akgül, doglan gunun bilen!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bu gün akgulin doglan güni.

akgul, doglan günüň bilen gutlaýan! Uzak we haýyrly ömür nesip etsin! Seni bagtly etjek ahli arzuw dilegler hasyl bolsun!

gutlamak gezegi agzalara berilyar.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

hawa gutlamak gezegi

hawa gutlamak gezegi men-de...

doglan gununiz gutly bolsun, manyly ve bagtly durmush, vepaly yar arzuw edyan:) omruniz uzak, janynyz sag ve ahli
edyan arzuw dilegleriniz hasyl bolsun!
______________________________________
insanlar helak oldu, alimler istisna.
alimler de helak oldu, amel edenler istisna.
amel edenler de helak oldu, İhlasli olanlar istisna...

G U T L A Y AN

Gutlayan jorash,yureginde beslan ahli arzuwlaryna yetmegini isleyan,uuuulakanja gyz bolup yetish :)

haaaa dushnukli... bayba

haaaa dushnukli... bayba sizin kellaniz gayt gowy ishleyarow:)))
______________________________________
insanlar helak oldu, alimler istisna.
alimler de helak oldu, amel edenler istisna.
amel edenler de helak oldu, İhlasli olanlar istisna...

Menem gutlaýan.

Menem gutlaýan. Arzuwyňdaky durmuşda ýaşamagyňy dileýän!

Tüweleme şu günler diňe doglan günlaý,,, Fewral aýy sähetli aý öýtýän :) Öňki prezident hem ýaşaýan bolsady, 69 ýaşyny bellärdi (


Maru Şahu Jahan

uzak yaşa! arzuwlaryna yet!

uzak yaşa!
arzuwlaryna yet!

Gutlaýan, jan saglyk we

Gutlaýan, jan saglyk we üstünlik arzuw edýän.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Menem gutlayan we

Menem gutlayan we aydylanlara goshulyan.

Bu yil akgüli 2 gezek gutladylarmay?

Yashyn uzyn, gorjek

Yashyn uzyn, gorjek gunlerinem gorenlerinden esse esse govy bolsun ensalla.

menem Alguli gutlayan , wah

menem Alguli gutlayan , wah men bilmandirin , wah men nadip muny goyberdimkam wah , ay borla yone men gutlap dursam yene bir zat diyerler ,
Algul doglan gunung bilen , Uzak yasha esasy hayyrlysy bilen yasha , hemishe guller yuzung solmasyn , guler yuzung bagul yanak achylyp dursyn , Ing gowy oglanam yoldashyng bolsun , :D

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Algül kimaý? Ýa bu

Algül kimaý?
Ýa bu Selbişiň täze prikolymy? :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

wayey jan dogan yanlngysh

wayey jan dogan yanlngysh yazypdyryn , ot gunami bir litr baka ganymy gech, toba her hili zat gorjek menem shu dunyade :D

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "1 litr banka :) bak diymawer"

yene gija

yene gija galdym oydyan.. doglan gunun bilen gutlayan we bagtly durmush arzuw edyan!

Doglan gunung gutly bolsun!

Doglan gunung gutly bolsun! Mydama bagtiyar, asuda, parahat durmysh yasha!

-------------------------------------------
Men Gulumun dasynda perwaz uryan Seyda!!!

hemmanize sagbolun :)

hemmanize sagbolun :)

mana

mana PM arkaly sorag iberipsiniz emma yzyna PM kabul etmeyaniniz ucin ıberip bilmedim jogabyny şu yere yazmaly bolyan..
hawa gm i bar.. obshidem bar.. kurs merkezi ayry... sagbolun

ay mana başgaça gurrun

ay mana başgaça gurrun berdiler welin goykaydym:)

minnetdar

[b]goYkaydym[b] dıyıpsıng

[b]goYkaydym[b] dıyıpsıng welın Rharp diyip bilengok öytyan:)

doglan gunin bn yasyn uzyn

doglan gunin bn
yasyn uzyn bolsun
durmusda ustunlikler yaryn bolsun!!!

***MENZİL***

Salam! Menem sizi tuys

Salam!
Menem sizi tuys yuregimden Doglan Gyunyuniz bilen gutlayan!
Dilegleniz kabul bolsun, bagtly bolun, jan-saglykly, gyozlenizde yash gyoryunmesin, gyoryunsede yeke begenjiginizden!!!

P.S. giyjrak bolsa bagyshlan...
With the best wishes, Merjen!

Aygul jan gechen doglan gun

Aygul jan gechen doglan gun bilen! Gijrak welin bagyshlarsyngda!
Goy, hemme arzuwlang hasyl bolsun, geljeging gowy bolsun, esasanam saglyk bolsun!
yene doglan gunung bilen!!!:)
p.s. goroskobymyz mengzesh eken. :) balyjaklar :D
_____________________________
Turan bolsang yalngysh ayakdan bu gun,
Diyen ishing ugruna hem barmasa,
Yuzung solma, yylgyr, ertir taze gun,
Taze gun bilenjik ach taze sahypa!

Selbishka bilen "Merjenin

Selbishka bilen "Merjenin nick'ini Akgul diyip yazan 'erkegem' daldir" diyip jedel etdinizmay? Algul, Aygul...Indiki gezek Achgul dagy diyip yazsanyz mena genem gorjek dal :)

wayey Allajanlarym nireden

wayey Allajanlarym nireden yalngyshayypdyryn , gormandirin way bora :(

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

way, menem yalngysh

way, menem yalngysh yazayypdyrynmy?! akgulung ozi bilyare meni ony "lichno" gutladym eyyam, onsongam "ayyng" guli bolsun, "akja" gul bolsun, tapawudy name? baram "guljagashdyr-da" tapawut edyan bolsa, bir kasejik ganym geching :D
_____________________________
Turan bolsang yalngysh ayakdan bu gun,
Diyen ishing ugruna hem barmasa,
Yuzung solma, yylgyr, ertir taze gun,
Taze gun bilenjik ach taze sahypa!

men gutlamandirinla

men gutlamandirinla beh..:)

Gutlayan giyw..:)