eşidenje tazeliklerimi paylaşayin diydim-de yazdym...

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

1-2 günlikde tm-dan bir ynamdar(!) tanyş geldi. şon bilen bir salym dertleşdik weli bir-iki gulaga yakymly habar aytdy. şolary size yetireyin diydim.( yalnyşym bolsa düzedin, name-de bolsa resmi habar dal:)
1. tm-da dollar düşipdir, 14000 manat bolupdyr (ozal 14250 manatdy) ( taz pul bn nace bolya bilemok)
2. tm daşary yurtda okayanlary işe alyamyş (-myş, diydim weli birhili howayi gürrüne menzap gitdi.). bir klasdaşym istanbul hukuk fakultedini gutarypdy, sonam gulluga gitdi. gullukdan gelip işe başlapdyr. (şeylelik bn ''tm daşary yurtda hukuk okayanlary kabul etmeyar'' toeriyasy çüyredi.). yöne bir ekzamenjyk bar eken şony geçmeli, ol-a kynçylyksyz geçipdir.
3. türk mekdeplerde-de daşarda okap gelenlerden ''denklik'' (türkmençesini bilemok) isleyamişler.şuna menem şayat boldym. bir tanyş mugallym jan etdi ''gayrat et mana fakultetden transkript alyp iber'' diyip. menem fakultede baryp 99-da gutaran uçyrymynyzyn transkibi gerek diydim weli, gök yerinden oynap gitdi. mana notariusdan ynanç haty getir diyip tutdy.ol mugallym mana tm-da ilçihanadan ynanç haty iberjekmiş. ay garaz, eydip-beydip aldym. arhiwe girip kserokopiya edip geldiler. yöne transkribin hatlaryny okap bolanok kserokopia bolany üçin.''munyn başga yoly yokmy, gorunyan-okap boljak transkrip alyp bolanokmy'' diysem, ''şony tapanyna şükret'' diydiler. garaz size maslahatym, diplom alan wagtynyz transkript berilyamiş, şondan 7-8 sanyny edinin, ol-bul yerde gerek bolsa kösenip yörmez yaly...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Yakynda, ayal-gyzlaryn

Yakynda, ayal-gyzlaryn arasynda futbol boyunça Türkmenistanyn Milli Futbol Çempionaty başlady. Şu çempionat dowletimizde ilkinji gezek geçirilyar. Şu yaryşlara seredilip ayal-gyzlar boyunça Türkmenistanyn Milli Futbol Yigyndysy jemlener ve olar Halkara yaryşlarynda Türkmenistanyn abrayiny gorap çykyş ederler.
Çempionatda jemi 6 komanda basleşyar. Olar 'Kopetdag(Aşgabat)', 'Sport(Aşgabat)', 'Aziya(Abadan)', 'Mary(Mary)', 'Lebap(Türkmenabat)' ve 'Yyldyz(Daşoguz)' komandalarydyr.
Bize üstünlik arzuw etmek galya..Nesip bolsa bizin ayal-gyzlarymyz Türkmenistanyn yaşyl tuguny al-asmanda parladar ve erkeklerin gazanyp bilmedigi yenişleri Türkmenistanly janköyerlere sowgat eder...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • LEBABYM 1 telpek goyyar we yazyar: "…. gazanyp bilmedik ýeñişlerini, gyzlaryñ sowgat etmesini umyt edeniñ üçin"

final: Köpetdag -

final: Köpetdag - Lebap
3njilik üçin: Yyldyz (Daşoguz) - Sport (Aşgabat)
5njilik üçin: Aziya-Mary

Grup "A":
1. Köpetdag 6 oçko
2. Yyldyz 3 oçko
3. Aziya 0 oçko

Grup "B":
1.Lebap 6 oçko
2. Sport 3 oçko
3. Mary 0 oçko

1nji tur:
Yyldyz 0-12 Köpetdag
Lebap 2-1 Mary
2nji tur:
Aziya 0-12 Köpetdag
Sport 3-0 Mary
3nji tur:
Aziya 0-1 Yyldyz
Sport 1-2 Lebap

*Aziya (Abadan) hiç gol geçirip bilmandir.
*Köpetdag 2 duşuşykda 24 gol geçiripdir.
* Bagtygül Gurbanowa ( 16 yaşly, Köpetdagda oynayar) 2 duşuşykda 10 gol geçiripdir.
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
  • LEBABYM 3 telpek goyyar we yazyar: "Biri-gowuja habaryñ ün, biri-Bagtygül ün, biri-‘Lebap’ün."

