Islegler Boyunca Konsert III

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

salam agzalar , beyleki blog yaman kynlyk bilen achylyar
shong uchin shuny ashdym ,HEMDE ATA AGANG ISLEGI BOYUNCHA ASHDYM
howwa aydybering kim aydym isleyan bolsa ozune , yone manga shul aydyymy goyber diymang ozum saylayjak!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

 • shetdaly 1 telpek goyyar we yazyar: "zakazlara"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Aý, "aç!" diýdik,

Aý, "aç!" diýdik, acypsyň, gel-aý, ilkinji islegi hem men bildireýin onda :))

Meň üçin 1 aýdymjyk oklap goýbersene, jigim :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata uchin ilki bilen shu

ata uchin ilki bilen shu aydymy goyberyas:)) dingle ata aga
http://www.youtube.com/watch?v=OFPM3lvPoXQ

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Meň üçin hindi bir

Meň üçin hindi bir zatlardan göýbersene. Men romantik boljak bolýan :D
PS +Nostalgiýa
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Möňňürip aglabermeliMöňňürip aglabermeli :D Wöööööööö Wöööööööööööööö :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • shetdaly 1 telpek goyyar we yazyar: "gowy yatlama"

ooooooooooooooo

wooooooooooooooo kakama aytjaga agladanyng uchin:) otyrgychyngy dowdirin , yerde otyrmaly bolarsyng:)) dur how ol ak koynekli sizmay bayram aga. lingkilan bolup yora:) , ooo himiya bashyngyzy aylapdyr oytyan:)))toba chaltyrak oyleniwering:)))

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

başga biri hem bardy, iň

başga biri hem bardy, iň soň poýezde münüp, söýgülisine gowuşýar bir gyz, ýogsam, oň doganlaryny heläk edýärdi oglany ilki, şonam tapyp goýsana, jigim :))

Eý, öňki hindi kino görüşim ýadyma düşüp gitdi - çagadym-laý ol wagtlar :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

shol aydymam menem gozleyan

shol aydymam menem gozleyan ozam

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

ine islegingiz ata

ine islegingiz ata aga


ine bu shol kinodan bolek

http://www.youtube.com/watch?v=JrVhCGeRrgk
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Agam 1 telpek goyyar we yazyar: "Konani gozlap tapanynga! Berekella!"

ine bulam shol

ine bulam shol kinodan:)
http://www.youtube.com/watch?v=X1sPoaA9qKU

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

däl eken-ä :) Ýa ondan

däl eken-ä :)

Ýa ondan öňräkki sahnalary bolup biler meň diýýänim. Aýdym-sazam üýtgeşik bolmaly. Türkmenler ol sazy ulanan bolmaly eýýäm :)

Ýene-de minnetdar, jigim!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yorute Bayram aga uchin ,

yorute Bayram aga uchin , HIndi aydym ,ooooooohhhow ilat shu gunden bashlap Bayram aga uytgese geng gormang sebabi hindi aydym dinglap, romantik bolaymagy ahmal, GYzlar

http://www.youtube.com/watch?v=FHSsb0L_rvM
aglayma ongki yanak , meni masagara edayme:)berk dur dogan!
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Bula biderek aýdym ekeni,

Bula biderek aýdym ekeni, dogrusyny aýtmaly bolsa.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

shu dowrungin oglanlary

shu dowrungin oglanlary nahilayt!:)))) ay borda
ine biri :) dinglap daliraymegin:))
http://www.youtube.com/watch?v=BCwhKss05SM

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Erbet zat ýazmandyryn

Erbet zat ýazmandyryn dälmi? :)
PS Şu goýan aýdymyňy gaty halaýanda :)
Has gowy görnüşi
http://www.youtube.com/watch?v=UuCdMELKlzA&feature=related
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ay, Selbi, men-a mun

Ay, Selbi, men-a mun patendini Nuryshkadan satyn alypdym, sen na menden patent alman zat etman yone acyp yorsun :D
patendin bahasy, sana skidka bilen 25 telpek :D

saglykmy how jan saglyk:)))

saglykmy how jan saglyk:))) mende shu wagt 1 telpegim hem yok:))) bir mojorna berayerin:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • yhlas 5 telpek goyyar we yazyar: "al hany, saglyk bolsun..!"

hindi aydymlarynyn

hindi aydymlarynyn arasynda-da gowylary bar. menem koplench dinleyanim sholar. onurak tumhi dekho na diyip bir aydymy gayta gayta dinleyadim.

