Türkmenistanyng gumlary Bakuny basyp alypdyr!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Agzalar wagtym yok shong uchin habaryng originalyny goyyan.

TÜRKMƏNİSTAN TOZU BAKINI CƏNGİNƏ ALIB

Bir neçə gündür paytaxt Bakının səması toz-dumanla doludur. İlk dəfə müşahidə olunan bu hadisə küləyin Türkmənistandan qovub gətirdiyi səhra qumlarıdır. Hər halda hidremetroloqlar belə deyir. İnsanlar isə düşünür ki, külək səhra qumu gətirməsə də paytaxt Bakı onsuzda çox zaman toz duman içərisində olur. Hidremetroloqlar bildiri ki, güclənən şimal küləyi yaxın günlərdə toz dumanlarını da dağıdacaq, uzaq yerlərə qovacaq.

Habaryng alynan yeri: http://xezerxeber.com/xeber.aspx?id2=5&id=2975

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

azerbeyjanlylar bir zat

azerbeyjanlylar bir zat diyyan bolsa dogrudyr şol :)
olar yalnyş zadam dogra öwürip bilyan millet..
bizinem gonşular bardy azeriler..biri birinji podezde, biri sonky podezde..
şol ikisi biri-biri bn gygyryşyp habarlaşyadylar-da günortan wagtlary, tomus günlerinde..
tomus günlerem günorta wagtlary yatilyandyr, dwora iş bolyadylar iki azeri bolup..
gürleşesin gelyami, telefon bn gürleş, ya yaltanmasan öyüne git gürleş..
men-a şo millete düşünemok..düşünyan bar bolsa düşündürse begenerdim..

Aslynda dillerimiz yakin.

Aslynda dillerimiz yakin. Birazajyk dykgat bilen okasangyz eger turkcani gowy bilyan bolsangy dushunersingizem.

Bulam terjimesi:

Birnache gunden bari paytagt Bakunung asmany tozan-duman bilen doly. Ilkinji gezek bolup gechyna bu hadysang sebabi Turkmenistanyng gumlarydyr.Hidremotologlar sheyle diyyar.Adamlar bolsa shemal Turkmenistanyng gumuny getirmesede onsuzam Baku koplench tozanly diyyyar..Hidromotologlar bolsa yakinda shemalyng bu tozanly howany yok etjekdigini aydyarlar.

************____________****************
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

Ne guseldi Shirvanin

Ne guseldi Shirvanin guzelleri,
Acaibdi Shirvanin guzelleri.