Power of Atlantic is shifting to Pasific

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Henry Kissinger gechenlerde orta bir thesis chikardi. Olam atlantic power’in pacific’a gechmesi diyip. Elbette muni west dunyasi kabul edesi gelmeyar emma hakykatlar ortada ve shu mahal gorshumiz yali power yuwash-yuwashdan pacific’a gechyar. West ekonomikasi yuwashlayarka pacific ekonomikasi osyar. Shu aralikda emerging markets diyilip gechyan kichi dowletler bar orta aziayada bularin arasinda.Bular egerde dogry adimler atsa shundan peydalanip biler diyip nygtalyar. Biz shu pursatdan nadip peydalanip bileris bizin uchin name yollar gowy bolar

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Türkmenistandaky tekstil

Türkmenistandaky tekstil fabrikalarynda öndürülyan önümleri ön daşary yurtdan aljak bolup hatara duryadylar. Indi bolsa şo önümleri satjak bolup biz hatara duryas. Krizis bizin döwletimizin daşary yurt bazarymyza tormoz berdi. Geljekde naman boljagy nabelli, gepin tümmek yeri "ya pelek!" diyip garaşmaly.

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

онумчилиги осдурмели!!

Гележекде болуп билжек кынчылыклан башы!!
Туркменбашын он телевизорда-да яман кан гезек "Туркмен байлары" дийенине шаят болансыныз. Мен шу месела 4-5 йыллыкда душундим.
Асыл дашары юртлулардан бетер оз байларымыз болмалы.
Сенин ичинде газанылан пул сенин довлединден дашары чыкмалы дал. Чыксада, чыкан пулун ерине хич болманда тавар гелмели.
Менин пикирим ким хайсы угурдан окаян болса оз угрундан туркменистанда наме ондуруп билжек болса шона гора озуче планлар этмели.
Геченлерде кризис барада интернетде окап отурдым велин "Doğu Asya Mali Krizi" дийилен макаланы окадым. Сизем гоогл-дан гозлап окап горун. Туркмен байлары меселесине душунмегинизе гатанч болар.

yerwropadan garaşsyz bolan

yerwropadan garaşsyz bolan döwletlerde hakykatdan hem ösüş bar yaly, yone bır hılı kapıtalızm doly chokaymese mena pasıfıge gujung geçjegıne gaty ynanyp bılemok..

Türkmenistan ilki bilen

Türkmenistan ilki bilen öz-özüni hemme taraplayin üpjün edip biljek dereja gelmeli..
Dashary yurtlaryn öndüryan önümünden garaşsyz bolmaly..Başaryp bilse öz öndüryan önümleri bilen dasharky bazarlara acylmaly..
öz-özüni üpjün etmek ansat ish dal, edil shu wagt Turkmenistan muny basharyp bilmeyar.. yone in bolmanda azyk,tekstil,kici elektrik enjamlary yaly yenil senagatdan bashlamaly.. tehnologiya ayak uyduryp bilmegi gaty kyn, hatda mumkin dal(impossible)..
shu wagt bütün dünya nameden kosenyar? -Energiya yetmezliginden kosenya. turkmenistanda bolsa shol gymmatly baylyklar gaty kan, yone ulanyp bilmek meselesi bar.
Turkmen topragyndan cykmayan zat yok,hatda 'gyzylam' chykyar gowja gözlesen..gadymky Yüpek Yolynyn gecen mekany..
umuman hemme zat Türkmenlerin öz elinde, öz kellesinde..

atlantic guyji barada ya

atlantic guyji barada ya eshidipdim yada okapdim chokdum diyenden son 25 yil diyen yali ayakda durjakmish ondan son chokenini belli etjekmish bu bir chaklama halk name diysede ekonomikanin gidishi ozu basim orta chikarar. Bu zatlar hakinda in gowy iki sani jurnal bar, 1. Foreign Policy 2. Prospect shu iki jurnal yaman gowy yazgylar yazyar gelejegin super guyji barada yada basga zatlar. Shey bir zat bar ozalam bir blogda yazip gechipdim US we EU banklari yaman ejizledi ve shu ortalikda guychlenen Hytay ve India banklari boldi birnache yerlerde shareholder bolup galdilar ve gelejekde bular dunyade gepi gechjek yurtlar boljagi eyyamden belli. Amerika eyyam Hytaydan epesli dollar pul karz aldi. EU gidip Araplardan karz aldi. Ylaytada UK saaudilerden 240 milliard pound karz aldi, ve muni hich kimin ruhy duymadi.

