Gaharyng gelse name etmeli?

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

salam agzalar:D
bu nameka diyyar diymang , ay kawagt yaman kellang agyryar yada gaharyng gelyar , name etmeli? gaharyng gelse ? name etmeli ufff kelle yaryldy:(
geling gaharyngyz gelende name etyangiz?yazalyng

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

shu wagt gaharyma shu aydymy

shu wagt gaharyma shu aydymy dinglap otyryn gulagyma naushnik goyup, geling kim gahary gelse name etyarler shony yazsyn
http://www.youtube.com/watch?v=CFs6xEutbuc
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

shu aydym sheyle shu wagt

shu aydym sheyle shu wagt janyma yakyar yaman , ichim yanyar shu wagt:(
ongler seni dengiyadim bagule , shu tayy hasam gowulay:D


______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "gowy aydym, esasy zat, ogurlyk dal"
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • yok 1 telpek goyyar we yazyar: "yok yerdenem 1 telpek"

Bu aydymçy gyz kim? Owadan

Bu aydymçy gyz kim? Owadan ekeni
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

way men tanamdyngmy:D

way men tanamdyngmy:D tanasan diyip shu tayyk goydum
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

aydymchy, yashlyk kanalda

aydymchy, yashlyk kanalda bir turkmen TV show'y alyp baryjy Mahri Gochowa

aytmada Hatyja :D name uchin

aytmada Hatyja :D name uchin aytdynga:D entak men bir azajyk aytjak daldim:D birden Bayram aga gozlege chykaymasyn , Mahri kartoshka artyp bilyamika ? bilyangmi?:D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!:)"

Eý şu aýdym köne aýdym

Eý şu aýdym köne aýdym bolmaly gerek.
Bir ýerdenä ýadyma düşýä welin, kellä gelenok.


Maru Şahu Jahan

Bagule mengzetseler

selbishka wrote:

shu aydym sheyle shu wagt janyma yakyar yaman , ichim yanyar shu wagt:(
ongler seni dengiyadim bagule , shu tayy hasam gowulay:D


__________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Bagule mengzetseler ynanma ,sebabi ol tiz solyandyr. Solan gole bolsa bilbil gonmaz

selbishka, seninem gaharyn

selbishka, seninem gaharyn gelyan wagtyn barmy?! :) sen mydama shadyyan yaly gownume.
anyways, gahar zaherdir bilip goy. getirmejek bolup synansh. asha gaharyn gelip dursa, yerini uytget. oturan bolsan tur, dik duran bolsan otur. gyzyp, yense damaryn gatap dursa mylayym suwa yuwunyp gel diyyar mamam.
gul yaltjak bolyan :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

ay howwa menem adam how:)

ay howwa menem adam how:) kan gelmeyar gelen wagty ozum aljak how , men adamdan hem chykaryp bilemok:) shu wagt dali bolup aydyp dingleyan , ola turmak eken shu wagt bashga yerik gaytdym :) bashga yerde shu wagt oyde dal:) yanga ay gulen boldum jigim bilen , ay samsyk yanak bolyanglay , shu wagt aydym dingelyan,
ongler seni dengeyadim bagule:D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

selbishka gaharyn gelen

selbishka gaharyn gelen wagty name etmelidigini men bilyan.
burnuny dişlemeli :)

gahar

tabiri caizse gaharyn gelse gulagyny dişle diyyaler :))

tabiri caizmikä oň! Maru

tabiri caizmikä oň!


Maru Şahu Jahan

kawagt meng gaharym gelse ,

kawagt meng gaharym gelse , surat bilen meshgulanyan , ine shu wagt hem shong bilen meshgulan bolyan
ine bari Houstan , aylanmana gitdik :)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

ceriumoxide bu aydim senin

ceriumoxide bu aydim senin gowy yadina düşyan bolmal-a :)
gitarada aydyan aydimlarymyzdan biri :)
aydim sözlerinin originalyny yazayin..

men-a seni deneyardim bagüle,
bagül diyip saylap aldym özüme,
senin eden işlerine bolup nagile,
men-a senden göwnüm geçdi..

tanaman erkini elden aldyrdyn,
dostlarym agladyp, dushman güldürdün,
ine şeydip kimdigini bildirdin,
men-a senden göwnüm geçdi..

