Tomus 2009 - Istanbul !!!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam agzalar.
Istanbulda okayan/yashayan/ishleyan agzalar bilen, yagny Awgust'da zatda oyune gaydyanlar bilen 4 gun dagy son Istanbul'da dushushalyn diyen maslahat bar ...Gatnashmak isleyanler barmy ?? Agshamrak, gaty gijem dal, 6 toverekleri dagy dushusharysda...Kim-nira gitmek isleyan bolsa ashakda yazybermeli, uyship nire halansa gidayeris!
Basym-basym tekliplerinizi/gelip gelmejekdiginizi yazyn gayrat edip, kop wagt yok.

P.S. Tagan, sen manty iydirjek diyipdin 2 yil on , bu tomusam iydirjek dalmay ony ? :D

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Şol mantyndan entegem

Şol mantyndan entegem umydyny üzmedinmay?:)
---------------------------------------------------------
'' Bu günü düşünürüm, dün geçti, yarın varmı?
Gençligede güvenmem, ölen hep ihtiyarmı?''

Iydirjek diydi dalmi, indi

Iydirjek diydi dalmi, indi iydiryancha yatdan chykarma bolmaz :)
Mantydanam bir umydy uzmek bolarmy :)

palaw bolanokmy

Manty kyndyrhow pişirmek zat,tayarlamak,bükmek hamyr işida..Tagan şuwagt yaz okul alyandyr şonun üçin eli degmeyan bolmagy ahmal,yöne görsem aydaryn.
ilim ilim bilmektir
ilim kendini bilmektir
sen kendini bilmezsen
ya nice okumaktır

Men suwagt istanbulda welin

Men suwagt istanbulda welin bu agsam basga yerik ucyan! Son 16 iyulda yene Istanbula 1 gunlik gelip sol gelen gunumem agsamlik asgabada gaydyan welin ona cenli siz dususip bolaymasaniz..

Bay bow...Bu dushushyga

Bay bow...Bu dushushyga gechen yilkidanam beter boljaga menzeyar :)

ayyn naçesine? awgust

ayyn naçesine? awgust 15nden son menem barmaly.. belki ilkinji gezek tanyşma mümkinçiligi dörar.
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

1-nji dushushyga 3 kishi

1-nji dushushyga 3 kishi bolup gechirdik hana :)
Menin telefonlarym bloklanan bolanson kop adama jan edibem bilmedim, bugunem dynch guni bolanson achdyrybam bilmedim...
Tuana we Viola bilen Ortakoy'e gitdik, has dogrusy Tuana'ny anyrdan yarym sagat gozledik, onyancha on nomeri bolan telefonyn batareyi chokdi, son gozle-gozle... Tapyshansonam kumpir, buz gaymak iy we etc...Gyzlar, sagbolun limonat uchin :) Umuman hezil boldy...
Yoldaky trafik yaman biderekday yone..Gaydyp baryakak 1 erkek adamyn avtobusdaky gyzlan birini lapat edeni uchin avtobusdan yarty yolda masgara edilip dushurilishi, duship baryaka-da yensesine chalynan shapbat prikolday :D

Mergen mantyny iymanjik

Mergen mantyny iymanjik gechayjek oydyan, gazany tapyp bilemok. birine berdim olam getirmedi, shehit boldy oydyan :D.
Soz bermayin yone mantyn `kazasy` niyetine fitchi bishirip bermegim mumkin, komekleshsen. Fitchi galyplary poslamadyk bolsa )).
Gelende jan et.
Aveadan jan etgin, turkcell nomerlere jogap beremok :D.

Oye gaydanokmy bu yil ? Mena

Oye gaydanokmy bu yil ? Mena eyyam yzyma geldim, manty gazanynam 1 ay gecenine gora, yzyna gelendirle ha ? :D Manty, fitchi bahanala, name bolsa-da oturyp chaylashmak/gurleshmek uchin edilyar. Nesip bolsa ertir guk diyerin, bugun dynch guni, menin telefonlarymam TR'de kayitsiz bolansonlar islanoklar, ertir achdyrdygym habar tutaryn.

Bu yil barde, nesip bolsa

Bu yil barde, nesip bolsa indiki yil tomus gitjek. Barde bolsan, barik gelsen jan et, bile agzaçara giders.

salam tmolympiad milleti!

salam tmolympiad milleti! :)
kopden bari yazman, yuzley okap gechyadim... dinge men dal, kop kishi sheyle okamak uchin girayyar oytyan, sebabi sayt onkuler yali aktiv gornenok...

nemele, awgustyn 20lerine chenli men-a istanbuldadyryn, habarlashayin diyseniz tel nomerim:
+905547380528, adym: Yhlas
saglykda gorusheling..!
____________________________
gul gul demish bulbul gule
gul gulmedi gitti...
bulbul gule, gul bulbule
yar olmadi gitti...

