Halayan turkmen naharyngyz haysy?

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Palaw
27% (29 votes)
Manty
45% (48 votes)
Shule
1% (1 vote)
Borek
7% (7 votes)
Unash
3% (3 votes)
Dograma
15% (16 votes)
Chorba
2% (2 votes)
Bashga
0% (0 votes)
Jemi 106 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

wah bellejan derdimi

wah bellejan derdimi gozgadyng yaman ach shu wagt , way ana manty gechip baryar ongumeden :D
palow shu tayda kop iyyan shong uchin kan kuysamok , yone sheyle ejemingkini kuyseyan:D palowy ayra gaba salyp eling yuwup , Bismilla diyip ustune sogan dograyar ilki , song salyonny hyyyar song pamidory mynchgap , suwuny alyp ustune guyyup , ekling bilen bashlayang , yone muny men yekek iysem gowyda , yogsa yanymdakyng ishdasi tutylar:D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • gresmeylis 3 telpek goyyar we yazyar: "yaman süyjettinle (asgazan herekete gecip ugrady)"

nyam...nyam...menem arada

nyam...nyam...menem arada palaw etdim, hezil etdik :)D yone shu wagt dogramajyk iyesim gelyar.oye bardygym dograma tayyarlap goyung diydim.
_____________________________
Dunyang bar jepasyn hasraty bilen,
Duyar bu yuregim duygusy bile,
Diydiler ozungi koseme beyle,
Janykma edip biljek alajyng seng yok.

way ichimi yakma yaman men

way ichimi yakma yaman men shu wagt ach:( menem manty tayyarlayng pls diyjek oza , tayyarlasalar:)way ana manty , shu gun manty edip bilmeersmikak :D yone kopden bari yagy akyp duran somsa iyemok , shony iyesim gelyar:(
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Dogrudanam somsa

Dogrudanam somsa yazylmandyr, ya-da işlekli bar

naharynam bir erbedi

naharynam bir erbedi bolarmy?
yone haysy nahar bolsa-da, kop iysen yürege düşyar..
men-a saylap bilmedim..hemmesem gowy..

Gowurdak

Gowurdak bolsa janym hezederdi türkmençilikde nahara at dakmak gowy dal, türkmen naharlarynyn hemmesi gowudyr!İyeninde barmagynyda dişlanini bilmersin,seçman iyibermeli!

Goýsanaý didar :) bolsa

Goýsanaý didar :) bolsa şüle iýersiňmi ýada palow diýen ýaly sorag how ol.


Maru Şahu Jahan

Men böregiň fany. börek

Men böregiň fany. börek bolsa ömrüm ötünçä diňe börek iýip ýaşamaga razy :)
Birem Baýramalyda kürtleriň bişirýän tamdyr somsasyny gowy görýän, Marydaky "ýolbarsly çaýhanasy" bilen sakarçägedäki "weterok"-yň lüle kebaby hem gowy, birem Garagumdaky "Mama Cafe"-niň fitçisi gowy, ýöne börek hernä #1, meň üçin.

birem mamam bişirýädi, ady 5 barmak öýtýän, belke ýaly ýöne, et gaýnan çorba bişirýäler, soň ony süzüp gaýnan eti üstüne dograýa, üstünede ýaş sogan dograýa welin, wilkany taşlap hakyky 5 barmagyň bilen iýesiň gelip başlaýa :))


Maru Şahu Jahan

lebaplylar toylarynda yaga

lebaplylar toylarynda yaga atyp börek bişiryaler, üytgeşik nahar, birem yumurtgaly börek zadam bolyady öytyan?!

hawa, ejem bişirýädi,

hawa, ejem bişirýädi, ýumurtgaluy börek, sebäbi ýumurtgasyny men guýup berýädim, şondan ýadyma düşýä.
azaby kän ýöne ýumurtgaly böregiň, ilki 2 hamyryň 3 tarapyny ýelmäp, soň suwa atjak wagtyňam ýumurtga guýup, 4-nji tarapynam ýapmalymy, bir hili kyn özä


