haysy mekdebi gutardynyz?

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
turkmen-turk
61% (57 votes)
zehinliler
8% (7 votes)
orta mekdep
25% (23 votes)
bashga
6% (6 votes)
Jemi 93 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Türkmen-Türk

Türkmen-Türk Forever!

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Skittles 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Bayba, turkmen-turk ozduryp

Bayba, turkmen-turk ozduryp baryar oydyan...
_____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Aslynda şu saýt açylany

Aslynda şu saýt açylany ýaly dursa, sap 100% türk mekdebidi başda :)
Şoň üçin men tersine aýdasym gelýä, "orta mekdep köpelip barýarow"
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Biz dovlet olimpiadalaryna

Biz dovlet olimpiadalaryna gatnasanymyzda anyrdaky kabir adamlar
biz barada, yagny turkmen-turk mekdeplerinden olimpiada
gatnasyanlar barada "turkler geldilermi ?", "turkler haysy orunlary
eyelediler" yaly gurrunleri edyadiler, chynymy aytsam turkmen oglany
hokmunde menin yaman degname degyadi, hamala orta mekdepden ya-da
zehinlilerden gelen chagalar turkmen'de, biz turk'in chagasy yaly !!

Dasary yurt'da okap bashladyk, indi bizi barsinin rayaty yaly edip
yorenem bar "rumynec geldimi", "amerikan/turk dostlary" dagy diyip, yogsa
tanyshanlarynda "men Serdar, palan shaherden" dagy diyenini eshidendirem welin.

Gepin tummek yeri, mekdep gornushleri we sh.m. zatlar adamyn shahsyyetinin
ustune gechmeli dal, we durmushdaky ornyny hem herkim uchin 1-nji diyip kabul
edip, shona gora gurlemeli dal. Mena ozume turkmen-turk uchurymy gozi bilen
seredilmeginden has on turkmen, kakaly, gaday, we etc diylip seredilmegini
makul bilyan, sebabi bu "sypat"-laryn her biri men shahsyyetime turk mekdepde
okamagymdan kop bolmasa, az tasir yetirmedi !!

Biraz offtopic'rak boldam welin, yone "haysy mekdebi gutardyn" diyip soranlarynda
her gezek shular yaly gurrunler birinji bilen kella gelyar, yogsa turkmen-turk mekdeplerinde okayan diyip utanan, ya-da beyleki oglanlary ol mekdeplerde okanok diyip utandyran wagtym yok !!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy ýazypsyň! Berekella!"

Sholar yalyrak gepleri menem

Sholar yalyrak gepleri menem eshidyan...
ozum orta mekdebi gutaran hem bolsa, kakamy yryp kichi jigimi turkmen-turke saldyrasym gelyar.
Chynym aytsam ongler kan tukmen-turke sal zat diyip oturjaklardan dal, yone songky dowur shu turkmen turk mekdebini gutaryanlaryng kopusi yaman akylly, shondan jigimi bir salayyn diyyan, emma ozum orta mekdebi gutaranyma hem gynanamok, chunki mekdebim at-abrayly gowy mekdepdi...ol dowurlerem gechdi yone...:)
____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • ilaman2107 1 telpek goyyar we yazyar: "ozum turkmen turkden jigim shonda okamanyna gynanyan"
 • Jemşit 1 telpek goyyar we yazyar: ""turkmen turk mekdebini gutaryanlaryng kopusi yaman akylly.." )))"
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "6-njy mekdepmi :))"

Nadip bildingizay?

Nadip bildingizay? hehe...edil ozi...Nury Bayramowyng gutaran mekdebjigi...
_____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Nury Baýramow diýýäniň

Nury Baýramow diýýäniň kimaý, bilim ministirligindäki ýaşulymy?

