Gundelik iyyan zadymyz....

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam agzalra , nahili yagdaylar? egzamin zat eyle beyle , zatlar gowumy? he he
men bu blokda gundelik iyyan zadymyz , hakda gurrrung etjek bolyan , Gunde name iyyas , name gaytalap kop iyyas , namani halap iyyangiz , namani halaman iyyangiz
chynym shu wagt ajygyp bashladym :D

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

hmm ozumden bashlayyn:D oo

hmm ozumden bashlayyn:D oo shu wagt ozum erbet duyyan ya ,yurmurtga meni ,, shu bara ay borla :D
meng ing kop iyyan naharlam yumurtga , kartoshka , gok sok , shular , altynjy bazar gunler , chorba ing gowy naharlar iyyan :D
shu kanikulda bara turkleng ak palowynda asha dushum:D yaman kop iydimay ,
ozume nahar etmeyan , yone kakam etyan , yone ondan hem iymeyan :( shol yumurtga iyyan her hili edip , siz name iyyangiz ?
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

turkmenistandkam ing kop

turkmenistandkam ing kop iyyan naharlam bira palowdy , birem chorba birem somsady , chorba ichseng shu wagt:D birem pomidor iymani halayan gowurmany yone shu wagt yokda:( bar welin azajyk mang ahakykyy melek pamidory bolsady ichien baklajan hem balgarwuch dowrap sogan , ing songynda sarymzagy gysyp bash minut goyyanghmmm nahili suyji bolyara , tamdyrdan chykan chorek
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

balyk , towuk, et ,kawagt

balyk , towuk, et ,kawagt kartoşka
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

tüweleme balyjak zat iýip

tüweleme balyjak zat iýip ýaşaýaňow :)

hmmm chyndanam ozum

hmmm chyndanam ozum bishiryangmi yada bishirip beryan barmy:D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Naharçy men

Dogry aýtýaňyz, nahar diýlen zady men garybam gowy görýä. Iň gowy görýänimem öz bişiren naharlarymy, dost-oglanlara datdyryp, begendirip owünip-begenip iýmek. Men gowy bişirýän naharlam- palow, karma şekilli her-tüýslek gök-önümden etli çorba( türkmen çorbalaryndan üýtgeşigräk, türkiňkem däl edil), pomidor çorga(aňsat), merjimek çorba, duhowkada makaron, püre(ýaman gowy, hmmmm), we ş.m.
Belkem öwünäýdim öýdýän welin bolsun, käwagtlar men pahyram öz-özümi öwüm ruhlanlan.(yogsa biz garyby öwýän barmy)....

-------------------------------------------
Men Gulumun dasynda perwaz uryan Seyda!!!

pure nahili nahara ?

pure nahili nahara ? yadymdan chykdy bir eshdim oza bir yerde
merjemek gaty doydum kop iyipdirinmi shu nahardan , yone oz garaja chorbbamdan aylanayynla:D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

kartoskany gaynadyan,

kartoskany gaynadyan, bisenden sonra gabyny ayyryp ezmeli,
icine duzuny, garaburjyny zadyny atyp garysdyryan
mmmm, isdaniz acyk bolsun!!!

***MENZİL***

indi chalaja yadyma dushdi ,

indi chalaja yadyma dushdi , pure gerek shol hmm edip goraymeli kopdan bari iyemok oza:)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

yaninda kotlet hem

yaninda kotlet hem tayarlasanyz gaty gowy gelsher...
______________________________________
insanlar helak oldu, alimler istisna.
alimler de helak oldu, amel edenler istisna.
amel edenler de helak oldu, İhlasli olanlar istisna...

gundelik name iyyan bolup

gundelik name iyyan bolup bilerin:
turkmen manty, yorme, kuzu chevirme, kelle bash ayak, tamdyrlama, ishlekli, bagyr-oyken gowurmasyny... shulara tomusdan bari hich dadybam gormedim:(
balyk bir gezek gowurjak boldum, onda-da hich suyji bolmady. gaytam oyem balyk yagin ysyndan we tusseden yana gozuni achar yali bolmady. shonun balygam gundelik iyemok
ay bashga name galyar, hepde-de bir iki gezek turkmen palow yada ozbek palow iyyas diyaymesek galany yonekeyje naharlar...
______________________________________
insanlar helak oldu, alimler istisna.
alimler de helak oldu, amel edenler istisna.
amel edenler de helak oldu, İhlasli olanlar istisna...