Maru Şahu Jahan

shu 5 barmak diyyaniniz

shu 5 barmak diyyaniniz gazaklaryn naharymy? sholarda-da bolmaly sheyle nahar. gaty kop eshtdim 5 barmagy owushlerini...

ay duyn turkmen palow bishireyin diyip uly umyt bilen bashladym velin, yani kashirini atamda gaz kesildi(tüp gaz):( yzyny tokly pechde dowam etdim, olam hich den gaynadanok, dine ortasy gaynayar, kenarlary gaynanok. towlap towlap bishirdima den gaynasin diyip, bar keypimi bozday. shu vagta palow hich iyesim gelenok... manty bolaysa, shondan gowysy yoklay
_______________________
ne hasta bekler sabahi,
ne taze oluyi mezar
ne sheytan bir gunahi,
seni bekledigim kadar..!

Üçajy-da gazak, uýgura

Üçajy-da gazak, uýgura kän, mamamam şol ýerde ýetişen, şolardan öwrenen bolmagy gaty ahmal.


Maru Şahu Jahan

in halayanym etli börek

in halayanym etli börek gatyk bn, palaw agyr nahar hasam gyzyl ete we pagta yaga bişenler, mantam erbet dal, unaş gowy, dograma kawagt iysen erbet dal, ymho)))

halamok diyen bolyangmy?

halamok diyen bolyangmy? hazir ongungde etli borek goysama manga yetirman iyjeginga bilyan:)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

a gyz men halayan diydima,

a gyz men halayan diydima, yazyşyn şeylerakmika diysem okayşynam şeylerak öytyan)))

a gyz diyseler , bar sachym

a gyz diyseler , bar sachym hujurya:D
bagyshla yalngysh okapdyryn:(
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Naharlardan manty, yany

Naharlardan manty, yany bilen gatyk bolsa hez bolyar.
Gunortan ajyganda ``Gubadagyn Fitjisi`` bilen bir caynek gok cay bolsa :-))

***MENZİL***

Belle beyle anketa açypsyn

Belle beyle anketa açypsyn welin son haysy köp ses alsa bişirip berjekmi?, börekçiler gayrat edin, "börek" birinji gelse herinize menden bir telpek))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "Börekçiler üçin :))"

Bishirmeli bolsa

Bishirmeli bolsa bishirayerin...no problem ong bilena...

____________________________
Dunyang bar jepasyn hasraty bilen,
Duyar bu yuregim duygusy bile,
Diydiler ozungi koseme beyle,
Janykma edip biljek alajyng seng yok.

Aý menä hemmesinem iýesim

Aý menä hemmesinem iýesim geldow muny okap :(
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Harezmi 1 telpek goyyar we yazyar: "Haha. Aytma shony :)"

Manty leads

Wow manty, ah manty, wah manty


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

Eeeeeeeeeeeyyyyyyyy bar

Eeeeeeeeeeeyyyyyyyy bar gyllygy akdyrdynyzooowwww...
Mena önem aç oturan, walla...
Nattinay muny :((((((((((
Sag aman TM aşsam hergün biri nesip bolsa reytinge göra yokardan aşak :)

Yokarda ady yazylan

Yokarda ady yazylan naharlaryn hemmesi turkmenlerinkem daldirlay gorsen :)

Bizin boregimize menzesh zat tatarlar edyan ekeni, "tatar boregi" diyen bolup
getirdiler welin, "bar jypdyrsanay, eye chykan bolup oturshynyzy" diymeli boldy :)
Manty'da kop yerde edilyar, palow diysen bizden bashga her yerde "ozbek palowy"
diyyaler...Unash'yn 1 ujy baryp hitay'dan chykdy...

Men umuman shu wagt shu naharlary onume getirip, "haysysyny iyersin ?" diyseler,
shona berjek jogabyma gora sayladym, oda dograma...Beyleki naharlaryn arasynda-da
halamayanym yok, yone dogramanyn bishirilishi manty/borek yaly naharlardan haaaas kyn, yone edilmelisi yaly edilip, yany oldurilen maldan, hamyr mayasyz petir'den edilse, onda on lezzetini beylekiler bilen yaryshdyrybam oturjak dal :)

P.S. "Palaw" yazylyamy, ya-da "palow" ?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "menem dograma ses berdim :)"

Quote: P.S. "Palaw"

Quote:

P.S. "Palaw" yazylyamy, ya-da "palow" ?