Maryda şäherde ýaşaýarkak öýimiz 6-njy mekdebiň töwereklerinde di. 6-nji mekdep bilen baglanşykly köp waka başymdan geçdi :))


Maru Şahu Jahan

Bayba, gongshy bolup chykjak

Bayba, gongshy bolup chykjak oydyan siz.
Nury Bayramowy tanangzokmy, size gelishjek zat dal ola, ya oyun edyangizmi?
"Ey, mekdebim jana jan" aydymyng sozlerini duzen shahyr ol. Shol aydymam bizing mekdebimize bagyshlanyp duzulipdi.
____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "Nury Baýramow we aýdymy üçin :))"

shahering altunjy mekdebimi,

shahering altunjy mekdebimi, menem okapdym shol yerde 1,5 yyl :) haysy mollumlarr okatdy seni??:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "senem 3-njidenmi :)) Mary şäheriň ýarsy 3-njide ýaşaýan ýalylaý :P"

Aşyr mun bilenem tanyş

Aşyr mun bilenem tanyş çykarsynow sen bara:)

''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

Men hem sana goşulyaryn.

Men hem sana goşulyaryn. Dine türkmen-türk mekdebini gutaranlar gowy bilyar diyip bolanok. Beyleki mekdepleri gutaranlardanam gowy bilyanler kan. Nesip bolsa talyplaryn öni açylyp gidiberse, son görerler, kimlerin has gowy öwrenendigini...

bu mowzuk ön açylypdy

bu mowzuk ön açylypdy diyip yadyma düşya..

yöne barde bizin mekdep yene yok :) şonun üçin "başga" diydim mena..

mekdebin adyny yazaymaly

mekdebin adyny yazaymaly ekenin-da!!!

ATAL (Aşgabat Türk Anadoly

ATAL (Aşgabat Türk Anadoly Liseyi)

başga mekdepde okanlar koplenç 57, anadoly yada atatürk diyip hem tanayalar..

onda Turkmen-turk

onda Turkmen-turk mekdeplerinin hataryna giryan bolmaly

yok olaryn hataryna

yok olaryn hataryna girenok..

Turkmen

Turkmenler hemme yerde ROCKS.

turkmen turkluler hemme

turkmen turkluler hemme yerde ozmalydyrhow

Yykdynyz ey yasasyn

Yykdynyz ey yasasyn turkmem-turkler diyip .Halam sol mekdepbar ekeni bolmasa....

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: ":)) dogry aýtýaň! "

a bolmasa name:)??

a bolmasa name shu turkmen turk mekdebi??? sonra'da... geliberer.

Yasamalyk

Yasamalyk yadadanokmay.Solaryn yuzundaki yasamalyk jynymy atlandyr yar .Barynyn etjegi icinde .Solarsyz has gowy bolardy.

seni gowy edip kösapdirler

seni gowy edip kösapdirler öydyan ))

Maňa diýýän bolsaňa

Men şol köseýänlerden :) Akyllyja gezseler işim azalýar...


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

"Barynyn etjegi ichinde"

"Barynyn etjegi ichinde" sozun bir hili yalnysh bolaymasa...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

dine barynyn etjegi icinde

dine barynyn etjegi icinde dal+ yuzleri yasama+ sholarsyz gowy bolardy...

Selmonelk shu netijelere nadip gelipdir menem hayran. Sho yeri gutaranlar bilen kabir dusunmezlikleriniz bolan bolup biler, yone muny beydip umulasdyryp goymak nahili bolyaray?!...

Dogrymy aytsam, hazir AZAJYK

Dogrymy aytsam, hazir AZAJYK gayrat etsen selmonelk'in ozi uchinem shu sozleri ulanyp boljagyny gorkezmek kyn dushmez welin... borda den bolmaly.

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

okamadyklar name

okamadyklar name etmeli:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

oba da adam gerega

oba da adam gerega ekerancylyk işleri üçin.. okamadyklara da edere iş köp..

---------------------

Yeri gelende "oynap gel" diymani bilmeli...

Mesh

Mesh-y name uchin goymadynyz? Mejdunarodnaya Ekonomicheskaya Shkola 4ever!

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Bashlyk 5 telpek goyyar we yazyar: ":)"

Sen haker öýdýän?!