Muňa bir

Muňa bir serediňä...
http://www.youtube.com/watch?v=GqwBBznoKhk
Hakykatdan şeýdip gözüne seredäýsem balagyma siýerdimmikäm?! Ýa içim birhili bolardy azyndan, tuwalede gidesimä gelerdi... :(
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "alla gorasyn , toba"

namesini gowy goryang ol

namesini gowy goryang ol aydymyng:)
ine shuny dingle men gowy giryan , shu aydymy:)

http://www.youtube.com/watch?v=EMklH7E44mo
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Beee shu aydymam menin

Beee shu aydymam menin mashgalam gunde dinleyarler, gowja aydym

koncertler boyunca

koncertler boyunca isleg...
hemme hayisht edip bilyami?
men ucin Sahy Jepbardan yekeje aydim,hayish..
gulagyn posuny bir arasssalaly :)

oyde magnitafonyng bar bolsa

oyde magnitafonyng bar bolsa ashda dingla ber!
sahy jepbar kim ol?
barde romantikler uchin:) hindi aydym goyberyas:)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Selbija gaty gyzykly yone

Selbija gaty gyzykly yone biraz name ucindir icim gysyar .Hany bu radiostansiyanda halkaydym zat yokmay,ya-da dessanda aydylyan aydymlardan .Bolsa Tuniderya senden garybym ey gecdimi diyen bir aydymy goyaysana .

ohow mayam on yanak aydymy

ohow mayam on yanak aydymy men nireden tapayyn:) bora soygi hakda kop dingle:))) natyangiz ongki yanak dingleyangmi aydymlar:))))
maya shu aydym yadynga dushyami:))) dingla meni yatla
http://www.youtube.com/watch?v=EMklH7E44mo

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Selbim sol gunlerem

Selbim sol gunlerem gecipdirey .Bilyan samsyk bolupdyryn .Aslynda aglamagyn hajatam yok ekeni .Biderek yere ozumi oldurrere getiripdirin :((

Hanym menin uchinem bir

Hanym menin uchinem bir gowja aydym goyberip berda, Yone gayrat edyan hindi bolmasyn, oydaki hindilerden yadadym hemde sholaryn aydymlaryndan, onnarsan turkmen aydym goybersene Juyjane, yone bilyandirsin ozun men gynanchly aydymlary halayanymy

yuregi gingelt , hemme zady

yuregi gingelt , hemme zady unut , shu ayydmy yurek bilen dingle
http://www.youtube.com/watch?v=Ts5QExRAfMw

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

manga turmede aydylyan

manga turmede aydylyan aydymlardan birini achyp bilseng eger, turme hakda kan pikir etyan sing dowurler

on yanak gowy bolmaz ine men

on yanak gowy bolmaz
ine men size shul aydymy gorberyan

http://www.youtube.com/watch?v=_UKUTTHfK0Y
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

way, hindilerden doydum

way, hindilerden doydum indi.
Romatikany hindi aydymlarda gozleyan bolsangyz gaty yalnyshyanyz, ine romatika shu yerde:
http://www.youtube.com/watch?v=s-Z1Rfd5Tds

romantika diylip mena shunga dushunyan...Paris...altyn guyz...joshyan yurek...goz yash...arzuw...durayyn indi shu yerde.