Mena entagem Istanbulda,

Mena entagem Istanbulda, onumizdaki 3-4 gun biraz ishli welin, son
bosh, eyyam gaydyp gelenler bar bolsa agzachara gidelinda uyship ?!

gideling:)

gideling:)

2-3 gun son guk diyerin,

2-3 gun son guk diyerin, Tagany dagynam alyp bir yerlere giderisda,
in bolmanda bir belediyan cadyryna sokularys :D
Gelenim bari "Cadyra gidip gorayelin" diyip yikdim bardakileri,
hic kim gidenok, "nobata durmaly, eyle, beyle" diyip, zato keypi
bashgadyr welin...

ay gaty howes etyan bolsang

ay gaty howes etyan bolsang gideli cadyra, keyp diyilyan zada yokla welin, :) yone habarlashsangyz begenerin:):)

Mergen oraza gaty gowy

Mergen oraza gaty gowy gechdi oydyan, jan etjek diydin yitdinlay ))..

Tagan aga chay ıchelınglay

Tagan aga chay ıchelınglay ushup:) bayramda:) tmolypiadlylar bolyp istanbulda....

Men topy Ashyra okladym,

Men topy Ashyra okladym, "indiki hepde hergunem bosh, Tagan bilen habarlashsan bosh wagtynyz guk diyin" diyip :) Senem nahar bishirip durdyn, sonam yitdinda :)
Gaty gowa gechmedile, yurek gysgynchdy yarysy, yone sonda-da yany gitjek diyip niyet eden wagtyn yene bir zat tapylyp goybolsun etdiryadida...
Bayram'da barde, ozumem bosh, indi bir iyelinda ol mantyny uyship ? :D Palow bolsa-da razy mena shu wagt :)

Mergen aga, siz istanbuldamy

Mergen aga, siz istanbuldamy entagem. ertirem bayramdyr eyyam...
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Hava, men entagem

Hava, men entagem Istanbul'da, Bayram'dan son gaytmakchy nesip bolsa.
Sen nireraklerde yashayan ? Men Bayram namazyna Sultanahmet'de boljak,
shu tovereklerde bolsan guk diy. Ya-da agshama yakyn kirklar'daky
obshide chagyrdylar..

salam men mecidiyekoyde

salam
men mecidiyekoyde bolyan. agsham kirklara barmagym mumkin, bizden gidyan bar bolsa. gorusheris insh.
ya bolmasa ertir dagy siz bize nahara gelayin. manty bolmasa-da turkmen palowa bolar:D
men nomerim: 05547380528
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Salam Yhlas. Kirklarda

Salam Yhlas.
Kirklarda turkmen oglanlar barmy shu wagt ? Agsham gitmaymesem diyip duryn,
bizinkiler bolmasa gyzykly dalle... Tagan dagy jan etjekdi oza, habarlashaly,
1 zatlar ederisda...

bilmedim-da, menem kopden

bilmedim-da, menem kopden bari barmadym. edil opshiding ozunde galyan turkmena yokdur velin yone agsham nahara cagyrylan turkmen bardyr...
Tagan abi ertir bashga yere gidyan ekeni, istanbulun dashyna, yogsam agsham nahara cagyrjakdym...
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Meni anyrda galmaga-da

Meni anyrda galmaga-da chagyrdylar welin, gelip goreyin diydimda...Turkmen yok bolsa gerek dalle, Sultanahmet'in yanlaram hezil barybir tanysh-bilish bolmajak bolsa!
Palow bishirjek dagy bolsan guk diy, tatli'mizi alip bararys :D

Bu gidish bilen biz

Bu gidish bilen biz gorushyanchak "Gyş 2009" atly mowzugam achylyalay!

3-nji gun, yagny 23.09.2009'da, agsham naharyny bishirmek we iymek uchin
wagty bolan barmy ? Yagny, 5'lere dagy gelip biljekler guk diysin!
Name gerek bolsa alyp, oylen birinde palow/manty/whatever bishirip oturarysda...

janglashaly:) nesip bolsa:)

janglashaly:) nesip bolsa:)

Eyway, hichkim yazmandyram,

Eyway, hichkim yazmandyram, suratam goymandyr...
Dushushylmadyk yaly bolup durmy ? :)
Ertir Rumyniya gaydyan nesip bolsa, son suratlary
dagynam goyushdyraryn nesip bolsa...

