Iň köp soralýan soraglar???

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Howa, köpümiziň bilşi ýaly nirä girseň, barsaň, ýa niräni gözleseň; şol ýeri gowy öwrenmek maksady bilen 'FAQ(Frequently Asked Questions)' ýagny 'KSS(Köp Soralýan Soraglar)' diýip ýazgy çykýar. Bizem öwrenýäs...
Menem :"Size Iň Köp Soralýan Soraglar?" diýip sorasam köpüraga oýa batarsyňyz 'Çyndanam maňa iň köp soralýan sorag nämekä???' diýip...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Menden...

Men şu wagt Amerikada, Teksas welaýaty, El Paso şäherinde okuwçy. Howa, daşrak ýer. We maňa bu ýerdäki ýaşaýan köpüsi %99 Meksikan asylly, adamlaryň soraýan soragy:" Türkmenistandan El Paso'ny nädip seçip bildiň, nämeçin El Paso?". Dogrymy aýdýan şu soragy hemme tanaýanlarymyň arasynda soramadyk ýokdur. Soramalarynyň sebäbem El Pasoň daşlygy.
Käwagtlar diýýäler, maňa şeýle diýýäler:"Saňa bir soragym bar gaty görmeseň?" Menem:"Nämeüçin El Paso'ny seçenimi sorajakmy?" olaň soragyny özüm soraýan. Şol dereje...

-------------------------------------------
Men Gulumun dasynda perwaz uryan Seyda!!!

he he hemanga hemishe adyng

he he he
manga hemishe adyng name diyip sorayarlar:Ding shu college stationda bizar bolyan soragym- name uchin mashyn surmeyang ? diyip sorayarlar bizar boldumay shu soragdann:D
1. adyng name ? adyng name manyny angladyar:D? ( Turkler)
2. Are you Chinese? no , or Japanese . no turkmen , :D
3. nache yashyngda ? sheyle yashymda , way kichi ekening men bolsa 16 yashyngdamyka oytdum:D
mashyn suryangmi ? yok name uchin ? surup bilemok:D
4. name uchin oyunge yorap gityang ? halayan gowy goryan yoremani , shu soragdan yadadymay:(
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

manga sen hindilere ya-da

manga sen hindilere ya-da latino amerikanka mengzeyang diyyarler...shool yerlerdenmi diyip sorap bashlayarlar:D
___________________________
Dunyang bar jepasyn hasraty bilen,
Duyar bu yuregim duygusy bile,
Diydiler ozungi koseme beyle,
Janykma edip biljek alajyng seng yok.

onda sen inglizchani gowja

onda sen inglizchani gowja gurleyan bolmaly, :d

howa suratda kan turkmene

howa suratda kan turkmene mangzangok , hindilere mengzeyang ozung:D sachyng tuwelemelay:D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Hany goy, men ethnicity'ni,

Hany goy, men ethnicity'ni, rasalary gowy tanayan.
Derrew adayin! :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

toba bir zat diyseng goni

toba bir zat diyseng goni surat goy diyip dyzap dursyngla, :D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

senem bir zat yazsan 'toba'

senem bir zat yazsan 'toba' bilen başlayan-la :)
hemme zada gen galyp yorme-da beydip..

owrenshipdirin chynym ,

owrenshipdirin chynym , kawagt amerikanlar bilen hem gepleshemde arasynda name , yada toba , chyndanam sozler gityar sebabi awtomat dilim indi kabul edyar shony , onsang sorayarlar name diyding ay menem turlmenchele diyen bolyan , sheylede
ha name sanga bii zady yaranokmy , diiyesim gelyar gownume yarayar
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

hehehe...yone surat goyup

hehehe...yone surat goyup yormelimi :D ay,kime mengzamde name mena turkmen:D

____________________________
Dunyang bar jepasyn hasraty bilen,
Duyar bu yuregim duygusy bile,
Diydiler ozungi koseme beyle,
Janykma edip biljek alajyng seng yok.

Yone goyma! Hich wagt! Barde

Yone goyma! Hich wagt!
Barde sebap bar, jedele girdik indi Selbi bilen, ol sana yapon diyjek bolya, menem sana turkmen diyesim gelya. Goy goreli! :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

toba mena siz bilen jedele

toba mena siz bilen jedele giremok , nireden tapdyng on yanak sozleri , men aytdyma hidilere mengzeyar diydim toba
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Malyş kelläni agyrtmasana!