Danalara uýsaň,achylar gözűň,
Jahyllara uýsaň kör dek bolar sen.

manada

manada bir gayrat edip Hajynyn ya-da Nurynyn aydymdan goyber
ozam gynanchly bolsun

http://www.youtube.com/watch?

http://www.youtube.com/watch?v=3tYeJiDjXcs

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (2 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • kici gowunli 1 telpek goyyar we yazyar: "Sagjabol!"
 • Gulnara 2 telpek goyyar we yazyar: "SElbijan in gowy goryan aydymymda sag bolaa"

Selbi, sen shu wagta cenli

Selbi, sen shu wagta cenli men gowy goryan aydymlamdan goyberip gorenok, hm, bolya, ozum goyberyan:
http://www.youtube.com/watch?v=T7pe2dBEF80
gowy, gaty romantik :) aydym, maslahat beryan.

maňa-da Annuşyň

maňa-da Annuşyň aýdymlaryndan birini pylçasana, jigim :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

siz uchin ata aga

siz uchin ata aga

http://www.youtube.com/watch?v=UDN83VCPxjI
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Oye gitmek isleyan, gidip

Oye gitmek isleyan, gidip bilemok. Aydym zakaz etsem bolyamy?

tr-de youtube

tr-de youtube açylanok
şondan aydymlan atlaryny kakasynyn adyny zadynam yazawerin...gyllygym akyp gitdi gowuda gowy..

bulam menden

ktunnel.com/index.php
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Anna! DNS IP-sini üýtgedip

Anna! DNS IP-sini üýtgedip göni girip bolýa YouTUBE-a, ýöne IP nomeri ýadymda däl :) gabat gelsem goýaryn.

Birem Antisansür diýip bir programmajyk bar, şony kompyňa gursaň göni girýär(XP-de işleýär,,, Vista-da işlänok)
inha programmaň linki: www_antisansur.com/antisansur.exe

yorute gulnarjan

yorute gulnarjan uchin:)
http://www.youtube.com/watch?v=z97ha0eg5-A
http://www.youtube.com/watch?v=LQGvGI6LxSs
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gulnara 1 telpek goyyar we yazyar: "sag bol yone turkmenche zat goyaysana Hanym"

yorute bayram aga

yorute bayram aga uchin:)


:D

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

gaty "ormantik"-laý bul-a

gaty "ormantik"-laý bul-a :)

Ehh, bolýar-da.... :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga romantik:)) name

ata aga romantik:)) name boldy tasir etyarmi:)))

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

etmänem duranok, meňem

etmänem duranok, meňem Baýram ýaly "dälireşip söýüşesim gelýän" bolmagy mümkin :))

eý, meni bulaşdyrma gowusy :))
Ýöne bir zady aýtmaly bolsa, şeýle romantik ýagdaýlara bolamok, seredemok umuman, haçan uruşly ýeri başlaýar welin, onsoň men hem üns bn seredip başlaýan :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

toba:)) ata aga wayey , toy

toba:)) ata aga wayey , toy hachan , ehm ehm ata aga , tans ederskak:)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Ahow, menem bolamok aşa

Ahow, menem bolamok aşa suwjuk ýerlerne welin, köňül diýlen zat, göwün diýen zat guşda.
Aýdýalara, "göti kül üstünde, göwni Kap dagynda" diýip :D Göwün uçup ýör, kelle pragmatik bolsa-da. Isleýärdä şuň* ýaly bir zady :D

*Ýagny Madhuri ýaly bir zady :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

amerikanlarda gowja

amerikanlarda gowja owadanjalara bar bolmaly , yok bolsa barde yaman owadanjalar bar
guk diyay:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Bilýäňä, oglanlar

Bilýäňä, oglanlar owadanlyga gyzmaýalar. Biz gowy gyzlary gözleýäs :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Şuny iki sebäpli

Şuny iki sebäpli halaýan:
1. Super romantiki aýdym
2. Nostalgiýa... ýaşlygymy ýatladýa :D
Inedä... dälireşip söýüşseň şuň ýaly bolýan bolmaly :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

mena shu tayda bira

mena shu tayda bira mathurini gowy goryan , birem shruhkyng seredishini halayan:)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Eý şu Şahrugyň hiç bir

