56 ýaşyndaky aýal maşgala 24 günuň içinde Atlantik okeany ýüzüp geçdi.

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bu habary eşiden bolmagyňyz ahmal, men ony okap haýran galdym. Amerikaly Jennifer Figge Atlantik okeany 24 günüň içinde ýüzüp geçdi. Öz syýahatyna 2009-njy ýylyn 12 ýanwarynda günbatar Afrikanyň Cape Verde adalardan başlap, 1,610 kilometerlik ýoly aşan soň, 5 fewralda Trinidad topragyna ýüzüp geldi. Gündizleri okeanda ýüzüp, gijeleri bolsa gämä çykyp dynç alýardy. Günde iň köp 8 sagat, iň az bolsa 21 minut töweregi ýüzýärdi.

 

 

yuzucu_480.jpg

 

 

Jennifer Figge Atlantik okeany ýüzüp geçen birinji aýal masgala boldy.

 


 

Source: The Associated Press

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

onam? :D

onam? :D

Tuweleme, shu dasaryurt

Tuweleme, shu dasaryurt ayallaram belli bir yasha yetensong uytgaberya herzat etjek bolup, ine 54 yashynda Yuwash okeanda yuzup yor.
Onguragem Zaman gazetde gabat geldim, 104 yashly Hitayli garry ayal, shu yashina chenli oylenmandir, we onga garyndashlary "Indi oylenerche wagt boldy" diyip 100 yash towereginde oylenjek adam gozleyarmishler.
Ay, chyndanam tuweleme millet shu ayal milleti!!!

-------------------------------------------
Men Gulumun dasynda perwaz uryan Seyda!!!

yuzmek bir

yuzmek bir yenil ish dal eken how.. men-a kan demimi saklap bilman kosenyan:((