Kumirleriniz uchin eden in gen galdyryjy hereketleriniz!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Kumirleriniz uchin eden in gen galdyryjy hereketleriniz!
Heriniz hachanam bolsa bir yildyzyn fanaty bolup gorensiniz! Bu hasam duygulan, emosional yagdayin in dartgynly wagty – yetginjeklik dowrunde yuze chykyar.
Mende-de sheyle yagday bolupdy. 15 yashlarymda Hrithik Roshan diyen hindi kino yildyzynyn in uly fanadyna owrulipdim. Onun posterlaryny, plokatlaryny oyumizin her bir chunkunde (kuhnya chenli!) asyshdyryp goyyardym. Taze kinolarynyn hachan terjime edilip yarym yildan gelerka diyip garashyp oturman, Indiya gidyan tanyshlarymdan original wersiyasyny getirmegi sargayardym. Kumirim bilen baglanyshykly zada pulumy, wagtymy… gaygyrmazdym!
Dogrusy onun mana eden uly tasiri – suratkeshlik ukybymy osdurmegi. Hrithik Roshan menin ylham cheshmame owrulip, oran owadan, indi gaytalap bolmajak suratlaryn chekilmegine sebap boldy. Yorite shona bagyshlanan surat albomumam bar!
Oz kumirim uchin eden in gen galdyryjy hereketim bolsa, Mumbaya gidip konsertini gormek uchin pul toplap bashlamagym, men awiabiletlerinem bahasyna chenli, Turkmenistandan dine Dela goni reys bolanson, Deliden Mumbaya gitjek yolumy planlashdyryp goydum! :)
Bu planymy amala ashyryp yetishmankam yiti fanatlyk duygusy gechip gitdi. Indi shol dowri yatlap dine yilgyryan :)! (Po sekretu aydayin, kuhnyamdaky plokady entagem ayiramok!)
A siz oz kumiriniz uchin nahili gen galdyryjy hereketleri edip gorduniz?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Kumirim uchin yene bir gen

Kumirim uchin yene bir gen hereket edipdim! 10 yanwar onun doglan guni bolanson bayramchylyk sachagyny yazyp mashgalamy gen galdyrypdym :))) Shu wagt sholar yaly zatlary edenligim menem gen galdyryar! Ka wagtlar joralam bilen bu dartgynly dowri yatlap gulushyas ;)

salam!!! men 2006-da Futbol

salam!!!
men 2006-da Futbol Boyunça Dünya Çempionatynda İtaliya bolet edyadim.. futbolkasyny aldym, kepkasyny aldym, hatda italiyanyn baydagy cekilen krasowka-da alypdym.. we sonunda italiyany çempion etdik.. dunyam ginap gitdi.. onun shanyna palowjyk bişirdim,
ay 1 hepdelap diyen yali oynan oyunlaryny gaytalap gaytalap gorupdim.. oglanlaryn içinde dali diyenlerem boldy..yene-de FORZA İTALİA!!!
aslynda men özümi bilelim bari italyan komandalarynyn fanaty..
ölmankam şu İtaliyanyn Dünya çempiony bolanynam gorsem diyyadim..
2000 yilynda italiya Fransiya sonky sekuntlarda yenilenden son hasam jankoyerlik edip bashladym..

:-) :-) :-)

baý-bäää.... senä onda hindi dilinde-de gepläp bilýänsiň?:)) muny diýmegimiň sebäbi- meň bir kursdaş joram bardy. aý, şeýle bir aşykdy - şeýle bir aşykdy şola hindilere-de, olara meňzeýänlere-de:)) o-da seň aýdyşyň ýaly bir täze kinolary çyksa yoluny tapyp hindistandan getirdip görýärdi we soňra bir görseňä hindiçe gepläp ýörendir ýa aýdymlarny aýdyp:))) aý, beýle "birine" ýakyndan baglanmak ýagtlaýynça gelen bir hassalyk ýaly zatmyka diýýän. özüm hakda aýtsama şu wagt belli bir haýran galdyryjy waka ýadyma düşenok ýöne bolupdy kiçikäk ownuk-uşak "fanatlyk" wakalary:)))

Aydymlaryny yatdan bilyadim

Aydymlaryny yatdan bilyadim :), shu wagtam isleseniz Raj Kapooryn aydymlaryndan bir topbak:
Pyaar hua, ekraar hua hai,
Pyaar se pyir kyu darta hai dil!
Kehta hai dil, rastaa mushekil
Maluum nahi ye kaha manzil!!!!
Yeri nahili?! :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • LEBABYM 1 telpek goyyar we yazyar: ":-) :-) :-)....... dash!!!"