Eý şu Şahrugyň hiç bir üýtgeşik owadan ýeri ýokhow, woobşe biziň obamyzyň oglanlaram has owadan şondan :)
Ýöne gyzlar halaýalar, bilmedim näme üçin.
A Madhuri... seredä... wah... ýüregim süýşdi öýdýän... argh :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

yok seret shruha ,

yok seret shruha , seredishine wah ong seredishine way:))) yaman owadaan seretya:) gyzlar shonga shyk onga:)
ay howa janichka madhuram:) gowjalay yaman :)

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Selbi, oglanlan hindi

Selbi, oglanlan hindi gyzlary gowy goryan dowri gecdi, indi koreylen kliplerini goyuber :)

korey kimoy

korey kimoy olar?

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

shahruh owadan?hm...

Bayram wrote:

Eý şu Şahrugyň hiç bir üýtgeşik owadan ýeri ýokhow, woobşe biziň obamyzyň oglanlaram has owadan şondan :)
Ýöne gyzlar halaýalar, bilmedim näme üçin.
A Madhuri... seredä... wah... ýüregim süýşdi öýdýän... argh :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Kim shahruha owadan diyyar? Toba, ola garry kakam bilen yashdash, modadan hachan eyyam gachdy.
_____________________________
Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

nostalgiýa


al Baýram mendenem bir hindi :) çagalygyňy ýatla :P
Maşgala bolup kinoteatra gitýän wagtlarym ýadym düşüp gitdi, hezil günlerdilaý

şul aýdym barada bir


şul aýdym barada bir ýatlama.
kiçiräkkäm, şu aýdymy bir ýerde eşidip gowy görüpdim, onsoň bir gyz klasdaşym mende bar şol aýdym diýdi welin magnitafonymy süräp öýlerine ýazdyrmana gitdim, ýazdyran kasetamam kakamyň kasetasy (Al Bano & Romina Power diýip bir italýan bagşylaňkydy), onsoň öýe gelip ýaňky hindi aýdymy kakamyň başga bir kasetasyna(Aleksander Barykiniňkidi öýtýän) ýazdyrdym, özem iki tarapam durşuna şol aýdym edip :))
onsoň bir gün kakam şol italýan bagşylaň kasetasyny açypdyr welin, arasynda şu hindi aýdym çykypdyr :P, iň erbet tarapam iň gowy aýdymlarynyň üstünden ýazdyrypdyryn, "Felicita" diýip aýdymlarynyň üstünden :((
"Seeeerrrdaaaaaarrrrrr" "näme kaka " :)))
integem Hudaýa şükür, şol aýdymçylaryň plastinkasy bardy öýde, Mara gidip proigriwotele täze iňňe we täze boş kaseta getirip plastinkadan kaseta geçiripdim

hemme toy etjek agazlar

hemme toy etjek agazlar uchin:)) shu aydym bir hili kop dingleyan

http://www.youtube.com/watch?v=gz_0hP7Nx2I
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Hanym arasynda agzalar uchin

Hanym arasynda agzalar uchin aydym goyberman bardyda, bu blog yadyndan chykyp gitdimi name:(. Ayy bolyarda shu gunler shu aydymy kop dinleyan shu yere dem goyayayyn:
http://www.youtube.com/watch?v=HxQK49lvUxE&feature=related

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: ":)) ay juyjam zakaz edenoklara:)"

zakaz

Atabaý Çargulyýewiň gowja aýdymlaryndan barmy onsoň?
_______________________________________________________
Maru Şahu Jahan

Ceriumoxide agamjan yorite

Ceriumoxide agamjan yorite senin zakazyn uchin.
Atabay aga:
http://www.youtube.com/watch?v=6qDe6Zu7uGg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZjT_fN0LAzc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=909OB_2ObA0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8TYNTLFyeqQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Vkqx6BYOI54&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=u0fhkUgLoh8