Bizd-a "Palow", "Monty" diyilya

"Palow"a goşulýan welin,

"Palow"a goşulýan welin, "Monty" birhiliräk boldylaý! Bizde monty bir üzümüň ady, nahara bolsa Manty diýýäs .


Maru Şahu Jahan

Monty üzümem bar, birem

Monty üzümem bar, birem Samsa bar)), biza Somsa diyyas

hawa, turkiyede kop kishi

hawa, turkiyede kop kishi bizin shol iyyan mantymyza mongol mantysy diyyaler. dine etden ve sogandan ayani doldyryp duran manty etsen mongol bolyan eken...
yone olar yani bilen suytli gara chay ichyaler, hemem chayi duzlap ichyaler(icher yali zat dal how, synanyshyp hem oturman)
______________________________________
insanlar helak oldu, alimler istisna.
alimler de helak oldu, amel edenler istisna.
amel edenler de helak oldu, İhlasli olanlar istisna...

Tuşka

"tuşka" diýip bir zat bar, şony bilýäniňiz barmy?
babam neresse etýädi, oň taýýarlanylşa ýaman gorkunç welin tagamyna taý ýok. hernä edilýän zat däl 1 ýylda, 2 ýylda 1 sapar dilýä :)

guzy doglandan soň 3 günläp süýt içirmän, diňe suw içirip saklaýalar, 3 gün soň ýaňkyny soýup, tüssämi bir zada bişirýäler, soňam bir näçe gün asyp goýýalardy öýtýän! gaty lezzetli zat bolýa, babam şony edende, ähli maşgala üýşýädi, dadyp görmek üçin :)nesli tükenen balygyň ikrasy bar ýaly :P .


Maru Şahu Jahan

salam agzalar, belle oran

salam agzalar, belle oran gowy blok achypsyn, shu wagt bizde oran gich boldy we ajygyp yatyrdym we bu blogy okap onkuden beter ajykdym(p.s. ay nesip bolsa ol naharlary 10 gunden oz watanyma baranymdan sonra iyip bashlarynlay:)) esasanam manty iyesim gelyaroww, palaw azajyk agyrrak bolyar et bilen yone towuk yada balyk bilen iysen oran tagamly bolyar,on oydekam chorbany hich halamayardym yone bu yere gelip chorba zar boldum, ay hich suwuk nahar bishirenoklara bular, nesip bolsa oye barsam chorba, manty, palaw, tababorek, we gatyklashdan hezil ederin:)

Şu blog açylany

Şu blog açylany bari,günde duşumde MANTY,ÇORBA,PALOW göryan:(esasanam MANTY:(:(:(:(

way ejem jan çaltyrak öye bir barsam,gunde manty bişirmeli bolarsyn:(

wah

wah ey...
_____________________________
Dunyang bar jepasyn hasraty bilen,
Duyar bu yuregim duygusy bile,
Diydiler ozungi koseme beyle,
Janykma edip biljek alajyng seng yok.

ejelere-de gun yok, gyz

ejelere-de gun yok, gyz halyna yene ejesine bishirtjek diyya..:)
______________________________________
insanlar helak oldu, alimler istisna.
alimler de helak oldu, amel edenler istisna.
amel edenler de helak oldu, İhlasli olanlar istisna...

manty 4

manty 4 aber:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

ejelere-de gun yok,

ejelere-de gun yok, gyz
taze
Duşenbe, 2009-01-26 02:46-de, yhlas yazdy!

ejelere-de gun yok, gyz halyna yene ejesine bishirtjek diyya..:)
______________________________________
ey way şuna mana diyydin may?ay yoklay mana daldir inşalla!!