hmm balyk bishirmek yaman

hmm balyk bishirmek yaman angsada , una bylap bishirmeli :D hemde elbetde balyk yssy chykyar mena hich iymeyan shol janaweri :D
hmm men omrumde iyip gormedik zatlamam barla yokarda kelle bash ayak , nahila shu nahar ?
bagyr oyken ong iyip bilemokdym , shu maryda yashamda owretdileray , bir hili shu wagt kan iyemok chalajadan iyyan
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

hawala, menem edil sho

hawala, menem edil sho aydinishiniz yali ansatjak diyip etdimda, emma menin alan balygym gowrulman bishirilyan bolaymasa, sebabi tagamy bir hili uytgeshik boldy balyk dal yali hamala.
kelle-bash-ayakmi, tayarlanyshy kyn, iymesem kyn aslynda emma, tagamy gowy:)
______________________________________
insanlar helak oldu, alimler istisna.
alimler de helak oldu, amel edenler istisna.
amel edenler de helak oldu, İhlasli olanlar istisna...

he he kelebashayyk uytuba

he he kelebashayyk uytuba gordum yone ataryardylar men iyip bilemokdym bir hili goynu gorup:)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Burunch

Gundelik iyyan zadim burunch, burunch yenede burunch. Kawagtjik Pakistanlilarin nan(cheese nan, garlic nan) diyyan zadi, McDonalds iyyan. Ey shu McDonalds-in hic haysi meni doyuranok. Big Mac-am, Foldover laram. Ya ikisini almali bolya, olam student ucin gimmat bolya :) Yone McDonalds-in dondurmasi gaty gowy. Her gezek baramda alman gaydamok. Men ozum suwly naharlary halayan. Gowja bishen borsh bolaysa ya-da golupsy.

hmmm..eger ozum nahar

hmmm..eger ozum nahar bishirsem palaw, yumurtga (angsatja), balyk, towuk bilen kartoshka,,ya-da makaron(pasta).
dashardan iyyan zadymyng hemmesi burchly, owrenshipdirin yone. kawagtlar burchsyz nahary iyesimem gelenok.
eger bir tarelka naharyn icinde kawagt azyndan 20 sany gyzyl burch bar diysem ynanarmyn?..ynansan-ynanmasan sheyleda. Hytayda okayan yigitler gyzlar bilyandir Sichuanyn naharyny. haha...
iymeli etday bu teman, dokuragam bolsam ajykdyrdy:))

menem shu wagt yaman ajygyp

menem shu wagt yaman ajygyp otyrdym muny okabam hasam beter ajykdym :D

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

menin gundelik

men gündelik ıyyan zadym; nan, mayenez, ketcup.
Men her hepdan birinji guni nahar bisirme nobatcysy. birinji gun gelya welin gyzlan yuzi gorer yalak dal, name bisiryandirin oytyaniz? Un corbasy diyip bir zat bar sony, yany bilenem makaron o bolmasadam ak palow ikisini gezeklesdiryan, wiy yaninda kasir saladam bar ka wagt

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Ay mena gyz bolsam shu

Ay mena gyz bolsam shu yokarda yazanyny yazmaga utanardym...Bugun gyzlar
yuzlerini tursydyan bolsa, ertir adamyn seyder, ustune-de has govy bisirjek
bolup gayrat etman, "name bulamak bersem iymeli bolarsyn" attitude'i bilen
bishiryandigine goz yetirse, sony govylyk bilen gutarmazmyka diyyan :(

Selbi, sana-da -5 telpek gyz hallyna sheydyan gyza telpek goyyan bolsan!

aslynda men yylgyrysh

aslynda men yylgyrysh alamatyny goyjakdym , shondan goyupdym, yone unydypdyryn

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Mergen, sizem yone bey

Mergen, sizem yone bey diymang, her kim bir zatda bashy chykyara, olam megerem gowja ish zat tikip bilyandir nahar bishirip bilmesede.
_____________________________
Turan bolsang yalngysh ayakdan bu gun,
Diyen ishing ugruna hem barmasa,
Yuzung solma, yylgyr, ertir taze gun,
Taze gun bilenjik ach taze sahypa!

Leyla, men hich kime "Sen

Leyla, men hich kime "Sen name uchin men ejem(:D) ya-da palan italyan/turk/.. povory yaly suyji nahar bishirip bilenok" yaly zat aydamok, bar diyyanim "Name uchin birgiden adam uchin nahar bishirmek meselesine jogapkarchiliksiz garayan ?!" diymekden ybarat, bu sozleri bolsa ol gyz artykmajy bilen eshitjek derejede gunakar. Asyl gurrun attitude barada, bilip-bilmezlik barada dal, sebabi nahar bishirmek gidip mashyn yasamak yaly 1 zat dal yillap owrenjek bolup, kynchylyk chekip, sonam zordan bolsa-da owrener yaly. Tagamyna at dakyan yok, gep ansadyna seretman, adam sekilli nahar bishirjek bolmayanlygynda!