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 5 telpek goyyar we yazyar: "her aýdyma biri, ýöne max 5 telpek goğup bolýar, birsem bergim bolsun :)"

Atabaýy diňlänimde

Atabaýy diňlänimde dünýäm giňän ýaly bolup gitýän.

goýan aýdymlaryň barada;
bady sabany görsem - sözleriniň eýesi aýdymyň hiliniň kepili
gözüm doýmaz didaryňdan - iň gowy türkmen romantiki aýdymy, söýgüsizi söýdürýän aýdym
bagt lälesin kakan gyz - aýdymyň adyna seredip hilini bilse bolýa
şadyýan gözel - şu aýdym gowy bolansoň köp bagşy aýtýa, ýöne hiçisem Atabaýça aýdyp bilenoklar

Maru Şahu Jahan

Egerde yene aydym dinlasiniz

Egerde yene aydym dinlasiniz gelse zakaz edayyn, indi arasynda ozum Hanymyn yerine aydymlary goyup duraryn

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "bergim üçin :))"

"onda şu wezipä seni

"onda şu wezipä seni belläýeli", "garşy barmy, adamlar!",
"2 aý barlag möhleti bilen seni şu wezipä belleýärin" :) (ýaşulyň ýatan ýeri ýagty bolsun)
Selbinýaz! oýun etýändirn how, senem işläber :)
Maru Şahu Jahan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: ":))))"

Hehehe :)Shu gunler Hanymyn

Hehehe :)Shu gunler Hanymyn ishleri kan bolmaly shonun uchin bu blok yadyna dushenokdyr, yone olam zakaz edin diyip aydypdyr.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "indi bashlayar ishler:("

bul aydyma seredinga ,

bul aydyma seredinga , toba:)
http://www.youtube.com/watch?v=1TPAens9oOI
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Bee bu aydym taze bolmaly,

Bee bu aydym taze bolmaly, shu DJ Begada her hili aydymlary chykaryarayy, "Tanamadynmy" diyyar bir gorsen, "Prinsessa"diyyar garaz ozune gora zatlary tapyarda.
Wiyy Hanym bu aydym shu yerde agzamyz bolan Jenaba(Yhlas)

:)))ay howwa yone gyzy

:)))
ay howwa yone gyzy yaman owadanja eken:) yaman gownum gitdi:) ashyk boldum gyz bolup:)
tona aydym manysy nahilay
yone jenap jenap diyip durlay:))
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gulnara 1 telpek goyyar we yazyar: "hehe :))))"

Dogry aytyan. Wiyy Hanym

Dogry aytyan.
Wiyy Hanym shol sary sachly gyza gownun gitdimi? Jenabyn ozune tayda shol saryja bolsa:)

aydym nahilay toba , enap

aydym nahilay toba , enap diyip alday:) Charlie diyyami , toba toba:)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

GUlnarjan hany bize gelsene

GUlnarjan hany bize gelsene tans edeli , way shu wagt toya gidayseng :(((((( yaman tans edeseim gelyarde:) wi agsham hyna gijesi gitdik , turkleng , tans edik welin , yurek gysgynch sazlar, yaman gysgynch , haysy taraba tans edmelidiginem bilman geshdimay , yada tansdan chykypdyrs:(
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gulnara 1 telpek goyyar we yazyar: ":) Bardym hana yetdim, meninem tans edesim gelyaroww."