wii agam bagyshla, men ony

wii agam bagyshla, men ony Gulnara yazandyr oytdum:))) shonun uchin gyz halyna diydimlay...
chyndanam manty menin gozumi gapypdyr oytyan:)
______________________________________
insanlar helak oldu, alimler istisna.
alimler de helak oldu, amel edenler istisna.
amel edenler de helak oldu, İhlasli olanlar istisna...

soz taydan seretsek

Sozlerin gelip çykyşy pilaw grek sözi, manty hytay sözüdir.
Hakyky milli nahar adyndan belli bolşy ýaly Dogramadyr. Dograma ses beriň adamlar. Türkmeniň milli nahary dogramadyr.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "hihi"

dogramany hakykatdan hem

dogramany hakykatdan hem gowy goryanay:):)

Bu naharlaryn hemmesinem

Bu naharlaryn hemmesinem halayan, yöne palawdan gowusy yok.

Hiçbirini bişirip bilemok, yöne barde powar oglanlar bar, olaryn jany sagbolsun aşgazanymyza yatlatyalar ata-watany.

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Bularyn hemmesem gowy welin,

Arman işlekli goymandyrlar-da...
MA

turkmen tagamy

salam yokarda sanalan naharlaryn hemmesem turkmenlerin gowy goryan naharlarydyr. yone her naharyn yorite iyilyan yerleri bar. meselem palaw dograma corba bular toylarda otda bişirilse hiç bir turkmen yok diymez. yone unas nahary umuman men gysda iymani gowy goryan sebabi sol pasylda her hili yarawsyzlyklar doreyar. unas naharyn ustune gyzyl burcdan goyup iyersiniz welin ozunuzi birhili gowy uyup başlarsynyz. bolyar onda sag bolun.
İŞDANİZ AÇYK BOLSUN!

MANTYN yzyndan yetyan nahar

MANTYN yzyndan yetyan nahar yok şuwagtlykça...bass MANTY kim tutar seni..

Unash gowy goryan , ak yazyp

Unash gowy goryan , ak yazyp iyseng gara burch yada gyzyl burch , ozem dumewli wagtyng yaman gowy gechyar ooooo way ozat name diyilyar zulpi shony dagy bir iyyang hezil etyang, gozung yerine gelyar :D
Shulenani bellan yokla :D shule muny mena kan manty yanak ozat dalde , yone iyman hem duramok , iyyan kawagt iymane gowy
borek erbet goremok yone kawagtt bolsa halayan , etlije edip iyseng shu wagt , ichine ak yazyp , myam myam way myam
dogramany toyungkyny kan halamok, ozum oyde tayyarlanyny halayan , oyde tayyarlasalar , ozem soganlyja sogany kop bolmaly , ozem gapdalynda hyyar pomidor dowralan , ichine gara burch atyp iyseng yada men gury dogramany chaya ezip hem iyyadim yaman gowy bolyardy :D
chorbany kawagt kop iymani gowy goryan , sebabi suwuk nahar ,. ichine dagy eti togalap salyarlara , shony dagy hasam halayan , kartoshkalyja , ustune otjagaz , sat sepip iyseng gapdalyndan diri sogany iyseng ooooooo , yaman suyji bolyara .
gok dolamany yazmandyrlar , gokli dolamany yaman gowy goryan , dashyny hamyryny yukajyk edip yayyang , yaman suyji bolyar , myam myam ,
manty hem et we sogany kop edip , ichine gara burch salyp way , yaman suyji bolyar
ay men ach , shu blog meni yaman helak etyar :( Belle jan bora beytmeli dale :D
somsany yazmansyngyz somsa shon yanak manty yanak :D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • loverman 1 telpek goyyar we yazyar: "men dok diyen wagtynam bir görsek :)"
 • nahili 1 telpek goyyar we yazyar: "Ajygyp gitdimow :)))"

men ilki yazamda somsa hakda

men ilki yazamda somsa hakda pikir edemde ol umumy nahar dal-de tipo "zakuska" yaly goz ongume geldi-da, yone gaty somasany gowy goryan bolsang bashga ses berayerler-da.
____________________________
Dunyang bar jepasyn hasraty bilen,
Duyar bu yuregim duygusy bile,
Diydiler ozungi koseme beyle,
Janykma edip biljek alajyng seng yok.