Bu krizden turkmenistan nahili peydalanip biler?????

Edil shu mahal bilinishi yali bizin ekonomikamiz global ekonomika bn aktif shekilde ishlemeyardi. Bizde shu mahal yash yetginjekler dashary yurtda okap gelenler bar ve hemmesi howesjen sholara biraz komek bermeli yoluni achmali sholar ekonomikani hereketlendirer, taze idealar doreder. Bankirler hem az dal olari gowy tayyarlamali ve foreign policy’ni has hem osdurmeli. Hytaya gapy achildi, India bn ishleshmeli Yaponya ve Korea firmalarini chagirmali. Orslar bn aragatnashik azda bolsa yenede osdurmeli.Bize in arzan dushjek ve in peydali boljagi Gyrgyzlar ve Tajikler bn arani has hem sazlamali sholardan geljek suwy azaltmaly dal ekinchilik uchin. Iki yurtda bizin gazimiza matach ve biz bn ishleshmani islayjek yurt. Hatda Gyrgyzlar eyyam gaza shertnama baglashdylar Tajiklerde Elektrik meselesinde shertnama gol chekdiler.

Shu wagtlikcha shu belki dowam etdirmegim mumkin heniz mana info gerek.

türkmenler öser, nesip

türkmenler öser, nesip bolsa öser!!!
yöne ilki bilen eye bolan baylyklaryny ve harytlaryny ulanyp bilmeli.
meselem size bir mysal bereyin..
Türkmenistanda gaty uly ve bay edaralar bar..sholaryn biri hem MaryGRES.. shu wagt ozuniz bilyaniz bir Elektrik Stansiyasyny gurmak üçin dünyanin puluny harjamaly..
seredin indi..Türkmenistanda hic zat öndürilenok..köp harytda dashary yurtlara bagly..
hazir GRESde bir 'turbinanyn' bir zady döwülse, ya-da sho zada zeper yetse, shol zeper yeten enjamyn yerine goyulyp biljek enjam öndürilenok.diyeli shol enjamyn bahasy 20 dollar..dashary yurtdanam getirilenok.. zapaslaram yok..
bizinkiler name edya?
özleri şona menzeş bir zat yasayalar ve şony ulanyalar..netije name?
20 dollar pulundan gacyp 5 dollarlyk enjam goydularmy? o yerde senin tutuş 'turbinana' zeper yetya,şony zayalaya.. turbinanyn bahasy nacedir oydyaniz? gaty gymmat ve öndürülmesi gaty güyç..ynha bizinkilerin edyan zatlary..
yöne umydy kesmalin, ösayedir!!
Hytay meselesi welin hakykatdanam sheyle..Super Güyç bolmaga bashlady..

Shu mahal tmye Arab

Shu mahal tmye Arab emirliklerinden gelen delegasiya bar olaram meselem bizin uchin uli bir yol gorkeziji sebabi olar hem gas ve nebit arkali biznes edip indem real estate ve turismden diysen osduler belki oz tejribelerini bize getirerler.

............................................

Tejribeleri gerekdal,maliya gayumlary (pullary) gerek!

yenede gechenlerde okan bir

yenede gechenlerde okan bir yazgymy shu taya goyayin diydim. Buda shu tema bn biraz baglanshygy bolanson.