Malyş kelläni agyrtmasana! :D
Hindi ekeni, ýapon ekeni... sen nä bilýäň?! Men karar bermekçi! :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

toba , :D he he he he surrat

toba , :D he he he he surrat gok size :D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Bor, bermeseň berme, öz

Bor, bermeseň berme, öz suradymam bar!
Öz suradymy göräýjek :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

hmmm shahruhyng suraty

hmmm shahruhyng suraty bolyamy , shongka bar mende :D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

in kop soralyan sorag.

men durup durup hindi kino goresim geldi.
mana komek edip biljeginiz barmy? sebabi hindiler kan sorag soraya menden..

kyn yagday, gynanyan yaz

kyn yagday, gynanyan yaz gelyani bildirya :D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

ba...goyaysammykam :D...men

ba...goyaysammykam :D...men siz jedel edersingiz ya plan diyip goyamokla, turkmenchilik diyip shondan otyryn...
____________________________
Dunyang bar jepasyn hasraty bilen,
Duyar bu yuregim duygusy bile,
Diydiler ozungi koseme beyle,
Janykma edip biljek alajyng seng yok.

Mana PM edip iberay, sebabi

Mana PM edip iberay, sebabi selbishka eyyam gorupdir, on bilen jedel edyan bolsa - men! :D
Onson men goremson barde jedele dowam ederin Selbi bilen :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

hehehehe...facebook bamy

hehehehe...facebook bamy sizde?
men shol yerden tapayyng bolmasa...:D
_____________________________
Dunyang bar jepasyn hasraty bilen,
Duyar bu yuregim duygusy bile,
Diydiler ozungi koseme beyle,
Janykma edip biljek alajyng seng yok.

Elbetde bar, meni

Elbetde bar, meni tapybermeli :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

gorjek bolup hemme zat

gorjek bolup hemme zat diydida ya , way muny:D mena jedel edemok
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

"Curiosity killed a cat"

"Curiosity killed a cat" diýýälermi ýa şoňa meňzeş bir zada bar. Bir zat içiňe düşse, sowatmasaň kyna :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

men jedel etmenyan halym

men jedel etmenyan halym aname selbi bilen jedel etyan diyip aytyang , mena jedel edemok , :D shong uchin ozungi koseme:DD
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Jedel edip bileňokda sen,

Jedel edip bileňokda sen, men ýeňýänä :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

he he men jede etmejek

he he men jede etmejek bolyan , yogsa utulyanga, men jedel edemde , barmak zat goymaly bolarsyng , menem hokman utmaly bolaryn:D
ongada gynanyan biringi barmagyny chapmagyny jedel uchin:D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Men barmagymy orta goýup

Men barmagymy orta goýup jedel edemok. Diňe ýakuza stil bagyşla diýjek bolamda çapýan :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

menem shony aytyan men jedel

menem shony aytyan men jedel edemde hokman bir zadyngy orta goymalyngy bolarsyng:D barmok gowy stil:D
meni jedele goshak bolma shong uchin , meng bilen jedel etseng yzy gowy bolmaz:D

dogrudanam chapdyngmay?

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Ýok, sowaşansoň

Ýok, sowaşansoň "barmagyň gerek däl" diýdi :D
Ýöne tomusa çenli wagty bar, pikirini üýtgetse çapmaly bolar :D

PS Men indi bu gürrüňi suwjardyp has biderek ýerlere süýremänkäm goýaýyn
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Meksika ---------------------

Meksika
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Bah, sesiniz suraty

Bah, sesiniz suraty goryanchaniz chykyan ekenle how ? :D
"Swoy"-laryn arasynda 1 krug etdirinda suratlara ?!! :)

Wah surat menki bolsa, shu

Wah surat menki bolsa, shu sahypan ozunde goyyana, ozun bilyan :D
Gyzlar bal edyaler, ozun dushunyan :D Hayish etsen facebook'da dost edip gosharda Leyla :)
Onson yash gyzlara seretde otur :D Yashlygy yatlap :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

sach ak girsede kellesine

sach ak girsede kellesine ang girmandir diyyenleri boldy:) toba toba tuf
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • maxatt 1 telpek goyyar we yazyar: " gowy yazipsin! ))"

Saçymda ak ýogow entäk

Saçymda ak ýogow entäk :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Facebook'da friend

Facebook'da friend bolmasanam profile picture'ini gorkezyara, Leyla'nky hem ullakan bolup duran ekeni, t.e. gordum, bildirman ibermek planlaryn bar bolan bolsa, indi gerek daldir :D

Oyun 1 yana welin, yone shu gyzlaryn chekinmeklerem ayry 1 gurrun. Enesh yadyna dushyami ?? "Goyaysammykam ?? Mmm...Hany yene biraz yalbaryn" manysynda post'jagashlar yazyady :))

Gyzlang goyaysammykam diyip,

Gyzlang goyaysammykam diyip, yalbartmak uchin edilyan zat dal,(temadana chykyp gitdik welin...) mena yone chekinemsong goymadym...
_____________________________
Dunyang bar jepasyn hasraty bilen,
Duyar bu yuregim duygusy bile,
Diydiler ozungi koseme beyle,
Janykma edip biljek alajyng seng yok.