men bolaa...:))

men bolaa...:))

bay bow..somsa (zakuska

bay bow..somsa (zakuska )diyyan bolsang işdanem yok eken sena..:)
UN aşy gyş gunleri,yagny şu gunler yaman iyesim gelya,,dumegden açylar yaly...ay mana şu wagyt haysy nahar bolsada bolya..göni dobavkasy bilen iyjek..:)

manty onde baryar, shona ses

manty onde baryar, shona ses berjek :)
dograma woobshe edilenok Balkanda, gowy tagamam bolsa. ojakda bishen palawy halayan.

shu wagt yaman Ishlekli

shu wagt yaman Ishlekli iyesim gelyaray , Gok chay bilen gapdalynda hyyar pomidor :D ay borla ishim edeyinle men :D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

palaw

turkmein palawynageljek zat barmay?

mena MODERATORYN guyrygny

mena MODERATORYN guyrygny bişirip...itime beresim gelya...:)
sen adam bolsan menem bolmakchy..yok sen şu mallygyn agaljak diyesen menem sen bilen den boljak..nama duryanam bolsa..ok?davay..hadi bakiym...

bari adamlaram giryar ,

bari adamlaram giryar , haysh , eger aytjak zadyng bolsa pm yaz haysh , gaty gorme
adama bir azajyk gowy soz ulansang gowy bolardy
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Çişlik hem goymaly

Çişlik hem goymaly ekeniniz da. Mena çişlik gowy göryan.

Turkmen tagamlary gaty gowy.

Turkmen tagamlary gaty gowy. Menga halayanlam kakamyng obang toylarinda bishiryan palawy(obada bir ashpez bolyandir toyda,yasda,aydilanda). Onsongam kawagtjyk oye baryp myhman bolup gaydamizda ejemjanyng bishiren mantysy. Tamat gowrulanam halayan. Tomusda uly il pamodor satyn alyp(arzan wagt) dash towereging gyzlaryny, genjemleri chagyryp uyshup tomat yapilan wagty bay suji bolyara.

mena ikisine hem ses beresim

mena ikisine hem ses beresim gelya, palowam mantyda hersinin oz yeri bar. karochi shu wagt yaman manty iyesim gelya, yone agsham baryp palow etmelida.

shu wgat men yumurtga iydim

shu wgat men yumurtga iydim welin :( yumurtga tagam gelyar shu wagt:D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

bizingem gozumiz achylanok

bizingem gozumiz achylanok yumurgadan. irden yumurtga. sapakdan gelyan holodilnikde zat yok bolsa yene yumurtga. tm baryanchak ozumizem yumurga bolup gidermikak diyyan :)

men yanak bolup men , iki

men yanak bolup men , iki nahar etyan , kakama ayratyn ozume ayratyn iyyan :( ozume dinge yumurtga duzdum , menem yumurtga blyan basym , gechen hepde tutysh irden agsham , yumurtga iyip chykdymay , shu heppde yene azaltdym:D ay:D kartsohka eyle beyle eden bolyan , kakama yone uy naharlar etmeli bolyar :D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Palow etmelida??? (biri

Palow etmelida???
(biri yorite etdiryan yali)

Hokmanmy? :)

he he he name ejesi kaksy

he he he name ejesi kaksy bardyra shongadyrla:D yada ozunedir , he he gowulay edip bilyan bolsang mena basharamok kan , bir hili bashga zada mengzaberyar:( ay yone shu manga duz ish bolyara:D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Shu yiling bashynda nahardan

Shu yiling bashynda nahardan bashym chykanokdy. Nadayarsing yone owrenayseng. 3 bolup bolyadik kwartirant hich kim bilenokdy. Ach bolsang chalt owrenyan ekening. Indi palow bishirmek, chorba etmek hich zat bolup galdy. Turkmen naharlaryny owrenesim gelya. Dograma diydi, turkmen palow diydi...
Ing yigrenyan zadym nahar bishirmek, eshik utuklemek. Shong uchin derrew oylenjek bolup yorn :)

name uchin bar oglanlar shol

name uchin bar oglanlar shol ishleri halamayar ? name uchin :D ay hazir bol kartoshka dowratyan bir alayma :D hmmm nahar edip bilemok diyyan adama ynanmayan ? hey adam bolsangam nahar edip bilmersingmay , ay name tapsang okla ichine sholam bir nahardyrda ,
_____________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Ay jan jigim gechen yil bir