Chagalygymy yatladym welin

Chagalygymy yatladym welin shondan goldadym, kichirakkam mengem sheyle "attitude" bardy, ulalansong eyyam dushunip bashlayang we name bolsa duzelyas :)_____________________________
Turan bolsang yalngysh ayakdan bu gun,
Diyen ishing ugruna hem barmasa,
Yuzung solma, yylgyr, ertir taze gun,
Taze gun bilenjik ach taze sahypa!

Men öýde ýeke galsam

Men öýde ýeke galsam diňe italýan aşhanasyndan naharlar bişirnýän :)) lasagne, penne, rigatoni, farfalle, pipette, tagliatelle, pappardelle, gnochetti, tortiglioni, cellentani, fusilli, bavette, spagetti we ş.m. makaron görnüşleri. ýaltnamasam hytaýlaň noodle diýýän makaronyndan un aş hem bişirnýän, gowja edip bişirip bilseň orginal unaş ýaly bolýar, sebäbi o makaron ýumurtgaly!
umuman aýtsam, 7/24 makaron :))


Maru Şahu Jahan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "lesagne uchin!!! shong receptini menem almaly!"

wah, janym bol-a, Italyan

wah, janym bol-a, Italyan ashanany bir agzama, ajygyp bashlayan, oler janym-da lesagna! ya-da "makaroni po fransucki" diyip bir zat bar, yonekeyje bishirlshi makaron ustune smetana we torkadan gechirilen syr garyang...nam...nam bolyar.
Yone eshidishme gora Italyang ozunde bu naharlar has suyjimish, gidip iyip gormeli :D
_____________________________
Turan bolsang yalngysh ayakdan bu gun,
Diyen ishing ugruna hem barmasa,
Yuzung solma, yylgyr, ertir taze gun,
Taze gun bilenjik ach taze sahypa!

receptini alar ýaly, men

receptini alar ýaly, men ony duhowkada bişiremok how, meňki üýtgeşik. Men 2-3 bölek edip göni suwda gaýnatýan, şu ýerde bir marka bar, şoň lasagne makaronlary inçe bolansoň suwda gaýnadaňda belke ýaly bolýar, üstünede etlije edip podliwka etýäň welin, italýan aşhanasynyň türkmençe görnişi bolýar :)


Maru Şahu Jahan

Ertir ir bilena cereal

Ertir ir bilena cereal iyyan. Yumurga hem gowy kawagt welin, yone cereal gaty hezil.
Suydi goy cereal ustune, 5-10 minutda ertirlik gutaryar.
Shun agsham naharly kashirli+towukly turkmen palaw iydik.
Super, doydum...

Bir yyl geçdi mowzugyn

Bir yyl geçdi mowzugyn açylanyna.

Şuwagdam şol ööööönkije iyyan zatlarynyzy iyyanizmay? :D

mena chynymy aydayyn iyyan

mena chynymy aydayyn iyyan zatlam alma salma banan, yetishdigimden kartoshka iyyen bolyan , pizza , shu wagt hem iyip otyryn:( ejem naharyny kuyseyan :(
garaz shu Amerikanlang naharyda :(

giyw sen USa haçan gitdin?

giyw sen USa haçan gitdin?

:D kellam tutan wagty

:D kellam tutan wagty gityan:D oyun etyan , ay bir ay bolup gelyar shu tayyk gelenime:D

ysyna doymaga dogry, duynjuk

ysyna doymaga dogry, duynjuk oglanlary zordan gyssap hamyr zat etdirip somsa bishirdim welin, ysyna doyaydym, 2 somsa zordan iydim, bolmasa 7 somsa dagyn iyayjekdim:):):)

hahha, ekonomikanyn yoly

hahha, ekonomikanyn yoly nahary ozun bişirmeli :))
Mena barde hezil edip turkmen naharlary bişiryan, turklere de iydiryan, kabiri halamasa da kopçilk halaya :) dine bir uytgeşik tarapy turklerin çorbasyny bişirip gapdalyna turkmen nahar bişiryan, halamayan dine çorba iyip onmaly bolya :)

birhili gelishenoklay yone

birhili gelishenoklay yone palowyng ongunden merjimek iyseng:):) etlije kartochkalyja turkmen corba iyse bolyaram welin:)

bizarla dashardan iymekden ,

bizarla dashardan iymekden , iyip bilemok dashardan , onda kawagt weekend dasharda iyyan , ozum bishiryan , yone mena ysyndan doyamok ya beter ach yalak ,
habarlashalyla shu gunler erbet bolyan , pls telefonungy pm oklasana
_________________________________________________________
Bir zada begenyan " bir umyt gutaran yerinde , bashga bir umyt bashlayar"

