Doglan günüñ bilen, Gulnara !!!

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam! şu gün Gülnaryñ doglan güni! (Gulnara nick'li agzamyz)

Gülnar, yaşyň uzyn bolsun we Allajan sana bagtly, sagdyn ömür nesip etsin! Maksat- myradyña yhlasyñ bilen tiz wagtda yetmegiñi arzuw edyan!

Gelin, onda ony gutlalyñ!

P.S. TM'da ejesi hem gutlayar jan saglyk we bagt dilap! :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

 • Tagan 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Gulnar, hytay halkynyn

Gulnar, hytay halkynyn adyndan :D (baa, in kop menki bolyamy shonda :)) doglan gununi gutlayarys!
Sana okuwlarynda ustunlik, jan-saglyk, mashgala abadanlygy we dishin agyrmazlygyny :)arzuw edyan!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "gultaga sowgadam gosh her hytayyn adyndan :D!"

gutlaýan!

men hem Güýjiň gutlagyny remiksläp gutlaýynmy:

ata çopan wrote:

Gulnar, IŇLIS halkynyn adyndan :D (baa, in güýçliler menki bolyamy shonda :)) doglan gununi gutlayarys!
Sana okuwlarynda ustunlik, jan-saglyk, mashgala abadanlygy we dishin agyrmazlygyny :)arzuw edyan!

:)

Indi bolsa, Intizar uýamyzyň gutlagyny ulanmakçy:

Jigim, "Allah seni Öz ýolundan aýyrmasyn! Söýýän bendeleriniň arasyna goşsun!
Şeýle gözel ömür bersin, ol ömür näçe ýylam bolsa, olary dop-doly, her minudyny peýdaly edip geçirmek nesip etsin!

Allahyň dergahyna baranyňda, bu dünýäde eden ýa-da edip bilmedik zatlaryň üçin içiňde hiç-hili puşmanlyk bolmasyn!

Geljekki ýoldaşyňam seniň Oňa we Onuň Habibine(SAW) has ýakynlaşmagyňa sebäp bolsun!

Ýokardan garaňky dünýä seredileninde, siziň gurjak öýüňiz ýyldyz ýaly parlap dursun!
Firdews jennedinde-de maşgalalarymyz bir-birine goňşy bolsun, enşallah!

Doglan günüň gutly bolsun!"

Indi boldy edäýeýin, beýlekilere-de bir zatlar galsyn-a gutlara :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Be Hytaydan gutlag geldi,

Be Hytaydan gutlag geldi, yanymda gezip yorenlerden gelmedida, ay borla sag bolun.

Telpekler (4 kisiden 8 sany)

Bu komment ucin
 • aslymarly 1 telpek goyyar we yazyar: "al yenede biri:) joshdymay ana:)"
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "sawgat - goçak ýekeje telpek:)"
 • brave 1 telpek goyyar we yazyar: "Tortımıza yok,yöne telpeğimiza bar! gutly bolsun,uzak yaşa!"
 • kici gowunli 5 telpek goyyar we yazyar: "sowgat :)"

yanynda gezip yorenler name

yanynda gezip yorenler name uklap yormi? :) ay, surpriz etjeklerdir. Amerikada sheydayyaler :))

Ay bilmedim, men

Ay bilmedim, men yanymdakylar diyip Wepany aytjak boldum, yanyjada gordum hich zat diymedaa, ay bordaaa

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • kici gowunli 5 telpek goyyar we yazyar: "yene sowgat"

Doglan günün gutly bolsun.

Doglan günün gutly bolsun.

Doglan gunun bilen, Allajan

Doglan gunun bilen, Allajan uzak we hayirli omur, shadyyan durmushda yashamagy nesip etsin, durmusha chykanynda-da wepali ar we akyllyja, edeplije chagajyklary :)

..

Guych, telpek berip howlugyp yalnysh yazdym "GUTLAGA sowgadam gosh.." bolmaly. dushunensinizda :)

Dushundim welin, Hatyja, her

Dushundim welin, Hatyja, her hytayyn adyndan bir telpek berjek bolsan, shu sahypada shu wagta cenli yazylan yazgylan hemmesini goshup, her harpy bir telpege owursenem, bilmedim-ow :)) dunyade sany boyunca garynjadan son in kop jandar hytaylar bolmaly :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: ":))"

doglan gunun gutly bolsun

doglan gunun gutly bolsun Gulnar
her kishi oz yanyndaky halkyn adyndan gutlapdyr a men bolsa chyn yurekden gutlayaryn
Allajan sana in suyji gunleri bersin we sana jansaglygyny yany bilen uzak yash bersin.
Guler yuzun solmasyn, Alla imandan ayyrmasyn

Menem Balkanlylaryn adyndan

Menem Balkanlylaryn adyndan we oz adymdan gutlayan.Gulnar sag amanja okuwyny tamamlap watana peydaly adam bolup yetish...

