41-nji Halkara Himiya Olimpiadasy jemlendi

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bugun Kembrij-Oxford uniwersitetlerinin bilelikde gurnan 41-nji IChO hem oz isini tamamlady. Bugun himiya olimpiadacylary ucin ayratyn hem bellap gecmeli satlykly waka bolup gecdi. Asgabatda gecirilen 43-nji Halkara Mendeleyew olimpiadasynda Altyn medal alan Amanmyrat Abdullayev Turkmenistanymyza ilkinji gezek IChO'da kumus medal gazandyrdy. Mundan basgada Nazar Mammedow burunc, Wepa Rozyyew(9.synp)burunc medalyn eyesi boldular.
Okuwy gutaran okuwcylarymyza uniwersitetlerinde ustunlik arzuw edyaris.
Guvancmyrat Paytakov Head mentor(Turkmenistan)

Telpekler (10 kisiden 40 sany)

Bu yazgi ucin

 • Harezmi 3 telpek goyyar we yazyar: "Maladis!"
 • SA 5 telpek goyyar we yazyar: "Berekella!"
 • utp_li 5 telpek goyyar we yazyar: "Tuweleme tuf tuf :)"
 • Bayram 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Balkan 5 telpek goyyar we yazyar: "Tüweleme!"
 • islam 5 telpek goyyar we yazyar: "dine 5den bermeli beyle derejelere:))"
 • Style 5 telpek goyyar we yazyar: "Begendiriji Habar"
 • batyok 1 telpek goyyar we yazyar: "Tuweleme!"
 • Jemşit 1 telpek goyyar we yazyar: "Guwanyan. Göz degmesin."
 • ceriumoxide 5 telpek goyyar we yazyar: "Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

tuweleme

tuweleme gutlayan Guwanch aga.. Himiyada ilkinji kumush, geljekki yillarada ya nesip..

p.s.
hehe, telpek beryanler 5den az boljak bolsa azabam etman:D

Tüweleme!

Tüweleme! Üstünlikleriňiziň dowamyny dileýärin!
-----------------------------------------

Gaýdyp gelmegem bar eken...

Indi bu yashlara Oxfordda

Indi bu yashlara Oxfordda yada Cambridge de okamak yali mumkincilikler doredilmezmika? :)
Berekella TM ucin gaty abray...

Molodes ildeshler!

Molodes ildeshler! Ustunliklerniz gutly bolsun we ilimiz uchin we ahli adamzat uchin peydaly bolsun we sheyl zehini beren Hudaya hem owguler bolsun!

Ine muna diysen begendim.

Ine muna diysen begendim. Shu wagt men onumde American Chemical Society'nin chykaryan C&EN(Chemical&Engineering) News diyen jurnaly dur we olar shonun ilkinji sahypalarynda IChO barada yazypdyrlar. Menem derrew google'dan web sahypasyny tapyp bizinkilerin yerlerini gordum we begendim, buysandym.

Guwancha berekella! Oglanlara hem berekella! Bu ansat ish dal, giden bir azap. Nesip bolsa indi gowy uniwersitetlere girerler we ustunliklerini dowam etdirerler. Eger kyn gormeseniz, bilyan bar bolsa, haysynyn nira okamaga gidyanini hem yazaysanyz?

Oglanlaryn ozleri shuny okayan bolsa, olara maslahadym zahmet chekmegi we kop ishlemegi dowam etdirmekdir. Dunya olimpiadasynda absolyut birinji bolan ors Chencov MGU-ny gutaryp bilman kowuldy, sebabi yaltalyk edyadi...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.