Derslar hakda

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam agzalar :)))
men shu tayda mekdepdaki dersler hakda yazjak , nahili dersleri halayangyz , name sepapden halayan dersleng ichinde halamayan bolumleringiz hem barmy?
shular hakda umumy gurrungler :)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

men matematikany olemen

men matematikany olemen soyyan, shong bilen omrumi gechersim hem az, gaty gyzykly goryan , sheyle gowy goryan , yone ichinden halamayan temalam bar
mysal uchin
1. Grafik bay yigerenyan shu temany , yada shuny gowy bilmeyanligim uchindir , dshunmam kyn shuga
,ing gowy goryan temam Trigometriya , yaman gowy goryan shu temany
3, himiyany erbet goremok
Fizikany gowy goryan , kella agyry welin shonda shonga gaty gyzyklanyan
4, surta chekmani gowy goryan hachanda surat chekemde beynim dynch alyar :)
ing yigrenyan sapaklam
taryh , hukuk edebiyat dil , mengki bolmayar da shulary okamaly bolsa , yuregim gysyp bashlayar:(

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

turkmen dilinden 4 geshdim

turkmen dilinden 4 geshdim ozum nadip gechenimi hem biolemok , hich zat bilemok , yok bilyan zatlam hem bar ichinden
mysal uchin dushumler, zamanlar , yongkemeler:) chagalang bilyan zatlaryna bilman duramok:))
edibiyatdan hem shon yanak:0 , taryhy allajan shuny okamak nahili manga yurek gysgynch gelyadilay ,hich okap bilemokda :)
sapakda zordan otyryan derslem
ruhnama sapakdadan sheyle mugallymdan yaman gorkyadym ,hich girmena yaydanyadym:) songra ol bizing klasyolbashymyz bolaydy , ay song owrenishdim, gaty gowy mugallym eken, turkmen dilisi , we edebiyaty shonga tay geljek mugallym yok , shu wagt gunesh Jurnalyng redaktory boldy :)

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

himiya

Mena gaty 1 dersler bilen aram gowy dal.
Omrumde 1,2 sapar tayynlanyp sapaga barandyryn.Hemishe dersde tayyarlanyan we hemishe diya yaly gowyja bahalaram alyan.Sapaga tayyarlanmany halamok,yone mugallym 1gezek gowyja dushundirse bolyar.

Gulnara

Cynnym aytsam men hazir Amerikada,bulrda hemme zat uytgeshik,derslerem uytgeshik bizinkiden,bash-da gelmda nadip okarkam diydim,hijisine dushunemokdym.
Indi Hudaya shukur..
Men in govy goryan dersim sosiologiya cynymy aytsam,belki hijem okmanymdandyr bu drsi,yone mena gaty govy goryan,gaty hezil..
Adamlaryn psihikasy hakynda ovrenayris..Kop hereketlerini ,name ucin etyanini.Ay garaz gaty hezil..Bashga-da Ispan klsym bar shony gaty govy goryan,oran uytgeshik ve ovadan dil,shol sapagymam gaty govy goryan.

!

Hermiona wrote:

Adamlaryn psihikasy hakynda ovrenayris..Kop hereketlerini ,name ucin etyanini.Ay garaz gaty hezil..Bashga-da Ispan klsym bar shony gaty govy goryan,oran uytgeshik ve ovadan dil,shol sapagymam gaty govy goryan.

a
shona menem owrenesim gelyar , shu doly semestirmi yada gysga , menem goraymeli shung bilen gyzyklanyp indiki semestre , owrenisim gelyar oza:)

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

salam

Doly semestr..

dogry , ay borda

dogry , ay borda

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

Menin bilen menzesh ekenina

Menem shol Ispan klasy alyan, oran gowylaaaa, Umuman gowy goryan shol sapagy.Yenede foto, video sapaklaram aldym, oran gowy, gyzykly

mena

mena mekdepde okayakam hemme derslerem gowy goryadim, onadam okayadym yone indi derse degishli zat okanymdan basga zatlar okanymy gowy goryan.
in gowy goryan derslem bolsa:
1.matematika(algebra)
2.inlis dili
3.geografiya