prikol habar, halkara

prikol habar, halkara arenasynda özlerini görkezere başga pudak tapmadylarkmyka, yutupda gyzlar nahili futbol oynap bilyaka diyip açan ilkinji wideom şu boldy

final: Köpetdag 6-0

final: Köpetdag 6-0 Lebap
3njilik: Sport 2-1 Yyldyz
5njilik: Mary 1-0 Aziya

*Köpetdag 3 oyunda 30 gol geçirip; özlerine hiç gol geçirtdirmediler.
*Bagtygül Gurbanowa (Köpetdag) 3 oyunda 12 gol geçirdi.
* "Aziya" hiç gol geçirip bilmedi.
* Halida Eşniyazowa (Mary) in tehniki oynayan futbolçy gyz saylandy.
* önümizdaki sentyabrda Türkmenistanyn Kubogy hem geçirmek planlanylyar.
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

Futbol

Ay gowy edipdirler önem futbolda alyp baryan galamyz yokdy.
_________________
**FENER FOREVER**

alar yali gala yokdy-da :(

alar yali gala yokdy-da :(

tüweleme!!!

Gaty buýsandyrdy buya…. Özgerişikleriñ, öñegidişlikleriñ barlygyna begenýän. Hany bakaly gyzlar! Üstünlik hemranyz bolsun!-diýesim gelýär.

internetin bahasy arzanladılıpdır

türkmenistanda 2009 yılından başlap ınternedın bahasy arzanladılıpdır.Önkü 12 mün bolan internet bahalary 6mün manada inipdir.Yone bu bahalar taze pulda bolup biler.bu barada yazylmandyr.türkmenpressden okadım

gechen yyla 30 mung manatdy

gechen yyla 30 mung manatdy

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

dogry habar, men öyüme hem

dogry habar, men öyüme hem çekilipdir, ösüş bar. :)
yöne abonentlik almak ansat dal öydyan, birem öye çeksen, internet kafelere, uniwersitedlere göra has tizrak bolyamyş.
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

medman wrote: 1. tm-da

medman wrote:

1. tm-da dollar düşipdir, 14000 manat bolupdyr (ozal 14250 manatdy) ( taz pul bn nace bolya bilemok)

Dollaryn kursy üytgemandir öyütyan. Şol önkü 14250 manatlygyna dur.

www_tfeb.gov.tm/pdf/cross-rates.pdf

tantyş oglan-a düşdi

tantyş oglan-a düşdi diydi. özi daşary yurda çykany üçin bir azajyk dollaram alan eken. ya arzanrak yerine duş geldimi :)
belki bu habar könerak bolup bilermika?
--------------------------------------------------------------
içine sinmiş korkak çocuğu ileri doğru itekle...

Köpetdagda erkekler oynana

Köpetdagda erkekler oynana daldir ha? ))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Harezmi 1 telpek goyyar we yazyar: "Haha"

31.03.2009 tarihi itibariyla

dayhan ve senagat banklarda 1$=14320tm(2.864tm) satyliyor.banklar 14.215tm(2.843tm)=1$ aliyarlar! shuwagtlikcha mish mushlara ynanmang!

interneding bahasy

tm^de internet kafelerde interneding bahasy 1 min= 500 tm (10 tenne).

1min=500 tm? Onda 60

1min=500 tm?

Onda 60 min=60*500 tm=30 000 manat?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Gymmat bolyar!

Gymmat bolyar!

Gundeki watany(taze

Gundeki watany(taze chykyanlaryny) sypdyrman goryaniniz barmay?

Газ придется прикрутить

Газ придется прикрутить. Авария на газопроводе в Туркмении поставит под угрозу работу российского "Газпрома"?
В "Газпроме" считают, что спрос не вырастет еще 4-5 леt

Павел Арабов

В четверг взорвался магистральный газопровод в Туркмении. Теперь поставки газа из этой страны в Россию полностью остановлены. Парадоксально, но "Газпрому" это даже удобно, ведь из-за экономического кризиса Европа стала покупать нашего газа меньше примерно на 10%. Гораздо хуже, что вслед за снижением спроса сильно упадет и цена топлива. Что делать? "Газпром" уже предложил выход - и собирается сократить добычу на 10% в ближайшие 4-5 лет.