Enesh meni yigrenip gechdi

Enesh meni yigrenip gechdi chaga :D
She used to hate me with passion :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "ha ha ha"

Salma Hayek artistka

Salma Hayek artistka menzeyan . :)
yagny latino;

Abi sen japonmusun?!

Hazirlikçe Stambulda student. Barde garşylaşan üç adamymdam ikisi "Abi sen japonmusun/Agam sen yaponmy?" ya-da diyaloga giren adamlarymdan köpüsi-de gep arasynda "Ben seni japon sandım/sana yapondyr öytdim) diyman durup bilmeyar.

Kate metroda ya-da awtobusda meni gören çagajyklar "Anne bak japon/Eje seret yapon" diyip barmak çommaltyar.

Yene-de Türkiye'de doglan yurdyna köp ahmiyet berlenson uniwerde studentler gep arasynda "Abi memleket neresi/agam sen nireli?" diymeseler bolmayar.

İndi boynuma "Men türkmen, Türkmenistanly. Adymam palan..." diyip tarketka asaymasam, halys gajytdy şu soraglar...
________________

put on a happy face

¿Como estas?-How are you?-Armaňda?

Biziň ýagdaýymyzam aňsat zat, başda-da aýdyşym ýaly %99 asly Meksikalylaň arasynda ýaşamsoň, olaň %40-50 iňlisçe-de bilenok. Menem ilki tanaýanlar, heniz adymy-sazymy bilmänsoňlar, göni Meksikandyr oýdýäler, we ispança(spanish) gürläp başlaýarlar, soň menem:"No hablo espanyol!-Ýok, men ispança gürlämok" diýýän welin, pikir edýäler, men Amerikada ulalan Meksikan ýöne ispança bilemok(utanç).
Bärde ispança dokumentalnyý ikinji dil, ýöne halk arasynda 1-nji dil.Köpleri dagy iňlisçe bilselerem gürleşenoklar, bu şäher maňa ispançanam öwretdi indi.

-------------------------------------------
Men Gulumun dasynda perwaz uryan Seyda!!!

Dine men dal ekenima

Diymek biz turkmenler hakikattanam hitaylara menzeyan ekenik. Menem kop yatyanimdanmi namemi gozum azajik chekigrak oydyan. Sonun uchin menem hitaya menzeden az dal. poahf-in aydishi yalak Turkiyede "Abi memleket neresi" diyilen soragdana bara birzat boldimda :))). yeri sana name bashga sorara zat yok yalak. :))))

P.S. Tema degishli dal welin shondadam yazjak: Men bir tanish gyrgyz dostum İstanbulda namaz kylyp duran ekeni. Onson bir turk chagajik "Baba baba bak Japonda namaz kiliyor"(Kaka kaka seret Yaponam namaz okayar)diyipdir.

sen ilki

agajan sen ilki sachyny kicheltmeli, sonra yapon diymezler diyip umyt edya...

Ay menem kan halamokda shun

Ay menem kan halamokda shun yaly soraglary-kim;name;nireden;name sebapli.Ay halys durmushdan yadatyada.Yokarky dostumuzun aydyshy yaly boynuma tablicka asar yaly bolyanaow tazerak bir yere barsam. :)

ha ha !!! ay yok, mena

ha ha !!! ay yok, mena yaponlara menzedenoklar, emma ilkinji tanyshanlarymyn hemmesi diyen yali "sen turkmene benzemiyorsun/ sen turkmene menzanok" diyya.
mena indi taze tanyshan vagtym "nireden sen?" diyip sorasalar "biljek bol hany?" diyip sorag bilen jogap beryan. dashary yurtlydygymy bilmeyan bolsalar ilki bilen "izmirden gerek..." diyip jogap gelyar, yok eger turk daldigimi bilyan bolsalaram germaniya, polshya, baltika taraplaryny agzayalar:))) kan bir yaponlar bilen baglanyshygy yok...
bashgada shol yokarda agzalan zatlar, nirede okayan, bolumin name, ...
berilyan soraglaryn icinde in halamayanym hem "turkiye gowymy, turkmenistan?" hamala chaga bilen gurleship duran yali... "towshana dogduk depe" diyipdirler, kim oz vatanyna erbet diysinay...
______________________________________
insanlar helak oldu, alimler istisna.
alimler de helak oldu, amel edenler istisna.
amel edenler de helak oldu, İhlasli olanlar istisna...