Sen haker öýdýän?! :)
Özüňe telpek berýäňmi?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Yok agam

Agam mendenem bir hacker bolarmay. Programirvonyang a harpyny bilemok. Yone duyn
birinji sapar bir saytda goni rugsat berilmeyan zady source code'lary oynap
edmek bashartdy.Yone tolk yoklay,oz telpegingi ozunge beryang.

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Bashlyk 5 telpek goyyar we yazyar: "Gayrat ding programirvonyany owredaying!!!!!! :("

salam

Belle wrote:

Bayba, turkmen-turk ozduryp baryar oydyan...

Bayram wrote:

Aslynda şu saýt açylany ýaly dursa, sap 100% türk mekdebidi başda :)
Şoň üçin men tersine aýdasym gelýä, "orta mekdep köpelip barýarow"

Belle bir zat yazya..Bayram jogap berya.. ikisinin arasynda name baglanshyk bar?
aslynda gerekmi shol jogap? kopelse kopelyandir, seni bimaza edyalermi ya?

Adam gapyşdyrmasaneý!

Adam gapyşdyrmasaneý! :).
Baýramyň aýtýany dogry, şu saýty türk-mekdepde(T. Ozal) okap ýören oglanlar açypdy, we açylyş maksady, olimpiýadalardaky tejribeleri paýlaşmakdymyka diýýän, we ilkinji agzalary, olimpiýadalara gatnaşyp ýörenlerdi, menem şol wagt agza bolupdym, soň ýazylýan zatlara düşünmän gidipdim (IQ) bilen baglanyşykly :))


Maru Şahu Jahan

adam gapyshdyryan

adam gapyshdyryan yok-how..toba diy..
yöne shol jogaby bermek zerurmy?
sana name bolya? :)

maňa zat bolanokla welin,

maňa zat bolanokla welin, şu sahypa ýa da "demir guta" bir zatlara bolýar, her mowzuga giremde meni ýatdan çykarýar, her zapar täzeden girmeli
.


Maru Şahu Jahan

Natdingizay ay muny?

Natdingizay ay muny? Aydylypdyr yazylypdyr-da, sizem yazylypdyr diyip yene aydyangyz...jogap bersin-da name, bashga Bayramyng name ishi bar?! :) ...gechdik...
_____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

jogap bermesin diyyan yok

jogap bermesin diyyan yok welin, beryan jogaplary awuly jogaplar bolmaymaly-da..
birine 'gepe düşmez ermenimin?' diyya, başga birine 'bok içinden monjuk gözleyan' diyya..
yene biri amerikada okamak isleyan diyya, ona gelme diyya..
bolya-da yöne..basga name diyjek? :(

Bäh, yzarlap bloknodyňa

Bäh, yzarlap bloknodyňa ýazýaň öýdýän meň bar ädimlerimi.
Bolýa ýaz welin, her ýazanymda bir aşaky many gözlejek bolmasana, bu seň öz ýagdaýyňy görkezýär. Näme, sahypany açan türkmen-türk mekdepleriniň uçurumlary, şony aýtdymda. Nämesi awuly? Peseltdimmi beýleki mekdepleri?!
Eý walla menä haýranhow, o nähili göwnüň bar ekeni, ýöne ýykylyp durlaý...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

senin sözün üçin dagy

senin sözün üçin dagy peselip..
tartismaya girmeyelim simdi.gowy bolmaz :)

Jogap berjek boldym

Bashlyk dogan,

Seň açan blogyňda jogap berjek boldym. Aslynda güýçliräk oglanlar (gyzlaram) bardyr welin. Aý gördä...


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

mena MMTM-de okadym welin 1

mena MMTM-de okadym welin 1 yylymda ejem bn kakam -yatsyn okasyn-yatmasyn gatnasyn - söweşine girip her gün öyüme gityadim martda zordan yatmaga başladym:=)sapaklarym son gowulaşdy başda balygyn suratyna seredip fiksa-fitir - fiji-fish diyyaim:)
Birem men himiyam erbetday(Bayram)olam in sonky yyl gaty gowulaşdy...
geometriya-matematikana paçak edip taşlayadym:):P
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Murgap

Bu Saytda Murgap 18 i gutaran adam barmy?

