Tmolympiad.org 2 ýaşap geçipdir-ä - Gutlaýan!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Öňräk seredip ýördüm atdaşyň agzalyk adyna "haçan 2 ýyly dolýarka şu sahypaň?!" diýip.
Ara köp wagt giripdir, diýmek. Eýýäm 2 ýyl 3 hepde bolaýypdyr-a bu ýeriň açylanyna!

Sahypamyzy 2 ýaşy bn gutlaýaryn!

Gör, bärik nähili agzalar gelip-geçdiler, näçesi entägem bärde we näçeler geler hem-de bärde pikir alyşarlar, peýdalanarlar,...?!

Näçe düşünişmezlikler boldy, mümkin, bolýandyr häzrem we mundan soňam bolar..

Köpeldilip biler.

Ýöne 3 hepde gijem bolsa, ýene bir gezek sahypamyzy gutlaýan täze 2 ýaşy bn!

Uzyn ömür dileýän :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "uzak omur dileyan :)"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

omri uzak bolsyn!!

omri uzak bolsyn!!

goshulyan!hasam gyzykly

goshulyan!hasam gyzykly bolsun!
____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Heh... Atamyrat aga shuny

Heh... Atamyrat aga shuny men beyleki temadaky yazgymdan anladyndami? Dogryny ayt! :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

dogrumy aytsam, men-a

dogrumy aytsam, men-a cykaryp bilmedim sen diyyan yerini.
Nirdaki yazgyn bolyar-a?!

Men umumy aytdym yokarda yazanlarymy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Doglan güni gutly

Doglan güni gutly bolsun
Allajan bu sahypany has gowy hyzmatlara yetirsin.
Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür
İmam Gazali