yadina düşyarmi şol ayli gije,
sen mana beripdin wadaly gije,
sen meni yatirman uzakly gije,
men-a senden göwnüm geçdi..

ay geçer, yil geçer, yene aylanip,
yarim gelyar Gyzlardan saylanyp,
yaşlyk gaydip gelermi lalam dolanyp,
men-a senden göwnüm geçdi..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "sag bol"

loverman, sagja bol. ýöne

loverman, sagja bol. ýöne meňä doly ýadyma düşenok, köp wagt geçdi!

birem Ýagmyryň "Maýajan" diýip aýdymy bardylaý, şol ýadyňdamy?
"ilki başda duşuşypdyk bagda, Maýam
armanda goýduň, Maýam ..."
şular ýalyrak bolmalydy sözleri


Maru Şahu Jahan

hawa yadyma düşya. yone

hawa yadyma düşya.
yone sözlerini doly bilemok..
azajyk pikirlenmeli boljak..
keypinedir-a?

gaharyn

gahryn gelse yatyan ve turup goryan giden bolsa ishlerininediberyan yada gitmedik bolsas yenede gaytadan yatyan..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • loverman 1 telpek goyyar we yazyar: "şlyapa seninki"

burnuny

burnuny dişlemeli
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

2-nji alternatiw, tirsegiňe

2-nji alternatiw, tirsegiňe diliňi degirseňem bolýa. :)


Maru Şahu Jahan

on yanak etsem has beter

on yanak etsem has beter gaharym gelyar ozume :D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "Edip gör, edip bilseň köşeşýäň :P"

yada oz ozuni gyjyklap

yada oz ozuni gyjyklap guljek bolmaly..:)
_______________________
ne hasta bekler sabahi,
ne taze oluyi mezar
ne sheytan bir gunahi,
seni bekledigim kadar..!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Myahri 1 telpek goyyar we yazyar: ":)))"

gaharyn gelse

gahar hachan gelya,koplench ine shu yagdayda:ajyksan gaharyn gelyar,gaharyn gelse ajykyan,shonun u/n garnyny doyuramaly.

Gaharyň gelende, gaharyň

Gaharyň gelende, gaharyň üstüne gün ýaşmasyn! Wagtynda köşeşjek bolmaly, ýagşy pikirleri etmäge çalyşmaly! Hudaýdan sabyr dilemeli!:)

asyl gaharyn gelse

asyl gaharyn gelse yuwunmaly, suwa elini uranda gowja elektronlan gachyar(grounding bolyan)
_______________________
ne hasta bekler sabahi,
ne taze oluyi mezar
ne sheytan bir gunahi,
seni bekledigim kadar..!

birem şu taret alnanda iki

birem şu taret alnanda iki elin arkasy bn boynuny yuwma herekedi bar, şony etsenem köşeşdirya, gatan yense damaryny yumşatyandyr-da,
yuwunmak ya taret almak köşeşdiryan bolmaly

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "barlap gormeli!"

bizin ttm'daki fizika

bizin ttm'daki fizika mollymymyz gurrun beripdi, bedeninde elektronlarin in kop uyshyan yeri sachynda has hem yensande toplanyarlar diyip... namedendigini bilemok, yone eksperiment hem edip gorkezipdi. ruchkani sachyna surtup sonam kagyz bolejiklerini oynadilyan eksperimenti bilyansiniz elbetde. shonda ruchkanin has chalt elektronlanmasy uchin ruchkani yense sachynyza surtup gorun, manlay sacha gora tapawudy bar.
garaz taretde edyan hereketlerimizinem bir hikmeti bar-da...
______________________________________
insanlar helak oldu, alimler istisna.
alimler de helak oldu, amel edenler istisna.
amel edenler de helak oldu, İhlasli olanlar istisna...

Wah tutushluguma suwa

Wah tutushluguma suwa cumsenem kawagt kan bir komek edenok,in govysy bir govaga kellani sokup bar sesin bilen gygyrmaly:)Ay govagyn yerine yassygyn ashagyda bolya.Barlap gorayin govy rahatladyar.

chynyn bn aydyan bolsan

chynyn bn aydyan bolsan dogry bolmagy mumkin..
yone seni rahadladyan zat beylekilerin depe sacyny hüjjerdyan wagtam bolya.

he he gygyrmak bir hilay ,

he he gygyrmak bir hilay , yanyngda adam bolsa hasam bir hili :D ay yatyarla mengka goni bash minut geelyar, ay yone gaharym gelse aglanyngdan gowusy yookla ,
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

o name ucin aglanyndan

o name ucin aglanyndan gowusy yok?
a sen aglan wagtyn name hakda pikir edyan?
onsonam gaharyn gözyash bilen dashary chykyana daldir..

