Doglan gunung bilen Agam

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Doglan GUnung bilen AGamyrat shu tayyng agzasy , , yangy aylanyp yordum welin birden gabat geldim asyl doglan guni eken bu gun ,
DOGLAN GUNUNG BILEN ,

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu yazgi ucin

  • Agam 5 telpek goyyar we yazyar: "Ýatlap gutlanyňa, köp sagbol!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Sagja bol...

Yatlanyng uchin kop kop we yene-de shoncha sonsuza chenli kop Allam Seni Yalkasyn.
Howwa, yene bir yil dolduk gowsy-erbedi, yamany-yagshisi, hayiri-sheri, tazesi-konesi, sogaby-gunasi, ya kate biderek yere dost-yarlarymyng gownune degip, songam hakkyny halal etdirmesi uchin yalbarip, gownuni alyp. Ay garaz hemmesi gechip gidipdir. Yash diyen zadam yaman bahym gechyaray edil agajyng yapraklarynyng dokulshi yali nadip gechip gideninem duyman galangok kateler.
Shon ucin menem kashga dunyani, bir piyadang agajyng ashagynda birsalym dynch alyp turup gidishi yali, gorup bilsedim. Kasga menem ozumi shu piyada we dunya agajynyng ashagynda birsalym oturyp song turup gitmeli diyip bilsedim.
Kashga Kuran-y Kerimi Bilbiling Gule sayrayshy yali okap bilsedim. Kashga Pygamberimiz Muhammet(SAS):"Sahawalam gokdaki yildizlar yalidir, haysina tutunsang ahyreting halas bolar." diyip owgi bilen aydan sahawa efendilerimizden 1-ini bir ozume yildiz edinip tutnypbilsedim. Kashga ichimde sessiz-sessiz chyngsayan hemme umyt-hiyallarimi, arzuw-isleglerimi her doga edemde yekeme-yeke aytsadym.

Ýigrimi-bir ýaş bugün,
Doglan günüm gutly bolsun,
Bolsyn welin hiç bolmasyn,
Haýyrsyz ne gije ne gün.

Allamdan sadaja gullyk,
Hem isleýän tämiz iman,
Ne abraý, ne-de baýlyk,
İslämok şeýtanly baldan.

Kabul eýlese men pirsizi,
Gapysynda bolsam kytmyr,
Gorsem Resul jemalyny,
Allahyma soñsuz şükür.

-------------------------------------------
Men Gulumun dasynda perwaz uryan Seyda!!!

Telpekler (5 kisiden 10 sany)

Bu komment ucin
  • SA 5 telpek goyyar we yazyar: "Doglan Gunun Gutly Bolsun! ;)"
  • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Dileglen hasyl bolsun! doglan gunun bn!"
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "happy bday!!! :)"
  • ceriumoxide 2 telpek goyyar we yazyar: "Berlenjäni gowy ýaşa!!!"

Yashyn uzyn, gorjegin

Yashyn uzyn, gorjegin govulyk bolsun!

kop yasha we il ogly bol

kop yasha we il ogly bol

Gutlaýan, jan saglyk we

Gutlaýan, jan saglyk we üstünlik arzuw edýän!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Gutlayan! yashyn uzak we

Gutlayan! yashyn uzak we bagtly bol! tuweleme gowy yazyan

Dos, menem gowy ýazýanmy?

Dos, menem gowy ýazýanmy? :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Baýram aga maňa

Baýram aga maňa diýýäňizmi dos diýip ýa başgasy. jigim diýseňizem uly abraýdyr meň üçin. soragyňyza jogap. siz A diýseňiz men şondan 1000 many gözlejek bolýan!(siz bolansoň)

-------------------------------------------
Men Gulumun dasynda perwaz uryan Seyda!!!

Neme, meni utandyrmasana

Neme, meni utandyrmasana Agamyrat :)
Men ýokarkyny öz boýdaşym Hatyja ýazypdym. Degişme manyda ;)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

sen gowy yazyan welin, sana

sen gowy yazyan welin, sana dushunenoklar :)

Agam, biraz gija galdym

Agam, biraz gija galdym velin banka-banka ganymy gechersinizda...

doglan gununiz gutly bolsun, bagtly we suyji durmush, imanly ahyr arzuw edyan! iki dunyade-de gorjeginiz gowylyk bolsun!!!
______________________________________
insanlar helak oldu, alimler istisna.
alimler de helak oldu, amel edenler istisna.
amel edenler de helak oldu, İhlasli olanlar istisna...

Tuweleme, banka banka

Tuweleme, banka banka ganyngy gecmek, uytgeshik gowy sypatlandyrmalang bar. Biz dal, inshallah siz yalilan banka banka ganyny Alla shehid gany yali mukaddes kabul etsin oz penasynda.
Hemmangizing doga-dilegleringizi Alla kabul etsin inshallah.
Gutlaglaryngyz uchin kop kop sagbolung!!!

-------------------------------------------
Men Gulumun dasynda perwaz uryan Seyda!!!

uzak yasha! maksatlaryna yet

uzak yasha!
maksatlaryna yet sagaman..

yokardakilara

yokardakilara goshulyan.. doglan gunun gutly bolsun!

Agam doglan gunun gutly

Agam doglan gunun gutly bolsun! Alla jan uzyn we manili omur, edepli we agzybir masgala, bagtly durmus nesip etsin enshallah.
Birem onurak toyda bir cagajik yas catinjalara bir arzuw edip kop adami guldurdi: "Kop kop chagalarynyz bolsun!". Seninem kop kop cagalaryn bolsun we olara guwanip yasamak nesip etsin!:P

Nesip bolsa inshallah

Nesip bolsa inshallah kopunden kop cagalarymyz bolsun!!!

-------------------------------------------
Men Gulumun dasynda perwaz uryan Seyda!!!