Грохнуло в Туркмении глубокой ночью. Что случилось, точно не известно, но такое вполне могло произойти по чисто техническим причинам - например, труба попросту "прохудилась". Как бы там ни было, повреждения оказались столь серьезными, что газопровод Средняя Азия-Центр полностью заблокирован. А значит, туркменский газ не поступает не только в Россию, но и в Узбекистан и Казахстан. Ремонт займет не менее трех суток, уверяют газовики. Не поставит ли авария под угрозу работу российского "Газпрома"?

Даже такая крупная авария для газоснабжения некритична, уверен профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Леонид Григорьев.

- Опыт показывает, что на ремонт подобных повреждений может потребоваться неделя-другая, - говорит профессор. - Поставки в это время будут компенсированы из хранилищ или даже теми запасами газа, которые все время находятся в трубе.

Тем более что "Газпром" сейчас озабочен прямо противоположной проблемой - как лучше добычу газа сократить. Хотя еще летом речь шла только о прибавке в поставках и быстрой разработке новых месторождений. Теперь все по-другому - мировой экономический кризис уже привел к снижению потребления газа примерно на 10%. Речь идет о падении продаж на 60-70 млрд куб.м газа в год, что сопоставимо с годовым потреблением такой страны, как Украина. Это равносильно потере $10,5-12,25 млрд в выручке (при прогнозируемой цене газа $175 за тыс. куб.м на конец 2009 года. - "Известия").

Очень приличная сумма. Но, кажется, руководство "Газпрома" уже нашло выход - если газ не покупают, компания будет снижать его добычу. Баланс газа уже скорректирован, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Валерий Голубев. Теперь в нем предусмотрено 10%-ное сокращение добычи вплоть до 2013-2014 годов.

- Наш анализ показывает, что, к сожалению, снижение потребления и, соответственно, добычи почти на 10% сохранится еще 4-5 лет, - пояснил Валерий Голубев.

Но как же быть с долгосрочными контрактами на поставку газа? Ведь по ним не только "Газпром" должен предоставить требуемый объем топлива, но и покупатели - оплатить весь газ, даже если они его не использовали. А если за газ платят, зачем вообще продавать его меньше?

Все не так просто, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании "Файненшл бридж" Алексей Серов. По контрактам покупатели газа не могут брать газа меньше оговоренного "минимального объема". У каждой страны он разный и обычно составляет где-то 80% от нормального потребления. Значит, уменьшить покупку на 20% клиент может совершенно свободно. Точно так же и "Газпром" должен поставить только "минимальный объем". Все, что сверх, покупатели заказывают отдельно и заранее. Соответственно, нет спроса - нет денег - нет добычи. Все понятно и справедливо.

- Снижение инвестиционных планов позволит заморозить цены для внутренних потребителей - и страна быстрее выйдет из кризиса, - согласен и генеральный директор консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. - Заодно "Газпрому" следует отложить строительство новых газопроводов.

Хотя здесь есть и обратная сторона. При возобновлении спроса после выхода мировой экономики из кризиса "Газпром" может просто не успеть нарастить добычу, считает Алексей Серов. Ведь сейчас компания откладывает разработку новых месторождений.

Контекстная реклама Бегун
Торговая система Forex за 399$
Представляем Вам эксклюзив для Форекс! Прибыльность до 5% в день!

16:37 10.04.09 www.isvestia.ru

RWE enters into energy partnership with Turkmenistan

Memorandum on long-term co-operation signed with the Government of Turkmenistan

Joint initiatives in the areas of gas supplies, upstream and know-how transfer
RWE is entering into an energy partnership with Turkmenistan. During a visit of a RWE delegation to Ashgabat, the chairman of the State Agency for the Management and Use of Hydrocarbon Resources of Turkmenistan, Yagshigeldy Kakayev, and Juergen Grossmann, CEO of RWE AG signed a Memorandum on long-term co-operation, covering various areas of the energy sector.

Amongst other things, the parties have agreed upon investigating and discussing first direct deliveries of natural gas from Turkmenistan to Germany and Europe. RWE will also engage in the exploration and development of natural gas resources in Turkmenistan’s western Caspian Sea.

