türkmenistanda ekzamen

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

türkmenistanda uniwersitetiñ geografiýa fakultetinde gutardyş ekzamenini tabşyrýan studentden Wetnamyñ paýtagtyny soraýarlar. Ol bilenok. Mugallym ozal eslije pul alansoñ, hem gahardan ýarylara gelip, hem studenti ugrukdyrjak bolup, barmagyny gözüne sokara getirýär-de, oña: “Şu soraga-da jogap berip bilmeseñ, gözüñi oýaryn” diýýär. Baý ogly muña dergazap bolup ýerinden galýar we mugallymyñ özündenem beter gygyrýar: “Hany oý!” Mugallym begenýär, “Häliden şeýt-de “Hanoý” diý-de aýdaý-da, bilýän ekeniñ-ä” diýýär.

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu yazgi ucin

  • unknown 1 telpek goyyar we yazyar: "hahaha"
  • Agam 1 telpek goyyar we yazyar: "Günümiň iň bet gülküsi üçin sagjabol!"
  • azatcentury85 1 telpek goyyar we yazyar: "gijan yarinda guduryan:)"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

arzuw diyilyan zat galanokda

arzuw diyilyan zat galanokda yürekde şung yaly zat eşidip, hay oglanyng..... diyip söwesing gelip gitayr Atamyng söwüşü yaly:)

hehehe :D bo anekdoty menem

hehehe :D
bo anekdoty menem eshidipdim, geografiya mugallymymyz aydyp beripdi oza, klasda birinden-da sorady welin bilmedi, onsong shu anekdoty aydyp berdi, bizem gulushdik :D
yone Wyetnamyng paytagtyyny yary gije tuzursalaram bilerin :D
____________________________________
Turan bolsang yalngysh ayakdan bu gun,
Diyen ishing ugruna hem barmasa,
Yuzung solma, yylgyr, ertir taze gun,
Taze gun bilenjik ach taze sahypa!

Men fizikadan mugallymym shu

Men fizikadan mugallymym shu chyndan bolan zady aydyp berdi:

Bir gyz biologiyadan gechish ekzamenlaryny tabshyryar, ol tayda-da mugallymlar yykjak bolup her hili sorag sorap bashagay etdiler, yone ol gyz bar beren soraglaryna jogap berdi. In sonunda ol gyzyn onyunde koropka goydylar, koropkan deshijiginden bir zadyn ayajygy chykyp dur ekeni, mugallymlaram shu koropkadaky haysy hayvan diyip soradylar. Ol gyzam ishikden chykyp ayagyny uzadyp mugallymlardan bu kimin ayagy diyip sorady :)
Olar hem ol gyzy okuva aldylar.

With the best wishes, Merjen!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • dayhanoglan 1 telpek goyyar we yazyar: "men ayak dal basga zat diyip esidipdim :) borla :)"
  • azatcentury85 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy bashdan gechirme:)"

aslynda geografiyada paytagt

aslynda geografiyada paytagt zat soramak 7-8-nji klasda geçilyan yurtlar-milletler geografiyasy sapagynyn temalary. bulary aylap-öwrüp uniwerstet ekzamenlerinde zat-da soramaklygy mana gaty manysyz gelyar. gel,bildin diyeli. name bolyar son? mana wetnamyn paytagtyny bilmegim name goshant goshar. mana göra bu ekzamenler bashga-ça bolmaly.
yene bir zat. uniwerstet ekzamenleri barada herhili legenda eşidyas. bularyn bary biderek zatlar. okuwa kabul ediş sistemasyny düybünden tazelemeli.adalatly sistema gerek. okuwa kabul ediji topar keypine göra sorag soramaly dal. ol toparyn agzalaryny daşdan bir görsen, hamala diyersin 19.-20. asyryn bar açyşyny şolar etdi... hakykatda bolsa öz ugrundan bilyan in taze maglumaty 1985 yillaryn tazelikleridir, onam bir rus gazetinin bir burçynda okandyr, okanja yerinam 7 arkasyndan miras galan golyazma yaly saklayandyr, delosynyn içinde...
ekzamenlerimizde belli bir standart yok, haysy tarapa çeksen çekibermeli, ölçeg yok, spektrum gin hudaya şukur
--------------------------------
umytsyz intern