Uky meselesi

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

salam agzalar:D saglykmy hemmangiz , jan saglyk , chaga chuga sag amanlykmy? gap chanak zat gowumy:D
ay shu uky diyip bir zat bar yaman koseyaray:( men pikirimche dinge mende daldir bu mesele , hemmamizde bardyr diyip pikir etyan:) , hich duzgune salyp bilmedimay
nadip shony duzgune salmaly? belki birek birege komek ederis

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

aytak bolyan zadym , ukyma

aytak bolyan zadym , ukyma dushunemok , bulam bujar mengka , shu 9 angyryk gechsem olsemem ukym tutmayar , 3 etman hich yatmayan , yone irden turmam :( yaman kosenyan , sagat 6 gurnasam , ozem nadip ochurenimi hem bilmeyan , yada jyrlap jyrlap pahyrjygymyng ozi goyyar hich oyanmayan, iki telefon gurnayan , shonda yaman kyn dushyar , okuwa zordan yglap yetishyan:( ejem bolsa ir turardym:( biri turusda yaman gowy oyanyan, goni , yone indi name yene iki sany alarm sagat almaly boljak oytyan , ulysyny alaymasam ozem , her burchda gurnalamaly , bir zada etmeli ir turdym diyemde 7 turyan , 6 turjak diyyan welin basharamok, ay nache gezek synanyshdym, bolanok, :( okuwdan gelsem nahar iyemsong bet ukym tutyara, ay yatsang bimahal , bir hii bolyang tursang:( shu ukydan yaman yadadymay:( ufff yigrenyan shu uky diyen zady , :(
siz name pikir etyangiz name chare tapmaly?
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "indikide "ygla"ma, ylga!"

Menem bilemok

Eý menem bizar boldumow şu uky meselesindenç bilýän bar bolsa ýazaýyň...


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

yaltalykdandyr oytmeseniz,

yaltalykdandyr oytmeseniz, gemoglobininizi barladyn!
olam bir sebap bolup biler.
bir gich yatyp ir turup endik edenson, wagt bolsa-da artyk yataymak dert bolyar, tersine kop yatsan erbet tasir edyar.

ay bilemok welin shu

ay bilemok welin shu altynjy- wi bazar gunler yatmaly dal how , oonsang birinji gun okuwa turmak kyn bolyar , meng pikirimch e hemishe shol wagttynda turmaly, shu kanikul ishing goryade:( owrenishyang song kyn bolyar :( uff yone shu gun ozumi gowy duydum :D howa bir hili irden tm howasy gelen yanak boldy gownume bolmasa
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

uky

selbishka wrote:

ay bilemok welin shu altynjy- wi bazar gunler yatmaly dal how , oonsang birinji gun okuwa turmak kyn bolyar , meng pikirimch e hemishe shol wagttynda turmaly, shu kanikul ishing goryade:( owrenishyang song kyn bolyar :(

ir yat ir tur sistemasy gowy. Yagny her gun ortacha 6-7 sagat yatmak. Koplench 7 sagat yatyp bilyan ir yatsan. Yone elmydama shu shekilde gitmek hem kynrak.
Shonun ucin mena dynch guni(yekshenbe) oylan 2-3 sagat yatyan :)
Bir hepdelik zapravka alyan, onam yene ir yat ir tura dowam.

Bizinka sonky dovur "gich

Bizinka sonky dovur "gich yat, ir tur"-a dondi...1:30-2 toverekleri yatyan, 7'de-de turyan. Bashda kynyrak, son owrenishyan ekeninem, 1'de dagy yatyp bilsem 7'de arkayin ukymy alyp oyanyan.

menem duyn hich yatyp

menem duyn hich yatyp bilmedim, oldur uky gelenok , ahyryn 3 towerek yatypdyryn , irem turdum yone name uchindir ozumi gowy duyyan shu wagt yone bir azajyk gozum agyryar :D , birem shu gun yashyp gelyake bir ukyng gelyar , yaman gelyar shonda , gowy dal , birem nahar iysem ukym tutup bashlayar ach bolsam bilemok welin shu nahar iysem ozumi gowy duyamok, way manty:(
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Salam ! Yokla uky ucinem

Salam !
Yokla uky ucinem bir gemoglabini barladyp lukmanlary azara goyup yorjekmi.Meninki yaly uky dusaysa gaydyp onki gowy ekeni diyersiniz.Meniki howa sahel uytgese yatyan .Ertirinede depip turuzyarlar .Dawleniyam dusse wapse yatyan .Son zordan gozumi acyan.1 2 gun de gorguli gozlerim beter ukudan yana borek yaly cisyarler.

he he he sizi onga gije

he he he sizi onga gije yatmayadyngyz indi bir yatyangmy?
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

şu gün az ýatyp, ir turup

şu gün az ýatyp, ir turup bir ýerik gitmelidim. telefonymy ýitiremsoň, budilnik tapman, kompýutere bir alarm programma gurdum, wagty gelende aýdym aýtýa, guryp ýatdym, 5+1 ses sistemany hem iň soňky sesine çenli açyp,,, 3 sagat soň, oýanmaly wagtym gelende ýaňky bir gygyrdy welin, öň turanda 2 sagat näz etýän adam göni bir sekuntda dim dik boldy :)) ýöne 20 minut ýaly ýüregimi dürsejek bolup oturdum :)

senem şeýdip gör bolmasa, programmanyň ady abalarm.