:))) gahar gözýaş bilen

:))) gahar gözýaş bilen daşary çykmaýarmy???!!! Çykýar:))) hem-de nahili... aslynda erkekler her pursat aglap bilmänsoňlar(aý, gelişmezem:))), känbir onuň parhynda däldirem. menäää j u d a gaharym gelen wagty bir çolarak ýere çekilýän-de tääää içim gowzaýança aglaýan:((( gowuja köşeşensoňam ýüzümi ýuwup hiç zat bolmadyk ýaly işime dowam etdiriberýan:))) ýa-da a z r a k gaharym gelen wagty bolsa derrew daşary, tebigata atýan özümi we öz-özümi tebigatyň gözelligi bilen köşeşdirýän:))) (emma welin gaharyň gelen pursadynda hiç kimiň ýanyňda bolmazlygy gowymyka diýýän:))))

sen aydyan bolsan dogrudyr..

sen aydyan bolsan dogrudyr..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • LEBABYM 1 telpek goyyar we yazyar: "Telpek goýýan!!!"

:D __________________________

:D

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

dogrylar hakykatdyr,

dogrylar hakykatdyr, hakykatlaram bolup geçýän zatlardyr. emma meniň her bir aýdýanlarym hemme kişi üçin dogry bolman biler. Bilýäňmi, men haçan garşymdaky ynsana "seniňki dogrydyr" diýýän??? haçan-da ol kişi hiç zadyň manysyna düşünmeýän, özdiýenli, keçjal birisi bolsa! seniň bu jogabyňyň arkasynda-da - göwniýetmezlik, kemsidijilik we äsgermezlik bilen ýazylan şol manyny görýän. men bärde ýazýan ähli pikirlerimde sadaja özümden we gören ýa görýänlerimden mysal getirip ýazýan. eger ýokardaky dört jümläňi meň düşündigime görä ýazan bolsaň, onda: "şeýle düşünip bilýän bolsaň, seniňki dogrydyr"

Berekella Gahar bir

Berekella
Gahar bir yalyndyr, ody bolsa suw ochurer diyip eshidipmiding?

Berekella

yhlas wrote:

asyl gaharyn gelse yuwunmaly, suwa elini uranda gowja elektronlan gachyar(grounding bolyan)
_______________________
ne hasta bekler sabahi,
ne taze oluyi mezar
ne sheytan bir gunahi,
seni bekledigim kadar..!

Berekella
"Gahar bir yalyndyr,ody bolsa suw sondurer" diyip eshidipmiding?

hawa eshidipdimle. gahar

hawa eshidipdimle.

gahar yalindir diydiniz velin bashga bir mysal aklyma geldi. iblis "men otdan yaradilan, ynsana sejde etmerin, ol toprakdan yaradilan" diyip garshy chykan. İblis hich kimya okamandyr oytyan. onung bu aydanlarina seretseng "ot toprakdan has guychlimi ?" diyen sorag aklyna gelyar. İblis atash has guychli diyjek bolupdyr, emma, yalnishanam ozu boldy. yangini sondurmek uchin yangy yakina chenli chage ulanylyp geldi. konerak otellerde zatda gorersiniz, yangin howply diyip yaninda-da gum goyulyandir. we toprakda hemme maddalar bar. garaz toprak otdan has okde gorunyar :)

barde "gaharyn gelse ustunge gum sepmeli" diyjek bolmadym elbetde, dine iblis bilen ynsany dengeshdirdim ozumche...
____________________________
gul gul demish bulbul gule
gul gulmedi gitti...
bulbul gule, gul bulbule
yar olmadi gitti...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Agam 1 telpek goyyar we yazyar: "Gowy pikir! Berekella!"

gowy pikir sagja bol !!!!

gowy pikir sagja bol !!!!

stakan ya-da ele ilen zady

stakan ya-da ele ilen zady dovyan. song indiki gezek angsat gaharym gelenok.:)