Beee Reschik aga balkanlylar

Beee Reschik aga balkanlylar diyeninde oz joralarym yadyma dushup gitdida, siz oran gowy adamlar, hemmnize sag bolsun aytyan, be agamjan shu wagt balkanda bolsan ejemjana salam aytsana, yany bilen gyzyn seni oran goresi gelipdir diymanide unutmagyn, sag bol

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "sowgadym!"
 • Feya 1 telpek goyyar we yazyar: "bulam, menin sowgatjygym, yashyn uzyn bolsun!"

Wah Nebitdagda bolsadym

Wah Nebitdagda bolsadym aydardym, yone gynansakda ol yerde dal men:))

beh, bu Balkanlylar-aýt,

beh, bu Balkanlylar-aýt, özara düşünişen bolup, telpek berişen bolup :)))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Reschik 1 telpek goyyar we yazyar: "Ata aga biz ayrimcilik edemzok, ynhada subutnamasy:))"

Doglan guning gutly bolsun

Doglan guning gutly bolsun Puh :)

Amelin niyetinle ölçulur hep senin
Gölgeside eğridir eğri olan nesnenin

Fatih Sultan Mehmet

yany yakyndada boldy

yany yakyndada boldy damay
diyip otyrdym welin bu gyz Mylayym dal ekeni:)

Menem öz gezegimde pursatdan peydalanyp,kiçijik sowgady..

Gutlayan,ömrün uzak bolsun!
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Gutlayan Gülnara. (ady

Gutlayan Gülnara. (ady resmi Gülnara diyip bilyadim welin, foruma gelip Gülnar bolayypdyr)
Ahli arzuwlaryn hasyl bolmagyny, Dünyade jennedi yaşamagyny dileyan.
_____________

gutlayan

eee, 1 gun gija galdym...
doglan gunun gutly bolsun, bagtly ve suyji durmushda yasha. beyleki agzalarynam chyrshashdyran her gowy dilegine, ayratynam Hatyja hanymyn yazan

Quote:

Maksat- myradyña yhlasyñ bilen tiz wagtda yetmegiñi arzuw edyan!

shu yerine goshulyan:) Alla yaraniniz bolsun!!!
_____________________________
cennet cennet dedikleri
bir kaç koşkle, bir kaç huri
isteyene ver onlari
bana seni, gerek seni...

Jenap gija galanogaa edil oz

Jenap gija galanogaa edil oz wagty shu gun, bee 17 yashadymowww, Hatyjanyn yazanyna uns bermandirin yhlas diyen yerine, gorup yetishipdirsinaya, sag bol

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "gowy yashdyr 17, gadryny bil :)"

men duyn ayin 20'sidir oydup

men duyn ayin 20'sidir oydup yordum, diymek wagtdan one gidyan ekenim:)
wagtynda gutlamak gowylay, gija galmandyryna...
_____________________________
cennet cennet dedikleri
bir kaç koşkle, bir kaç huri
isteyene ver onlari
bana seni, gerek seni...

ağza hökmünde

Gülnar men hem öz gezeğimde......bla bla bla.. :)

Doğlan günün gutly bolsun..

Menem Doglan gununi

Menem Doglan gununi gutlayan! hemme edilen suyji arzuwlara goshulyan!

P.S.:tuweleme taze agzalar kopelipdir, Gulnar bilen hem tanyshmak nesip ederda, entek onumizde wagt kan nesip edenden!

Beee 17-a basysp basmany

Beee 17-a basysp basmany eyyam gownume degenlerem boldyy, belki, gynanmaly yash bolmasynda, uniwersitete dagy salyan yyl bolsun

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • aslymarly 1 telpek goyyar we yazyar: "yok yok menden sanga 2 telepek, tort oyunlay, gutly bolsyn;)"

Doğum günün kutlu olsun

Allah sana mutlu bir ömür versin, sevdiklerin hep yanında olsun,
vatanına milletine hayırli bir insan olasın. Yüzün hastalıktan solmasın daima gülsün, yaşlı mutlu bir ihtiyar olasın torunların etrafını sara :))

Teshekkur ederim, diliyorum,

Teshekkur ederim, diliyorum, Allah sizinde dediklerinizi ishitsin. Bende soz veriyorum, devletime ve anneme vefali olup yitishjegime, teshekkur ederim abii

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "daş türkçelapsinay:)"