Maru Şahu Jahan

Yurek durselenok jahyl,ozuni

Yurek durselenok jahyl,ozuni dursemeli....
illere akyl satandan ozuni DURSE :) :) :)

Magtymguly sozun bilene sozdur
Bilmedik adama gury owazdyr

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • azatcentury85 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

uky yada-da düşenok. sonky

uky yada-da düşenok.
sonky 2 günlük eden işlerim..

20.01.09
06.00 - turdum..ekzamene tayyarlanyp başladym..
13.15 - 'methodical constructions' ekzamenine girdim
15.00 - ekzamenden çykdym we yene ekzamene tayyarlanyp başladym.
23.00 - uky..

21.01.09
05.00 - turdum..ve ekzamene tayyarlanyp başladym
08.30 - Heat transfer ekzamenine girdim
11.00 - ekzamenden çykdym we iyiiçip beylekisine tayyarlanyp başladym
15.30 - air conditioning ekzamenine girdim..
17.00 - ekzamenden cykdym ve CAD projesine başladym..

01.00 - yatdym..
08.00 - turdum ve proyekte dowam..
16.00 - gutaryp gelyan Hudaya şükür.. turman otursam ertir şu wagtlara dagy dynarmykam diyyan..

ekzamenlerden son yatip hezil eders-da.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

UKY

YATAN ÖKÜZE İYM YOK,ATA-BABALARYN SÖZİ! adam günde 8-sagat uklap almaly,bolmasa sansar bolup gezersin ukyda durmuşyn bir kysmy,ukyny hiç bir zaman yenip bilmersin,ony denap bilersin!ukyny yenip 2 gün yatman bilsen menden sana 1 telpek köprak bererdim welin başga telpegim yok!

8 sagat diyyanin chagalar

8 sagat diyyanin chagalar uchin aydylan zat, uly adamlara 6 sagat hem yeterli !

Men 2 gun yatman gordum, olmedim !

menem goshulyan 8 sagat gaty

menem goshulyan 8 sagat gaty kan, bar durmushyngy uklap gechirmeli daldira, yone ejemden kop soguch iyyadim gije 2a 3e chenli oturyp kitabymy okasam, songam ertesi 7de,7 30 towerekleri zordan turup yetishyadim mekdebe, olam her gun her hili, 9 da yatmaga gidyan wagtlam hem bardy.
Shu wagt sanadym welin, umuman ish gunleri 6 dan kop sagat yatylanok. shu gunem 4 sagat yatypdyryn.
Onsong Mergen 2 gunlap yekeje minudam gysharmadyngyzmy? hm, mena bilmedim 1 litr kofe ichsem mojet oya bolardym. _____________________________
Dunyang bar jepasyn hasraty bilen,
Duyar bu yuregim duygusy bile,
Diydiler ozungi koseme beyle,
Janykma edip biljek alajyng seng yok.

3 yil mundan ozal doglan

3 yil mundan ozal doglan gunumde dandandan turdyk(obshit'de yashayadyk), gidip zat alyshdyrdyk, adamlary chagyryshdyrdyk, son nahar dagy bisirdik, garaz agshama chenli guymendik. Son adamlar geldi, irdene chenli guluship-degisip oturdyk, irden 5'lere golay tort urushy bashlady :)
5'den son herkim otagyna gitdi sachyna yapyshan tort'lary yuvmana :) 7 toveregi yene bizin otagymyzda uyshdik, agsham doglan gune gatnashan tanysh 1 turk'in restoranyna gitdik, govy guymendik, son aylan chaylan etdik oylane chenli, oylan'den son suva dushmage gitdik(Tomus, iyun ayinin sony), anyrda-da agsham meshhur 1 grupbanyn koncerti bar diydiler. Obshide geldik, yene yuvunyp ardynyp, biraz chay-chorek iyip, agsham bolanyndan koncert'e gitdik...Koncert 1'lere chenli dovam etdi, son obshide gelyanchak 2 dagy toveregi, yuvun-ardyn, otagy biraz duzedishdir, sheydip yene dandan 4-5 toveregi bolupdy...Ondan sonam oylan 4-5'e chenli yatmashak :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "..."

