Birahat ýürek

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

BIRAHAT ÝÜREK
http://www.turkmenhh.org/2009/07/07/birahat-yurek/

Näme üçin aglaýaň gussaly ýürek.
Sag-aman öreniňe begenmä derek.
Durmuş girdabyna berk düşen bolsaň,
Hudaýyň öňünde dyza çökmegiň gerek.

Bu dünýäň gerdişine özüň oýnadyp,
Baýlygyň yzynda gezdiň ganat galgadyp,
Duzaga düşeňde galdyň aňňalyp,
Çykalgany Rebden tapmagyň gerek.

Ynsan gursagyňda nalap, perwana bolýaň.
Kapasa düşen dek, her ýan urunýaň.
Haraý gözläp daşyňa intizar bakýaň.
Haraýy Hudaýdan gözlemäň gerek.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • garabekewul 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • garabekewul 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Gadyrly diplomat sizin

Gadyrly diplomat sizin goshgy yazmaga howesiniz bolany ucin men begenyan yone eger gaty gormeseniz men shu goshgynyza kicirak duzeltme bermek islayan has dogrusy kritika!!
Sizin yazan bu goshgynyzyn her setirinin bogun sany beylekiler bilen uyushanok yagny den gelenok! Onsonam kabir sozlerinizi ceper ulanmak gerek, mysal ucin birinji topbagyn ucinji setirinde "berk dushmek" diyen sozun manysy biraz azashyar! Esasan bogun sanyn den gelmegini indiki goshgy duzjek wagtynyz yatdan cykarman! Yone kapiyalar-a yerlikli goyup bilipsiniz, berekella! Elbetde bu duzeltmeleri men size komek bolsun diyip yazdym, yagny yene bir gezek gownunize degen bolsam otunc sorayan!

GAdyrdan ildeshim Yarymkilo!

GAdyrdan ildeshim Yarymkilo! Duzeltmelering uchin minnetdar!

gosgy

gosgy şeyle tertipde yazylypdyr. aaba cccd bogun sany den gelse erbet gosgy dal. tuweleme. turkmenlerden yene de gurbannazar ezizow, kerim gurbannepesow yaly şahyr çykmaly. hany turkmenler öne.

Murgabian ildesh, bu

Murgabian ildesh, bu komentiň üçin minnetdar!

Govja goshgy bolupdir.

Govja goshgy bolupdir.

sagja bol!

sagja bol!

Ine şu goşguny hem

Ine şu goşguny hem diňläp gör!
http://www.turkmenhh.org/2009/07/08/iman-getir-2/