Globallashmak näme?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

Men bu ýazgyny diskusiýa etmek üçin açamok. Internetde türkmen dilindäki maglumatlary baýatmak üçin ashdym.

"Globallashmak" adalgasy ilkinji gezek 1980-nji ýyllarda ykdysadyýetçiler tarapyndan ulanylyp bashlanýar. Bu adalga soñky döwürde adamlaryñ ýashaýysh durmushynda aýratyn orna eýe boldy. 21-nji asyrda has-da ýiti duýlup bashlanan globallashmak prosesi häzirki wagta dünýäni bitewileshdirmek ýa-da ählumumylashdyrmak maksadyna gulluk etýär.

Globallashmagyñ netijesinde dünýä ýurtlarynyñ arasynda pikir, garaýysh, düshünje aragatnashygyny ýola goýmak üçin ýeñilleshýär. Onuñ ykdysady taýdan ähmiýeti çäksizdir.

globallashmagyñ jemgiýete ýetirýän täsirleriniñ käbiri shu ashakdakylardyr:

kompanýalar öz harytlaryny dünýä ýüzüne kynçylyksyz ýaýradyp bilýärler.

Her bir adamyñ dünýäniñ ähli ýerindäki habarlary we maglumatlary kynçylyksyz okap, eshidip, görüp bilmegine mümkinçilik berýär.

Kompanýalaryñ dünýa ýurtlarynyñ aglabasynda shahamçalarynyñ açylmagyna ýardam berýär.
Mysal üçin, MakDonald kompanýasy ýer ýüzünde 31000 sany shahamçasy bar.

Ylym, bilim almak internet ulgamynyñ üsti bilen amala ashyrylýar.

Dünýa boýunça bir umumy diliñ bolmagyna getirýär.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Globallashmagyng gowy hem-de

Globallashmagyng gowy hem-de erbet taraplary bar yone. Meselem aydishingiz yali dunya bir oba yali bolup baryar. Yagny ongki dowurlere seredenimizde bir-birleri bilen habarlashmak uchin ya-da uytgeshik bir zady eshitmek uchin iki ayaklidan(ynsan) bashga yollary yokdy. Indi bolsa dunyang beyle tarapynda bolyan zady shol salymda internet/telewideniye/tehnologiya usti bilen habarlashyp bilyas.
Erbet taraplary bolsa biringji bilen ishsizliging artmasyna sebap bolyar. Ish gorkusy hem bashga bir tarapy. Ongki dowurlerde adamlaryng belli bir hunari bolyady we dowam edyadi. Indi bolsa ozungi dowamly tazelap durmaly haysi ugurda bolsangam. Kemala gelmeseng yash nesil seni gechjek. Terrorizm hadysalaryng kopelmegi hem erbet taraplardan biridir. Birem globallashmagyng peydalary hemme kisha deng dal. Bay adamlar has bayayar garyplar bolsa hasam erbetleshyar. Birgiden hassalylkaryng AIDS/donguz gribi chalt yayramagyna sebap bolar. Bashga yurtlardan gelyan ishewurler Turkmenistanda bolshy yali halkyng puluny alyp hasam bayayar (Ahmet Chalyk). We sh.m

*******************************
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

Batyok! Erbet taraplary

Batyok! Erbet taraplary hakda menem aýdaýyn.

Dünýäniñ ýüzünde umumy bir diliñ döremegi. Bashga milletleriñ diliniñ ýitmegine getirýär.
Ösen döwletleriñ medenýetiniñ ýaýramagy, kiçi döwletleriñ medenýetiniñ ýitmegine getirýär.