirler onson sultanahmet gurulypdyr diyip kan eshitdim bu na dereje dogry biljek dal yone shu ayasofya syrly bir bina.ilki bn ichinde hristiyan dininin ynanjyna gora ulanylan. henizem ichinde mosaicler bar. bu onson metjit hokmunde ullanylypdyr ve chep tarapda soltanlaryn namaz okayan yerleri hem bar. elbette bu yslam dininin nahili adalatlydygyny gorkezyar yogsam shol zatlaryn hemmesini yikip ya duybunden gyrdap ayryp tazeden renklap bilerdiler bu geljek uchin sapak bolsun diyip edilen bolmaly. osmanly yikilanindan son ony muzeye owuryarler ve osmnaly vagtynda her chunkde dort chariyarlaryn/caliphlayn adyny mosaic sheklinde yazypdyrlar sholary birhili etdirip yapipdirlar indi shonun usti achylypdyr. bu elbette bizin uchin uly achylysh.
Bellik: Dunyade taryh yazan milletler bardyr ve taryh yazdyran milletler bardyr. biz turkler/musulmanlar taryh yazdyran milletler. Yewropa taryh yazan millet. shonun uchin olaryn taryhy hakynda name bilesin gelse ozleri yazypdyrlar emma bizlerin taryhymyz yazylmandyr.
Topkapy sarayi:
gireninden son sag tarapdan bashlayin her yerde osmanly binalarynda yazylan yazgylar goylupdyr emma dinlemage vagtym bolmanson gechyan belki bilyanleriniz yazarsynyz.men yone geylen eshikler hakinda ve ullanylan zatlar ve jowherler hakynda aydyp gehceyin.soltanlaryn geyen eshikleri hakykatdan hem owadan hem uly. hokumdaryn haybatly adamlardygyny gorkezmek uchin bu eshikler gerek bolupdyr. meselem fatih sultan mehmedin geyen eshigine seretde soltanlaryn soltanyna sheyle eshik yarashar diyip otyrybermeli. yene bir zat aydyp gecheyin ya sultan abdulmecidin yada sultan abdulazizin geyen uniformy yenede fransuz stilinde bir zatdy. onson ullanylan suw kuyzeleri yenede gylychlar yenede eshikler at uchin uzenniler ya bolmasa medineye iberiler chyralar/lamp stands hich zat bn garshylashdyrylmaz. yenede in gowy we in owadan sowgatlar gonullerin soltany adamzadyn yaradylmagynyn yeketak maksady bolan pyagmberimiz SAW'e berler diyip galyarsyn. bu sowgatlaryn hemmesi osmanly wagtynda medineye iberilen emma 1 dunya soweshinde osmanly yikilip arap dunyasi inlisler ve fransuzlarin eline gechenson ol zatlar yzyna getirilyar.
bashga otaga giryas in unsini chekyan zat ullakan almaz dashy. Men ozun nache yildir almaz dashlaryny satamson gaty gowy bilyan. dunyade in uly almaz dashy megerem shol bolsa gerek. 82 carat uly almaz dashy. eger shundan ulysyny bilyan bar bolsa yazsyn kim uchin yasalan ve ulylygynyn razmeri. ay bu zatlar hich heniz esasy gelmeli yere gelmedik. iki sany esasy yer bar. ilkinji mukaddes zatlaryn saklanyan yeri. kabanin acharlary, hz Musanin hasasy, hz yahyanin tabagy, hz yusubyn sarygy, ve yene bir pygamberin bir zatlary bardy bilyan bolsa yazsyn ve in esasysy pygamberimizin mubarek sakaly ve bashymyzyn taji ayak yzy. yene gapdalda pygamberimizin ullanan mohuri. yene gylyjy, peykamy, ve dort charyyarlaryn gylychlary ve yalnyshmayan bolsam hz osmanyn ullanan yuzugi hem mohuri bardy. yene gaydip geleyin girish gapyya sebabi ol yerde aytman gechen zadym bardy ol bolsa bir taht. bu yone taht dal bu taht osmanly soltanlarynyn otyryp halkyn arzyny dinleyan tahtlary. mena yekeje yurt bilemok sheyle halk bn ichli dashly bolan hokumdarlary.

Eý ýaman uzyn ýazylypdyr,

Eý ýaman uzyn ýazylypdyr, käbir ýerlerini bökdüm. Garaz Istanbula türk naharyny iýmäge gitmeli, taryh görmäge gitmeli-dä.

Aý bolýa, eger Parije, Istanbula ýa-da Londona gitmeli bolsam, haýsyny saýlaýyn?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Bayram

Bah senem shuna uzyn yazylypdyr diyyanmay? Istanbul wasp edilip gutarylmajak yerahow.

asyl gidish maksadyna bagly. Musulmanlara degishli taryh gerekmi hokman istanbul. yashamak uchin adam hukuklary ve tolerance gerekmi London. yewropa ve ylaytada ronesans taryhymy Paris.