Juergen Grossmann, CEO of RWE AG, said: “This partnership with Turkmenistan is a big step towards future gas supply contracts with Turkmenistan. These will lead to further diversification of Turkmenistan’s export portfolio and improve the security of gas supplies to Germany and Europe”. Stefan Judisch, CEO of RWE Supply & Trading: “A co-operation with Turkmenistan emphasizes our commitment to our partners in the Caspian region.”

In order to set up the transfer of know-how between both countries, RWE will invite Turkmen experts to trainings at various facilities within the RWE Group. The first group of 20 Turkmen experts will already be welcomed this April. Together with the German government, RWE will also support the German language education in Turkmenistan, e.g. by helping to set up the first German library in Ashgabat.

Note:Essen, 16 April 2009,Deutsch.

shu gun turkmenistanda

shu gun turkmenistanda oydakiler bilen gepleshdim welin hal yagdayyng gowylashyanyny aytdylar, zatlar hakykatdan hem arzanlayamyshyn, mashyndan bashlap produkta chenli, adamlang hal yagdayy pul chalshylshykdan song has hem gowylashmaga bashlapdyr, aylyklaram 10% galypdyr welin hachan galanyny bilmedim.. hakykatdan hem sheylemi turkmenistandan yazyan ildeshler?

Ay mena shu tomus gidenimde

Ay mena shu tomus gidenimde TM'daki bahalary gorup, agzym uchuklap gitdi...
Toy bardy, menem ak, klasiki Abbate koynek dagy almak uchin Yimpas'a gitdim.
Etiketkasynda 2 sany baha bar ekeni: 1'i kone manatda 1.270.000 manat,
yagny 90$ toveregi, beylekisem Turk lira'synda "70 YTL", yagny 50$'am dal.
1 ay on Turkiya gidenimde gidip aldym, 70 dagy dal, 60 YTL ozem !

Ynsap diyip bir zat bar how, hiy sen 200% diyen yaly peyda goyarsynmay ustune ??
Eger eshiklerde 8% pajy bolan Turkiyan 1 ullakan sowda merkezlerinin birinde
shol koynek 60 YTl=40$ bolsa, onda shol koynegi yasayan fabrikan satyan bahasy
25$'am gechyan daldir, TM'e gelyancha koynek bashyna 5$ hem gidenok, onson nadip
sen 30$'a alan zadyny 90$'a satyanay ?? Ynsabyny iyenler...

Ay onson gargynyp Mir bazardaky Suvari'ye gitdim, anyrda-da bahalary uytgetmandirler
$ arzanlansonam, t.e. kone bahasy bilen 320.000=13-14$'lyk galstuk, 560.000'lik
koynekler, dursy yaly dur, yagny indi galstuk 23$, koynek 40$, yone olar in azyndan ynsaplaryny iyman, "1'ini alana 1'i mugt" edip, yene-de onki $ bahasyna yakyna beryan ekenler.

Garaz, gechen yil $ uytganson bar sovdagarler diyen yaly Turkmen halkyny sogan soyan yaly soydylar, on 20$'a alyp, 700.000 manada = 30$'a satyan kovuslerini, yene-de 700.000'e = 50$ satyp, 10$ peydalaryny 300%'i bolan 30$'a chykardylar.

Elinde pul bolsa, halk'yn arasynda "ynsaply sovdagar" diyip tanalmagyn tuys wagty shu wagt TM'de, elbetde eger hemme adam bilen den halky soyman, ynsaply sovda etmek islesen.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

halkin satin alma gucu dushdugunden dolayi hersheyde indirim var

evet dogru zatlar ucuzladi,neden halkta nakit para olmadigindan dolayi herkes cok acil olan urunlerini(yiyecek-icecek) aliyor.dolayisiyla diger urunlerde indirim yapmak zorunda kaldi. o yuzden arabalarda ucuzladi,herkes 6-12 aya kadar veresiye aliyor.pesin parayi verirseniz gecen sene fiyatindan 1500-2000$ ucuza alabiliyorsunuz.maaslarada ocak 2009 bashindan itibaren %10 sadece devlet memurlarina(ozel sektorler uygulamiyor cunku ishine gelmiyor)zam yapildi.

tazelik

Slm Agzalar.
Yany-yakynlarda Parisde bir conference bolupdyr ve sho hakynda chykan habarlary sizler bn paylashayyn diydim. Ine Mazmuny

Turkmenistan could have some 200-250 billion metric tons of oil equivalent, the head of a geological research institute at the Central Asian country’s state-run corporation said on Friday.