Yadima dushyar, jigimin

Yadima dushyar, jigimin ugruna bizem gormeli bolyadyk! Bashda howessiz sonunda mashgalamyz bolup yapyrylyp gorerdik! Jigim-a yuzunem renkledi baydak yaly! :)

jigin haysy komandany

jigin haysy komandany tutyady?
men Turkmenistan bolmanson İtaliya jakoyerlik edyadim..

Italiya => kumiram Del

Italiya => kumiram Del Piero! Men-a utmak shansy kop diyip mydama Braziliya bolet' edyan. Finalda haysy utup gelyan bolsa shonluk bolayyan koplench :))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • loverman 1 telpek goyyar we yazyar: "Del Piero üçin!!!"

Menä kän bir adamyňam,

Menä kän bir adamyňam, zadyňam beýle fanady bolmandy. Futbolda elbetde duýguly ýagdaýda söýýän toparlarymyň janköýerligini edýädim, ýagny TWde göremde. Ýöne pul berip olaryň futbolkalaryny almak diýdi, ýa gidip görmek diýdi ýok.

Mende janköýerlik kän ýok öýdýän. Aý hasalamam, fanat bolup bilemok.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

aslynda dogry aydyan Bayram

aslynda dogry aydyan Bayram aga..menem bu gunler beyle bir fanat dal..
yone önler edilipdir..adamy beyleki adamdan ayiryan harakterlerin biridir bu Passion (Tutku)..Türkmençesini bilemok..meninkem passion bolmaly..

Ey Huday :)))))) Menem

Ey Huday :))))))

Menem kichi wagtym kabir gyzlaryn 100'lap hindi artistlerinin suratlary bolan
otkrytkalaryny, poster'lerini dagyny choplap yorushlerine hayran galyadym, asyl
senem olardan biri ekenina :P
Bizem mekdep dovrumiz yaman kop hindi kino goryadik, video prokat'da 3 sany kaseta
alsan(Ol wagtlar VHS standartlary bardy), 4-njisini mugt beryadiler, onson bizem
shol 4-nji mugt berilyane-de yetjek bolup :) Garaz, dandana chenli kino gorup,
sonam 6-njy gunki olimpiada tayinlik sapaklarymyzda ukuly-ukuly oturan gunlerimiz
kan boldy...Yone shonda-da name uchindir olara edil beyle uytgeshik ahmiyet
bermelimishem diymandiris...
8-nji klaslarda gije 3'e daga chenli oturyp NBA oyunlarynam goryadik, olimpiadachylar
bilen dushen suratlarymyzyn gyralaryna oyunchylary goyup montajlapdyk, Shaq bilen
Kobe'ni goyan suratymyzyn 30-40 dpi bolany sebapli erbet chykany, shol wagt beyle erbet
chykmagynyn sebabine dushunip bilman, gynanyp yorenimiz yadymda :)

Yone seninki beter ekenlay :D
Chaga wagtyn pul uyshurip konsert gormage Mumbai'e gitmek, bolubilya :))))

Olimpiadchik oglanlar bolup

Olimpiadchik oglanlar bolup hindi kino goryadinizmi :)? Ay hawa, uzak gun kelle agyrtmalardan son Jimi-Jiminem kuyseyandir yurek!!!

Mekdep dovrumiz tuveleme

Mekdep dovrumiz tuveleme bizem kem daldikle hindilerden :)
Mohabbatein dagy edil bizin mekdepdaki halymyz yalydy, t.e. dasharda
gyz bilen gorse uchup yuzune depjek mugallym, beyleki yanda-da
her nahili jeza bolayanda-da dashary gitjek okuwchylar...Yone bizin
Shahrukh yaly mugallymymyz yokdyda yzymyzy yapyshdyryp, gerek yerinde
ozi akyl beryan, shon yaly biri dagy bolan bolsa jyt bolardy :D

:) Menem hachan TOzalyn

:) Menem hachan TOzalyn gabadyndan gechsem gizlenip yoren paralara gabat gelerdim! :D
"Zapretny plod slashe" diyipdirler, chynda:)!

