YETİP GELYAN GURBAN BAYRAMİNİZ VE TAZE YİLİNİZ GUTLİ BOLSUN!!!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

BAYRAMLARİNİZ MUBAREK BOLSUN!HEMMANİZE OKUWUNYZDA ÜSTÜNLÜK ARZUW EDYAN!!!ENSALLAH TAZE YİL HEMMAMİZE GOWULYK GETİRER DİYİP UMYT ETYAN!!!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Men hem hemmanizi

Men hem hemmanizi gutlayaryn. Shu yerdaki gowy arzuwlaryn we gutlaglaryn hemmesine goshulyaryn.

Gowy arzuwlar bilen,
atamyrat

Gurbanlarynyz kabul bolsun,

Gurbanlarynyz kabul bolsun, enshalla garyplaryn eden dilegleri o dunyada bizi jehennemden gorar...Taze yiliniz hem gutly mubarek bolsun!!

Uraaaaaaaaaaaaa...........Taz

Uraaaaaaaaaaaaa...........Taze yıl boldy, Romanya pahyr hem nesip etdiginden Europa'a girdi, hayirlisi inshallah...

Sheyle bolsun-da.

Hawa . Aydanin gelsin.

sag bol seninkem.

TAze yilda hemme kisa bagt arzuw edyan.Allajan taze yilda bizin halkymyzada komek edewersin.
Sizin hemmanizede taze yildan on yada son oyuniz bilen gurlesmek arzuw edyarin.
Turkmenistandakylarada bagt arzuw edyan.

Hemmanizi chyn yurekden

Hemmanizi chyn yurekden gutlayan, Allajan dileglerinizi kabul etsin... Nesip bolsa
Turkmenin gelejegi onkusinden esse esse govy bolar !!
P.S. Enesh, shu gezega barsyny dash edip turkmenche yazdin, tahya'mi chikaryan onunde :)

Gurban bayram diyen yeri

GUrban bayram diyen yerini gormandirinem.Acdym welin taze yiliniz hemem gurban bayramynyz diyyar.MEnem gurban bayramy bilen gutlayan hemmanizi.Hemmanizin gurban bayramynyzyn gowy gecmegini arzuw edyan.KImler gurban bayramyn bellebyan yerinde yasayan bolsa a gurban bayramy bellenmeyan yerde yasayanlara bolsa indiki yil miyesser eder diyip umyt edyan.

Bayramlarynyzy gyzgyn

Bayramlarynyzy gyzgyn gutlayaryn, goy taze yilda hemmamize, turkmen halkyna ustunlik bersin Allajan, hemme taraplayin osush bolsun!

Hawa Enesh turkmenchani dash

Hawa Enesh turkmenchani dash edipsing,ösüş bar:D

Goy hemmanizin TAZE YYLYNYZ

Goy hemmanizin TAZE YYLYNYZ gutly bolsun!!!GURBAN BAYRAMYNDA eden sadakalarynz kabul bolsun!!!
Okuwynyzda, ishinizde, durmushynyzda size uly uly ustunlikler arzuw edyarin. Goy sizi Beyik Tanry oz penasynda aman saklasyn!!!

Oye gidip hinnilikde

Oye gidip hinnilikde uçaysang da,ya barde hinnilik yasaysakmyka?!

Sag bolun

TaZe yiliniz we Gurban bayramynyz gutly mübarek bolsun . taze yil taze taze üstünliklere yetirsin hemmamizi. TÜRKMEN HALKY ÜÇİN HAYYRLY YYL BOLSUN !!!