“Reserves have so far been estimated at 44.55 billion metric tons of oil equivalent but they could be far higher, possibly 200-250 billion metric tons,” Odek Odekov said at the 2009 CIS Oil and Gas Summit in the French capital.

Eger shu hakykatdan hem dogry bolsa onda ol bizi top rankinde ikinji yere goyyar bilshime gora saudilerde 260-270 billion a bizde bolsa 200-250

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • metamorphic 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

nebit

Style wrote:

“Reserves have so far been estimated at 44.55 billion metric tons of oil equivalent but they could be far higher, possibly 200-250 billion metric tons,” Odek Odekov said at the 2009 CIS Oil and Gas Summit in the French capital.

Eger shu hakykatdan hem dogry bolsa onda ol bizi top rankinde ikinji yere goyyar bilshime gora saudilerde 260-270 billion a bizde bolsa 200-250

Yok ol beyle dal.
Barde 200-250 metric tons gurruni gidyar.
Saudilerde bolsa ol metric ton'da dalde barrelde.
Yone yokardaky aydylan gaty begendiriji habar elbetde.
Sebabi bizin nebit rezervimiz onkisinden 5 esse kop
bolmagy mumkin sho habara gora.
Shu wagt bizde 600 million barrel nebit rezerv bar.(factbook)
Bu diymek shol 3 milliard barrele chykyar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Style 1 telpek goyyar we yazyar: "Shey diysene, menem sheyle baylyklary henize chenli hich kim nadip bilmedi diyip otyrdym. "

yurtdaky tazelikler.. :)

yylyn bashynda hemme dowlet edaralarda aylyk 10% galdy.
zahmet rugsady bolsa 1nji Iyul'dan bashlap indi 30 gun bolyar.
Iyun'yn 15ne Awaza milli syyahatchylyk zolagy achylyar.
Balkan welayatyn ishgar halkynyn yarysy sho yerde tayynlyk gorup yor. welayatyn galan yerinde ishler shon uchin tormozrak :)
taze karar eshitdinizmi, men TV'de seretdim, narkotik bilen tussag edilenler indi Rossiyanyn bir turmesine iberiljekler. amnistiya dushyan yok. jenayat edenlerin yakynlaryna yzyndan gatnamak kynlashdyryljak.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Style 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

...

Hatyja wrote:

men TV'de seretdim, narkotik bilen tussag edilenler indi Rossiyanyn bir turmesine iberiljekler.

haysi TV de? bu hij dogry zat dal eger hakykat bolsa!

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

turkmen televideniyasynda.

turkmen televideniyasynda. jenayat ishleri we bikanun tarapyndan gazanylan girdejiler hakynda taze kanunyn ustunde ishlenip bashlandy. doly habary son goyaryn. yone aydylan gurrunde, dine neshe onumlerini satyanlar tussag edilende diylipdi.

Neshe onumlerini satyanlary

Neshe onumlerini satyanlary hitay'daky yaly(?) edip atmaly,
atan 1 okun puluny hem oz mashgalasyndan almaly!
Yone tohmet atylanlar atylmaz yaly, delilleri agyrlashdyrmaly,
t.e. camera bilen satyaka tutsynlar we etc...1 gram yuregin
abamaly dal, oncha adamyn oyuni yikmagy hich zatcha goryan
bolsalar, ozlerem hich zatcha gorulmage mynasyp sholaryn.

On June 2, President of

On June 2, President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov received Deputy Chairman of the All-China Committee of the People's Political Consultative Council of the People's Republic of China Ms. Zhang Meyin. The meeting was also attended by Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People's Republic of China in Turkmenistan U Hunbin.

Welcoming the guest, who is in the Turkmen capital on a working visit, the president praised the "dynamic development of Turkmen-Chinese relations", the Ashgabat correspondent of Turkmenistan.ru reports with reference to the press service of the head of state.

"Year by year, the scope of inter-state partnership in various fields of economy is growing," Gurbanguly Berdimuhamedov said. According to the president, "very soon up to 40 billion cubic meters of natural gas will come to China from Turkmenistan via the transnational gas pipeline, which would further strengthen the ties of friendship and cooperation between the two countries."

http://www.turkmenistan.ru/?page_id=3&lang_id=en&elem_id=15025&type=event&sort=date_desc

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler