Protokollar. Siemens, Apple, Linux we Motorola

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Siemens firmasynyň aýratyn tarapy, hemme zady öz protokolyna görä ýasajak boýar. Telefoniýa bolsun, radio relay bolsun... Düzmesini hem gaty kyn edýär. Soňam her bir programmajygyna, modüljigine epesli pul soraýar. Başga-da alara ýer ýok. Bu bir nemes firmasynyň(ýagny hemme zat özünden önýän milletiň pikiri).

Apple hem şeýleräk hereket edýär, emma ol dizaýna üns berýär, we ulanmasyny gaty aňsat edýär. Şol iki sebäpden Iphonlar gaty gowy geçýär.

Motorola bolsa hakyky Amerikan firmasy. Özi yasajak bolup duranokda, gowy pikirli, gowy tehnologiýaly kiçiräk firmalary satyn alyp göýberýär. Protokollary hem açygrak tutýar, standartlara üns berýär.

Elbetde 10-20 ýyl ozal Siemens işläp bilýärdi. Yöne indi döwür üýtgedi. Arzan hem gowy tehnologiýa satýan bir topar firma emele geldi. Hiç kim bir protokola, ýa bir bilinmeýän standarta bagly bolasy gelenok.

Ýene 5-10 ýyldan köp adam Mikrosoftdan Linuksa geçse gerek...