It hem gitti yupi hem...

Murgap 12 -njy orta mekdebi okadym 5 njy klassyn sonuna chenli..sonam turkler gelipdir ..mekdep achypdyrlar shon saylama synag guni diyp alyp gittiler..sheydibem MTTM a girdik..shu el_mariachi bilenem bir klassda okadyk...sheyle dalmi?:)
ay haysy mekdebi gutarsanyz gutaryn ,esasy zat adam bolmak..turk mekdepleri gutarybam ateyist bolup yörenleri gorduk...yone mekdeplerinem kop tasiri bardyr elbette..saglygynyz..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Jemşit 1 telpek goyyar we yazyar: ""turk mekdepleri gutarybam ateyist bolup yörenler" türk mekdep din öwretyarmi yada bilim?!"

Quote: Jemşit 1 telpek

Quote:

Jemşit 1 telpek goyyar we yazyar: ""turk mekdepleri gutarybam ateyist bolup yörenler" türk mekdep din öwretyarmi yada bilim?!"

aslynda Mr.MARY ateistler "adam" dal diyjek bolya)), bolup biler name-de bolsa olar maymyndan gaytma))

esasy

esasanam int'e giryanler ttmlerden koprak de :)

Orta mekdep&türkmen türk mekdep

Tm türk mekdebiñkiler hakda aýtsam bilimleri gowy. Ýöne olaryñ okadylysh prinsipleri ýaranok. Meselem: 1 hepdeläp mekdebiñ içinde bolmaly. Okatjak bolsalar öýdenem gatnadyp okadyp bilýäler. Olar bolsa kapasada saklaýan ýaly.:(

Sizin pikriniz?

Oyden gatnalsa %50 si okamaz idili.Sebabi bar unsun okuwda bolmaya.Birem gyz meselesi hasam unsuni boler.1 hepde okuwda bolsan ne gyza elin degya ne-de gezmage.Dine oyu gorup gaydyan okuwa.ine gowy okuwyn kadasy-kanuny!
(Mugallymlaryn yoıkaryhililiginem yatdan cykarmaly!)
Oyden gatnalan bolsa TTM'lerin başarnygy hasam peseler.
Has dogrusy sizin pikriniz name oyden gatnatmak bilen?
Oyden gatnalsa okuwca name zyyany bar?
Yaşayysh upjunciligi gowy.
Hemme şertler doredilen.
İslesen 1 yyllabam oye gitman okasan bolya.
Sebabi 365 gun nahar,yatakjay,WC,Banya,Esik yuwulyan yer,Sportzal...w.ş.m yerler bn upjun.

Magtymguly sozun bilene sozdur
Bilmedik adama gury owazdyr

ay sena her hepdan sony

ay sena her hepdan sony gityadinlay alleya:P:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Alleya niri men

Alleya niri men niri...
Senem akja juyje dalsin!
Barja habaryn gelip dur Annajan,ERGENEKON yaly gomenje zatlaryny acaryn,medya malzeme olursun haaaa...

Magtymguly sozun bilene sozdur
Bilmedik adama gury owazdyr

Salam! men

Salam!
men Ateystlere,satanistlere adam dal diyjek dal,yöne içinde YARADAN gorkusy bolmadyklardan hemme bela garaşybermeli,sataram,asaram,allaram,soyaram sanasan sanabermeli..şon uçin ateyist gurrununi şu yerde nokatlayalyn:)
saglygyz..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

salam,tüm türkmen halkyna

Ne gowy sayt açmyşlar,süper diyebilirim.Öran gowy zatlar bar eken.Hazir orta mekdebi tazelden okasym gelyar,klasdaş gyzlar-oglanlar,yat bolup gitdi,onlary ka-wagt göresim gelyar.yaşlygymyz geçdigiçe yza gaydasynnn gelyar!

Site daki hemma salam.