Esasen dünya, Sovyetler Birliği'nin dağıldığı tarihte şimdiki sürece girmişti. Tek kutuplu dünya hakimiyeti hayalindeki ABD, İslâm dünyasına yeni şekil verme ve İslâm'ı dönüştürme projesiyle ilk etapta Afganistan ve Irak'a saldırırken, artık Türkiye içinde ve dışında sevinçle tarihin sonundan bahsedenlerin aksine, İslâm'a, Kur'an'ın ve Hadis'in haberlerine, Kur'an'ın hadiseleri değerlendirmesine ve hadiseler için tayin buyurduğu ve Sünnetullah denilen çerçeveye tam itimatla bu sütunda "ABD Sonuna Oynuyor"; AB'ye kabulümüz müzakerelerine yeşil ışık yakılınca Türkiye için tarihin sonuna gelindiği sevinciyle yapılan yayınların tersine de "AB, Türkiye'yi almadan Türkiye AB'yi istiab edecek" diye yazılmıştı. Evet, nefs-i emmare, gücünü artık başka diyarlarda temerküz ettirmek niyetinde de olsa, nefs-i emmaresini kontrolle şeytanın insanlığı sürüklediği, sürükleyeceği her yeni merhale, insanlık içinde kalbi temsil edenler çizgilerini korur ve va'de vefasızlık etmezlerse, nefs-i emmarenin ve şeytanın nihaî mağlûbiyetine giden merhaleler olacaktır. Şeytan, Bedir Harbi'ne varan süreçte Kureyş'i, "Müslümanları ortadan kaldırmanın tam zamanı ve fırsatıdır" beklentisiyle "Bugün sizi yenecek yoktur" diyerek büyük tantanalarla Mekke'den çıkarmıştı. Ama Bedir'de zahiren çok zayıf Müslüman ordusuna yardıma gelen nişanlı melekleri görünce de, "Ben, sizin görmediklerinizi görüyorum!" diyerek gerisin geriye kaçmıştı. O, hep böyle yapar ve onun vadi hep bir aldanmışlıktır.

Büyük krizler, büyük sonuçlar doğurur. Artık güç dengesi Asya'ya, Asya'nın doğusuna kayıyor. İnsanlığın nefs-i emmaresi burada temsil edilecek. Dünya, büyük ekonomik-siyasî-askerî-içtimâî krizlerin içine yuvarlanacak ve bilhassa Batı, bu krizlerle sarsıldıkça sarsılacak ve bu sarsıntılar, onu İslâm ile en azından ittifaka itecek. İşte tarih, nihaî meyvesini asıl o zaman verecek.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • garabekewul 1 telpek goyyar we yazyar: "oran gowy! emma turkmenje bolan bolsa has gowy bolardy. kabir agzalarymyz turkce bilmeyaler, shonun ucin"
  • Yarym kilo 1 telpek goyyar we yazyar: "Tuweleme oran begendiriji maglumat!!!"

Sizin shu aytyanyz

Sizin shu aytyanyz hakykatdanam dogry pikir! Sebabi her kim Turkiyanin Yewropa bileleshigine girmegi bir tarapdan Turkiyanin Yewropanyn eline gecmegi yaly gorunsede, aslynda bu ish tersine bolarmyka diyyan! Sebabi egerde Yewropa ulkeleri Yslam dunyasine garshy bir hereket edayen yagdayynda Turkiyanin barlygyny bilip biraz cekinjenlik bolarmyka diyyan! Birem esasy zat beyleki halklara yagny Yewropa halklaryna Yslam dunyasini dogry tanatmagy basharsa bu yagdayda eyyam Yewropallylaryn Yslam dinine garshy yyly pikirleri dorap ugrar we sheylelikde dinler arasy agzybirligin koprusi bolup hyzmat edaymegem ahmal Turkiyanin! shonun ucinem Turkiye oz rayatlaryny yagny halkyny onat edep we ahlak bilen tanadyp bilse oran uly we oran mohum bir ish bitirdigi bolarmyka diyyan Yslam dunyasi ucin!

yazgyny nireeden okadngay

yazgyny nireeden okadngay dili tanysh gelyar, yagny yazyjynyng gurleme dili?

koplench shu yere goyyan

koplench shu yere goyyan zatlam alyan paylashyan pikirlem zaman gazedinden ve bu yazgy aslynda Ali Unal diyen yazyjynyn yazgysy. men bashynda aytdym okan yazgymy goyjak diyip. emma kabir zaman yazyjylarynyn yazyan zatlary ve ulanyan dilleri meni duybunden uytgedyar kamahal okap otyrkam kellamde sholan hayali(imaginery) sesi yanlanyar ve gulagyma eshidilyar. Bilmedim aram aram ozume diyyan men garradykcha dalireyan diyip belki beyle daldirda. Olar yazyjynyn guychli yazyshyndanmyka diyyan.

haa shey diysene, menem

haa shey diysene, menem bashda aydayjagam boldym Ali Unal my diyip welin onsong ile gulki bolmayyn diydim:) belki ozum okan bolmagym hem mumkun yazgyny belki shondan tanysh gelendir..