Haysı yurda işlemage gitmek amatly?Bu barada hökümet tarapından kömek edilyarmi?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Sizin hem bilşiniz yalı Türkmenistanda işsizlik ullakan problema bolup duryar.Muny şu vagta çenli meselem Türkiya işlemage gelenlerin sanı 100.000
den geçmeği subut bolup duryar.YA-da başka yurtlarda okayan oğlanlar/gyzlar,okayan yurtlarında işlemage gelenlerin sanını bilyan bolsa yazmagını hayışt edyarin.Haysı yurtlarda kanun tarapyndan işe dokumentalnı gidip bolyar? Bu barada çıkyan habarlar,bilyan mağlumatlarınızı bizin bilen paylaşmagınızı hayışt edyarin! Köp sağ bolun!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Menden gysgaça goşmaça!

Yurdumuzdan işlemage gelyanlere (Türkiya üçin aytyarın ) menin ha aklım alanok.Gelyanlerin köpüsi aldanıp gelyandirler öytyan.Sebap diysen uğratyanların şu işi özlerine kar edip saylandıklarını her kim düşünip biler.O yerde şunça aylık bar,yatjagın tayın,iyjegin tayın diyip aldanıp ,son hem hovayollarına önünden çıkılman,başkalar tarapından kömek edilendiğini görseniz bilersiniz.
Ey türkmenistanlı rayatları.Bollı edin indi Türkiya işlemage gelmeğinizi.şutaydan gazanjak pulunızı öz yurdumuzdada gazanarsınız.
Haysısını görsen ya iş gözlap yörendir,ya-da yatara yer.Özünizi aldatman.
Fabrikada ne gözel işlap yörenlere çenli işlerini taşlap gelipdirler.Aldava salınanını bu yere gelenlerinde bilyarler.
Sebabi: Uğratyanlar arada durup yekeje adamdan etyan girdejisi min 200 usd.

Önleri ABŞ dolları türkiyede pes baha duryardı.İndi Türkmenistanda ABŞ dolların bahasyı peseldi.Türkiyede de galdı.Krizis we beyleki sebaplerden bir giden öz işsizleri hem köpeldi.
Gayrat edinde Türkmenistanda yaşap we ağza bolup yören bar bolsa daş töwereğinde gitmekçi bolyanlar bar bolsa düşündürsün.Garazahmet işi üçine geljek bolmasınlar.
Gelse kösenjeği hakdır.Türkiyede bolup yörenler şu aytyanlarıma da goşulmayan bolsa aytsın??!!

LOL

гошулян!!

соз ёк.
асыл шол алдаянлары тапып пытыратмалылай.

Yene bir zat..

Barden uğradanlarımın 80% bir baraysam bolyar,pıtratjağa diydiler..Bilmedim pıtratdılarmıka ya-da önki önkülüklerimi..Tomusda ımıklı bizem barmakçı..nesip bolsa öylenmekçi..şonda görerisda ol yerin hem yagdayını..

LOL

багытлы бол дост!!

аллажан ози комек этсин.
арада да шонун ялы иш тапып берен болуп ишлейан аял гызлары эрбетлиге итйан бир топар адам тутулды.
Яман бегендимай.
Ай олан инди багтыны ятырдыларлай. Документлеринден тут хемме затлары ясама экена.
Шонун ялы харамзада адамлары билйан болсаныз тутдурын. Болмаса алданып ише гелен яман коп болар.

men munı yazanımın sebabi..

Goy işlemage gelyanler bilsin diyjek bolyan..Biderek ömürlerini zyıyan edip gelmesinler ,özünden beter garıp yurtlara..mana sorasan öz yurdunda işle,az bolsun uz bolsun..hii fabrikanı taşlap işe gaydıp bormı,,,türkmendede akıl yağey...

LOL