Wahh aramyz dashda yogsam

Wahh aramyz dashda yogsam barardym, way toy diyende tans oynasym gelip gitdida.

wah aytma , aytma, janymy

wah aytma , aytma, janymy yakma way:((( ufffff shu tayy , biri oylenaymela:)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Al onda beýle tans edesiň

Al onda beýle tans edesiň gelýän bolsa, toý sazlaň menden :D
______________________________________________
Azerbeýjan tans sazy 1 - "Turkmen cafe" arhiwinden

______________________________________________
Azerbeýjan tans sazy 2 - "Turkmen cafe" arhiwinden

______________________________________________
Maru Şahu Jahan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gulnara 1 telpek goyyar we yazyar: "Sag bol. Sizem bizin bilen tans oynajakmy yone:("

ay bularda kan tans edip

ay bularda kan tans edip bilemok mena:(
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Sebäbi siziň

Sebäbi siziň döwüriňizide toýda çalynýan sazlaň stili üýtgeşigräkdi, aşakdaky ýaly! :)))
______________________________________________
"Zarubežka" - :))

______________________________________________
Maru Şahu Jahan

Mena achyp bilemok shularyn

Mena achyp bilemok shularyn hich haysyny.Name etmali???

Şu sahypa gireniňde

Şu sahypa gireniňde ýokarda saryja duýduryş çykar, şoňa elguş(mouse) sag knopkasyna basyp rugsat ber diýmeli!
Maru Şahu Jahan

sag bol, tapdym indi, sag

sag bol, tapdym indi, sag bol

munung ayamn biderek nadip

munung ayamn biderek nadip tans etmeli munda:(
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

jan dogan seňem

jan dogan seňem göwnüňden turup bolanoklaý!! :) kim gerek :P
Maru Şahu Jahan

woooooooooo:((( ay gowja

woooooooooo:((( ay gowja ozbek aydym goy:( jan jigi:)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

aglama how Hanym, one

aglama how Hanym, one Amasham sana aglama diyyar'
http://www.youtube.com/watch?v=NGb_uLKXKzc&feature=related
Ine bu bolsa yorite senin uchin, oyna hanym oyna, tans oyna
http://www.youtube.com/watch?v=buQtHResgog&feature=related

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "sagbol:)"

al Selbinýoz apa, şunam

al Selbinýoz apa, şunam halamasaň,,, men utulanlygym
______________________________________________
Muzikalnaya Choihona - Ansambl YALLA

______________________________________________
Maru Şahu Jahan

bora ya , bir tanschawalny

bora ya , bir tanschawalny aydym diyyan , manga o gamgynly gerek dal , name aglatjak bolyangmy? ufff :(
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "utuldym!"

Ýeňilen pälwan göreşe

Ýeňilen pälwan göreşe doýmaz :))
hany şuňa da gulak ber!
______________________________________________
Biýo - Ýulduz Apa

______________________________________________
Maru Şahu Jahan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "ah utuldym:)"

gowy aydym yone men haysy

gowy aydym yone men haysy taraba nadip tans etmeli:)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Gulnara 1 telpek goyyar we yazyar: "hehe :))))"

Men tans gowy edip bilemok,

Men tans gowy edip bilemok, küşt depýän diňe :P :)
______________________________________________
Küşt Depdi - "Turkmen cafe" arhiwinden

______________________________________________
Maru Şahu Jahan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "biz pahyr shonam edip bilemozok:("

wayy kusht depesim gelip

wayy kusht depesim gelip gitdi indi-de. way shu wagt uchurumymyz yadyma dushup gitdi.

türklenkide 3-e 1

türklenkide 3-e 1 edilyandir
ilki çepe 3 adim son saga 1 adim son çepe..gityar şeydip
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

göni 2 ädim çepe gitseň

göni 2 ädim çepe gitseň bolanokmy? :D
türklerde de küşt depdi barmaý :P
Maru Şahu Jahan

telpek bersen onam

telpek bersen onam düşündirerin:):):)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "düşündir onda :)"

yok how , heyde oglan bolsa

yok how , heyde oglan bolsa tans edip bormy:( GulnarjanL:)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Mana da bir turkmen sowremenni aydymlaryndan.

Hany sen blogynam barlaly. Gyw, selbi mama, mana da gowuja aydym ugradan bolayda.

