Toy meselesi we edyan i$lerimizdaki duyp many...

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

salam oglanlar/gyzlar

duyn toy bn baglany$ykly mogzuklary okap otirkam kellame kabir pikirler geldi.sizler payla$ayin diydim.
case hokmunde TOY meselesi aldim yone esasy mesele edyan i$lerimizdaki duyp many..

Toy`dan ba$lamakcy. Hic pikir etdinizmi? Toy edilmeginin duybi nireden gelip cikya? name ucin milleti uy$urup birara gelinya w$m soraglar.
syn eden bolsangyz, musluman milletlerin hemmesinde diylen yali toy ucin birmengze$ yagday bar.toyda birara gelinya. munyng duybi dinimizden gelip cykya.
Toyun maksady, oylenyan ya$laryn oylenyandigini $ol towerekde ya$ayan adamlara,dogan garynda$lara,gon$y golamlara we dost yara yglan etmek,durli nygmatlar bilen ilin doga dileglerini almaklyk yali maksatlar bar. toyda gowy gowy naharlaryng bi$irilmegi,aydim saz bn ya$ juwanlari ar-ayal yglan etmek, doga dileg bn olary durmu$ yoluna ak pata bn ugratmak.. sosial durmu$ tarapyndan seredengde de, dogan garynda$lyk,gong$ycylyk gatna$yklarini guyclendirya. pikir etsen kop taraplayin peydasy bar.
bu her milletin dap dessuryna abaglylykda $ekil tarapyndan uytgapdir yone esasy maksady belli we doly bolmasa da, belli bir mocberde gunumuze cenli yerine yetirilip gelinipdir.

indi orta $eyle bir sorag cykya. hemme hereketlerimizde,i$lerimizde muny mysal alip hereket etmek mumkunmi? esasan hem $u dowurde?
dogry,yaman kyn yone ba$ardygymyzdan yerine yetirmek gereklimika diyyan.
sebabi, bolmasa in esasy etmeli i$lerimizin hem manysy azalyp, bize angladyan manysy yitip barya.
we netijede pikir etman ya$ayan we edyan i$lerini duypli pikir etman hereket edyan yagdaya ducar bolyaris. bizin bolsa beyleki yaradilanlardan ing uly tapawudymyz bize berilen oran uly hasiyetler.
name ucin hakyky alymlar(entellektuel) az diyilya.men pikirimce bu soragyn jogaby yokardaky yagdayda bar.
duyp manysyny bilip, onga gora hereket etseng, eden i$lerinden has kop lezzet almak hem mumkin. yakyn taryhymyzda ya$ap gecen beyik alymlaryn biri, wagt tapsa daglara, tokaylara,gül bahcelerine gidyar eken. $u wagtky ya$ap yoren yurdumdaky yali parklar,tokaylar,owadan yerler dunyanin kop yerinde yok. yone barde name ucindir $u owadan yerler bize hiczat angladanok.
angrysy barisi gorunmeyan $u univers`ing icinde nokatdan hem kicijek dunyamizde biz ucin nahili uly syrlar bar.yone gormek ucin goz,duymak ucin kongul gerekda. hemme zady maddiyatda gozlap, many tarapdan cuyrap galan nesillering gelejegi nahili bolar,bilaymedik. $u zatlary pikir etdigince hem bir tarapdan durmu$dan lezzet alyang hem de gozyetiming gineya.
tema birazajyk gingap,yayrap gitdi yone esasy mesele her hereketimizde, her eden i$imizde bizing maksadymyz...Allajan yarin(m)iz bolsyn.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Tahyr2005 1 telpek goyyar we yazyar: "derwayis:D Omyn!"