Los Angelese gelenim bari

Los Angelese gelenim bari ukydan nam-nysan galmady.
illerin yatan wagtyn ukyn gelenok, gundiz hem ukyn alyp baryar.
TM`dan 13 sagat yzda bolonsan ukyn isini goryar :-(
Gowy tarapy t-shirt-de gezibermeli

***MENZİL***

Uka gezek gelende menem zar şona:(((

Sonky 2 hepde

Dan bn 5-6 kawagt 7'de turyan
Univer yada kitaphana 9:00-23:00 çenli polny....
23:00'da çykyan kitaphanadan son yatyançam 00:00 yada 01:00 bolya...
Garaz yene 1 hepde gally sag aman examendir, öy işleri dynsam.. TM jyryp ukydan arymy alaryn nahardanam :))

howa Selbi dogry aytyan shu

howa Selbi dogry aytyan shu gunler shol uky meselesi mendede problema gich yatyan we irden zordan gygyryp turuzyarlar, ine shu wagt hem gije 2den gechdi ukym tutanokda:(nesip bolsa 9 gunden oz oyumizde hezil edipjik yataryn :)

sizingki hezillay? ukyngyz

sizingki hezillay? ukyngyz tutanokmy? mende tersine ir turyan 5 kate 6 toweregi, gijede 11 boldygy ukym gelyar, hasam basketboldan song, shonda-da 12, 1 chenli oturyan chydap bilsem.
_____________________________
Dunyang bar jepasyn hasraty bilen,
Duyar bu yuregim duygusy bile,
Diydiler ozungi koseme beyle,
Janykma edip biljek alajyng seng yok.

kompyuterde scheduled task

kompyuterde scheduled task diyen bir yerlerden programma gurup bolyady, shony bir edip gor. belki komegi deger.

Selbim sensynanybam oturma

Selbim sensynanybam oturma hic basarmayan men seni gowy tanayana .Yadyndamy ejen seni irden turuzyp gidisi .Gaty gulkunc bolyardy ey .Ukyny gaygy etmesene bir alajy bor how sonun .Yatyber boyun oser basga hic zat bolasy yok .

Näçe ýatmaly?

Mendä bir süri problema başlady baýguş ýaly bolup gije programma ýazjak bolamda. Aý 5 sagadam ýeterli diýip sagat 10-dan 3-e çenli işläp, 3-den 8-e çenli ýatýadym. Soňam turup işe gidýädim.

Buny uniwersitetde etseň mesele çykanokdy, sebäbi iýmäne kän zat ýok. Öýde bolsa bir holodilnik süýji zatlar bar :)
Giç iýen zatlaryňy beden eredip bilenok, şoňa 5 sagat az bolýar.

Täzeden sagat 10-da ýatmaşak. Nahara näme ir iýilen, ýarym aç ýatýaň. irden sagat 5-de tursaň ýenede programma ýazyp bolýar (ylgap gelseňem bolýar). Saglykdada problema çykanok. Kelle gowy işleýär, pul gazanmaga ukyply adam bolýaň :)


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

Geçen ýyl opşitde

Geçen ýyl opşitde galýadym. Şol döwürde irden oglanlar turuzmana gelerdiler. Meňem ukym çendenaşa agyr bolansoň azyndan bir ýarym sagat turuzmak üçin durýadylar. Onsoňam iň erbedi meni turuzmaga gelenlerinde türkmen dilinde gowy sögýän ekenim. Bir gezek ýazdyrypdyrlar diýýän zatlarymy. Gülü hezil etdim. Düşünýän ýok basyber...
Bu ýyl kwartirant bolamsoň ideýän ýok. Sapaklaň boldy bolmady. Onsoň turaýmaly bolýaň. No way. Hudaýa şükür indi kän beýle problema ýok.

irden t urma uky yaman

irden t urma uky yaman adamyny helak etyar , shu bara oyanyang welin bir yeringdena tursang yorap gityang welin , sheytan bara helak etyar  yone indi ulykan alarm sagat aljaga enshalla , bir bayasym:D
yene bir zat birem iling oyune barsam myhmanchylyga , yatmana , omur yatmayan gije dik otyryan , yokaryk patologa seredip gechyan ertir bolaymala chaltyr ak diyyan , nache yadayyn hich yatmayan , heme ir bilen dang bilen turyan horaz yanak otyryan onsang bir hili bolup , iling oyunde bir hili , name guymenjigingem bilman duryang , kitap bolsa kitap okan bolyan yogsa shol otyryan  kynnlay
yone adamda alada bolsa , yada bir zat alada etseng goni ukydan galyang eken. Bir hili hich ukyng gelmeyar ,

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Su wagtdan owrenisjek

Su wagtdan owrenisjek boluber.
Durmusa cyksan kyn bolaymasa...

yat yerde yatyp bilemok diyip yazypdyn !!!

***MENZİL***

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Harezmi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin :)"