Gahar

Gaharın gelen wagty hiç zat etmeli dal.Aylanmana çykmaly en gowy dostun bilen ona gaharyn gelenini aytamaly we ol seni psihologa akitmeli,ondan son hiç gaharyn gelmez!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "he he he"

gahar

suwun adamy rahatlatyjy etkisi bar.. shonun ucinem denizin deryanyn kenaryna gidip suwun sesini dinglemeli

Gaharyň gelse

-Tmolympiada girip gülkünç prikol zatlary okamaly :))
-Tomus bolsa marojna, gyş bolsa şokolat iýmeli
-Kompýuterde towuklary tüpeň bilen atyp görmeli

Şonda-da gaharyň geçmese bir karate klubyna ýazylmaly we bizar bolýançaň gruşany urmaly. Ana şonda gaharyň hökmän geçer.


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "he he he he he he he he eh eh ehe ha ah aha "

Mena gaharym gelse...

Mena gaharym gelse, dallireyan welin kosheship, oyde bolsam, kompyuterimi acyp, gowy bir turkmen halk aydymlaryny acyp, gapdalyndanam, cagalyk yillarymdaky suratlary keyp edip, gulup, gynanyp, begenip, guwanyp, duygulanyp gaharymy nadip yadimdan cykanynam ududyp galyan!!!
-----------------------------------------
Men Gulumun dasynda perwaz uryan Seyda!!!

GAHARIN GELSE...

Gahar ottan diyyarler,ODAM DINGE SU SONDIRYAR. MEN PIKIRIMCHE YUWUNSANG GOWI BOLAR.

Ýa-da

Çep gulagyň ýumşak etinden iňňe sokup beýlesine geçir, gaharyň bahym ýatyşar.
Şol ýerde gahar ýatyrýan nerwi damary bar diýýärler.

bah, gaharly ozem elin

bah, gaharly ozem elin inneli yagdayda yalnyshsan ishin gaytjagow..beyle zat owretmawerin, oyunmy diyyaniniz? in safe mode'i bir owurt suw ichmek, yuwunmak (teharet almak) ya-da yerini uytgetmek.

shu gahar meselesinde ozumde

shu gahar meselesinde ozumde bir zada uns berdim. gaharlanyan wagtym seyrek, yone gaty gaharlanan bolsam shol wagt dokam bolsa ishdam achylyp ajygyp sheyle bir iyayyan :P son kate ukym tutyar. shokolad bolsa dine shony iyyan. in son, gahar men uchin zyyan diyip goydum :)

Telpekler (2 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • Yusup_Ahmet 2 telpek goyyar we yazyar: "aňsatjak edäýipsiň.nädip?sen daýowlardan öýdýän:)"
 • vatan 1 telpek goyyar we yazyar: "shokolad we nahar - owreninow :P"

gyzlaryng name etjegi

gyzlaryng name etjegi bellile, gaharlary gelse yanindakining dat gününe jezany şol çekyar:)
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

gaharyn gelse

gaharyn gelse 11`e sanamaly.. 11 sekuntlap gaharlanyan zadyn barada pikir etmesen gechyar, ynanmasanyz, ynanyp barlap gorun!!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • vatan 1 telpek goyyar we yazyar: "senem dayow :P"

Bir dostum

Bir dostum bardy, gahary gelende ýumrugyny diwara (ýa-da başga bir gaty zada) urardy, şeýdip ahyr sag ýumrugynyň süňküni döwüpdir. Ol boksa höwes edýän ekeni, ýumrugynyň süňki döwüleni sebäpli bu maksady başa barmady.
Gaharyň gelende şeýdibermeli däl, peýdaly temany ara alyp maslahatlaşýas, oglanlar, gyzlar!

Gahar gazap adamyng ing uly

Gahar gazap adamyng ing uly dushmanlaryndan biridir. Esasy zat gaharyng gelen wagty adamlar bilen kan gurleshmejek bolmaly. Gaty yakining bolaymasa gownune degmeging gaty ahtimal.
Edil ozuma gaharym gelse kan bashgalary bilen gurleshmejek bolyan. Gaty yakin dostum bolsa gidip gurleshyan. Paylashyang. Dertler paylashyldykcha azalar diyyalera.

*************************************
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

hymm

turkmenlerde "sabyr" diye bir soz bar
gaharyn gelende ol sozu ulanmaly