Ay biz edil Tozal'yn yanynda

Ay biz edil Tozal'yn yanynda dushushjak derejede gozsiz palvan daldik :) T.e. on yaly ansatlyk bilen tutuljak yerinde gorushmek uchin biderek, gereksiz yere batyrsyrayan, uzyn mohletli pikir etmeyan adam bolmaly, bizem kan beyle daldik :)

Eý menem prokatdan alyp

Eý menem prokatdan alyp türkmen dili kabinetinde hindi kino görýädim gijeleri! Şemsutdin diýen bir fizik bardy, şonda türkmen dili kabinetiniň açary bardy, a kabinetde bolsa 4 golowkaly Sony wideomagnitafon bardy. Şol döwür iň romantiçni döwürlerimdimikä?! :D

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Hawa! Hindi kino goren

Hawa! Hindi kino goren pursatlaryn in romantik dowur - kelle biraz gochgunde, goren ertekilen real durmushda bolayjak yaly gorunya :)

Ay her milletde gowusam

Ay her milletde gowusam bardyr, yamanam welin, men goren in bir yakymsyz adamlarym hem hindi bolup chykaydy. Has dogry shekilde aydayin, tanan we bilen hindilerimin, olardan kopusini tanadym, 1 sany derekli ya bar ya yok.

Menem gelemde hindiler bir dushunjeli, prinsipli adamlarmyka diydim, bilman kino gora subut edilyada. Ay bulary tana, kopusinde menin in halamayan hasiyetlerim bar. Gowusam bar elbetde, yone gaty az.

Bula hasiyet barada. A owadanlyk barada hijem gurlemayin. Kopusinde shyk-shemmet yok, bolmasa biza hindi gyzlar Madhuri Dixit, Aishwariya Rai zat yalydyr diyyadik :D Goren hindi gyzlarymyn arasynda gowjarak, yone gaty kelte boyly 2 sanysy bardy, galanlary kan owadanam dal.

Yone esasy zat adamchylyk we hasiyet. A hindi oglanlarda-da, gyzlarda-da, men tananlarymyn arasynda, gaty uytgeshik derejede, pes we bir hili chaga yaly. Bir gun seni soyyan, jan yaly dostum diyip yatyr, ertesi gaty biderek hereket edip, soz sozlap bilya yene sana garshy :D Goriplikleri turkmenlerden 1000 beter, bir oz dostuna "berekella, ish bashardyn" diyyani yok, goriplikleri ach-achan gornup dur. Borda... kopusi shon yalyrak bular.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Bah Bayram aga shu hindiler

Bah Bayram aga shu hindiler hakynda menem siz bilen deng pikirde. 3 sany hindistanly dostum bar. Bir idilirak dushunushayer yali diymeseng galany bir kopuk. Chaga yali.

**********************************
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

Batýok sen Azerbeýjanda

Batýok sen Azerbeýjanda dälmi näme? Barmy hindiler ol ýerde-de?

Hindiler ýaman ekstrim halk. Bir gün seni söýýän diýip otyr, ertir ýigrenýän ýaly. Men ýigrenýän şoň ýaly häsiýedi. Bir gün biri öz öýüne çagyrdy, nahar iýip otyrkak "bar musulmanlar terrorist däl, emma bar terroristler musulman" diýdi, uçup öz öýünde ýüzüne depesim geldi. Şolaryň bolşy şol, soňunda "bagyşla" diýýä.

Onsoň ýene biri başga bir temada bir zat diýdi samsygrak başga bir gün, menem oňa adamlaryň arasynda "you are a stupid asshole" diýipdim. Ertesi telefonda özi jaň edip "bagyşla, men ýalňyşdym" diýýä. Şoň ýalow, köpüsinde derek ýok.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Yekaterina II

Bizem bir wagtlar gije ýatman Ýekaterinaly kinony görerdik, şony kumirimize öwrüp.

kumirleri üçin özüni

kumirleri üçin özüni öldüryanlerem az daldir-lay..
anha, M.Jackson öldi diyip 15-20 kişi dagy özüni öldürayipdir.
olar yalilara name diymeli?
durmuşda hemme zat bolup bilya..

Menga eden ing uytgeshik

Menga eden ing uytgeshik zadym Facebook'da fan bolmak. Name etjegay biderek.
Yone Will Smith'i halayan. Gaty gowy artist.

*********************************
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.