Doglan gunung Gutly bolsun hatyja

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Menin Joram hatyjan Doglan Guni gechdi 24-ne. Oz hayyshy boyuncha achmadym welin, chydap bilmedim, olam sizden chykjak suyji gutlaglara, arzuwlara mynasyp gyz ahrym!
Jorkam howlukmachrak bolanson iiin suyji arzuwlar edyarin sana!!!!

Gezek sizden!!!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

gutly bolgay

Menem goşulyan feya! bagtly bol ,, in gowy arzuwlar!! best wishes diyilya mi ;)
**** ya ploxoi 4elovek no ya tak xorow v etom ****

ohooo bugunler doglan toy

ohooo bugunler toy kanle.. :)
Hatyja hanym, doglan gununiz gutly bolsun. okuwynyzda, ishinizde, her bir aden adiminizde ustunluk arzuw edyan. bagtly manyly we suyji omur dileyan. al hany saglyk bolsun:)
________________________________
sheriatda shu senindir bu benim
tarikatta hem senindir hem benim
hakikatta ne senindir ne benim...

Doglan gunung gutly bolsun

Doglan gunung gutly bolsun :)

Menem tazerak gelen agza

Menem tazerak gelen agza hokmunde Hatyja uyamyzyn doglan gunini chunnur gutlayan! Elmydama bagtly bol! Yuzunizdaki yylgyrysh bakyyetde-de dowam etsin. Eger okayan bolsanyz okuwynyzda ustunlik arzuw etyan! Ene-atanyza, dogan gardashlarynyza, dost-yarlarynyza, watana-millete sheyle hem butun ynsanlara chyrag boljak yagty durmushy Beyik Biribardan dileg edyarin!!! Her name-de bolsa size uzak omurden zyyada, yagny uzak omrun deregine hem ynsanlary hem-de Yaradany razy etjek manyly omur dileyan. Amin! Muny compliment dal-de yonekeyje bir gutlama yaly gorayin! :)) :))

Doglan günüň gutly

Doglan günüň gutly bolsun! Hudaýjanyň beren ömründe, ähli arzuwlaryňa ýetmegiňi dileýärin!!! ýaşyň uzak bolsun!.
Maru Şahu Jahan

Gutlayan, Hatyja! Yureginde

Gutlayan, Hatyja! Yureginde beslan arzuwlaryna yet! Bagtly durmushda yasha!

Gutlayan

menem gutlayan. Doglan gununiz gutly bolsun. Yokardakylaryn hemme ahlijesinin aydanlarynyn ashagyna menem oz golumy goyyan.

Döwran Çilan

Näme üçin blogy

Näme üçin blogy açdyrmazlygy haýyş etdi? Bolmaza...

Menem öz gezegimde gyzgyn gutlaýan we 4-5lik bahalar bilen okamagyňy arzuw edýän :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

pursatdan peydalanyp menem

pursatdan peydalanyp menem tüy yürekden gutlayan.. gutlamak bilen köp zat arzuw edyan.. olaryn kabiri.. saglyk
, işde okuwda üstünlik, hemişe güler yüz... yeneki yyllara da Allajan özi yetirsin.. önki gutlaglaryn hemmesine goşulyan menem..:D

menem

menem gutlayan, jan-saglyk bagt iman arzuw edyan..

doglan gununng bilen

doglan gununng bilen Hatyja .uzak , omur , alladan dileg etyan ,jan saglyk , ishe ustunlik , geljeki taze durmushyngda , gowy yan yoldash , alla dileg etyan , hany onda jan saglyk , icheling onda 100 grmajyk:D
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Doglan gunun gutlu bolsun!!!!

Salam Hatyja doglan gunun gutly bolsun!!!
Allajan sana uzak yash bersin. Ahli arzuwlaryna yetirip, bagtly adamlardan etsin.

Hatyja doglan gunin

Hatyja doglan gunin bilen gutlayan, Alla uzak ve bereketli omur bersin... tuweleme balkanlylaryn hemmesi dekabrda dogulupdyrmy namemi:))

Menem goshulyan sheyle suyji

Menem goshulyan sheyle suyji we manyly arzuwlara! Dogrusy, arzuwlara yetmek uchin yhlas gerek, guych-kuwwat gerek. Sizin adynyza aydylan gozel arzuwlaryn hem-de juwan kalbynyzda besleyan maksat-myratlarynyzyn wysal bolmagy uchin Beyik Alla Size egsimejek gayrat bersin, hich yitmejek bagt bersin, mizemejek tagt bersin, nesye dal-de nagt bersin, ahlisine guwanmaga uzaak-uzaak wagt bersin! Durmushda in agyr yukuniz ABRAY bolsun! Dilegini biz etdik-rysgalyny Alla bersin! Amin!

balkanda hemme kişi 1

balkanda hemme kişi 1 hepdede doglanmay
gutlyyyş
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

доглан гунун билен!!

Аллажан хайырлы омур несип этсин Уям!!

Menem öz gezegimde

Menem öz gezegimde yokardaky bar aydylan gowy dileglere goşulyan :)

Hatyja jan doglan gunung

Hatyja jan doglan gunung bilen, arzuwlaryng hasyl bolsun!!!

_____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

gaty begendim! Berekella! :)

Hemmäñize sagbolsun aýdýan! gutlagyñyza we hormatyñyza köp köp minnetdar! begenjimiñ çägi yok. toýuñyzda gaýtsyn ! :)
Gutlaglaryñyza hem omyn! inşalla herkimede sagdyn, haýyrly we bagt doly ömür nesip etsin!
Feya jora, sagjabol yatlanyñ uçin :)

uzak yasha Hatyja! gorjegin

uzak yasha Hatyja!
gorjegin gowy, arzuwlaryn hasyl bolsun!
bud' takim kakim hotyat videt teba twoi blizkie i rodnye,
chtob oni gordilis' toboy..

Gutlayan..:)

Gutlayan..:)

~2 hepdedir internet'e

~2 hepdedir internet'e girilyan yerlerde bolmamson, doglan gunlerden hem habarym bolmandyr!

Gich bolsa-da, menem doglan gunun bilen gutlayan! Omrun uzyn, gorjegin govulyk, mashgalan bagtly, adamyn wepaly, chagalaryn akylly, edepli bolsunlar enshalla, her doglan gununde 1 yil onkinden has bagtly bol, yzyna goz aylanynda in govy gunun shol yza garan gunun bolsun!