Ay jan jigim gechen yil bir makaron bishirjek bolup eredipdim. Ondan song duty bolsam nahary birine hayish edip ozumem gaplary yuwyadim.Bolmayan bolsa bolanokda. Eshik utuklemek mes. Biderek wagt alya. Shong uchinem jeans diydi, t-shirt diydi dinge sportiv eshikler geyyan. Yogsam kostyum jalbardan konkretni doydym.

PC: Ratatuelle(Everyone can cook)Multfilmi yadima dushdi.Gormedikler bolsa gorung. Nahar etmegi owrenersingiz.

nahar bishiringde gapdlyndan

nahar bishiringde gapdlyndan otyrmmaly unsli bolmaly, men hayran bolya duzuyny gowy etmedim, diyseng ynanjak , yada kan gowy bishmedi diyseng , nadip yakyang ony? yada ataryp , multik gormane gityangmi? bir bishiryan zadyngy byylap durmaly duz atmaly :D hmmm eshik utuklemek
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Umuman men başladym

Umuman men başladym makarony suwa atdym.Onsoň men köp wagtlap bulap durdym.Oglanlaň biri bula diýensoň menem bulap durdym 15 min töwerek. Soň hamyr bolup barýa welin gidip aýtdym welin gijä galypdyrn. Aşagyna gaty açypdyrn onsoňam köp wagt (aslynda 10 min hem köp) bulapdyrn. Nädeýin 1. gezek bolýada...

yuwaş

yuwaş yuwaş:D:)

''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

mamam pahyryn ayrylan guni

mamam pahyryn ayrylan guni bolanson, adata gora palow edilyar.

Yzy yarasyn.Bagyshlang

Yzy yarasyn. Bagyshlang bilemmokdym. Mekany jennet bolsun.

...

ikisinem halasan name etmikanay !?

Unaş halayan yokmay

Unaş halayan yokmay hiç?
guşyn etinden unaş gowyja bolyar.

gynansakda, başga zady goşasym gelyar;
hernaçe "at dakmaly dal", "türkmenler ing gowy" diylip, türkmenin her zadyny gaz bilen öwüp otyrsak hem;
men türkmen naharçylygyny beyleki halklara, milletlere göra pesde göryan.
öylerde gaty az nahar bişirilyar.
haysy milletinki bolsa bolubersin; şony birazjyk üytgedip; öyde ejelerin bişiryan naharlary dürli-dürli bolsa has gowy bolmazmydy??
bizde salad (işda-açar) etmek diyilyan medeniyet(?) pesde, hatda yok diylen derejede. obalarda dine gök çay, palow, we düye çal. başga zat yok; yanynda hem pes derejeli undan bişirilen tamdyr çörek. dürlilik yok.
munyn asyl sebabi hem 1njiden-a; türkmenlerin yaşayan yerinde gök-önüm az. gök-önüm bolayanda hem maddy kynçylyk sebapli; iyilip, naharlarda ulanylmayar.

geljekde türkmen halkynyn saçagynda köp dürli naharlaryn, işda-açarlaryn, içilyan suwlaryn we ş.m. garyn doyuryan, lezzet berijilerin bolmagyny tüys yüregimden dileyan öz-a;
bolayadyrda. :)
türkmenlerin az ömürli bolmagynyn baş sebapkari; içyan suwynyn hapa bolmagy we iyyan zatlarynyn saglyksyz bolmagy bolsa gerek.

türkmenleri hemme temadada

türkmenleri hemme temadada pes göryan !
sen iyyan yerinde dürli dümen yok bolmagy ahmal , bizin öyda Hudaya şükür herhili iyilyan içilyan bilen saçak bezelyar.Türklen özlerinedema türkmen palowyny bişiryan welin son sonlaram yalbaryp yörler bişirip ber diyip!
Türklerdede saöak dolup yatandyr welin,gowurdak,gawun,jigirdek etc getiren mahalymyz bal edip iyyaler...ala böle sen iymeyan bolmagynam ahmal!
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "ha ha ha"

el_mariachi sagja bol!

el_mariachi sagja bol! telpegim ýok bolmasa berjekdim :)

Kerim agaň aýdyşy ýaly:
"...Hernäçe porsasakda,
ulalansyň, ýetişensiň,
şol porsyja gujakda...".