Yarym kilo name aydym

Yarym kilo name aydym dinlasin gelyanini aytda howw Ayaz baba. Zakaz etmeli. Yada senin oz aydymynyy goyberayynmy. Ana gitdi onda:
http://www.youtube.com/watch?v=29MWHrzc5yQ&feature=related
Yone indi oz sinlasin gelyan aydymy ayt gayrat etde

Ozum ugratjak diyipdira...?!

Aydymyn adyny berman dine zekaz et diyip yazypdyra on ozi!?!?!?!!?!

ayy how yarym kilo aydymyn

ayy how yarym kilo aydymyn adyny ayt, ozum bagshy bolaryn:)

hhhhmmmm :) name

hhhhmmmm :) name aytdyrsamkam , hany bir oye baraly:)
ay yok Gulnarjan ozung alyp chyk:)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

egerde bir zat zakaz etse

egerde bir zat zakaz etse goyberjekle Hanym, hich zat aydanoga. Ayy sen arkayyn ishlerin bilen boluber, ozun dash ederin:)

Mana Palwanyn in sonky

Mana Palwanyn in sonky chykan aydymlary gerek. Birem Palwan "Rahman-u-Rahim Alla" diyip aydym cykarypdyr. Sony tapyp bersen menden sana gocamanja sag bolsun barar! Onunden sag bol diyen bolayyn! Ha Palwanyn sonky estrada aydymlarynyn yerleshyan yerinem ugraday!

Shu linke seredip gor, belki

Shu linke seredip gor, belki gerek aydymlaryny taparsyn:
http://tmaydym.com/mp3.php?action=file&id=721
Shu liknden hem gozleyan aydymlaryny taparsyn diyip umyt edyarin:
http://www.turkmens.com/Pop/index.html
Yone ol aytyan aydymyn yanky gayan linklerimde barmy yada yok ona bilemok. Belki bar bolsunda. Yone internetde Palwanyn sonky chykan taze aydymlary bardyr oydemok, yone Turkmenistanda bolan bolsam sonky taze aydymlaryny yorite goyardym senin uchin. Tapanymyz bilen onushmaly boljak oytyan.
Egerde yeene bashga aydymlar gerek bolsa ayday Ayaz baba(Yarym kilo)

____________________________


______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

____________________________

http://turkmencafe.com/wplay-149-sen-yok-bahar-hojayewa.html
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

toy etjek agzalarymyz uchin

toy etjek agzalarymyz uchin , shu yalak ( Annagym islegi boyncha yazyan ) aydymlarda tans etmegi halayan

tans eding

__-----------------------------

Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Türkmenin gözeli etdi

Türkmenin gözeli
etdi aşyk meni....

Türkmen yigitleri üçin))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "oooo meng adym bara how ichinde:D"

____________________________


______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Hany Selbishka mana gayrat

Hany Selbishka mana gayrat etde bir icimi gyjyklap duran gynancly aydym tapyp beray-da! Shu gunler aglasym gelyar, aram-aram aglamasan bolanok-how men pikrimce, biraz duygycyl bolmagam gowymyka diyyan! Shu gunler arabesk yagny Tureckiy medlenniy aydymlar dinlan bolyan, kan o diyen dallay!!! Tapyp bersene Selbishka, monnurup aglar yaly bir aydym yokmay!:))))))))

Gynançly aýdym diňlejek

Gynançly aýdym diňlejek bolsaňyz, bilmedim şu aýdymlar meň üçin gynançly :(

http://www.turkmencafe.com/play-6708-owgan-rowayaty-plwan-halmyradow.html

http://www.turkmencafe.com/play-6781-rowayat-plwan-halmyradow.html

_____________________________
Haçan bir suprada taýýar kylynar aşlar?!

hemme öýe dolanýanlar,

hemme öýe dolanýanlar, dolanjaklar üçin şu aýdym, men-ä 5-6 gezek aýlap diňläp otyryn :)

http://www.youtube.com/watch?v=29cRyOy8dNs

____________________________
Haçan bir suprada taýýar kylynar aşlar?!