dushdyk dushdyk, gurrungem

dushdyk dushdyk, gurrungem etdik, mangalda katlet hem iydik, suratada dushduk welin men suratlary upload edip bilmedima:):) hany gelen bolsang ruminiya yelmap goyber suratlary...:):)

Salam

Salam tmolympiad.
23.09.2009'da, Taganlaryn(Tagan) oyunde uyshipdik oglanlar bolup. Tagan "Orazada tuvi iyip-iyip tas tuva menzapdim" manysynda 1 zat diyenson, tovuk bilen turklerin "köfte"(Grill'de bishirilen kotlet) diyyanini bishirmeshek etdik. Sagbolsun Polat(Janpolat) magazinden komur alanda yanynyn tahtajyklary barmy-yokmy seretmandir, ay name, "yakyan aladasyny etsin" diyendirda :) Bizem 1 sagatlap ol komuru yakmak uchin her zat etdik: Deodorant'y oda sepsen bet yanyar diyseler Taganyn AXE'ini sepip-sepip gutardyk, bolmady. Onson Yhlas'y(yhlas) magazine iberip, 80% alcohol'ly turklen ele-yuze(basga-da nira chalsan chalybermeli, yakar diyip gorkmasan :D) calynyan(ya-da "dokulyan") "kolonyasyny" getirtdik, olam 1 lovurdadyp alyar, yone basymjak sonenson yakmady...Onson Tagan bir yerden fen tapyp geldi, zordanam 2 sany udliniteli birleshdirip yanky komuri "üflap" basladyk...1 tarapdan fen, beyleki tarapdan yelpevach, elimizin gyllaryny dagy yakyshdyryp ahyr sony gyzyl-koz etdik ol komurleri... Bolanjasyndan bishirip kofteleri bishirdik...Tovuk isinem Polada goyduk. Sagbolsun, chala bishirip, ganlyja edip iydirdi ony bize :D Yhlas bilen Ashyr(aslymarly) birgiden surata dusurdiler, salat tayinladylar we etc.. Nahary iyip bolamyzdan son chay ichdik, chigit chigitledik, baklava iydik... Gije 11:30'lara-da "Metro bir yapylmabersin" diyip, oyli oymize gaytdyk.

Gatnasanlar: Tagan, Janpolat, yhlas, aslymarly, Mergen, Chary(Bare girenok oydyan) we aslymarlyn 1 dosty.

Sag bol Mergen aga, bash

Sag bol Mergen aga, bash bolmasa gowre lash diyilyani da, siz yali biri chykyp organizovat etmese gorushup hem bilemzok...
aslymarlynyn dosty Agamyrat, olam barik kavagtlar giryan eken...
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

"Sen gurleme, suratlar

"Sen gurleme, suratlar gurlesin" diyyaniniz bar bolsa, bas ustune :)

Telpekler (3 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
  • aslymarly 3 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! :):):) gulup hezil edindim:):)"
  • dr turkmen 1 telpek goyyar we yazyar: "tuweleme:)"
  • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "bay doyupdygaa:D"

Bah diymek bar nahary men

Bah diymek bar nahary men iydim-da? ))

Basym manty etmekçi, nesiban yok yaly Mergen. Yene suratlaryny goyarn-da :D..

nesibesi boljaklarada aydyp

nesibesi boljaklarada aydyp goyber name:):)

ay agam, tuweleme gaty gowy

ay agam, tuweleme gaty gowy bishiryan ekeniniz... sag bolun
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Suratlaryn kopusinde adamlar

Suratlaryn kopusinde adamlar sho tarapa seredip dushupdirler, ay name, ayna seretmejegimiz bella :) Onson menem yagdaya gora 1 kop iyyan, 1-2 sany gysganyan dagy yasamaly boldumda :)

Indi oyuna bilyan, indikile sorashman oyune baryp "Bol manty bishireli" diyip yikarin seni :))

Ol yerden göçdüm (taze

Ol yerden göçdüm (taze yerde mangal yakma derdi yok, iki sany uly, açyk balkony bar), geljek wagtyn "habarlaş". Önki yaly bolmasyn, remezanyn başynda jan edip agzaçar üçin son habarlaşars diydin oraza dyndy ))..

Ay men nireden bileyin senin

Ay men nireden bileyin senin hachan nira gidyanini, "shu gun geljek" diysem, senem "yok, gelme, men bashga yere gidyan" diysen, yene govy dal...Men sana men agshamlaryna bosh diyipdim, chagyraymalyda ozun guk diyip :)
Indikile mangal yaparysmy bilemok, yone birden yapaysak tahtajyklarymy jubime salyp akelmegi yatdan chykarmajak bolaryn :)