Türkmenistany erbet görkezjek bolup, eň näme maksatlaýanyňa düşünip bilemok, ýa da näme peýda görýäniňe!
Türkmen tagamlary barada aýtsam, sen şol aýdan zatlaryň bilen öz naharyňy bişirip berýän, ýagny öz eneňe aýdylan ýaly görýän men! Gaty görme, ýöne şol many çykýar!

Daşary ýurt nämesi, aý daşary ýurdyň munsy, aý palan ýurdyň palany,,, iň ýigrenýän gürrüňlerim şular meň! Öz baýlyklarymyzy göremzok, daşary ýurt näme etse gowymyka öýtýäs! Meselem, men bir ýerde türkmen palow bişripdim, şony iýen adamlaryň reaksiýasyny gören bolsaň, belki beýle pikirde bolmazdyň,,, "patent almaly ekeniňiz muňa" diýenem bar!

Beýleki ýurtlarda tagam görnüşiniň köpligi barada aýtsam, öz bilýän ýurdum barada aýdaýayn, turkiýada 1 nahary 3 görnüşde bişirip, 3 sany aýry at dakýalar, ýöne hiçisinem öz türkmen naharlarymyzyň tagamyna deňäp biljek däl menä! Mysal gerek bolsa, "imam bayıldı" we "karnı yarık"!

işdä-açar barada aýtsak, bizdä her naharda salenniý bir zat bolýar, hakyky içdä açýan zadam şol, ýada her naharda zelin we salat bolýar.
Ýöne seň işdä açar diýýän zatlaryň hem edilýär, ýöne esasy toýlarda edilýär, sebäbi ol işda açanokda, garyn doýurýa!!! Turkiýa gelip görübilmedik 100 tüýsli saladyňy görkezeýin men saňa, Mara bir toýa gel! Gaýtam türkler ýaňy ýakynda gördi, aliwýe diýýän saldy, ýagny "Rus salatasını"!!!

Hawa ýöne, bizde 1 naharda 1 ýada 2 görnüşli nahar edilýär, türklerde bolsa 3 ýada 4! şol 4 türk naharyny ýeke türkmen tagamyna çalşmaryn ýöne!!!

Türkmen çöregede at dakypsyň, haýsy çörek bilen deňäp pes derejeli diýdiň oňa, turkiýadaky moçýalka ýaly çörek bilen deňediňmi???
Hili näçe pes hem bolsa, oglanlar her öýe gidenlerinde 3-4 tegelek alyp gelýäler özä!!! Her nämede bolsa öwrenşenje zadydyrda, "ýokary hilli" çörege öwrenşip bilýän däldirler!

temadan daşary ýene 2 sany bir zat aýdasym gelýä!
1. Şu günlerde türk telewideniýelerde 1 reklama bar, "BRC otogaz sistemleri", şol reklamada diýýärä, "gönül rahatlyğıyla taktırın, italğan işi" diýip! Näme italýanlaryň her eden zady gowymy??? Ýöne şeýle ponýatiýa barda, nätjek!
2. Karalek ptiçka pevçaýa diýip türk serial bardy öň, şonda bir ýaşulyň "Ah Avrupa, Avrupa" diýişi ýadyma düşýä!!!