A men mekdepdekämem, soňam

A men mekdepdekämem, soňam hiç dersem halamokdym :D
Sapak diýmesene how, sapaga 16 ýyl sarp etdim, halys ýadadymhow :D Sapak diýseler ýaýdanýan menä :D "Sapak ber" diýseň hä diýjek
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

"ders" dalde, türkmen

"ders" dalde, türkmen köpçüliginde "sapak" sözi ulanylyar.
ders diyip yalnyşmasam, ekinin aşagyna döşelyan zada diyilyar öydyan,
olam, mal-garan zynyndysy.. :D

"aydym", "surat" we "beden terbiye" gowyja. :)
bulardan başga kellam geografiya, matematika we komyuter programmirlema kynçylyk çekenok.

!

Jemşit wrote:

"ders" dalde, türkmen köpçüliginde "sapak" sözi ulanylyar.

,
"aydym", "surat" we "beden terbiye" gowyja. :)
bulardan başga kellam geografiya, matematika we komyuter programmirlema kynçylyk çekenok.

ders diyip sapagada aydylyar , dersem diyilyar sapagam diyilyarr!
menem bilyan malyngka , meydana dokulyan dersi!

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

...

menem ilki ilkiler ders sozuni eshidenimde turklerden alipdirlar diyipdim.
4-5 sapar telewiendyede gorenimde haa turkmenlerem ulanyan ekeni diydim.

Jemşit wrote:

"ders" dalde, türkmen köpçüliginde "sapak" sözi ulanylyar.
ders diyip yalnyşmasam, ekinin aşagyna döşelyan zada diyilyar öydyan,
olam, mal-garan zynyndysy.. :D

"aydym", "surat" we "beden terbiye" gowyja. :)
bulardan başga kellam geografiya, matematika we komyuter programmirlema kynçylyk çekenok.

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

habaryn yok dostjan!

Turkmenistanda resmi dilde sapak ayryldy.ders boldy onki sapak diyyanimiz.eger mugallymcylyk okayan bolsan TM barsan edil oz islegin bilen DERSE girmeli borsun....:)
onson adyna name daksan dakyber....mal-garan zynyndysy diyiber giryan yerine :)
hemme resmi yerlerde ders diyilyar.men uyam mugallym.olara owrensip gidipdirler....
aslymaryly sen "sadaja oba oglany" oydyan??? :)
mylakatlyja aydanymda :)

bagyshla welin sen

bagyshla welin sen adaglymay?? :)

baa men hat zat hem yazamok

baa men hat zat hem yazamok welin sadaja oba oglany diyaydinglay, nabolyshay...

Bagysla aslymaryly!

Haty gijan yary yazamson Jemsit diyjekdim welin sen adyny tutupdyryn.Bagysla!menem Maryly(B.alyly) :) birje susak ganymy gecersinda?

size yazypdym :)

ilkinji hatymda (ders barada) size yuzlenipdim welin yalnyslyk bn aslymaryly diyipdirin!
"Siz sadaja oba oglany oydyan?" mylayymja aydanymda ;)
icimde galmasyn diydim,eshitdirayeyin diyipdim :)

sagbol, men obaly dal,

sagbol,
men obaly dal, mugallym hem dal; yöne sada bolmagym mumkin. :)
resmi dilde "ders" diyilyandigini bilyan;
men halk, köpçülik dilinde ulanylyan zatlary degişme bolsun diyip aydaydym.
yokarda yazanymy tazeden okasan "türkmen köpçüliginde" yeri bardyr.

wah oyun etdimle menem Jemsit

brinjilik bilen-a sada oglanlan bu saytda ishi yok!:)
ikinjidenem sadaja oba oglanymy diyip oyun edip diydim :)
sebabi sada bolmasamam,menem oba oglany kalhoz dal sawhoz:)
ucunjidenem indi kopculik dilindede ders sozi gaty ornasypdyr.in sonky gezek sentyabrda gitdm TM'na.
gowy edyan gulusup degismesen bu wagt gecenoga :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Jemşit 1 telpek goyyar we yazyar: "güldürip bildin!!"