FAQ diysene... ay how,

FAQ diysene... ay how, menden bir elmydama sorayan soraglaram yok :D Kopusi offtopic zatlary sorayarda men bilen 3 minutdan kan gurleshseler. Ya woobshe sorap bilenoklar, sebabi men sorayan esasy :D

Kim name soraday in sonky gezek?! :D Shu hol gechen altynjy gun Turkmenistanda nadip toy edyanlerini sorapdy professorymyn ayaly.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

hmmm.

ilkinji sorag adyny nahili aytmali(pronounce?namemi?)...ayzat, eyzat, aaazat, azaaat.
nireli? turkmenistan diyip jogap beryan...yzyndan turkey?:)

aytma menem turkmenistan

aytma menem turkmenistan diyyan welin turkey hamala turkey diyyan yanak, hemem adym uzyn aytdyryan SELBINIYAZ diyip aydyp bilmese selbi diyyan diyyan:D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Agam bir zadyn bolmandyr,

Agam bir zadyn bolmandyr, onam shu yerde offtop bolsa-da aydayin, bu namehow pink koynejik zat geyen bolyan?! :D Beytmedahow :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Dogry aydyang...

Abilerem geyme diydiler welin, men pahyryngam bashga geyjek zady yokdy. 1-nji Noyabr'da Houston, Texas Festival bolupdy, shonda geyipdim. Geymayinem diydim welin, Bashkent 2005 ucurymyn koynegem pink'di(bizin). meni Alla yalkasyn, name diyeyin agam...

-------------------------------------------
Men Gulumun dasynda perwaz uryan Seyda!!!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • azatcentury85 1 telpek goyyar we yazyar: "Bashkentli bolanyn uchin...(2002'lerden)"

Bäh gyzykly ýer ekinilaý

Bäh gyzykly ýer ekinilaý bäri. Menä ilki görenlerinde hiç kim tananok haýsy milletdendigimi. Soň bolsa abi siz türkmi diýip soraýalar(Özüm Bakuda). Menem ýok diýsem. Onda haýsy millet? Azeri dälligiňä belli. Menem türkmen diýýän. Köpsi geň görýä. Goňşy bolup otyrsam welin şu ýurt bn aramyz şeýle daş. Gaty sowaşypdyr. Ýogsam dillerem kän meňzemän duranok türkmençä ýakyn. Onsoň adyň näme diýseler? Batyr diýýän. Ondon soň başlaýalar gülmäne. batyrmak manysyny çykarýalar köpüsi. Köplenç düşündirýän. Bahadyr manysyny berýä. Eger başga milletden bolsa rus, hindi, iňlis we ş.m aýdylyşy(spelling) butter(mesge) sözü bn meňzeş diýýän.

Soň nädip geldiň bu uniwersitede? 3. kursda okaýan TTTM(türkmenbaşy ttm) uçurymy birini tanaýaňmy? Iňlis dilini nirede öwrendiň? Türkmenistandan gelen bolsaň rus dilinem bilýänsiň. (erbet zady men gowy bilemmok)

Bäriniň arasy Tm bn kän gowy bolmansoň. Hazar deňzindäki Serdar nebit ýatagy ün hemme goh. Azerbeýjan şo taýdan nebit alýa. Aslynda bolsa Türkmenistanyň granisasynda. Elbetde köplenç bu meselä gelmekden gaça durýalar. Sebäbi bu ýerde olaňky nädogry.

ba kimka ol tbaşy uçurymy?

belki tanayandyryn, ady rauf bolaymasyn

_____________

put on a happy face

Hawwa adyr rauf bu yil

Hawwa adyr rauf
bu yil jigsem geldi Fuat

:::::: *** :::::: *** ::::::
Mestana yorinçan gayry yurdunda,
Önüp ösen yurdunda ayrylma.
Magrur kakilik dey nebsin ugrunda
Dama düşüp ganadyndan ayrylma.

ilki gelenimde iň köp

ilki gelenimde iň köp soralyp, ýüregime düşen soraglar.
- mekdepde okaýaňmy, näçinji klas
- näçe ýaşyňda
- eneň-ataň nädip, dözüp ugratdy :S
indi indiler kän soraýan ýok, Hudaýa şükür. ýöne başda gelemde çyndanam gaty ýaş görünýädim


Maru Şahu Jahan