Elektron kartly (petekli) zaprawka gowy pikirmi?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ulgam eýýam işleýär. Aşgabat we töwereginde 5 sany zaprawka!

1. Elektron karty (petegi) zaprawkaň özünde satylýar
2. Şol ýerde hem kartyň içine pul goýup bolýar
3. Programma näçe benzin guýlan bolsa, şonçada pul alýar kartdan
4. Benziniň hili her gün barlanýar

Operatorlar elbetde programmaçy däl, ulgamy aldatmak kyn bolar. Kimiň näme edýäni görnüp dur. Meniň pikrimçe has halal benzin guýulmagyna sebäp bolar.

Elbetde adamlary hem programmirläp bolýan bolsa gowy bolardy welin...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "gowy habar"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

türkmençe "karta" diyip

türkmençe "karta" diyip inlisçe "map" sözüne diyilyar dalmi?
Sen aytjak bolyanyn "card" yagny türkmençe "petek" öydyan?
1nji okanda düşünmek kyn, bu aytyan zatlaryn türkmenistanda bolyarmy? Yada dineje planmy?
Name-de bolsa gowy zatdygy belli önünden. :)

Sag bol düzedeniň üçin!

Jemşit sag bol! Meň Türkmençäm gaty bir gowy däl... Indi indiler öwrenip ýörüs...


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

Umuman, gowy pikir.

Umuman, gowy pikir. Tehnologiýa ösýär, kredit/debit kartlar çykyp başlamaly Türkmenistanda. Onsoň zaprawkalar 24 sagat işlärem. Sebäbi bir elektroniki enjam goýsaň, islän islän wagty gelip benzin alyp biler.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

offtopic yöne şu ýerik

offtopic yöne şu ýerik ýazaýyn. nähili nähili etdiňäý diýesi ýokla..

Şaýolynyň ugrunda duralgada MasterCard reklamasyny gördüm, Senagat bank berip başlapdyr.

Visa cartlary bolsa Wneşka berip ýör. http://tfeb.gov.tm/

p.s. Beýleki banklaryň saýtlary.
http://www.tbbank.gov.tm/
http://garagumbank.gov.tm/ (Gülmek ýokdyr! :)
http://presidentbank.gov.tm/

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • nahili 1 telpek goyyar we yazyar: "Gowy linkler! Berekella!"

Quote: http://garagumbank.go

Quote:

http://garagumbank.gov.tm/ (Gülmek ýokdyr! :)

Wah muňa güljekmi, aglajakmy... muahahahaha :D

Linkeriň üçin sagja bol!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Türkiyede yaklaşık 100

Türkiyede yaklaşık 100 milyon kart var.59 milyonu banka kartı , 41 milyonu kredi kartı ve 20 milyon müşteri ile Avrupa'daki 4. büyük ülke. (20 milyon adamda 41 milyon kredi kartı var) 20 yıldır kullanılıyor. Gow mu? elvet mi ? kullanan adama bağlı, ama devlet ve bankalar için gow zat.Nedir? nasıl kullanılır? faydalımı değil mi , bilmek isteyen olursa anlatırım.Bence Türkmenistan bu sisteme yavaş yavaş geçmeli ama ilkin her adama kart vermemeli.