Sapagy gowy gorup-gormezlik

Sapagy gowy gorup-gormezlik men ucin-a esasy mugallymyna bagly.
Matematikan-a gowy gorenim yadyma dushenok turkmen-turke gecip, fizikanam 9. klasda gowy gordum azajyk (mugallymyn roly).
Himiya gowudy, mantyk bilen cozup bolyady koplenc meselelerini, azajyk kellani ishletsen azajygam matematikan basic zatlaryny bilsen gecip bolyady ekzamenlerden :)) (Bayram, yalnysh dushunayme :D)
Turkmen dili, taryh umuman gumanitar sapaklar dync alyshdy, hezillig-a, dine sapak dinlesen, birazajygam kawagt gonukme ishlesen boldy, mat. fizika yaly hasaplap kellani agyrdyp oturmaly zat yok.

Barde shu wagt grammatikadan

Barde shu wagt grammatikadan okadyan bir ayal bar, semestr bashlany bari shon her sapagynda 95 minutdan azyndan 60 minudyny uklap geciryan. Dine ozi gurleya, gurlande-de hic hili emosiya yok, shooo bir tonda gurleya, duybunden gyzykdyranok. Namesine uklaman oturyalar beylekiler, men-a dushunemok.

Bizde-de bardy sheyle

Bizde-de bardy sheyle profesor, yone bizde her semestr'in sonunda shol semestr sapak okadan profesorlara baha bermek yaly 1 zat bar, we eger hemme okuwchy narazydygyny belli etse, onda ol profesory kowyalar. Bizem ol profesoryn student bilen contact'a gechip gechmeyanligini, dushnukli shekilde dushundirip-dushundirmeyanligini sorayan punkt'lara pes baha berdik, we yilin sonunda ol profesory ishden boshaltdylar !!

Sapak okadanynda in mohum zat okuwchylaryn dykgatyny dushundiryan zadyna chekip, olar bilen contact'a gechmekmika diyyan ! Kabirleri muny aram-aram oyun etmek bilen upjin edyar, kabirleri bolsa her 1 adamdan aram-aram sorag sorap, olary derse gatnashdyrmak bilen upjin edyar, hemmesem ozune gora govy chozgutler !!

Ders beryanlere(berjeklere) kichirak maslahat:
Adam pahyr 1 zat owredilende goni "Shu zat men namame gerekka ?" diyen soragy sorayar ozune, we bu soragyna jogap tapyp bilmese, onda ol sapagy dine gechmek uchin okayar, ya-da duybinden okanok. Shon uchinem eger okadyan sapagynyzy in bashdan gyzykly etmek isleyan bolsanyz, onda 1-nji sapakda okadyan zatlarynyzyn nirelerde, nahili yagdayda ulanylyandygy, olary bilseler nahili plus'larynyn boljakdygy barada gysgachan info berin, we okadyp bolansanyzam 1 ulanylyshyny mysal berip, hasam berkidin. Sheydeninde okuwchylaram, studentlerem sapagy has peydaly goryaler, we kopusi beyleki sapaklara garanynda has dykgatly dinleyar we okayar !

Matematika

salam.Menshuguler matimatika okajak öwrenjik bolyan.yöne hiç okap bilemok.Math kitaby açdygym pikirim başga yerik gidyar.wapshe okap bilemok.onda komputer achyp 3d maň owrenenimi gowy goryan.
Mana maslahat beräýin?
-------------------------------
Yürekden yürege

mekdepde hemme sapagy

mekdepde hemme sapagy halayadym
ayratyn biologiyany
univerde de hemmesini halayan chunki halamasan gecip bolanok sapakdan