2 ýurt görüp, öz ýurdyňa göwni ýetmezçilik etme!!! diýjek zadym şul


Maru Şahu Jahan

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 2 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

beyle fanatiklik etmek gerek

beyle fanatiklik etmek gerek dal.
dogra dogry diy;
türk saçagy bilen türkmen saçagy yer bilen gök yaly tapawytly we türkmenlenki pesde.
porsy gujakda ulaldyk diyip; porsy gujakly gezmeli diylen zat yok.

türkmen naharlarynda dürlilik yok.
özünem bilyan elmydama türkmen nahar diyilse; palow bişirilyar.
hamana başga nahar yok yaly.
ejelerem jemi 5-6 nahary gaytalap gaytalap bişirip durlar.
maryn toyunda 100 dürli salad edilyandigine begendim. bir gün nesip eder-da mara baryp görmek.
yöne şony öylerde; toy bolmadyk saçakda hem görsek gowy bolmazmy;
türkmen çöregi yaman diyip bolmaz. gowy, tagamly; düye çal bilen tamdyr çöregem gowy; hatda un pes, gara bolanda has lezzetli bolyan yerlerem bar.
yöne elmydama şol çöregi iyip gezmeli diylen zat yokdyr. başgada dürli çörekler bişirilsin.
taze dürli naharlar haysy milledinki bolsa bolubersin; köp dürli bolsa bolyar.
herkim halanyny iyibersin.

Dostjan! Her kimiň öz

Dostjan!
Her kimiň öz görüşi bolup biler, ýöne at dakmagam gowy däl!
Seň türk saçagy diýýäniň, myhmanalra taýýarlanan saçak, ýagny sen myhman bolan saçaklaryňy gördüň! Türkmenler hem myhmanyna gowy zatlar hödürleýäler, ýöne türkmen halky sada, belki SSSR-iň täsirindendir, bezege dälde tagama has köp üns berýä!!!


Maru Şahu Jahan

bir halkyng sachagynda

bir halkyng sachagynda bolyan naharyng kop durluduguni ol halkyng ekonomiki yagdayy has kop tasir etyar. men studentem welin shu wagt oydakil holodilnigimde duran zatlang kopusi turkmenistandaky oymuzde yok.
turk sachagynyng baylygy bu halkyng osmalny medeyetinden galma, osmalny hakykatdan hem kop yere hukum eden we turkleng naharlarynyng kop durlulugu has kop shondan tasirlenen. misal uchin koke we nan bishirilyan yere gitsem Sham kurabiyesi, we sh.m yaly bir suri milleting tagamyndan cheshitler bar. yone turklerde hem beyle kop durli iymetleri iyyanler bir azajyk hem bayyrak adamlang yashayan uly shaherlerinde gabat gelyar.. men turkiyaning chetiragindaki welayatlara gidemde olang sachagynda zeytin ilen peyniring hemishe goyylyandygy, istanbulda bolsa olary dinge ertirlik uchin iyiyandigi unsumi chekdi.
yende bir zat aydayyn men turkmenistana gidemde bayyrak adamlang oyune gitsem her hilije bishirilen ztalary goryan, ol dinge ekonomiki yagday bilen baglanyshykly.
yenede bir mysal meng ejem dagy yaglyrak et aljak bolyarlar, berketli bolyar diyip. a turkleer bolsa yagsyz et alyarlar suyji bolyar diyip.. onsongam salat hakynda aytsam tomus ugryna her hiljek saat bishirlyar, gyshyna bolsa 30 000 manatdan kim gok onum satyn alyp salat tayarlasyn
jemshit seng shung yalyjak elematarnyy zatlarada aklyng yetmeyanine hayran galdym, yenede gepleyangamay, hakykkat hakynda filosofiya yoreden bolyang.. yadyngdan chykarma, elde bolan mumkunchiliklere serdengde bizing hojalyklarymyzda ing tagamly naharlar bizde bishirilyandir.

Aşyr seň diýýäniňem

Aşyr seň diýýäniňem jany bar. Ýöne bizde görnüşiň azlygynda SSSR-iň hem azda kände täsiri barmyka diýýän, SSSR döwründe mekdebiň naharhanasynda irdenleri diňe kožžik we bulka bolýady, ýöne indi-indiler her tüýslije kökedir süýjiler köpelip başlady!


Maru Şahu Jahan