studentlen nahar gundeligi

studentlen nahar gundeligi suyji bolmayan eken:)Ejemin naharyny yatlamajak bolup jaan etsemem bolanok, sonunda yene"wah ejemin nahary "diyip galyan:( yanynda tabakdashyn bolsa nahary has suyji bishirjek bolup bashgay bolyan,a yok bolsa bishirmage yaltanyp yarym yulak zat iyip onayyan:(
Her gun nahar iymesemem hokman frukty we suytli onum gundelik rasiona giryar( organizm u.n in esasy gerek produktlar bolany u.n)

entagem gurbaga palaw bn

entagem gurbaga palaw bn gowrulan tuzik iyyan :D...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "chynynmay?!"

Güýç doly ýitdiňlaý?

Güýç doly ýitdiňlaý? Hä ýa çyzyklar daşyňy aýladymy ymykly? ;D

Beý diýdigim, biziň labam durşy çyzyk boldyhow. Iki sany postdok bar Koreýadan, 2 sany PhD edýän bar Hytaýdan, birem men. Bularyň arasynda del boldumow. Ýöne şu täze gelen Hytaý oglan, aý aslynda Taýwanly özi, gaty gowy oglan ekeni. Hytaýdan gelen hytaýlaryň arasynda beýle açyk, alçak we gatnaşykly entäk görmedim.

Taýwan barada näme diýýäler Hytaýda? Onsoňam, Taýwanlylar azajyk has moda görä bolýalar öýdýän, hä dälmi? :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

haha, hawa-lay Bayram,

haha, hawa-lay Bayram, cyzyklar eygerdenok :) senem giryan ekenin-ow, men-a senem, Mergenem girmanson bu sayt pensiya cykdymyka oydup yordum :)....
Korey cyzyklar gowjadyr ;) hawa, taywanlylar hytaylylara seredeninde dunyagarayshy zady bashgacarak bolyandyr, yewropeis yalyrakdyr olar.. senem oylenaydin-ow, suratlarynam goymadyn :)

Ay yonekey turkmen hokmunde

Ay yonekey turkmen hokmunde goyara kan surat yok. Aytsam ynanmarsyn welin, surat alyanchy hem tutmandyryn toyuma.

Mena bu meseleleri chozyan bardyr oytdum. Bardy-geldi eger surat alyan tutulmasa, obamyzda iki sany suratchy oglan bardy. On bardy (mundan 3 yil on gidemde), chagyrmasanam toya gelyalerdi. Sholar yene geler oytdum. Bir seretsem indi olar surat alanok ekeni, obadakylar bankrot edipdirler oydyan surat chykardym satyn alman :D

Halam Marydan ozum wideochy tutdym, bolmasa oban oz wideochysynyn kamerasy duzuw bolman, alan wideosynyn sesem yok. Shon yalyrak, shonam tutmadyk bolsam, wideo we foto delili bolmazdy oylenenimin. Dine yadym, birem dokument :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

gurbaga palow?? nahili?oyun

gurbaga palow?? nahili?oyun edyanizmay?

Hehe, oyun edyan däldirlay

Hehe, oyun edyan däldirlay :D
menä ynanyan iyyändigine :)

gel dost iyjek bolsan :))

gel dost iyjek bolsan :))

shu gunler dinge manakasha

shu gunler dinge manakasha iyyan:( gechen bazar gun suyt aldym arzan diyip ulysyny aldym welin , habarym yok wagty gechip baryanyndan , oye gelip pikirlenen bolyan name uchin arzanlagyz diysem asyl wagtynya seretsem wagty gutaryp gelyan eken , ay haydap hem ichyan , hem kasha edip iyyan , wah yaman agyr degyar:( indi owrendim ya , suytdung gunune seretmelidigini:( hich ozum sowda edip goormansong yaman kosenyan , alyan yzyndan gutarmak manga ish bolyar,
_________________________________________________________
Bir zada begenyan " bir umyt gutaran yerinde , bashga bir umyt bashlayar"

sonky wagtlar manty we

sonky wagtlar manty we duhowkadan chykan balyk iyesim gelyada:( obshagan ichinde duhowka yok:( oye barsam 1 yyl iymedik zatlammy:dine bereketlen kalbasasy b.n manty, balyk iyjega!

Hol arada manty etdik

Hol arada manty etdik bizem.B*kuny böregine gardy diyyanlerden bolduk hamyr edip bilman.Yöne gaty lezzetli bolday.Daşymyzdan seretsen gaty prikolay yone manty etjek bolup yörşümüz:)))

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''