Wah Gulnarjan men yadymdan

Wah Gulnarjan men yadymdan chykayypdyr,
way Gulnarjan , hemishe yylgyryp gezmegingi , mengem akkylyja juyjam bolmagy alladan dileg etyan:)
hemishe yylgyryp gez , durmash uzakdyr, durmush edil gul yalakdyr, Gulde tikenem bar , GUlem bar , hemishe gulden yoremegi arzuw etyan Alladan , hich hachan durmushyngdan narazy bolma , her bir allang beren sekundyna shukur edip yasha , nache yashasang yasha yone dinge manyly yasha durmushda , alladan dileg etyan.
Shatlyk, Gulki gashyng ustunde bolsun, Gaygy gam edil yyldyzlar yanak uzakda bolsun, dinge shatlykly yashamgyngy , alladan kuwatlyk dileyan size, hemishe uzak yash , uzak yashyngada hemishe manyly durmush!:)
DOGLAN GUNUNG BILEN:) JUYJAM

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Sag bol, eden suyji

Sag bol, eden suyji arzuwlaryn uchin, menem Hanym niredeka diyip otyrdym, sag bol

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "menem echilayin! ana, meng sowgatjygym!karz beren telpeging :)D"

Gulnarjan doglan gunung

Gulnarjan doglan gunung bilen!
Arzuwlaryng hasyl bolsun!

Danalara uýsaň, açylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

gutlysh tort iyayaeling onda

gutlysh tort iyayaeling onda

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gulnara 1 telpek goyyar we yazyar: "Tortyn yerine telpek bolmayarmy agamjan???"

Sag bol!Bee barmynyz siz? BU

Sag bol!Bee barmynyz siz? BU guler gorunmedinizleee, Hachandan bari sizin bilen gurleship bilemok, gurleshesim gelip gitdida,

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • garabekewul 5 telpek goyyar we yazyar: "sahylyk bizden galsyn.doglan gunin gutlysh!!"

inlislerin adyndan

inlislerin adyndan gutlajakdym weli, eyyam "murtly dayow pyyada onurtilapdir da":):)
ay bolya men hem scotland,laryn hem de ireland,laryn adndan, esasy hem oz adymdan doglan guninizi gyzgyn gulayaryn,Gulnara!!!!(gelneje?dayza?agyz?)

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

hamana Şotlandiýa bolan

hamana Şotlandiýa bolan ýaly gürläpsiň-laý :)
neme, ýöne meň ýerime gutlan bolsaň, onda ol başga :)

bärde Irlandiýadan, Şotlandiýadan we Angliýadan türkmen agzalar bar-da, bir Wales-dan ýok öýdýän UK adyna :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

iler hemem oz yandakylary

iler hemem oz yandakylary bilen gutlayar, menem onda Texaslang adyndan gutlayan :)))

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • garabekewul 1 telpek goyyar we yazyar: "he he he he"

Gulnar gutlayan! Durmushyn

Gulnar gutlayan! Durmushyn in gowy shekilde gechsin!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

gülnar !

Gülnara Jemi Nache telpek gazandın doğlan gününde..prosta merak ettim..

Merak türkmençe name diymek bilen barmı?

26 bar yalıla!! tüweleme 17 sanı geçipdir..galanını ızına ber :)

Menem sheyle pikir edip

Menem sheyle pikir edip oturdym.Telpek aljak bolsang doglan gun edaymeli ekena ;)
Merak etmek-bilesigelijik mika diyyan.

Amelin niyetinle ölçulur hep senin
Gölgeside eğridir eğri olan nesnenin

Fatih Sultan Mehmet

Beee telpegin nache

Beee telpegin nache sanydygyna uns beremok. Turkche bilyan agamjan turkmenche terjime etmek gerek dal, Beee telpeklerim 26 bolayypdyr, doglan gunumi on etmeli ekenimaaa, ay nesip bolsa turkmenistana barsak olary satyp tort alarys:)Bu yerde oydaki yaly bolnanokday, oyde bir bashga gechyardi, ejemjanyn yanyndaa

Gulnarjan doglan gunun

Gulnarjan doglan gunun bilen !Sana uzak omur , jan-saglyk we durmusdaky ahli gowulyklary arzuw edyan .Bagtly bol!

Doglan Günin Bilen. Menem

Doglan Günin Bilen.
Menem yokardaky talyp agzalarymyzyn gutlaglaryna gosulyan.
Güler Yüzün Solmasyn...

***MENZİL***

Ey shu gutlaglari

Ey shu gutlaglari basharamok-da..

"Gutlayan!" diyip onayyan her gezek..:)

goshulyan.. we gutlayan.

goshulyan.. we gutlayan.

dowzahda 1-2 mn yanmaly

dowzahda 1-2 mn yanmaly bolsam bokurdak sebapli bolarmyka diyyan
tort,şaşlyk etc bolup yatyr hazir gidip iymesem bolmaz:(
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr