Taze Turkmen Manadynyng hummetli mi?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

men taze turkmen manadynyng hummeti barasynda dushunuyorum.shuwagt 1$= 2,82 taze turkmen manattan bank alyar.5000 manat=1 taze manat'a. bizde shuanda en uly pul 10.000 manat= 2$ denk gelyar.yone taze puldan 500 manatta chykardylar.oda shuwagtky pulymyzdan 2500000 manada denk gelyar.onyng ichin pulymyzyn hummeti taze pyla gechemizde dushmeyar mi? bu barada sizing pikiriniz name?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

бирзатлары ялныш яздын ойдйан..

10.000 manat= 2$ denk gelyar

menin bilşime göra..

Menin bilşime göra milli manat çalşırlanda hümmeti artsın diylip çarşılyar.Hökümet edil bir vagtın doğamında ekonomikanın galkınmağına peydalı bolmagına niyetlenip şeyle karara baryar.dowamı ertir..

LOL

beyba

menina ankam aşdy. haysy dilde yazdyn dos;)
hökümedin kisesine epeslije pula girer. hümmet diyyanin pul tazeleni bilen üytgeyan zat dal. ekanomiya herwagt özüni denleyar. bizin etyanimiz dine senyoraj bilen döwledin kisesine pul salmak, halka jajek görkezmek üçin döreden inflation (oba dilinde zatlan gymmatlamagy ;)) diyilyan "artyp galanyn" goyup giden gerekmejek 0-lyklary ayyrmak, gysga wagtyn içinde hümmedi üytgan yaly edip görkezip halka tazeden jajek görkezmek ;) (ynanmasanyz barlap görün: bir dayzadan gyzyl, fudbolka we çörek bahaladyn, aydan bahalaryny goşup 3-e bölüp dollara öwürün we bir yerik yazyp goyun, pul üytganden belli bir wagt son tazeden şol bir gyzyly, fudbolkany we çöregi tazeden bahaladyn we aydan bahalaryny goşup 3-e bölüp dollara öwürün, eger nyrh den bolsa pulun hümmeti şo bir yerde dur diymekdir, üytgan zat dine pulun üsdündaki san diymekdir) puly kan üytgetmek gowy zat dal emma 0-lyklaryn gaty kan bolsa yada puly "maryn nasatan obasyndaky mişa daylar" yasap bilyan bolsa ;) başgaça aydanda "paddelka" etmek ansat bolsa onda puly üytgetmekden başga yoly yok ;) menin pikirima şeyle. microny iyenler hany siz name diyyaniz how...

haha yaman haladym mayka,

haha yaman haladym mayka, chorek gyzylyl meselesini, mary name padelshikleng yashayan yerimay:)

Mişa daýyň ýasajak 10

Mişa daýyň ýasajak 10 müň manadynyň çykdaýjysy 10 müň manatdan köp bolaýmasa!
ynha täze 500 manat çyksyn, 1 banknot 250 $ deň bolar, paddelşikler köpelmegi ahmal, ýöne munuň öňüni almak üçin çäreler görülendirle!

Meniň pikirimçe, puluň çalşmagy bilen halkyň aňynda nyrhlar az ýaly görüner we täjirçilik öser we aýlanyşykdaky pul köpeler.


Maru Şahu Jahan

dogry aydyan

10 mün manadyn çykdayjysy kan ;) emma döwlet uly banknot çykarasy gelyar sebabi banknot nahili uly bolsa senyoraj (banknotyn çykdayjysy bilen duryan nyrhy arasyndaky tapawut) girdeyjisi şonça uly bolyar. ön strategiya banknody kiçi saklap mişa dayylardan gorayady. sebabi hiçkim 10 mün manady birinin "paddelka" etmejekdigini bilyardi we magnitafon alanda bir paçkany dine sanap alayyadylar. banknot uly bolanda bolsa hemmekişi barlap alar. bizin önki banknot sistemamyzy bolsa "paddelka" etmek öran ansatdy, birem 100 mün manat çykarsak yene birnaçe yyl son 0-lyklary birzat edip ayyrmaly bolar gelin gowusy hem kisamize pul girsin hemem 0-lyklardan dynalyn diyendirler. taze çykjak pulun "paddelkadan" nadip goraljakdygyny bilemok. sebabi bizde puly seljerip biljek serişdeler gaty azmyka diyyan. bizde magazin sistemasy yok diysek yeri. pul aylanşygynyn in köp bolyan yeri bazar. dayzalaram pulyny bankda saklanok-da yasdyjagnyn aşagynda saklayar. yöne eşdişime göra taze paspyrt alanmyzda barmagymyzyn çyzyklaryny sanap galyalarmyş ;) mişa dayyny belkem şeydip tutup bilerler yöne mişadayyn puly nirde tanalar ony bilmedim ;) belkem dayzalara kurs bererler ;) hakyky pulun niresinde nahili lenta badygy hakynda ;)

Quote: Taze Turkmen

Quote:

Taze Turkmen Manadynyng hummetli mi?

Hmm.. Duzeldilmeli yerleri bar oydyan.. Edil ashagindaki yazgida-da oran kop yerde bolshi yali.. Manadin hummedini maslahat edip otyrkak dilimizin gymmatina-da uns berelin oglanlar..

Edil azerbeyjandada iki-uc

Edil azerbeyjandada iki-uc yil ong sheyle hadysa bolupdy.Halka peydaly bolmasa pul chalishmaging peydasy yokmuka diyyan...

Zhizn piwetsya srazu...
Bez 4ernovinka...
xo4ew ti etogo ili net...