Men taze üye boldum.Türkmenistanda tazeden internet açylanyny duyan wagtym gaty begendim.Emma hazirlikçe bilişime göre internet bizde pesrak görnüşde çalyşyarmyş.Dilegim bizde de yakyn zaman içinde yokary dereja çykmasy... Bu bizin uzakdaky dostlarymyz bilen habarlaşmagymyz üçin değerli!

Menem öýle dilärim. Çok

Menem öýle dilärim. Çok gowy bolur, bolmasa bazı saýtlara ýaman ýawaş girýor, oda bolmuýor


Maru Şahu Jahan

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • yhlas 3 telpek goyyar we yazyar: "ha ha..:)))"

gurrung tmda internet

gurrung tmda internet baradamy?
pyshdyldanam hayal, oye baramda bir uytgese diyip menem dileg edyan...
_____________________________
Dunyang bar jepasyn hasraty bilen,
Duyar bu yuregim duygusy bile,
Diydiler ozungi koseme beyle,
Janykma edip biljek alajyng seng yok.

gürrüň "türkçäni

gürrüň "türkçäni türkmençe ýazmak" baradalaý, soňky döwir hiç bolamok şeýdip gürleseler!


Maru Şahu Jahan

Boldung men bashyma Turkmen

Boldung men bashyma Turkmen dilinde gurleyan adam(mahluk)

Magtymguly sozun bilene sozdur
Bilmedik adama gury owazdyr

türkçe gürlesem türkçe

türkçe gürlesem türkçe gürleýän, türkmençe gürlesemem türkmençe. ýöne garammok!


Maru Şahu Jahan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • mc_merw 1 telpek goyyar we yazyar: "Nesli tükenip barýan dinozawrlar üçin"

SİZİN HEMMANİZİ SÖYYAN

DAŞOGUZYN FİZİKAWE MATEMATİKADAN YÖRİTELEŞDİRLEN 21-NJİ MEKDEBİNİ GUTARDYM WE GYNANSAKDA ŞU WAGTAM OKAMAK HÖWESİ BİLEN YAŞAYARYN . elbetde bir gün bizede durmuş bir gün gülüp bakar diyen umydymdan hiç dönmek islemeyarin. ELBETDE SİZ MANA DÜŞÜNYAN BOLSANYZ GEREK. ÖZÜM İSTANBULD KADİKÖYDEN SESLENYARİN .İKİ YYLDAN BARİ TURKİYANY GEZİP TOZYARYN VAN WE DİYARBEKİRDEN BAŞGA KÖP YERLEİNE GİTDİM WE GİTDİGİM HER YERDE TÜRKMENLERİ HASAM YAKYNDAN TANATMAGA ÇALYŞYARYSİZİNEM MANA DESSEK BERJEGİNİZE AK YÜREKDEN YNANYARYN. GYZYLDAN GYMMATLY WAGTYNYZY SARP EDİP OKADYGYNYZ ÜÇİN SAGBOLUN ...HOŞ GALYN. MEKAN ÖDETAGANOW YAZMYRADOWİÇ.

herna saglykdyr oytyan

herna saglykdyr oytyan ozuma? saglykmy? ileng gozun edurtup bir yazypsyng , tuweleme adyng familya chenli yazypsyngay , kichide yazay duydurysh almajak bolsang
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

bu sayti ilk achanlar

bu sayti ilk achanlar olimpiyadachylardy, taze olimpiyadachilardan bolsa hich giryan yok..?
birem, onler, ol olimpiyadachilarin kop vagty uytgeshik habarlar we tasin soraglar barada gaty kop bloglar achylyardi. shu vagt bolsa taze iberilenlere seretsen hemme bloglar arzuw-isleg we edep terbiye temasinda acylan...
nache yazdigimcha taze soraglar kellame gelyar we shoncha-da temadan uzaklashyan...
Ata aga nira yitirim boldyka, sonky dowurler gornenok oza..?
_______________________
ne hasta bekler sabahi,
ne taze oluyi mezar
ne sheytan bir gunahi,
seni bekledigim kadar..!